Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Pe când Isus Și-a făcut drum spre Galileea, El a venit la fântâna lui Iacov din Samaria, unde S-a oprit să Se odihnească din călătoria Sa. Când ucenicii s-au dus să cumpere mâncare, o femeie samariteancă a venit la fântână pentru a scoate apă, iar Isus i-a făcut o simplă cerere: ”Dă-mi să beau” (Ioan 4:7). Cuvintele lui Hristos către această femeie au dus la o lungă conversație și, în timpul discuțiilor lor, ea a rămas uimită de lucrurile pe care le auzea. În cele din urmă, ea a spus: „Ştiu”, I-a zis femeia, „că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.” Isus i-a zis: „Eu, Cel Care vorbesc cu tine, sunt Acela” (Ioan 4:25-26). Ucenicii s-au întors și au fost uimiți să-L găsească pe Învățător atât de adâncit în discuții cu această samariteancă. Se pregăteau să pună masa, iar când mâncarea era gata, femeia s-a grăbit să se întoarcă în oraș. Ei I-au spus lui Isus: „Învăţătorule, mănâncă!” (4:31), iar Isus a răspuns cu această declarație uimitoare: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi” (4:32). Isus le spunea că fusese hrănit cu alimente dar nu din această lume și că era sătul. El a explicat: ”Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui” (4:34). La rândul nostru, și noi trebuie să fim martori ai lucrării Împărăției lui Dumnezeu, să mărturisim și să câștigăm suflete pentru El. Isus a împlinit această lucrare cu femeia samariteancă, după cum Biblia spune că ea credea că El este Mesia. Ea a spus prietenilor ei: „Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul?” (4:29). Nevoia de părtășie a lui Hristos s-a împlinit în timp ce vorbea cu această femeie. Isus a spus: ”Tot ce am cerut a fost o gură de apă, dar această femeie mi-a adus o inimă onestă, căutătoare. Acest tip de comuniune este hrană pentru Mine.” Isus vrea să petreacă zilnic timp de calitate cu tine. De fiecare dată când Îl aștepți, El promite să vorbească cu tine, așa că așteaptă în prezența Lui, până când vei auzi vocea Sa care îți va revela inima Sa față de tine. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, oct. 22, 2018
Source: Mana profetica
Orice creștin știe că Dumnezeu nu locuiește în temple sau clădiri făcute de om. În schimb, Domnul nostru a ales să trăiască în vase omenești - adică în inimile și trupurile poporului Său. Fiecare credincios poate afirma cu încredere: ”Dumnezeu locuiește în mine.” Bineînțeles, Domnul este peste tot, dar potrivit Cuvântului Său, inima curățată de sângele Lui este locuința Sa permanentă. Când a început Dumnezeu să locuiască în noi? El a făcut acest lucru când I-am predat inima lui Isus. În acel moment, prezența lui Hristos ne-a umplut ființa. El mărturisește: ” În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el” (Ioan 14:20, 23). Vă amintiți ziua în care ați fost mântuiți? Vă amintiți sentimentele pe care le-ați experimentat - făgăduințele pe care le-ați făcut lui Isus, promițându-I să-i lăsați în urmă pe toți ceilalți și să-L urmați pe El? Isus a văzut acest lucru întâmplându-se încă din veșnicie - și El S-a bucurat de voi. Știa că o să-L primiți, chiar înainte de a vă crea în pântecele mamei voastre. ”Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele” (Psalmul 139:16). Înainte chiar de a fi o sămânță, Dumnezeu știa totul despre tine și fiul Său, Isus, S-a bucurat știind că vei ajunge să fii templul unde El va locui. El S-a bucurat la gândul de a-ți deschide Cuvântul: ”Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). Îi împlinești așteptările de a-Și petrece o viață cu tine? Intimitatea ta cu El crește sau ești vinovat de ignorarea Lui? Dumnezeu te vrea pentru El și are planuri pentru tine. Lasă-L pe Domnul să facă din această zi un nou început pentru tine. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, oct. 19, 2018
Source: Mana profetica
Unde este biserica în mijlocul haosului? Este plină de activitate religioasă, dar este în mare parte firească. Acesta este un lucru tragic, pentru că Domnul nostru are întotdeauna un remediu pentru o lume în haos. Un remediu testat în timp pe care El l-a folosit timp de generații pentru a-Și trezi biserica moartă, este pur și simplu acesta: Dumnezeu ridică bărbați și femei pe care El îi alege. Domnul nostru folosește oamenii pentru a răspunde unei lumi aflate în criză. În primul rând, El îi transformă în mod supranatural și apoi îi cheamă la o viață de supunere totală față de voia Sa. Acești slujitori atinși de Dumnezeu sunt cel mai bine descriși în Psalmul 65:4: ”Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.” Pe scurt, Dumnezeu îl cheamă pe un astfel de slujitor deoparte și acolo, în prezența minunată a Domnului, slujitorului Îi este dat să gândească ca Dumnezeu – primește o chemare divină. Dintr-o dată, sufletul său simte aceeași urgență si primește un cuvânt dat de Dumnezeu, fiind gata să umble în autoritate spirituală. Istoria biblică dezvăluie acest tipar din nou și din nou. De-a lungul timpului, poporul lui Dumnezeu L-a respins și s-a întors spre idoli, adoptând practici păgâne. Și în fiecare caz, Dumnezeu a ridicat un slujitor evlavios: un judecător, un profet, un împărat neprihănit. Samuel este un astfel de exemplu. El a zis lui Israel: ”Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor, şi El i-a vândut în mâinile lui Sisera, căpetenia oştirii Haţorului, în mâinile filistenilor şi în mâinile împăratului Moabului, care au început lupta împotriva lor. Au strigat iarăşi către Domnul şi au zis: ‘Am păcătuit, căci am părăsit pe Domnul şi am slujit baalilor şi astarteelor; izbăveşte-ne acum din mâna vrăjmaşilor noştri şi-Ţi vom sluji” (1 Samuel 12:9-10). Astfel de slujitori atinși de Dumnezeu au devenit instrumentele Sale de eliberare. Ei au fost capabili să discearnă vremurile și pentru că ajunseseră să cunoască inima lui Dumnezeu, Domnul i-a folosit ca pe instrumentele Lui. Astăzi Dumnezeu îi cheamă pe mulți să iasă din rutina vieții lor pentru a-I căuta prezența. ”Cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea” (Isaia 40:31). Ai experimentat vreodată această dorință divină de a comunica cu Domnul într-un mod mai profund? El vrea ca noi să petrecem timp cu El în închinare, așteptând să-I auzim vocea. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, oct. 19, 2018
Source: Mana profetica
”Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: 'Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei! Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!' Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de Faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de Faţa Domnului” (Iona 1:1-3). Știm povestea lui Iona, omul care a încercat să fugă de Dumnezeu când Domnul i-a încredințat misiunea de a predica judecata orașului Ninive. Dar, în loc să-i avertizeze pe oamenii din Ninive, Iona a fugit. Această poveste a fost validată de Hristos Însuși: ”Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului” (Matei 12:40). Cu alte cuvinte, povestea lui Iona a fost la fel de sigură ca înmormântarea și învierea lui Hristos. De ce a refuzat Iona să asculte de Cuvântul clar al lui Dumnezeu și a ales să fugă? În mod cert, Iona a fost înzestrat și ales de Dumnezeu, totuși el a fugit de prezența Lui și a încheiat comuniunea cu El. Pe când Iona fugea, el auzea vocea Duhului Sfânt, care îi răsuna în urechi la fiecare pas. Iona a primit o revelație puternică despre harul și mila lui Dumnezeu: ”Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate” (4:2). Bineînțeles, Dumnezeu este tot ceea ce descrie Iona aici, dar Biblia mai vorbeste și de natura sfântă și dreaptă a lui Dumnezeu. ”Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşă adevărul în nelegiuirea lor” (Romani 1:18). Cred că Iona nu a ascultat, pentru că el gândea: ”Doamne, de fiecare dată când pronunți judecata, ești biruit de milă. Știu că nu vei judeca Ninive, pentru că, de îndată ce profețesc, ei se vor pocăi și Îți vei revărsa harul asupra lor.” El nu avea nicio înțelegere asupra fricii față de Dumnezeu, a naturii Sale sfinte și drepte. Fiecare credincios trebuie să aibă revelația fricii de Dumnezeu așa cum a fost descoperită în Cuvântul Său: ”Teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!” (Proverbe 3:7). Ca și mila lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu este dătătoare de viață – ”Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El” (14:26) - și noi trebuie să învățăm să avem un echilibru între cele două. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, oct. 19, 2018
Source: Mana profetica
Astăzi, o mulțime de pastori definesc favoarea lui Dumnezeu față de noi prin posesiuni, poziții și achiziții - case mai bune, mașini și locuri de muncă, o familie mai fericită și un venit în creștere. Cred că Dumnezeu îi favorizează pe ai Săi și în acest fel, dar ne înșelăm singuri dacă trăim pentru orice altceva decât interesul Său suprem. Cu toții știm despre conceptul biblic al țării promise - eliberarea de sub legăturile robiei și bucuria unei vieți binecuvântate. Țara promisă de la început a fost un dar pe care Dumnezeu l-a dat vechiului Israel - un loc literal numit Canaan, un pământ fertil cu fructe supradimensionate și râuri. Acestea reprezentau lucrurile de vis pentru israeliții care trăiseră înfrânți și exilați timp de generații. Totuși, când au ajuns la granița Canaanului, Dumnezeu i-a făcut o afirmație neobișnuită lui Moise: ”Suie-te în ţara aceasta unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci eşti un popor încăpăţânat” (Exodul 33:3). Cuvintele lui Dumnezeu adresate poporului Său aici pot suna șocant de dur, dar în context, vedem că Dumnezeu a eliberat Israelul de la 400 de ani de sclavie în Egipt și acum, la apropierea intrării lor în Țara Promisă, Dumnezeu a spus că nu va merge cu ei pentru că, deși văzuseră toate lucrurile minunate pe care le făcuse pentru ei, se plângeau de fiecare dată când se confruntau cu o nouă greutate. Din păcate, în urma experiențelor și miracolelor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei, aceștia tot nu au avut credință. Dar credința lui Moise era diferită! El cunoștea bunătatea lui Dumnezeu, așa cum a fost demonstrată în toate lucrările Sale supranaturale pentru Israel. De fapt, favoarea Domnului față de poporul Său părea fără limite și Moise s-a minunat de caracterul lui Dumnezeu Care a făcut toate aceste lucruri în numele lor, plin de milă. Atitudinea lui era: ”Doamne, dacă Tu nu vei fi acolo, atunci nici eu nu mă duc.” Moise înțelesese că mult mai mult decât primirea binecuvântărilor era cunoașterea Dumnezeului plin de compasiune și iubire, Dătătorul acelor binecuvântări. El a dorit să vadă slava lui Dumnezeu – „Arată-mi slava Ta!” (Exodul 33:18) - și mă rog ca astăzi și voi să aveți aceeași dorință. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, oct. 18, 2018
Source: Mana profetica
În Psalmi, David preamărește măreția lui Dumnezeu care se manifestă prin binecuvântarea celor are se încred în El. „O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în fața fiilor oamenilor! Tu îi ascunzi la adăpostul Feței Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc” (Psalmul 31:19-20). Când David exclamă: „O, cât de măreață este bunătatea lui Dumnezeu!”, el de fapt spune „sunt copleșit de toată bunătatea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru mine.” El celebrează incredibila rezervă de milă și bunătate pe care Dumnezeu o are pusă deoparte pentru noi. David a mărturisit, „O, dacă nu aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii” [versiunea în engleză KJV sună astfel: „Aș fi leșinat dacă nu aș fi crezut că voi vedea bunătatea Domnului în țara celor vii”]- n.tr. (Psalmul 27:13). Bunătatea și răsplățile lui Dumnezeu nu sunt depozitate pentru „cândva, într-o zi” în cer ― ele sunt menite pentru poporul Său acum în încercările lor curente. Dumnezeu spune că va răsplăti credința noastră. El dorește ca să Îl căutăm pentru a căpăta acele răsplăți acum în mijlocul crizelor noastre. Aștepți vreun semn de speranță pentru un fiu sau fiică rebelă? Ai nevoie să vezi doar o spargere în norii furtunii tale financiare? Strigă către Domnul în credință; El va veni la tine cu mângâiere și putere. El dorește să te recompenseze cu speranță reînnoită și să te umple cu toată puterea în mijlocul potopului prin care treci. Vocea lui se ridică deasupra oricărui torent de apă! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că noi nu trebuie să ne îngrijorăm din cauza crizelor mondiale curente. Nu trebuie să ne îngrijorăm din cauza economiei. El dorește să ne ia tot stresul legat de familiile noastre, de cei dragi nouă, legat de suferințele și încercările noastre. Și ne-a dat un motiv pentru această mare mângâiere și siguranță: Dumnezeul nostru este mare și foarte vrednic de laudă! © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, oct. 17, 2018
Source: Mana profetica