Semnele vremurilor – 14. Martiri

Semnele vremurilor – 14. Martiri

„Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.” (Apocalipsa 6:9-11)

 

Cine sunt acești martiri? Dacă vom continua să facem comparație cu predica despre evenimentele de pe urmă, în acest moment urmează să vină necazul cel mare, despre care se vorbește în Matei 24:21 (vom discuta mai multe despre asta mai târziu). Apoi, aici se face referire la  cei uciși în secolele trecute. Să-i sacrificăm pe evrei și creștini? Un grup ucis datorită cuvântului lui Dumnezeu, iar altul datorită mărturiei lui Isus și a cuvântului lui Dumnezeu?

Keep reading →

Semnele vremurilor – 13. Moarte

Semnele vremurilor – 13. Moarte

„Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.” (Apocalipsa 6:7-8)

 

Mielul rupe cel de-al patrulea sigiliu, în urma căruia apare calul gălbui cu călărețul său. Culoarea „chloros” (lb. greacă) poate fi, de asemenea, tradusă ca verde, culoarea ierbii”.  În Levitic 13:49 și 14:37 este vorba de o culoare palidă, care are legătură cu lepra. Acest călăreț are chiar un nume: Moartea și „Hades” (iadul) care vine în spatele său.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 12. Foamete

Semnele vremurilor – 12. Foamete

„Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă. Şi, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu! Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!” (Apocalipsa 6:5-6)

 

Mielul rupe al treilea sigiliu. Cel de-al treilea cal apare cu călărețul său, care ține o balanță în mână. Mai este încă ceva de cântărit, dar nu este prea mult. Din cauza legii ofertei și cererii, ceea ce a rămas este foarte scump. O zi de muncă valorează un kilogram de grâu sau trei kilograme de orz. Aceasta înseamnă un singur lucru: foamete.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 11. Războaie

Semnele vremurilor – 11. Războaie

„…Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vino şi vezi.” Şi s-a arătat un alt cal, un cal roşu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie mare.” (Apocalipsa 6:3-4)

 Când a deschis Mielul a doua pecete (pentru că El deschide sulul care conține ce anume are să se întâmple în viitor și finalul acestei părți a istoriei lumii, înainte de începerea următoarei părți a istoriei omenirii, Apocalipsa 5-6:1), al doilea cal și călărețul lui sunt chemați în față.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 10. Călăreții

Semnele vremurilor – 10. Călăreții

Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am uitat şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc; i s-a dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruie.” (Apocalipsa 6:1-2)

Cele trei întrebări ale ucenicilor, pe care le citim în Matei 24:3, au fost: „Când se vor întâmpla toate acestea? Care va fi semnul venirii Tale? Care va fi semnul sfârșitului veacului?”, iar Isus le răspunde.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 9. Creația

Semnele vremurilor – 9. Creația

„… puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.” (Romani 1:20-21)

Speciile de animale și plantele încep să dispară în mod alarmant. Bunurile încep să se termine. Până la mijlocul secolului al XXI-lea, cele mai importante resurse de energie vor fi, în mare parte, dispărute.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 8. Proclamare

Semnele vremurilor – 8. Proclamare

“…Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”…”

(Apocalipsa 14:6-7)

În cartea Apocalipsa, apostolul Ioan vede „un alt înger”, primul dintre cei șase îngeri-mesageri care aduc un mesaj al judecăților lui Dumnezeu. Este aici vorba despre ceea ce am auzit în predicarea „Evangheliei Împărăției” din Matei 24:14 sau este vorba despre ceva complet diferit?

Keep reading →

Semnele vremurilor – 7. Mass-media

Semnele vremurilor – 7. Mass-media

Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14)

Când eram tânăr, obișnuiam să gândesc astfel: „Nu trebuie să-mi fac griji! Pentru că, înainte ca ultima țară de pe pământ să audă „Evanghelia Împărăției”, timpul meu va fi sfârșit și voi fi de mult plecat de aici! Asta nu se va întâmpla în zilele vieții mele!”

Keep reading →

Semnele vremurilor – 6. Slavă

Semnele vremurilor – 6. Slavă

La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” (Matei 24:1-2)

Prima întrebare a ucenicilor a fost: când se va întâmpla acest lucru? Când vor fi distruse orașul Ierusalim și Templul, în așa fel încât să nu rămână o piatră pe alta? A fost, literalmente, împlinită 40 de ani mai târziu.

Keep reading →

Semnele vremurilor – 5. Înspăimântător

Semnele vremurilor – 5. Înspăimântător

Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:„Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.” (Psalmul 132:13-14)

A fost îndeplinit în mod înspăimântător ceea ce a spus Cel mai mare dintre profeți – Domnul Isus Hristos – ca răspuns la prima lor întrebare. Peste un milion de evrei au fost uciși de către romani în anul 70 d. Hr., iar sute de mii au fost vânduți ca sclavi pe piețele sclavilor din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la scăderea drastică a prețului unui sclav, datorită ofertei enorme de sclavi evrei. Mii de evrei au fost deportați și mulți au fost târâți la Roma în procesiuni triumfale. Același lucru s-a întâmplat și cu comorile Templului, care sunt încă vizibile pe Arcul lui Titus din Roma după anul 81 d.Hr., arătând prada, trofeul Ierusalimului adus la Roma. Împăratul Titus a folosit aceste bunuri furate și banii, precum și aurul pe care l-a luat ca pradă din război – furate din Ierusalim, din Israel și de la poporul evreu – și a finanțat cu acestea clădirea Arcului de Triumf și a Colosseumului din Roma. Ambele clădiri se află încă în inima Romei, ca niște martori tăcuți ai unei crime mari, pe care romanii au săvârșit-o împotriva poporului evreu.

Keep reading →