Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Saronul va sluji ca loc de păşune oilor şi valea Acor va sluji de culcuş boilor, pentru poporul Meu care Mă va căuta.” (Isaia 65:10) Dumnezeu promite copiilor Săi, dacă Îl vor căuta continuu din toată inima, că vor avea întotdeauna multă hrană spirituală. Totuși, cei care nu-L caută pe Dumnezeu vor fi goi, flămânzi, uscați, rătăciți și niciodată săturați. Cuvântul spune: „Vei fi flămând… însetat… rușinat” (versetul 13). Dar, de asemenea, spune: „Iată, robii Mei vor mânca… vor bea… se vor bucura… vor cânta de bucurie” (versetele 13-14). Cei care rămân lângă Dumnezeu - vărsându-și inimile înaintea Lui și căutându-L în orice lucru - vor avea putere, autoritate, tărie spirituală, hrană pentru suflet și înțelepciune. Ei vor fi conduși de Dumnezeu într-un loc de odihnă spirituală și de plinătate. Psalmul 91 este pasajul preferat al Scripturii al multor credincioși. Promisiuni minunate se găsesc în el! Întregul psalm este o revelație a mântuirii izbăvitoare, a păstrării puterii care provine din trăirea într-o atitudine a căutării după Dumnezeu. Persoana care trăiește în acest loc al rugăciunii va avea putere asupra tuturor curselor demonice, a tuturor temerilor, a bolilor și a ciumei - puterea de a propăși, de a vedea rezultate în rugăciune. Însă există o condiție pentru acest lucru, iar aceasta se găsește în primul verset: „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic.” (Psalmul 91:1) „Stă [rămâne]” înseamnă a trăi în prezența Lui. Vă puteți întreba: „Înseamnă că trebuie să mă rog tot timpul?” Într-un fel, da. Pavel a spus: „Rugaţi-vă neîncetat“ (1 Tesaloniceni 5:17). Asta înseamnă să-ți lași mintea să rămână ațintită asupra lui Dumnezeu în fiecare oră de veghe. Dragii mei, de-a lungul zilei, în tot ceea ce faceți, chemați-L pe Dumnezeu în duhul vostru și veți cunoaște puterea și pacea Lui la fiecare pas! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 15, 2019
Source: Mana profetica
Iubirea, frica, ascultarea - când vine vorba de umblarea cu Dumnezeu - sunt inseparabile, pentru că nu poți trece printr-una fără celelalte două. FRICA - „Frica de Domnul este urârea răului” (Proverbe 8:13). IUBIREA - „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte” (Ioan 14:21). ASCULTAREA - „Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui” (2 Ioan 6). Nu Îl poți iubi pe Dumnezeu fără să ai teama de El în tine; nu Îl poți iubi fără să-I asculți Cuvântul. Unii învață că doar frica de Dumnezeu îi provoacă pe credincioși să fugă de păcat, în timp ce alții învață că singura motivație adecvată împotriva păcatului este iubirea. A-L iubi înseamnă a-I asculta fiecare poruncă, dar ce înseamnă o ascultare constantă și de durată? Ascultarea dumnezeiască și iubitoare izvorăște dintr-o sursă: frica de Dumnezeul cel viu. Ascultarea înfăptuită de o adevărată și pioasă frică de Dumnezeu este iubirea desăvârșită. Dacă ai cu adevărat teama de Dumnezeu în tine, atunci Îi vei asculta fiecare cuvânt al Lui. Obțineți frica de Dumnezeu așa cum a făcut Israel: învățând-o! Domnul este gata să învețe teama Sa tuturor celor care o doresc: „Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului” (Psalmul 34:11). Tatăl nostru iubitor ne învață frica de El prin Cuvântul Său. Isus a promis binecuvântări incredibile tuturor celor care Îl ascultă: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui” (Ioan 14:21). Aceasta este una dintre cele mai puternice promisiuni din Cuvântul lui Dumnezeu! Tatăl are o dragoste specială în inima Lui pentru cei care umblă în ascultare față de Fiul Său. Începeți să umblați pe deplin în ascultare în tot ceea ce cunoașteți privind poruncile Lui și veți fi desăvârșiți în dragostea voastră pentru Isus! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 15, 2019
Source: Mana profetica
„Iosif a luat trupul, L-a înfășurat într-o pânză curată de in şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat.“ (Matei 27: 59-60) Când Isus a fost așezat în mormânt, în urma răstignirii Sale, i-a lăsat pe ucenici zdrobiți în inimi și derutați. Când piatra masivă care sigila mormântul s-a rostogolit din fața ușii, toată lumea avea un sentiment trist al sfârșitului. La urma urmei, Isus spusese: „S-a isprăvit” (Ioan 19:30), apoi Și-a plecat capul și a murit. Urmașii credincioși ai lui Isus credeau că El este speranța lumii, mântuirea lui Israel, lumina neamurilor. El a fost marele vindecător care îi ridicase pe cei morți, îi eliberase pe cei captivi și predicase vestea bună săracilor. Iar apoi a plecat! Când Isus a pronunțat „S-a isprăvit”, urmașii Săi au crezut că înseamnă că s-a terminat complet, că acesta este sfârșitul povestirii. Reacția lor la înmormântare Lui a fost confirmarea sentimentului de descurajare, însă ei nu știau ce se va întâmpla când piatra mormântului va fi dată la o parte. Prea adesea, pe măsură ce creștinii îndură încercările vieții, ei experimentează și sentimente de disperare. Tot ce văd este o piatra răsturnată permanent într-o poziție ce îi separă de speranță. Dar la fel ca adepții lui Isus, ei privesc lucrurile de o singură parte a pietrei. În mormânt se află viața de înviere - un miracol este pe cale să se întâmple! Diavolul poate declara victoria, însă o zguduire puternică începe. Isus este la lucru și, la un moment dat, la timpul Său glorios, va trece prin acea ușă în viața ta, iar încercarea ta va fi schimbată într-o clipă. Satana nu are ultimul cuvânt. Moartea nu mai are înțepăturile ei. Lumina a cucerit întunericul și iubirea lui Isus a cucerit tot răul. Există chiar acum vreo piatră între voi și izbăvirea lui Dumnezeu? Dumnezeu este prezent în viața ta chiar în acest moment (El este mereu la lucru), iar piatra este rostogolită. El a triumfat peste toate puterile întunericului și, prin credință, victoria Lui este a ta! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 15, 2019
Source: Mana profetica
„De aceea este zis: `S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.`” (Efeseni 4:8). Isus a dezlegat puterea oricărei legături, ceea ce înseamnă că restricțiile din trecut ale vieții voastre - vocile care v-au spus că nu sunteți suficient de inteligenți sau suficient de talentați, cuvintele negative care s-au rostit asupra voastră – au dispărut în întregime. Voi sunteți acum o creație nouă în Hristos și fiecare aveți o chemare unică. Chemarea unică pentru fiecare dintre noi ne va duce inevitabil în locuri în care nu avem puterea naturală pentru a înainta, pentru ca Hristos să fie proslăvit prin toate. De aceea este scris că „El a dat daruri oamenilor”. Cu alte cuvinte, fiecăruia ne este dat exact ceea ce avem nevoie pentru a ne îndeplini scopul pentru viețile noastre. Ca tânăr pastor în Canada, am fost hotărât să câștig întreaga lume lui Hristos! Mi-am propus cu pasiune să fac ceea ce simțeam că trebuie făcut, postind, rugându-mă și călătorind pentru a sluji. În acest sens, mi-am epuizat complet puterea fizică până la treizeci și șapte de ani. Dumnezeu, plin de dragoste, dar în mod categoric, mi-a arătat că atunci când voi sta în fața Lui într-o zi, nu va exista vreo recompensă pentru lucrurile pe care nu mi le-a cerut să le fac. El dorea ca eu să fiu responsabil de mica congregație pe care mi-o încredințase – de toți cei o sută cincizeci și opt de oameni. Mi-a dezvăluit că principala mea responsabilitate este ca ei să umble cu Domnul. În acea zi am declarat: „Doamne, pentru tot restul vieții, voi sluji acolo unde mă vei așeza și nu voi privi dincolo de ceea ce mi-ai dat să fac”. O mare bucurie a venit în inima mea și puterea mea fizică a început să se reîntoarcă. Amintiți-vă, Dumnezeu v-a plasat strategic exact acolo unde vă aflați. Nu trebuie să fii grozav în ochii oamenilor. Numai să slujești bine și să-ți pui încrederea în El zilnic pentru harul de a îndeplini toate scopurile Sale pentru viețile voastre - până în momentul în care veți sta în fața tronului Său și-L veți auzi spunându-vă: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!” (vezi Matei 25:23) Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, nov. 14, 2019
Source: Mana profetica
„Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi `ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu`” (Efeseni 5:2). Apostolul Pavel îi îndemna pe Efeseni: „Isus te iubește cu adevărat, așa că mergi înainte ca unul care este foarte iubit de Dumnezeu!” Mulți credincioși au cunoscut despre dragostea lui Dumnezeu încă din copilărie, când au cântat cântecul preferat al corului de copii: „Isus mă iubește, știu asta, deoarece Biblia îmi spune așa“. Alții pot avea cunoștințe teologice despre iubirea lui Dumnezeu, fiindcă au auzit predici despre aceasta, ba chiar au memorat versete. Dar nu au înțeles niciodată, în adâncime, dragostea pe care Dumnezeu o are pentru ei și nici nu au experimentat pacea pe care o astfel de înțelegere o aduce inimii. „... aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:17-19) Rădăcina și temelia aici înseamnă „a zidi o bază profundă și stabilă de cunoaștere și înțelegere a iubirii lui Dumnezeu pe care o poartă față de tine”. Cu alte cuvinte, cunoașterea iubirii lui Dumnezeu în mod personal, este adevărul de bază pe care trebuie să se construiască toate celelalte adevăruri! Dumnezeu dorește ca tu să poți apuca adevărul iubirii Sale și să-l faci temelia umblării tale. El vrea ca tu să-ți ridici mâinile spirituale și să spui: „Am să apuc acest adevăr și am să-l potrivesc în viața mea”. Fie ca Duhul Sfânt să vă permită să înțelegeți adevărul iubirii lui Hristos pentru voi astăzi! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, nov. 13, 2019
Source: Mana profetica
„De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.“ (Evrei 2:1) Păcatul de a ne îndepărta de Hristos este păcatul cel mai tragic și periculos dintre toate, iar niciun credincios nu este imun. Chiar și cel mai devotat credincios poate începe să se depărteze, devenind leneș și pasiv în legătură cu lucrurile Domnului. Odată ce aceasta începe să se întâmple, este din ce în ce mai greu să reveniți la comuniunea intimă cu Hristos. Poate cunoașteți anumite persoane care au fost odată sensibile la vocea Duhului, plini de dragoste, dar astăzi par a fi oameni diferiți. Majoritatea celor care se depărtează nu recunosc că se află în pericol. Istoria poporului lui Dumnezeu a fost una despre retragere și neglijență, uitându-L pe Dumnezeu. Moise și profeții au părut oameni incredibili printre oamenii lui Dumnezeu care aveau tendința de a uita repede de Domnul și de a se întoarce înapoi spre vechile lor căi. Chiar înainte de a muri, Moise a privit înapoi la istoria copiilor lui Dumnezeu în pustie. Aproape o întreagă generație de oameni văicăreți, care băteau pasul înapoi, care nu au fost credincioși, au fost șterși prin judecata lui Dumnezeu în deșertul fierbinte. Dar o rămășiță credincioasă – încercată, testată, separată – a rămas fidelă Domnului. Moise le-a spus: „Aţi văzut cu ochii voştri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi aceia care se duseseră după Baal-Peor. Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteţi toţi vii astăzi... Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?” (Deuteronom 4:3-4,7) Moise spune, în esență: „Ați rămas în adevăr într-o vreme de mare apostazie! Nu ai mers niciodată spre închinarea la idoli, așa cum au făcut cei care au fost distruși. Și nimeni nu l-a avut pe Dumnezeu mai aproape de ei decât voi”. Aceștia au intrat în Țara Promisă - în belșugul Domnului. Îți amintești o perioadă în care te simțeai mai aproape de El decât ești acum? Când simțeai prezența Lui mai ușor și auzeai mai clar glasul Lui? S-ar putea să fie momentul să vă examinați inima pentru a vă asigura că mergeți înainte cu Isus. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, nov. 12, 2019
Source: Mana profetica