Semnele vremurilor – 43. Reînnoire

Semnele vremurilor – 43. Reînnoire

„Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.”

(Faptele apostolilor 3:17-21)

În limba greacă, cuvântul pentru „lume” din acest pasaj este „aioon”, ceea ce înseamnă „această epocă, această fază” prin care trece istoria lumii, această parte a istoriei lumii. Mai întâi, principiul morții, care domnea în creație de la început, trebuia să fie biruit. Moartea care, în principiu, a stăpânit pământul de la căderea omului în păcat. „Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii” (Romani 8:22); „Căci firea a fost supusă deşertăciunii [entropie] – nu de voie, ci din pricina Celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” (Romani 8:20-21).

Keep reading →

Semnele vremurilor – 42. Împărăție

Semnele vremurilor – 42. Împărăție

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” (Matei 6:9-10)

 

Când Isus îi învață pe ucenici rugăciunea „Tatăl nostru”, El începe cu „Vie Împărăția Ta”. Ce vrea să însemne asta? Este vorba despre o împărăție spirituală, prezentă în inimile oamenilor? Fără îndoială, și despre aceasta este vorba.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 41. Imperiu mondial

Semnele vremurilor – 41. Imperiu mondial

 „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat… Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.” (Apocalipsa 13:8, 16-17)

 

Granițele Uniunii Europene încep deja să arate la fel ca cele din vechiul Imperiu Roman. Scoția și Țara Galilor abia dacă făceau parte din acesta, atunci și acum. Unele țări din Europa de Est au făcut parte în totalitate sau parțial din el, iar Africa de Nord a avut o oarecare legătură cu acesta, la fel ca Turcia și țările din Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană (UE) este un grup de 28 de națiuni/state membre din Europa, format după cel de-al Doilea Război Mondial. Primele țări s-au alăturat în 1957, și anume, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda. În 1973 s-au alăturat și Danemarca, Irlanda și Marea Britanie. Grecia a intrat în UE în 1981, urmată de Spania și Portugalia în 1986, și Austria, Finlanda și Suedia în 1995. În 2004 au fost adăugate alte 9 țări, în 2007 încă două țări, iar, în cele din urmă, în 2013, s-a alăturat și Croația, rezultând un total de 28 de țări.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 40. Religiile lumii

Semnele vremurilor – 40. Religiile lumii

„Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare… I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.” (Apocalipsa 13:1-2, 7)

Liderul final se va proclama prinț al păcii. Cuvântul grecesc „anti” are două sensuri: „în loc de” și „împotrivă”. Anticrist înseamnă un hristos în locul și împotriva adevăratului Hristos. Un salvator în locul adevăratului Mântuitor. Un mesia fals în locul și împotriva adevăratului Mesia. În cele din urmă, el va apărea ca fiind cel mai crud dictator, care nu ezită să folosească toate mijloacele de putere pentru a-și impune „Pax Romana” = „Pacea Lumii” la nivel global, prin eliminarea unor grupuri mici, care nu vor urma exemplul lui, mișcări și grupuri de rezistență spirituală, cum sunt evreii și creștinii, oamenii credincioși în Biblie.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 39. Final

Semnele vremurilor – 39. Final

„Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul…” (Daniel 2:34-35)

Este important să începem să vedem încotro mergem, să observăm semnele vremurilor și să profităm de asta. Ne apropiem de finalul acestei faze a istoriei lumii. Ne apropiem de momentul în care se va desfășura ultimul imperiu mondial. Aceasta fază va include tot ce a aparținut fiecărui imperiu al omului din trecut. Va fi o ultimă încercare a puterilor întunericului de a realiza încă o dată un imperiu al păcii și neprihănirii în numele omului, dar acum la scară mondială. Un Babilon în toată regula, dar care se va termina în râuri de sânge.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 38. Iadul

Semnele vremurilor – 38. Iadul

„Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.” (Daniel 2:34-35)

Am vizitat recent fostul lagăr de concentrare nazist Mauthausen. Un deținut care a supraviețuit la Auschwitz și a fost transferat la Mauthausen, a numit această tabără „groapa iadului”. Din cauza atrocităților sadice de nedescris a fost mai rău decât la Auschwitz.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 37. Tăcere

Semnele vremurilor – 37. Tăcere

„Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe.” (Apocalipsa 8:1-2)

Tăcerea, liniște… calmul dinaintea furtunii. Înainte ca evenimentele din timpul sfârșitului să se desfășoare și îngerii să sufle din cele șapte trâmbițe, în ceruri va fi TĂCERE. Înainte ca această fază a istoriei lumii să fie dezvăluită și finalizată, există o perioadă de tăcere timp de aproximativ o jumătate de oră, de parcă cerul și pământul și-ar ține respirația, iar îngerii, puterile, forțele și conducătorii întunericului cad brusc în tăcere. Evanghelia Împărăției s-a răspândit și a fost o mărturie pentru toate neamurile și pentru o parte din Israel, iar cei o sută patruzeci și patru de mii de evrei mesianici au fost pecetluiți.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 36. Damasc

Semnele vremurilor – 36. Damasc

„Prorocie împotriva Damascului. „Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături; cetăţile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre păşune turmelor care se culcă nestingherite acolo.” (Isaia 17:1-2)

Există multe profeții în Biblie încă neîmplinite, care vorbesc despre războaie în Orientul Mijlociu, de exemplu, profeția din Isaia 17:1-2. Aici se vorbește despre o distrugere completă a Damascului, capitala Siriei, pe care o puteți vedea din Înălțimile Golan din Israel, când cerul este senin. Acest lucru nu s-a întâmplat încă în istorie. În criza continuă din țările din Orientul Mijlociu, aproape zilnic, Siria și capitala sa, Damasc, sunt în atenția știrilor. Se va ajunge, în cele din urmă, la distrugerea totală a acesteia? Niciodată în istorie Damascul nu a fost complet distrus. Dar într-o zi, așa va fi, pentru că Biblia ne spune asta. Nu ne spune și cum se va întâmpla și nici cine o va face. Va fi vorba de un cutremur, de bombe în timpul unui război? Profeția nu precizează aceste detalii, dar rezultatul final este clar: distrugerea totală.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 35. Marturisire

Semnele vremurilor – 35. Marturisire

„M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am făcut următoarea mărturisire: „Doamne Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale! Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării. Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine! Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că am păcătuit împotriva Ta!” (Daniel 9:4-8)

 

Să ne mărturisim păcatele, așa cum a făcut Daniel! Să facem asta în mod sincer și profund, fără să le spunem altor biserici și grupuri de creștini că ei trebuie să-și mărturisească păcatele și că ei sunt cei care au greșit. Noi trebuie să ne identificăm cu păcatele Bisericii. Cineva a spus odată: „Când arăți cu degetul pe cineva, trei degete arată spre noi înșine!”

Keep reading →

Semnele vremurilor – 34. Antisemitism

Semnele vremurilor – 34. Antisemitism

„Dumnezeule, nu tăcea! Nu tăcea şi nu Te odihni, Dumnezeule! Căci iată că vrăjmaşii Tăi se frământă, şi cei ce Te urăsc înalţă capul. Fac planuri pline de vicleşug împotriva poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor ocrotiţi de Tine. „Veniţi”, zic ei, „să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel!” Se strâng toţi cu o inimă, fac un legământ împotriva Ta.” (Psalmul 83:1-5)

Ura împotriva Israelului este ura împotriva Dumnezeului lui Israel. Există un tip de antisemitism creștin, adânc înrădăcinat în teologia anti-evreiască. În Europa, acest lucru a creat un climat în care milioane de evrei puteau fi uciși pretutindeni, la nesfârșit, nu numai în timpul Holocaustului, ci și în ținuturile unde creștinismul era la putere, unde se întâmpla asta în fiecare zi în ultimii 2000 de ani.

Keep reading →