Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Situația era cumplită; Israel era căzut în păcat, răpus de idolatrie. Dumnezeu i-a vorbit lui Ezechiel și l-a întrebat: „Ce vezi?... oase moarte... vor putea oasele acestea să învie?” Dumnezeu îi cere mai apoi lui Ezechiel să vorbească acelor oase. Viața vine prin cuvintele noastre; cuvintele noastre aduc viața și fac ca ce e mort să învie. Pe măsură ce începi să vorbești, viziunea ta începe să se schimbe! Dumnezeu dă revelație despre cum va arăta situația în viitor. Credința crește mai apoi și croiește drum pentru eliberarea vieții! Întrebarea pe care ți-o pune Domnul astăzi este: „Tu ce vezi? Cum vezi situația respectivă? O vezi prin ochii de carne sau prin ochii spirituali? Verset biblic: Ezechiel 37:1-4 - „Mâna Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Domnului, şi m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot. El mi-a zis: "Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?" Eu am răspuns: "Doamne Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!" El mi-a zis: "Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: "Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!” © Ruach Ministries
joi, Sep 21, 2017
Source: Mana profetica
Dumnezeu dorește azi să vorbească acelora care simt că au obosit pe cale. Dumnezeu a oferit întotdeauna o soluție pentru vremuri dificile. Îmi amintesc de Iosafat care în mod public și-a ridicat vocea ca să-L laude tare pe Dumnezeu. Atunci când depresia, frica sau neliniștea încearcă să te doboare, ia-l pe Iosafat ca exemplu pentru a purta bătălia. El și-a disciplinat simțurile astfel încât să nu privească la armata care stătea în fața ochilor lui, ci mai degrabă la marele Eliberator. Lauda Îl determină pe Dumnezeu să acționeze; îngerii sunt trimiși să ne slujească atunci când stăm în închinare; cerurile se deschid și încep să curgă binecuvântările. Verset biblic: 2 Cronici 20:21-22 - „Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau: "Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!" În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.” © Ruach Ministries
vin, Sep 15, 2017
Source: Mana profetica
Anul 2017 este cunoscut ca fiind anul SABIEI. Domnul dorește să luăm fiecare SABIA DUHULUI și să purtăm prin Duhul bătăliile noastre. Mulți se bazează pe ceea ce văd în domeniul natural, pe ceea ce aud sau simt. Domnul îți vorbește astfel: „ridică-te în credință căci sabia Domnului îl va distruge pe vrajmaș. Cuvântul rostit de gura ta este o sabie care lovește și vrăjmașul nu o poate contraataca.” Dumnezeu Își onorează întotdeauna Cuvântul Său, iar atunci când pășești prin credință și începi să proclami Cuvântul Lui, vei experimenta schimbarea. Când înveți să lupți prin Duhul, indiferent de ce percepi în lumea naturală, vei începe să vezi schimbare în circumstanțele în care te afli și vei fi așezat acolo unde vrăjmașul nu se poate atinge nici de tine, nici de bunurile tale. Tu ești un biruitor întrucât bătălia a fost câștigată deja și tot ce ai de făcut este să-ți însușești această biruință. Îți aparține! Verset biblic: „Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii” (Geneza 3:24); „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii” (Evrei 4:12). © Ruach Ministries
mie, Sep 13, 2017
Source: Mana profetica
Îi văd pe mulți care trec printr-o perioadă de mari provocări, atât în viața lor privată, cât și în cea publică. Se luptă din greu să treacă prin această perioadă de mare tranziție și se întreabă dacă aceasta va avea cândva un sfârșit. Când va avea loc străpungerea și unde sunt evidențele roadei după ce m-am trudit atât? Noaptea trecută am primit de la Domnul un vis despre o râmă și o omidă. Râma este menită să-și croiască drum în sol, să desțelenească pământul... Solul unde se găsesc și trăiesc râmele devine astfel prielnic pentru sămânța care trebuie semănată. Solul devine friabil... favorabil pentru semănarea sămânței. Munca râmelor nu se vede și totuși rolul lor este benefic pentru ceea ce trebuie să crească și să se dezvolte deasupra solului. Omida se sezvoltă și se transformă într-o creatură deosebit de frumoasă, care la timpul potrivit își întinde aripile și își ia zborul. Și ea trece printr-o perioadă în care se zbate să se elibereze din granițele crisalidei ei. Acest proces de transformare prin care trece omida se numește metamorfoză. Avem nevoie să trecem atât prin procesul de transformare, cât și cel de tranziție, pentru a crește, a ne întări și maturiza, până când Hristos ia formă și se dezvoltă în noi. Nu încerca să te sustragi de la vreo etapă a dezvoltării. Fii gata să treci prin fiecare etapă, căci în curând vei ajunge în faza străpungerii, împlinirii și biruinței. Toată această perioadă, pe care ai străbătut-o până acum, nu a fost în zadar. Mai trebuie desțelenit un pământ nou și pregătit pentru noul sezon ce îți stă în față. Meditează la versetele din Isaia 41 și ține-te strâns de promisiunile rostite în dreptul tău. Domnul îți vorbește personal. Dumnezeu lucrează în tine și prin tine pentru a manifesta Împărăția Lui în sfera ta de influență. Verset biblic: Isaia 41:13-15 - „Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: "Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!" Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor - zice Domnul - şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. Iată, te fac o unealtă ascuţită, nouă de tot, cu mulţi dinţi; vei zdrobi, vei sfărâma munţii şi vei face dealurile ca pleava. © Ruach Ministries
mar, Sep 12, 2017
Source: Mana profetica
Am avut o imagine cu o persoană lipsită de vlagă, care stătea cu spatele lipit de un zid. Părea ca o păpușă de cârpă, a cărei umplutură era scoasă toată afară. Trăda o stare generală de deznădejde și epuizare. Nădejdea amânată i-a îmbolnăvit inima. Apocalipsa 12:11 spune: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” Versetul acesta vorbește despre o luptă. Descrie imaginea unui creștin care se folosește de puterea sângelui lui Isus. Sângele lui Isus îl biruiește întotdeauna pe vrăjmaș. Atunci când invoci și proclami sângele lui Isus peste circumstanțele tale, tu folosești autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu împotriva lui satana. În această condiție slabă în care te afli, ridică-te, deschide-ți gura și începe să invoci puterea sângelui lui Isus care te susține și te protejează de puterile întunericului. Sângele lui Hristos vorbește pentru tine. Vorbește mai puternic decât sângele lui Abel, care striga după răzbunare. Prin sângele lui Isus tu ai acces deplin la Tatăl, așa cum este scris în Evrei 10:19-24. MĂRTURISEȘTE ȘI DECLARĂ: În numele lui Isus rostesc puterea sângele Lui împotriva oricărei puteri a întunericului care încearcă să mă țină captiv, să mă lege sau să mă facă să cred că situația în care mă aflu este fără speranță. Eu nu sunt o victimă a circumstanțelor. Sunt cap și nu coadă. Orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere. Dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu alungă orice frică. Eu nu mai sunt un rob al păcatului necredinței. Cel ce este în mine este mai tare decât cel ce este în lume. Hristos în mine este nădejdea slavei. Nicio forță a întunericului nu are autoritate peste viața mea. Sângele răscumpărător al lui Isus mi-a spălat păcatele și acum sunt liber cu adevărat. Verset biblic: Evrei 10:19-24 - „Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.” © Ruach Ministries
mar, Aug 29, 2017
Source: Mana profetica
Îl aud pe Duhul Sfânt vorbind despre comportamentul nostru față de partenerul nostru de viață. Îți amintești de ziua în care ați rostit jurămintele unul celuilalt: „Până când moartea ne va despărți, în boală și în sănătate, te voi iubi toată viața mea”? Nu se punea atunci sub nicio formă problema divorțului. „Eu sunt un Dumnezeu al legământului și Cel care aduce restaurare în dreptul tău.” Dumnezeu te întreabă: „Ce s-a întâmplat? În ce punct al relației voastre vă aflați?” Văd multă confuzie, nesiguranță, dezamăgire, resentimente, neiertare în inima ta și te simți singur(ă). Îți pui multe întrebări în inima ta și faci în acest moment anumite jurăminte lăuntrice. Sunt o mulțime de întrebări pe care le rostești înaintea lui Dumnezeu: „Doamne, de ce mi-ai dat acest partener mizerabil? Oare nu am auzit bine ce mi-ai vorbit atunci când l-am ales? De ce, Doamne? De ce mi se întâmplă mie toate aceste lucruri? Acum, când încep să îmbătrânesc, Tu îmi dai așa ceva?” Văd că ai renunțat la această căsnicie și dorești să te desparți... cuvintele pe care vi le atribuiți unul altuia nu mai sunt plăcute deloc. Ai un duh zdrobit, un suflet zdrobit și trupul începe să-ți dea semne de boală. Îți spui că nu mai poți continua așa... Îl aud pe Domnul spunându-ți: „Nu ți-am spus Eu că nu te voi părăsi și nu te voi lăsa? Pune-ți încrederea în Mine! Am spus, pune-ți încrederea în Mine!Eu nu te voi dezamăgi niciodată! Predă-ți viața în totalitate înaintea Mea, CELUI CE SUNT, căci pe măsură ce te vei preda înaintea Mea, Eu voi restaura în dreptul tău mai mult decât poți gândi sau visa. Poți alege viața sau moartea. Alege viața prin PREDARE!” RUGĂCIUNE: „Declar astăzi Cuvântul lui Dumnezeu peste căsnicia și viața ta. Nu căuta să înțelegi totul azi. Ascultă de vocea Duhului Sfânt în tot ce faci și oriunde te duci. Ascultă-L și lasă-I vocea să pătrundă până în adâncul inimii tale... Îți mulțumesc, Duhule Sfânt că ai vorbit inimii mele. Aleg astăzi să-mi predau Ție întreaga mea ființă și tot ce am. Recunosc că nu pot singur(ă) să rezolv problema căsniciei mele. Dar Tu, Doamne, știi totul despre noi. Tu știi tot ce se află în spatele ușilor închise. Îmi vezi inima mea zdrobită și asta e tot ce pot să mai spun. Strig astăzi spre Tine pentru salvarea căsniciei mele, în ciuda faptului că nu simt să fac acest lucru. Mă PREDAU Ție și renunț la a mă mai bizui pe ce pot face eu. Mă predau azi la altarul Tău. Așez căsnicia mea la altarul Tău. Ridică-ne și salvează-ne! Isuse, atinge-Te de inimile noastre! Vindecă-ne și restaurează-ne! Lasă Duhul Tău să vină peste noi și să preia complet controlul. Aleg să iert, chiar dacă mi-e foarte greu să fac acest lucru din nou, dar știu că aceasta este ceea ce dorești de la mine. Tu ești Dumnezeul nostru de legământ. Doamne, Îți mulțumesc că ne scoți din încurcătură, pe măsură ce îmi pun toată încrederea în Tine. Leagă-ne de inima Ta și de dragostea Ta și ajută-ne să nu ne împotrivim. Îmi încredințez soțul/soția în mâna Ta. Rezervorul inimilor noastre este gol. Vino, și umple-le Tu! Ajută-ne! Rupe toate lanțurile care ne-au ținut legați în temniță! Reînnoiește mintea partenerului meu. Fă Cuvântul Tău viu și lucrător în viețile noastre. Îndepărtează orice rană din inima soțului meu/soției mele. Tu ești Dumnezeul nostru de legământ! Vino, te rog, cu vindecarea Ta! Amin. Verset biblic: Proverbe 15:4 - „Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.” © Ruach Ministries
vin, Aug 25, 2017
Source: Mana profetica