Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Isus S-a rugat constant. S-a dus în munți pentru a Se ruga; El a căutat locuri retrase pentru rugăciune. El Se ruga dimineața și seara. De fapt, Isus a spus că nu a făcut nimic fără să fi auzit mai întâi de la Tatăl Său - în rugăciune. În Ioan 17 este vorba de rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi și pentru poporul Său - toți cei care L-au urmat și au crezut în El. Totuși, Isus S-a rugat nu numai pentru urmașii Săi, ci „pentru toţi cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor” (versetul 20). Ce adevăr puternic. Expresia „cei care vor crede în Mine” te include pe tine și pe mine! Preaiubiţilor, Isus Se ruga pentru noi când a umblat pe acest pământ în trup, dar această rugăciune nu s-a evaporat în aer. A ars tot timpul pe altarul lui Dumnezeu și Dumnezeu a acceptat rugăciunea Fiului Său pentru fiecare dintre noi. Cu secole în urmă am fost în mintea Lui; El chiar a lăsat scrisă această rugăciune în Cuvântul Său, știind că o vom citi cândva. În momentul de față, Isus Se roagă pentru păcătoșii care încă nu s-au întors la El. Scriptura spune că poate mântui pe cei mai răi dintre oameni – „până la sfârșitul timpului” – pe toți cei care vor veni la El. De-a lungul anilor mei de slujire, am văzut mulți dependenți de droguri salvați în mod divin și, de fiecare dată, gândeam în sinea mea: „Acesta trebuie să fi avut o mamă care s-a rugat sau o bunică care a mijlocit, iar Dumnezeu răspunde rugăciunilor acelor războinice sfinte.” Dar acum înțeleg ceva mai mult decât atât. Isus Se ruga pentru ei tot timpul! „Mă rog ... pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor.” (Ioan 17: 9, 20). Dacă ați fugit de Domnul, nu veți putea fugi niciodată de rugăciunile Sale. Tatăl răspunde Fiului Său și toți cei care Îi opun rezistenţă, continuând în căile lor păcătoase, își împietresc inima față de rugăciunile lui Hristos - care S-a rugat pentru ei pe pământ și care încă Se roagă pentru ei în cer.
mie, Apr 25, 2018
Source: Mana profetica
Unii dintre oamenii cei mai binecuvântaţi în casa lui Dumnezeu sunt orbi la binecuvântările lor. Ce păcat! Ei nu discern lucrurile mari pe care Tatăl le-a oferit lor — şi astfel ei nu se bucură de ele complet. O parte a acestui motiv poate fi distructivul obicei al comparaţiei. Poţi să te uiţi în Trupul lui Hristos şi să vezi alţi creştini care par a fi mai talentaţi şi mai binecuvântaţi. Unii au memorat cărţi întregi ale Bibliei, în timp ce alţii pot predica sau învăţa sau cânta. Diavolul vrea ca tu să te compari cu ceilalţi, astfel încât să spui: „Bietul de mine. Eu nu am inteligenţa de a memora Cuvântul lui Dumnezeu şi cu siguranţă nu pot alcătui o predică. Eu nu am darurile pe care le au fraţii şi surorile mele.” Preaiubiţilor, Isus spune: „Tu ești binecuvântat!” El nu a spus: „Binecuvântați sunt cei puternici, cei fericiți, cei autosuficienți, cei tari, cei foarte înzestrați.” Dar în acea frumoasă parte a Scripturii numită în mod obișnuit „Fericirile”, El îi menționează pe cei săraci în duh; cei care plâng; cei blânzi; cei care flămânzesc și însetează după neprihănire; cei milostivi; cei cu inima curată; împăciuitorii; și cei care sunt persecutați pentru neprihănire (vezi Matei 5: 3-10). El spunea: „Sunteți binecuvântați pentru că puterea Mea se odihnește în slăbiciunea voastră. Pentru că ai încredere în Mine, te pot folosi.” Dumnezeu cunoaşte totul despre natura umană. Să ne uităm la Avraam pentru o clipă. Dumnezeu știa că urma să aibă o mare bucurie când a primit promisiunea fiului său. Avraam putea spune: „El a făcut-o! Dumnezeu mi-a promis un fiu și El Și-a ţinut cuvântul.” Totuși, Dumnezeu știa de asemenea că Avraam nu ar fi fost împlinit în totalitate când copilul urma să vină. El simţea încă o foame profundă, în interior, o nevoie inexplicabilă pe care niciun om nu putea să i-o satisfacă. Nu este şi cazul nostru când obținem în sfârșit ceea ce am vrut atât de mult? Suntem cei mai binecuvântați când înțelegem că numai Domnul Însuși poate satisface pe deplin nevoile noastre cele mai adânci.
mar, Apr 24, 2018
Source: Mana profetica
În scris, bisericii din Corint, apostolul Pavel îi împărtăşeşte percepţia că râvna lor pentru Dumnezeu scade. Unele dintre obiectivele lor se schimbă, se îndepărtează de ceea ce ar fi trebuit să fie şi motivaţia lor nu mai este clară, aşa că le trimite o puternică scrisoare de corectare... „O, iată-vă sătui! Iată-vă ajunşi bogaţi! ... Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi, înţelepţi în Hristos! Noi, slabi; voi, tari! Voi, puşi în cinste; noi, dispreţuiţi! Până în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, umblăm din loc în loc, ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac ruşine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii preaiubiţi ai mei.” (1 Corinteni 4:8, 10-14) Cercetătorii Scripturii ne spun că Biserica din Corint a fost, probabil, una dintre cele mai bogate din toate bisericile Noului Testament. Locaţia lor le-a oferit multe oportunităţi pentru bogăţia din industria navală. Pavel sublinia faptul că ei păreau a fi prea asemănători celor din societatea din jurul lor; în timp ce aveau toate aceste lucruri mari care le erau de folos, ceva lipsea. Chiar şi cu succesul lor din afară, în interior ceva era greşit. Ce se întâmpla în această biserică? Pavel nu îi mustra pentru că erau prosperi şi nu sugera că fiind săraci ar fi fost oarecum superiori. Nu! El a subliniat că motivaţia lor era greşită. Ei încercau să-şi împlinească dorinţele inimilor cu lucrurile din această lume, mai degrabă decât să-L caute mai întâi pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei căutau dragostea într-un loc greşit. Şi din acest motiv, viaţa lor nu avea impact pentru Împărăţia Lui. De asemenea, astăzi, trebuie să fim atenţi să nu ne lăsăm distraşi de căutările care ne îndepărtează de la o viziune clară a lui Isus!
lun, Apr 23, 2018
Source: Mana profetica
Mulți creștini au noțiunea greșită despre Dumnezeu că El Îşi găseşte plăcerea numai în a ne pedepsi şi corecta. Nu! Biblia ne spune că El nu are nicio plăcere în a-Şi disciplina copiii. Dimpotrivă, Isus spune: „Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” (Luca 12:32). El ne asigură: „Vă voi da tot ce aveți nevoie pentru că inima Mea este intenţionată să binecuvânteze!” Nicăieri în Biblie nu Îl vedem pe Isus blestemând pe cineva. (Singurul lucru pe care l-a blestemat a fost un smochin.) Nici un predicator, apostol, profet sau păstor din istorie nu a binecuvântat niciodată oameni mai mult decât a făcut-o Isus. Luați în considerare predica de pe munte: „Ferice de cei săraci în duh ... Binecuvântați sunt cei ce plâng ... Binecuvântați sunt cei blânzi ... Binecuvântați sunt cei care flămânzesc și însetează pentru neprihănire ... Binecuvântați sunt cei milostivi, cei cu inima curată, oamenii împăciuitori, cei persecutaţi” (vezi Matei 5: 3-10). Oriunde a mers Isus, El a binecuvântat. A luat copii în brațe și i-a binecuvântat (vezi Marcu 10:14). El i-a binecuvântat pe cei care întindeau mese pentru săraci și bolnavi. „Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească; dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.” (Luca 14: 13-14) Îmi atinge profund inima faptul că ultimele cuvinte ale lui Isus, înainte de a-Și părăsi ucenicii, au fost cuvinte de binecuvântare. Luca spune că Hristos „le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.” (24:45) Și apoi: „Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat.” (Luca 24:50) În acest moment s-ar putea să vă gândiți, „înțeleg cum Domnul poate binecuvânta copiii sau noii convertiți sau chiar creștinii din țările sărace care au nevoie de minuni doar pentru a avea hrană. Dar nu pot înțelege cum acel fel de binecuvântări pot fi şi pentru mine. Mă simt atât de nedemn.” Preaiubiților, nu veți fi niciodată vrednici de binecuvântările lui Dumnezeu! Nimeni nu este - dar El vine la noi numai în mila și harul Său pentru a ne binecuvânta cu binecuvântări spirituale dincolo de înțelegerea noastră.
vin, Apr 20, 2018
Source: Mana profetica
Indiferent de cât de obscură este împrejurarea ta sau cât de "necunoscută" ar fi identitatea ta, atunci când Dumnezeu alege să ţi Se reveleze, El nu are nicio problemă în a te găsi. Să vorbim despre mama lui Samson... cel mai puternic om care a trăit vreodată. „Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu”(Judecători 13:1-3). Timp de patruzeci de ani, copiii lui Israel au rătăcit în pustie, au fost supuși filistenilor și demoralizați în sufletele lor. În mijlocul acestui haos și acestei disperări trăia o femeie credincioasă, o femeie a rugăciunii, care Îl cunoștea pe Dumnezeul ei. Vedem că numele soțului ei era Manoah, dar ea nu era numită – roaba anonimă a Domnului. La fel cum i s-a întâmplat în Noul Testament unei fecioare, pe nume Maria, soția lui Manoah a fost vizitată și ea de un înger care i-a adus un mesaj incredibil: „Vei naşte un fiu!” Soția lui Manoah fusese foarte răbdătoare în timpul robiei lui Israel, închizându-se în camera secretă a rugăciunii cu Dumnezeu. Acum a primit un cuvânt de la Domnul. Copilul făgăduit nu era destinat să fie un băiat oarecare, după cum îngerul i-a spus în continuare că „el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.” (13:5) Apoi Domnul a dat instrucțiuni specifice cu privire la modul în care băiatul trebuia să fie crescut și pregătit pentru chemarea sa specială. (Citiți povestea interesantă a vieții lui Samson în Judecătorii 13 - 16.) Mama lui Samson a crezut promisiunile lui Dumnezeu și l-a pregătit pe fiul ei în conformitate cu învăţăturile Domnului. De asemenea, astăzi Dumnezeu caută slujitori răbdători, devotați, care vor avea încredere în El în cele mai dificile condiții.
joi, Apr 19, 2018
Source: Mana profetica
Ucenicii I-au spus lui Isus: „Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Luca 11:1). Nu ar fi cerut asta dacă nu voiau să învețe. Cred că majoritatea creștinilor ar dori să fie credincioși în rugăciune, dar nu înțeleg cum să se roage. Nu a existat nicio lipsă de instruire din partea învăţătorilor bine intenționați, care să împărtășească formule și strategii pentru o rugăciune eficientă, și în timp ce nu condamn niciunul din aceste lucruri, cred că modul de rugăciune care Îl place cel mai mult lui Dumnezeu este foarte simplu. Mulți creștini se roagă dintr-un sentiment de obligație; alții se roagă doar atunci când sunt loviţi de o tragedie sau experimentează vreo criză. Dar trebuie să înțelegem adevărul fundamental că, rugăciunea nu este doar pentru propria bunăstare sau ușurare, ci pentru bucuria Domnului. Două elemente de bază trebuie să meargă împreună: beneficiul nostru și a-I face pe plac lui Dumnezeu. Nu trebuie să mijlocim doar pentru lucrurile de care avem nevoie, ci trebuie să cerem lucrurile pe care El le dorește. Desigur, trebuie să ne descărcăm inimile și să căutăm aprovizionarea cu putere de la El, dar creștinii pot fi foarte egoişti atunci când vine vorba de rugăciune. El ne-a spus să aruncăm toate grijile noastre asupra Lui, dar rugăciunea noastră nu este completă dacă nu înțelegem și nevoia lui Dumnezeu - dorința Lui de a avea părtășie cu noi - intimitate și comuniune. „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:25) Și în versetul 8, Isus spune: „căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.” Dumnezeu ne spune: „Când veniți în prezența Mea, concentrați-vă atenția asupra părtășiei cu Mine, pentru a Mă putea cunoaște. Știu deja nevoile tale; nu trebuie să ceri mereu. Voi avea grijă de tot! Doar caută-Mă pentru a ne bucura de părtășia dulce.”
joi, Apr 19, 2018
Source: Mana profetica