Semnele vremurilor – 24. Loc sfânt

Semnele vremurilor – 24. Loc sfânt

„Dar veţi trece Iordanul şi veţi locui în ţara pe care v-o va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toţi vrăjmaşii voştri care vă înconjoară, şi veţi locui fără frică. Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască Numele Lui acolo.”(Deuteronom 12:10-11)

 

Locul acela pe care „DOMNUL Dumnezeul vostru îl va alege ca o locuință pentru Numele Lui” este Muntele Sion/ Moria, Muntele Templului, în inima Ierusalimului. Este locul unde Domnul a promis că va binecuvânta pe poporul Său și va asculta rugăciunile lor, locul unde va primi sângele animalelor nevinovate, sacrificate pentru a acoperi păcatele oamenilor vinovați – cu referire profetică la sângele Mielului. În acest loc există acum două moschei.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 23. Două treimi

Semnele vremurilor – 23. Două treimi

„În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc şi o voi curăţa cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: „Acesta este poporul Meu!” Şi ei vor zice: „Domnul este Dumnezeul meu!” (Zaharia 13:8-9)

În lucrarea noastră de slujire „Christians for Israel”, când depunem eforturi pentru strângerea de fonduri pentru proiectul „Bring the Jews Home (to Israel)” – „Aduceți-i pe evrei acasă, în Israel”, uneori se întâmplă să ni se spună: „Nu faceți asta! Israel va deveni într-o zi ca un mare Auschwitz, când două treimi din populație vor fi anihilate în Marele Necaz. Lăsați-i pe evrei să locuiască acolo unde se află acum în lume, deoarece vor fi mult mai în siguranță acolo decât în Israel!”

Keep reading →

Semnele vremurilor – 22. Persecuție

Semnele vremurilor – 22. Persecuție

Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni…” (Ioan 15:18-20)

În unele planificări ale vremurilor de pe urmă, întâlnim această secvență de evenimente: epoca „Bisericii” și predicarea la nivel mondial a Evangheliei se vor încheia, odată cu „răpirea” adevăratei „Biserici” creștine, care va sta în fața Scaunului de judecată al lui Hristos ca să-și primească răsplata pentru faptele făcute. Apoi, acolo în tărâmurile cerești, va avea loc „Nunta Mielului”. Pe pământ, Israel va suferi în Marele Necaz, spun ei.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 21.Urâciune

Semnele vremurilor – 21.Urâciune

De aceea, când veţi vedea „urâciunea pustiirii”, despre care a vorbit prorocul Daniel, „aşezată în Locul Sfânt” – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi… Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.” (Matei 24:15-16, 21)

Mai întâi, Isus a vorbit despre semnele generale care au însoțit deja omenirea timp de 2000 de ani – dar se pare că acestea ajung la punctul culminant în zilele noastre – și despre cele două semne speciale care par a se fi împlinit în zilele noastre.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 20. Două promisiuni

Semnele vremurilor – 20. Două promisiuni

„Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” (Isaia 46:9-10)

 

Domnul supraveghează istoria, de la început până la sfârșit sau invers: de la urmă, El privește înapoi și supraveghează prezentul și începutul. Scopul final este magnetul care atrage istoria către acest scop. Scopul final este venirea Împărăției și venirea Regelui acestei Împărății. O forță care împinge și atrage acest sfârșit, iar prin acest sfârșit urmează un nou început.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 19. Prezentare

Semnele vremurilor – 19. Prezentare

„Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:19-21)

 

În trecut, în casele olandeze era un lucru obișnuit să existe diapozitive și prezentări de diapozitive. Nu aveam încă telefoanele inteligente moderne, cu fotografie digitală! Nu, ci când erai în vacanță, făceai fotografii pe un film de diapozitive, apoi realizai o expunere de diapozitive. Primul cadru: Tata adună bagajele și îi pune pe copii în mașină. Al doilea cadru: Vecinii și prietenii ne salută și ne spun „La revedere”. Al treilea cadru: Instalarea cortului pe un loc de tabără din Franța. Urma al patrulea cadru și așa mai departe. Ultimul cadru: Ajungem acasă, toți fiind arși de soare!

Keep reading →

Semnele vremurilor – 18. Ziua și ceasul

Semnele vremurilor – 18. Ziua și ceasul

„Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.” (Matei 24:36-39)

 

Cât de departe suntem pe drumul istoriei lumii? Uneori comparăm acest parcurs cu o diminuare progresivă a unui lucru. Am lucrat mulți ani la radio și în televiziunea creștină, în diferite roluri. Unul din acele roluri a fost de regizor. Când ești în spatele camerei, al comutatoarelor și atenuatoarelor de la masa de control,  când vezi imaginile tuturor camerelor din fața ta pe monitoare, atunci poți lăsa ca o imagine să se estompeze și să apară următoarea imagine. Dacă faci acest lucru încet și cu atenție, atenuând progresiv imaginea de la o cameră și crescând intensitatea unei alte imagini de la o altă cameră, imaginile se îmbină armonios pe ecran. Imaginile se suprapun, iar una dispare treptat, pe când cealaltă apare lent, până când a doua imagine este în vizualizare completă, iar prima imagine dispare în totalitate. Acest proces se numește „cross-fade” (obturare progresivă a unei imagini).

Keep reading →

Semnele vremurilor – 17. Din toată inima și din tot sufletul

Semnele vremurilor – 17. Din toată inima și din tot sufletul

„Iată, îi voi strânge din toate ţările unde i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea şi în marea Mea supărare; îi voi aduce înapoi în locul acesta şi-i voi face să locuiască în linişte acolo. Ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veşnic că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica de Mine, ca să nu se depărteze de Mine. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima şi din tot sufletul Meu.” (Ieremia 32:37-41)

În august 1997, Congresul Mondial Evreiesc din Basel, Elveția, a sărbătorit faptul că, în urmă cu o sută de ani, a avut loc primul Congres sionist evreiesc sub conducerea lui Theodor Herzl. Sionismul a fost mișcarea evreiască care a început cu un singur scop: plecarea acasă, în Israel, în Sion. Sionismul este dorința ca Cel Preaînalt să lucreze în inimile evreilor din întreaga lume. Nu este o mișcare politică, ci este dorința pentru Sion, pentru Ierusalim, pentru Israel, pentru Țara Promisă.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 16. Smochinul

Semnele vremurilor – 16. Smochinul

„Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” (Luca 21:29-31)

 

Trei întrebări: Când se va întâmpla acest lucru? Care va fi semnul venirii Tale? Care va fi semnul sfârșitului veacului? Când se termină această fază teribilă a istoriei lumii și când începe următoarea fază a istoriei lumii, faza „Împărăției Tale” de pace și de neprihănire? După cum Isus ne-a învățat să ne rugăm: „… Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi PE PĂMÂNT” (Matei 6:9-10). Acesta este contextul în care vorbește Isus despre smochin, una din imaginile din Biblie despre Israel.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 15. Mânie

Semnele vremurilor – 15. Mânie

„Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”” (Apocalipsa 6:12-17)

 

Asemănându-se cu predica lui Isus despre sfârșitul veacului, rostită pe Muntele Măslinilor, apostolul Ioan, în cartea Apocalipsei, vorbește acum despre semnele prezente în Soarele care se va întuneca, Luna care se va face roșie ca sângele și stelele care vor cădea din cer, chiar și creația va tremura. Apar catastrofele cosmice. Sfârșitul lumii pare să fi venit.

Keep reading →