Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Ne este foarte greu să credem că ne apropiem deja de sărbătoarea Crăciunului și de sfârșitul de an. Reflectând la ultimele 11 luni ale acestui an, putem spune că am avut parte de multe realizări și au fost atinse multe scopuri și împlinite multe dorințe. De altă parte, sunt mulți care pot spune că au trecut prin încercări și presiuni grele, situații care i-au golit de putere și credință. Luna decembrie este luna dăruită de Dumnezeu pentru a reflecta la victoriile trecute dar și la presiunile suferite pentru a ne face planuri și a avea așteptări diferite în noul an. Să nu uităm Cuvântul care ne spune că oamenii pier din lipsă de cunoștință (Osea 4:6). Pierim în ce privește noile direcții, scopuri și strategii. Cum am putea oare zidi pe vechile biruințe? Sau cum vom putea schimba temeliile defectuoase care continuă să provoace înfrângeri? Iată întrebări la care Dumnezeu va dori să răspundă, dacă îți vei face timp să asculți vocea Lui, în perioada acestor sărbători ale Crăciunului și sfârșitului de an!!!!! © Ruach Ministries
mie, Dec 13, 2017
Source: Mana profetica
Anul, care se încheie, a fost pentru mulți un an lung și provocator. Vorbesc aici despre cei ce sunt frânți și obosiți după un an în care au fost întinși la capacitate maximă în angajarea și interacțiunea lor cu alții. Obișnuim să spunem: „Încep să-mi pierd răbdarea!” sau „Îmi pui răbdarea la încercare!” Văd cum diavolul te întărâtă și te împinge să cazi în ispită. El încearcă să deturneze toate eforturile tale pentru a te împiedica să înaintezi. Domnul te cheamă să aștepți cu răbdare străpungerea. Nu lăsa circumstanțele sau oamenii din jur să te tulbure și să te facă mai apoi să cazi în groapa frustrării și nerăbdării. Vrăjmașul s-ar bucura să te vadă căzut acolo! Nu-i da satisfacție! Ești atât de aproape de a experimenta străpungerea pentru care te-ai rugat și pe care ai așteptat-o atâta timp. Răbdarea ta este gata să fie răsplătită foarte curând. Ava Tatăl Își arată în permanență, zi de zi, îndurarea și harul față de fiecare dintre noi. Pot vedea cum nerăbdarea devine o pricină de poticnire care te împiedică să intri în noul sezon al binecuvântării și favorii pe care Tatăl îl pregătește pentru tine. Merită să aștepți să experimentezi străpungerea deoarece aceasta te va proiecta la un alt nivel spiritual, emoțional și material. Dacă te lupți cu nerăbdarea, meditează la următoarele versete. Roagă-te și cere Domnului harul, tăria și puterea de a rămâne neclintit și răbdător în așteptarea ta cu privire la manifestarea promisiunilor Lui în viața ta. „Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos” (Romani 15:5-6). Verset biblic: 1 Corinteni 15:58 - „De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” © Ruach Ministries
lun, Dec 11, 2017
Source: Mana profetica
Satana va continua să-i ispitească pe oameni cât va mai putea încă să facă acest lucru. Când îți cunoști identitatea în Hristos și ești gata să-l scoți pe șarpe afară din Edenul tău, Satana nu te va putea învinge. Pavel spunea în esență că nu va îngădui nimic să stăpânească peste el, ce nu-l zidește în Hristos. Singura autoritate pe care diavolul o poate manifesta asupra ta este cea care i-o permiți tu! În Hristos, fiecare credincios are puterea să lege ce trebuie supus și să dezlege ce trebuie eliberat din ceruri pe pământ. Totuși, noi trebuie să rămânem atât sub autoritatea Tatălui Ceresc, trăind în ascultare de El după exemplul Domnului Isus, cât și sub a celor care au fost delegați să fie autoritate peste noi aici pe pământ. Planul diavolului a fost acela de a stăpâni peste Edenul lui Adam și să nu-i dea voie să se extindă. Același lucru încearcă să facă și cu noi azi! Verset biblic: Matei 28:18 - „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: `Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. uceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului` Amin.” © Ruach Ministries
lun, Dec 04, 2017
Source: Mana profetica
Favorea supranaturală este cea ce a schimbat viața lui Iosif, mutându-l dintr-un loc decăzut și obscur într-un loc de recunoaștere slăvită. Dumnezeu a făcut minuni în dreptul lui Iosif schimbându-i viața. Orice om dorește să aibă parte de favoare, iar favoarea lui Dumnezeu este cea care deschide uși închise, transformă tragedii în biruințe. Credincioșii trebuie să învețe să umble în această favoare prin mărturisire, rugăciune și revendicarea binecuvântărilor acesteia peste viețile lor. Cel ce ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu atrage favoarea Sa asupra vieții lui. Dacă semeni în mod constant semințele favorii, vei culege în mod consistent același lucru. Isus creștea și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Un mod de viață plăcut lui Dumnezeu are drept consecință favoarea lui Dumnezeu peste tine. Unde ai nevoie de favoarea lui Dumnezeu? Fă o listă cu persoane, circumstanțe peste care ai nevoie de favoarea Lui. Pe măsură ce acorzi atenție acestui aspect al favorii lui Dumnezeu, semeni sămânța bună și stăruiești în rugăciune pentru ea, viața ta va fi o mărturie a miracolelor. Verset biblic: Isaia 55:11 - „tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” © Ruach Ministries
mar, Noi 28, 2017
Source: Mana profetica
„Shalom” este un cuvânt ebraic care înseamnă pace, armonie, plenitudine, prosperitate, bunăstare și liniște. Te-ai întrebat vreodată de ce frații noștri evrei se salută unii pe alții cu cuvântul shalom? Isus a rostit mereu pacea lui Dumnezeu peste ucenicii Săi și ca rod al acestui salut, binecuvântările curgeau peste viețile lor. Armonie, plenitudine... sunt roade ale vieții peste care domnește SHALOM! De ce nu începi să te rogi chiar acum pentru ca pacea shalom a lui Dumnezeu să se reverse peste cea mai mare nevoie a ta? Vei începe să experimentezi libertatea oferită de pacea shalom. Cu cât eliberezi mai mult pacea shalom în domeniul spiritual, cu atât mai mult Duhul Sfânt se manifestă peste nevoile tale. Psalmii ne îndeamnă să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului... Rugăciunile pentru pacea shalom rostite în locurile unde se dau mari bătălii vor schimba întotdeauna atmosfera spirituală, climatul spiritual și va aduce o mare eliberare. Astăzi, când citești aceste rânduri, fie ca pacea shalom să vină peste toate domeniile vieții tale! Verset biblic: Judecători 6:24 - „Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului şi i-a pus numele "Domnul păcii": altarul aceasta este şi astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.” © Ruach Ministries
vin, Noi 24, 2017
Source: Mana profetica
Am avut imaginea unor persoane care urcau pe o scară. O altă persoană urca scara în urma lor. Mai aveau doar o treaptă de urcat, dar pentru că erau foarte obosiți și epuizați, se chinuiau să ajungă în vârf. Distanța dintre ultimele două trepte părea atât de mare. Este vorba aici despre cei care au investit atât de mult în ceea ce cred ei că i-a chemat Dumnezeu să facă. Și lucrul acesta a necesitat multă trudă fizică, sufletească și spirituală. Acum, la sfârlit de an, Dumnezeu te cheamă să fii plin de încredere și să te odihnești în El pentru această ultimă treaptă pe care o mai ai de urcat. Persoana care urcă scara în urma ta este Duhul Sfânt. Amintește-ți că lucrul acesta nu se face nici prin prin putere, nici prin tărie, ci numai prin Duhul Sfânt putem fi capabili să împlinim și să ducem la bun sfârșit scopul nostru final. Duhul Sfânt te protejează, te susține și îți ridică povara. O scară vorbește despre atingerea unui nivel mai ridicat de maturitate spirituală. Pentru unii, aceasta va însemna, de asemenea, o promovare în sfera lor de influență. Am citit astăzi că „scara” desăvârșită este Isus Hristos, care a fost Dumnezeul întrupat pe pământ, venit pentru a salva omenirea. În Ioan 1:51, Isus vorbește despre Sine ca fiind scara: „Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului.” În timp ce continui să urci scara cu onestitate și integritate, căutând să-ți împlinești scopul, mă rog să ai o întâlnire divină cu Isus Hristos, Căpetenia și Desăvârșirea credinței tale! Verset biblic: Isaia 35:3-4: „Întăriţi mâinile slăbănogite şi întăriţi genunchii care se clatină. Spuneţi celor slabi de inimă: ‘Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El Însuşi va veni şi vă va mântui'.” © Ruach Ministries
mie, Noi 22, 2017
Source: Mana profetica