Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

După moartea fratelui lor, Maria și Marta au fost copleșite de durere. Lazăr era mort de patru zile și o mulțime de persoane îndurerate s-au adunat atunci când a venit Isus. Maria a căzut la picioarele Lui când l-a văzut, iar Isus a văzut-o și pe ea și pe ceilalți plângând. El „S-a înfiorat în duhul Lui și S-a tulburat“ (Ioan 11:33). Rețineți că Lazăr și surorile lui erau prieteni apropiați ai lui Isus și că deseori L-au găzduit în casa lor. Cu toate acestea, după ce a murit fratele lor, surorile nu au putut să înțeleagă faptul că Isus încă ar fi putut face minuni. Înainte de întâlnirea lui Isus cu Maria, Marta ieșise să-L întâlnească: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu” (Ioan 11: 21-22). Ce afirmație a credinței fenomenale! Totuși, atunci când Isus i-a spus că fratele ei se va ridica din nou, ea a răspuns: „știu că va învia la înviere, în ziua de apoi” (11:24). Ce s-a întâmplat? Foarte repede, Marta a pus această posibilitate asupra viitorului. Pur și simplu, ea nu putea să aibă credință pentru prezent. După ce Marta a luat declarația lui Isus pentru viitor, El i-a răspuns: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată” (11:25-26). Când Isus a ajuns la locul unde era pus Lazăr, a început să plângă, nu numai din cauza necredinței care-L înconjura, ci fiindcă El putea vedea fiecare situație din viitor, în acest rol - fiecare persoană, fiecare familie, fiecare caz în care poporul Său pur și simplu nu ar putea crede în capacitatea Sa de a aduce viață din moarte. Aceasta este dilema veacurilor! Dumnezeu vorbește, iar noi aprobăm - dar numai până la un anumit punct. De exemplu, mulți creștini spun: „Cred că Isus va reveni pentru sfinții Săi ... într‑o zi”. Însă reîntoarcerea lui Isus este iminentă, iar viața Lui de înviere este valabilă pentru noi chiar acum. Să credem cu adevărat ce scrie în Matei 19:26: „Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile”- astăzi! Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, aug. 23, 2019
Source: Mana profetica
Cea mai mare revelație de care ucenicii au avut parte este concentrată asupra învierii lui Isus Hristos. Aceasta a avut loc în prima zi a săptămânii, când ucenicii se ascundeau în spatele ușilor închise de teama evreilor. Dintr-o dată, a apărut Isus - în deplina slavă a învierii - victorios asupra morții, iadului și diavolului. El le-a arătat ucenicilor mâinile și picioarele Sale străpunse, apoi a suflat și le-a spus: „Luați Duh Sfânt!” (Ioan 20:22). De ce adevăruri glorioase au avut parte, revelație după revelație! Aproape că a fost prea mult de dus pentru ucenici, iar câțiva dintre ei, conduși de Petru, au decis să meargă la pescuit (vezi Ioan 21: 3). Petru nu se simțea prea bine pe interior: „Nu înțeleg crucea - cum voi putea înțelege vreodată învierea Lui? După tot timpul ce l-am petrecut cu El, am înțeles atât de puțin. Lăsați-i pe cei mai buni să continue cu El! Eu doresc numai să-mi văd de lucrul meu, în felul meu liniștit!" Mulți dintre noi pot reacționa la lucrurile spirituale în același mod. Știm că Domnul ne-a chemat să mergem mai adânc cu El, dar evităm provocarea. Ne întoarcem pe vechile noastre căi, iar apoi ne simțim vinovați de letargia noastră. Ne temem că nu vom ajunge niciodată la înălțimea ce o vrea Dumnezeu pentru noi, așa că ne întoarcem la ocupațiile noastre – la cumpărături, la hobby-uri și proiecte noi. Timpul petrecut odată cu Domnul, în care am crescut spiritual, este irosit într-o anumită formă de "pescuit", devenind neserioși și indeciși. În timp ce Petru pescuia, Domnul a observat că nu a prins nimic și l-a îndrumat să‑și arunce plasa pe partea opusă - unde a prins foarte mulți pești. Mai târziu, în timp ce Petru alegea ce pescuise, Isus i-a spus, în esență: „Petru, dacă Mă iubești, întoarce-te acolo unde erai înainte! Urmează-Mă, hrănește oile Mele, oprește-te din a mai umbla după lucrurile tale! Trezește-te!" (Vezi Ioan 21: 15-18). Tot Isus este Acela care vă cere să-L iubiți. Nu vă faceți griji în ceea ce privește a ajunge la înălțimea chemării și nu permiteți disperarea! Bucurați-vă în astfel de vremuri – ele fac parte din planul lui Dumnezeu de a vă îndruma spre scopul vieților voastre. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, aug. 23, 2019
Source: Mana profetica
„Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? - Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele” (Psalmul 24:3-4). Încă de la început, Dumnezeu i-a chemat pe oamenii sfinți pe muntele prezenței Sale, pentru a-L auzi din cer. El la chemat pe Avraam pe un munte ca să-l încerce și să-l aducă la o relație apropiată de El (vezi Geneza 22: 2). Avraam a înțeles cine era Dumnezeu, așa că a îndreptat cuțitul spre propriul său fiu - iar Dumnezeu a pregătit un berbec, ca jertfă în locul lui Isaac: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; ... Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său“ (Geneza 22: 12-13). Moise a fost atras de Dumnezeu pe Muntele Horeb, unde a primit chemarea Lui de a-l elibera pe Israel din robie. Iar Moise a fost dus înapoi pe munte de fiecare dată când Dumnezeu a vrut să vorbească cu poporul Său: „Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat de pe munte“ (Exodul 19: 3). Petru a fost pe munte, în prezența lui Dumnezeu, când a auzit glasul Domnului: „Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt” (2 Petru 1:18). Vârful unui munte nu este ușor de ajuns. Intrați în camera secretă de rugăciune și stați acolo, fiind dispuși să lăsați totul pentru a fi singuri în prezența sfântă a lui Dumnezeu, până când sufletul vostru se va aprinde. La acest lucru puteți ajunge numai revenind zilnic, trecând peste pietre și prăpăstiile opoziției – fără să existe vreo cale de întoarcere, până când întâlnirea voastră are loc. Nimeni nu ajunge până la vârful prezenței lui Dumnezeu cu un devotament care ține doar o oră. Ar trebui ca acestea să devină un mod de viață pentru noi. Revelarea lui Hristos este prea vastă pentru a fi vreodată pe deplin înțeleasă. Dar cei care rămân în ascuns cu Dumnezeu, în rugăciune, vor dobândi o teamă tot mai mare a lui Hristos, pe măsură ce Duhul Sfânt Îl descoperă inimii. Întoarceți-vă la camera secretă a rugăciunii și lăsați-vă reînnoiți de prezența glorioasă a Domnului! Puteți avea parte de o experiență “de pe vârful muntelui”- loc în care bucuria este reînnoită, iar viața capătă un nou scop și o nouă direcție. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, aug. 23, 2019
Source: Mana profetica
Dumnezeu „... va răsplăti fiecăruia după faptele lui... celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele” (Romani 2: 5, 8-10). Majoritatea necazurilor din această generație sunt un rezultat al propriei neascultări. Când suntem prinși de o legătură de păcate, deseori suntem mai preocupați de reputația noastră, în loc de cât mult am rănit pe Mântuitorul nostru. Este egoism să plângem mai mult gândindu-ne ce vor spune oamenii despre noi, decât de felul în care neascultarea noastră frânge inima lui Isus. Oameni de pretutindeni suferă. Căsătoriile se prăbușesc, provocând multă suferință și durere tuturor celor implicați. O mulțime de oameni trăiesc sub un nor al vinovăției și al disperării. Există astăzi creștini ale căror vieți sunt inundate de un șuvoi de probleme și de necazuri. Nu a existat niciodată atât de multă suferință, goliciune, singurătate și respingere. Numai Dumnezeu cunoaște câți creștini plâng înainte să adoarmă sau câți nu pot adormi din cauza depresiei, anxietății, singurătății și disperării. Nu ar trebui să slăbim din cauza necazurilor și durerii – nu sunt toate suficiente încât să putem începe să flămânzim după bogățiile glorioase în Hristos, ce ne-au fost promise? Oh, dragilor, teama nu este cel mai bun motiv pentru ascultare, în schimb, dragostea este! În dragoste ne predăm, iar dulcea predare voii lui Dumnezeu ne deschide cerul. Îndepărtând fiecare păcat și act de neascultare, putem avea parte de revelația lui Hristos și cine este El cu adevărat. Scriptura ne spune : „Oricine păcătuiește nu L-a văzut și nici nu L-a cunoscut” (1 Ioan 3:6). Isus spune: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui" (Ioan 14:21). Predați-vă inima în întregime Domnului și veți deveni "înrădăcinați și legați" de iubirea Lui! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, aug. 22, 2019
Source: Mana profetica
Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise la rugul aprins, El i-a poruncit: „Scoate-ți sandalele de pe picioare, căci locul în care stai este un pământ sfânt!” (Exodul 3:5). Tărâmul sfânt nu este un loc fizic, ci unul spiritual. Când Dumnezeu a poruncit lui Moise să-și scoată încălțămintea fiindcă se afla pe pământ sfânt, El nu se referea la pământ ca bun imobiliar - se referea la aspectul spiritual. Acel loc era sfânt! Care loc? Era vorba de starea spirituală la care Moise ajunsese în sfârșit. Creșterea sa spirituală l-a adus la un loc în care Dumnezeu a putut ajunge la el – receptiv, gata de a asculta, matur și gata de a fi preluat de către un Dumnezeu sfânt. Pământul sfânt este un loc lipsit de reputație și, după cum știm, Domnul Însuși a stat în același loc: „... ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor“ (Filipeni 2:7). A fost un moment când Moise a avut un loc de mare cinste, fiind respectat în domenii înalte, guvernamentale, cunoscute și privilegiate. Însă Dumnezeu nu a putut să-l folosească până când nu a dat la o parte toată popularitatea lui și nu l-a adus la un loc în care nu mai era o influență. Moise ajunsese în locul unde a fost zdrobit și în care, într-adevăr, nu îi mai păsa de lucrul său sau de reputația ce o avea. El a fost dezbrăcat de toate drepturile sale – aceasta este semnificația înlăturării încălțămintei. Acesta este momentul în care marele "Eu sunt" i s-a revelat. Slavă Domnului pentru momentele de curățare când, prin credință, firea veche este îndepărtată și lucrarea Lui este purificată! Pentru a ajunge la acel loc sfânt personal, va trebui să fiți complet onești înaintea lui Dumnezeu – și, dacă va fi nevoie, să fiți curățați. Când ajungeți la locul în care renunțați la reputația voastră, veți afla revelația. Alegeți să Îl urmați pe Domnul cu toată inima voastră și să spuneți împreună cu părinții noștri în credință: "Puteți să‑mi luați totul, însă dăruiți-mi-L pe Isus!" © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, aug. 21, 2019
Source: Mana profetica
„Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni 2:12-13). Epistola lui Pavel către Filipeni este plină de laudă, încurajare și binecuvântare. El este impresionat de ascultarea lor și îi complimentează pentru înțelegerea de care dau dovadă. El îi laudă, de asemenea, pentru că au fost statornici și neclintiți, chiar și atunci când nu se afla acolo pentru a-i îndruma. Dumnezeu este Cel care îi împuternicea pe acești sfinți să lucreze și să își dorească acest lucru - cuvântul ,,voința” aici face referire la: a dori, la a avea o pasiune, la a urmări un lucru constant. Deci, Dumnezeu lucra în ei pentru ca să poată trăi o viață roditoare, în care El să-Și găsească plăcerea. Pavel continuă: „Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n‑am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar” (2:14-16). Această parte din Scriptură îi încuraja pe filipeni să vegheze atunci când vor fi în încercări. Priviți la acea măreață imagine! Nu vă plângeți și nu vă văitați, fiindcă acest lucru vă va împiedica creșterea. Chiar și în biserici sunt câțiva care nu trăiesc așa cum ar trebui. Ei cântă cântări și versuri corecte cu gura, însă inimile lor nu sunt transformate cu adevărat. Tatăl vrea să strălucim asemenea stelelor în lumea ce ne înconjoară. Fie ca voi să urmați exemplul bisericii din Filipi, trăindu-vă viața într-un mod în care să reflectați în jurul vostru slava Lui. Cereți Duhului Sfânt să vă aducă mai aproape de El, ca să fiți pasionați pentru Isus și să păstrați o mărturie puternică, în mijlocul unei generații compromise și căzute! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, aug. 20, 2019
Source: Mana profetica