Semnele vremurilor – 49. O mie

Semnele vremurilor – 49. O mie

„Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.” (Apocalipsa 20:4-6)

            În acest capitol se menționează de șase ori despre 1.000 de ani. Acest aspect indică o perioadă specifică și nu vedem niciun motiv să nu luăm acest număr literalmente, chiar dacă alții spun că o mie ar putea însemna 10x10x10, zece la puterea a treia. În acest caz, numărul zece ar reprezenta plinătatea, iar numărul trei ar reprezenta Trinitatea. Ar însemna că Dumnezeu ar domni pe deplin, fără să fie vorba literalmente de 1000 de ani.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 48. Îngrozitor

Semnele vremurilor – 48. Îngrozitor

„Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6:15-17)

            Locuința sigură numită „Pământ” pare să se prăbușească. Soarele cu lumina și căldura lui; luna cu strălucirea ei; vara și iarna, căldura și frigul, fiecare anotimp la timp, semănatul și seceratul, vârfurile de munte cu zăpadă, insulele care se confruntă maiestuos cu furtuni violente și uragane, stelele fixate deasupra pământului; toate acele lucruri care sunt stabile vor dispărea. Ziua Domnului a sosit. Este bine să vedem că fenomenele naturale din a șasea pecete sunt strâns legate de Israel.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 47. Basme

Semnele vremurilor – 47. Basme

„În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.” (2 Petru 1:16-18)

 

Apostolul Petru era deja în vârstă. El știa că momentul în care va muri se apropie repede. Tradiția spune că a fost răstignit cu capul în jos. Biblia spune că el Îl va glorifica pe Isus prin moartea sa. Și, la fel ca mulți alți bătrâni, vrea să aducă un mesaj final copiilor lui și poate chiar nepoților. Să le împărtășească ceea ce a fost și este foarte important pentru el.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 46. Selectare

Semnele vremurilor – 46. Selectare

„Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.” (Matei 25:31-33)

 

Jack Kagan – născut în 1929, Novogrodek (Vilna), Lituania. Ghetoul din Navahrudak. Eliberat de ruși, Tabără pentru persoane strămutate, Polonia 1945. Căsătorit, trei copii. Acesta a spus:

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2019

Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” 2 Cr 7:14

LUNA CELEBRĂRII RUSALIILOR! Luna focalizării în rugăciune pentru BISERICA Domnului din România, pentru revărsarea Duhului Sfânt cu mare putere!

În luna celebrării Rusaliilor, vă îndem să ne alăturăm unei ințiative europene de rugăciune și închinare pentru redeschiderea izvoarele de trezire în continent și mai ales în țara noastră. Au fost zone, și pe teritoriul României, unde puterea Domnului a fost copleșitoare- zone ale rugăciunii înflăcărate, ale lucrărilor Domnului cu mare putere.

21-23 iunie 2019 – Chemare la închinare şi rugăciune pentru redeschiderea izvoarelor de trezire şi reînnoire de pe teritoriul Europei!

 
Dumnezeu ne-a binecuvântat în Europa cu multe perioade de creştere, reînnoire şi trezire. Unele dintre aceste mişcări sunt încă vii astăzi, însă altele abia se mai zăresc. Totuşi, ele încă există în subteran, asemeni unor fântâni arteziene, care au fost blocate şi acoperite. Chemăm grupuri de pe tot cuprinsul Europei să se închine şi să se roage, cerându-I lui Dumnezeu împreună ca apa vie a trezirii să curgă din nou!

În weekendul din 21-23 iunie ne vom ruga, fie individual, fie în grupe de rugăciune sau în bisericile unde suntem parte:

  •  Vineri, 21 iunie – mulţumim lui Dumnezeu pentru minunatele Sale lucrări din ultimii 2000 de ani de pe continentul nostru
  • Sâmbătă, 22 iunie – Îl vom ruga să readucă viaţă în acele locuri unde au fost treziri – să redeschidă vechile fântâni
  • Duminică, 23 iunie – Îl vom ruga să trimită noi treziri peste țara noastră, peste întreaga Europă – să sape noi fântâni

„Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam…” (Geneza 26:18)

Keep reading →

Semnele vremurilor – 45. Etern

Semnele vremurilor – 45. Etern

„Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa… El a venit cu un jurământ.” (Evrei 6:13-17)

Cel Preaînalt S-a legat pe veci de Israel – de țară, popor și Ierusalim – pentru a binecuvânta națiunile și întreaga lume. El S-a legat de Israel prin cel puțin opt legăminte veșnice.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 44. Înviere

Semnele vremurilor – 44. Înviere

„Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut.” (Ioan 20:8)

Hristos a înviat. Nu este un basm. Nu este ceva ce trebuie „să crezi”, lăsându-ți mintea deoparte și aruncându-te spre o credință oarbă. Nu, Biblia este o carte a realităților. Oameni ca tine și ca mine au relatat în Biblie despre anumite fapte uimitoare. Ei erau la fel de uimiți cum am fi fost și noi, dacă eram în același loc și în același timp cu ei.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 43. Reînnoire

Semnele vremurilor – 43. Reînnoire

„Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.”

(Faptele apostolilor 3:17-21)

În limba greacă, cuvântul pentru „lume” din acest pasaj este „aioon”, ceea ce înseamnă „această epocă, această fază” prin care trece istoria lumii, această parte a istoriei lumii. Mai întâi, principiul morții, care domnea în creație de la început, trebuia să fie biruit. Moartea care, în principiu, a stăpânit pământul de la căderea omului în păcat. „Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii” (Romani 8:22); „Căci firea a fost supusă deşertăciunii [entropie] – nu de voie, ci din pricina Celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” (Romani 8:20-21).

Keep reading →

Semnele vremurilor – 42. Împărăție

Semnele vremurilor – 42. Împărăție

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” (Matei 6:9-10)

 

Când Isus îi învață pe ucenici rugăciunea „Tatăl nostru”, El începe cu „Vie Împărăția Ta”. Ce vrea să însemne asta? Este vorba despre o împărăție spirituală, prezentă în inimile oamenilor? Fără îndoială, și despre aceasta este vorba.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 41. Imperiu mondial

Semnele vremurilor – 41. Imperiu mondial

 „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat… Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.” (Apocalipsa 13:8, 16-17)

 

Granițele Uniunii Europene încep deja să arate la fel ca cele din vechiul Imperiu Roman. Scoția și Țara Galilor abia dacă făceau parte din acesta, atunci și acum. Unele țări din Europa de Est au făcut parte în totalitate sau parțial din el, iar Africa de Nord a avut o oarecare legătură cu acesta, la fel ca Turcia și țările din Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană (UE) este un grup de 28 de națiuni/state membre din Europa, format după cel de-al Doilea Război Mondial. Primele țări s-au alăturat în 1957, și anume, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda. În 1973 s-au alăturat și Danemarca, Irlanda și Marea Britanie. Grecia a intrat în UE în 1981, urmată de Spania și Portugalia în 1986, și Austria, Finlanda și Suedia în 1995. În 2004 au fost adăugate alte 9 țări, în 2007 încă două țări, iar, în cele din urmă, în 2013, s-a alăturat și Croația, rezultând un total de 28 de țări.

Keep reading →