Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Iertarea nu este doar un act unic, ci un mod de viață, menit să aducă peste noi binecuvântare în Hristos. „Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri” (Matei 5:44-45). Potrivit lui Isus, iertarea nu este o chestiune de a alege pe cine să iertăm şi pe cine nu. Nu putem spune: „M-ai rănit prea mult pentru a te putea ierta”. Hristos ne spune: „Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?” (5:46). Indiferent faţă de cine aveţi ceva împotrivă, dacă veţi continua în felul acesta, veţi ajunge la amărăciune, care va otrăvi toate aspectele vieții voastre. Neiertarea aduce cu sine foamete spirituală, slăbiciune și pierdere a credinței,care îi afectează pe toți cei din anturajul vostru Iertarea transformă vieți, provocând deschiderea ferestrelor din ceruri. Ea ne umple paharul de binecuvântare spirituală, cu pace, bucurie și odihnă abundentă în Duhul Sfânt. Învățătura lui Isus cu privire la acest subiect este foarte specifică și dacă vrei să te afli în domeniul minunat al binecuvântării, ascultă-I cuvintele: „Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:14-15). Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu face o înțelegere cu noi aici, spunând: „Pentru că i-ai iertat pe alții, te voi ierta şi Eu pe tine”. Mai degrabă, Isus spune: „Mărturisirea deplină a păcatului îţi cere să-i ierți pe ceilalți. Adevărata pocăință înseamnă a mărturisi și a părăsi orice nelegiuire, crucificând orice urmă de amărăciune față de ceilalți”. „Iertaţi, şi vi se va ierta. Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura” (Luca 6:37-38). Acest lucru merge mână în mână cu fericirile din aceeași predică: „Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă” (Matei 5:7). El vrea să-i iertaţi pe ceilalți pentru a vă putea strămuta în binecuvântările și bucuria de a-I fi copii. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 18, 2019
Source: Mana profetica
Acestea sunt momente când cineva sau poate mai mulți oameni devin conștienți de voința lui Dumnezeu de a ne vindeca și de a ne restaura. Ei înțeleg dorința Lui de a ne lua în stăpânire, nu în puterea noastră, ci în slăbiciunea noastră. La urma urmei, Scripturile nu ne spun să venim la tronul lui Dumnezeu când suntem puternici; mai degrabă, trebuie să venim când suntem slabi. „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). Momentul trezirii spirituale are loc atunci când oamenii încep să-L audă pe Domnul vorbind: „Știu că păstorii voştri au condus poporul în neputință, după ce au creat un sistem religios în jurul lor, pentru a-și susține eroarea. Și știu că oamenii au păcătuit și Mi-au uitat căile, dar sunt dispus, încă o dată, să fiu milostiv”. Dumnezeu cheamă bărbați și femei pe care vrea să îi folosească pentru gloria Sa. Amintiți-vă, nu este nevoie de o mulțime de oameni pentru a schimba o națiune. Nu este nevoie de o sută de oameni pentru a-ți schimba cartierul - este nevoie doar de unul care crede că Dumnezeu dorește să-Şi arate mila. Cu toate acestea, dacă nimeni nu face pasul decisiv, oamenii care ar fi putut fi cruțați, vor fi pierduți. Dacă doriți să fiți folosiți de Dumnezeu în această vreme, trebuie să fiți dispuși să faceți un pas înainte prin credință. „Și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuti Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11: 6). Încredeți-vă în Dumnezeu și veți primi putere să faceți tot ceea ce v-a chemat. Chiar dacă s-ar putea să simțiți că nu aveți prea multe de oferit, aduceți înaintea Lui ceea ce aveți și credeți că El va lua acel ceva și va schimba generația voastră. „Caut un om!” (Vezi Ezechiel 22:30) - Dumnezeu îl caută pe cel care va înainta cu îndrăzneală și va fi vocea care proclamă mila Sa. Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii Times Square în 1994, la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 18, 2019
Source: Mana profetica
O mare îngrijorare a Tatălui nostru ceresc este ca nici o „altă Evanghelie” să nu ne îndepărteze de crucea lui Isus Hristos. Mulți creștini au căzut de la credință, pentru că li s-a dat un cuvânt plin de bucurie cu ani în urmă, poate ceva de genul acesta: „Veți avea o slujire minunată și veți câștiga mii de suflete pentru Domnul” și totuşi, niciun cuvânt nu s-a împlinit. Acum, acele oi sunt total descurajate, şi credința lor se află pe un morman de cenușă. Dacă veți primi un cuvânt de la Domnul, lăsați-l să fie din Scriptură. Cel mai bine, să iasă din timpul prețios petrecut în locul ascuns de rugăciune cu Isus. Lăsați-i pe cei mai apropiați prieteni creştini ai voștri să testeze acel cuvânt cu voi pentru a-l confirma; în caz contrar, dacă permiteți ca orice altceva să stea în calea adevăratei Evanghelii, veți ajunge în disperare. Pavel era îngrijorat de o invazie periculoasă împotriva bisericii lui Hristos, atunci când le-a spus Efesenilor: „Şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor” (Faptele Apostolilor 20:30). Cuvântul grecesc pentru „stricat” aici înseamnă perseverenţă în promovarea unei greşeli.Pavel a avertizat: „Unii dintre voi se vor ridica cu autoritate și vor aduce o Evanghelie distorsionată, corupând Evanghelia pură”. Cum s-a putut întâmpla acest lucru printre conducătorii acestei biserici? Observați că Pavel nu se referea la lupi sau tâlhari ai văduvelor. Nu, ci el se referea la slujitorii care s-au abătut de la predicarea întregului adevăr al lui Dumnezeu - aceia care prezintă o Evanghelie rătăcită, o jumătate de evanghelie, doar o parte a Cuvântului lui Dumnezeu.Este responsabilitatea fiecărui credincios să fie sigur că se află sub învățătura unui păstor bun, cel care predică întregul Cuvânt fără de compromis al lui Dumnezeu. Isus spune: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi” (Ioan 10:11). Aceasta înseamnă că slujitorul lui Dumnezeu își va pune deoparte toată mândria și frica de oameni pentru a-și hrăni turma cu Cuvântul lui Dumnezeu. Asigurați-vă că vă nu vă mulțumiți cu nimic mai puțin de atât. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 18, 2019
Source: Mana profetica
De cele mai multe ori putem poseda ceva valoros, fără a aprecia pe deplin valoarea sau semnificația acestuia. Există o relatare despre un fermier care și-a lucrat mica ferma pe tot parcursul vieții, arând pământul stâncos an după an. La moartea sa, ferma a fost lăsată fiului său, care a continuat să are pământul - dar fiul a găsit un bulgăre de aur în sol. Țara era plină de aur și el a devenit instantaneu un om bogat. Cu toate acestea, acea avere nu a aparţinut tatălui său, chiar dacă a fost pe pământul lui toată viața. Aşa este şi cu Duhul Sfânt. Mulți dintre noi trăim în necunoașterea a ceea ce avem, a puterii care locuieşte în noi. Unii creștini trăiesc întreaga lor viață gândindu-se că au Duhul Sfânt, dar nu L-au primit cu adevărat în plinătate și putere. El nu realizează în aceştia lucrarea veșnică pe care a fost trimis să o facă. Unii credincioși caută Duhul Sfânt numai atunci când sunt în necaz și doresc ca El să-și manifeste puterea. Ei speră că se va coborî și va îndepărta problemele lor. Dar Petru spune că nu acesta este adevărul despre Duhul. Potrivit lui, purtăm această comoară în noi: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” (2 Petru 1:3). La râul Iordan, Ioan Botezătorul le-a spus fariseilor: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul pe care voi nu-L cunoaşteţi.” (Ioan 1:26) Acești conducători religioși L-au văzut pe Isus în trup și L-au auzit vorbind, dar nu aveau nicio înțelegere despre cine era El cu adevărat. Ei nu știau despre puterea și slava Lui. De asemenea, Isus l-a întrebat pe ucenicul său, Filip: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe?” (Ioan 14:9). De cât timp ați mărturisit că ați fost umpluţi de Duhul Sfânt? A fost cu voi mulți ani și totuși nu Îl cunoașteți cu adevărat? El este Cel care ne poartă de grijă prin vremuri grele, printr-o mărturie a îndurării suferinţei cu bucurie. Cea mai mare mărturie a noastră pentru cei din lume este să fim creștini care și-au aruncat fiecare povară asupra Duhului Sfânt. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, ian. 17, 2019
Source: Mana profetica
Dumnezeu încă mai vorbește şi astăzi poporului Său și vorbește la fel de clar ca în Vechiul Testament, apostolilor sau bisericii timpurii. Totuși, trebuie să realizăm un lucru: Dumnezeu alege să vorbească numai celor care au urechi să audă. Marcu ne spune că Hristos: „a început să-i înveţe multe lucruri în pilde” (Marcu 4:2). În acest pasaj, Isus spune pilda omului care seamănă semințe într-un câmp. Cu toate acestea, când a terminat povestea, mulțimile erau nedumerite și se întrebau: „Cine este acest secerător pe care îl descrie? Și ce reprezintă semințele?” Isus nu le-a explicat; în schimb, Scriptura spune: „El le-a spus: „Cine are urechi de auzit, să audă.” (4:9) Doar ucenicii și alţi câțiva oameni au căutat răspunsuri, așa că au venit la Isus după aceea, întrebând care este înțelesul pildei: „Când a fost singur, cei ce erau în jurul Lui împreună cu cei doisprezece L-au întrebat despre pilde.” (4:10). Apoi, Hristos Şi-a făcut timp să răspundă tuturor preocupărilor lor.” (vezi 4:14-20) Să ne uităm la ceea ce se întâmpla aici. Isus spusese mulțimii adevărul revelației, un cuvânt rostit direct din gura lui Dumnezeu, dar totuși acest cuvânt i-a lăsat nedumeriţi. S-ar putea să te întrebi de ce Isus nu a explicat mai clar pilda de la început, dar cred că El spunea: „Dacă vrei să înțelegi Cuvântul Meu, trebuie să Mă cauţi pentru un răspuns. Vino la Mine cu o foame pentru adevăr, care te va elibera și îți voi da toată revelația de care ai nevoie”. Îmi pot imagina că atunci când majoritatea mulțimii din acea zi s-a dus acasă, vecinii lor s-au îngrămădit, dornici să audă ceea ce le spusese Isus. „Spune-ne tot ce v-a învățat”, cred că cereau ei. Și în timp ce aceştia ar fi putut recita pildele, cuvintele lor erau moarte, fără viață, fără putere care să schimbe viața. Cei care însă au rămas în urmă, care au rămas în prezența Lui, aceia au primit revelaţia lui Hristos, care schimbă viaţa. Sunteți dispuşi să-L așteptați pe Hristos pentru a primi revelaţiile Sale? Renunțaţi la confortul vostru şi faceţi tot ce este necesar pentru a vă antrena urechea să-I audă vocea. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, ian. 16, 2019
Source: Mana profetica
Prorocul Isaia profețește ce se întâmplă când Duhul Sfânt coboară peste un popor. „Până când se va turna Duhul de sus peste noi; atunci pustiul se va preface în pământ, şi pometul va fi privit ca o pădure” (Isaia 32:15). El spune: „Când vine Duhul Sfânt, ceea ce a fost odată o pustietate devine o recoltă bogată. O bucată de pământ uscată se umple brusc cu roade și acest pământ roditor se va transforma într-o pădure; veți putea să culegeţi roadele an după an și să continuaţi să fiţi roditori.” Când vine Duhul Sfânt, prima Sa lucrare este de a-și curăța biserica. Asta s-a întâmplat la Cincizecime. Când Petru a început să predice sub ungerea Duhului, poporul s-a simţit puternic condamnat și a strigat: „Ce trebuie să facem?” (Faptele Apostolilor 2:37). Răspunsul lui Petru a fost: „Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor” (Faptele Apostolilor 2:38). Mii de oameni au venit la Hristos în acea zi, pentru că ei și-au recunoscut păcatul și au vrut eliberare. Când Duhul Sfânt începe să trateze lucrurile în biserica lui Isus Hristos, El se ocupă cu iubire de fiecare individ, condamnându-l de fiecare idol și de fiecare lucru din interiorul său care se înalță împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Isaia continuă: „Atunci nepărtinirea va locui în pustiu, şi neprihănirea îşi va avea locuinţa în pomet” (Isaia 32:16). Isaia nu vorbește despre o singură revărsare a Duhului, lucru despre care oamenii ar putea crede că ar fi o „trezire”. Nu, ci el descrie ceva care aduce schimbări de durată. „Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie. Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite” (32:17-18). Duhul Sfânt este administratorul păcii lui Hristos - El răspândeşte pacea - și nu poate exista pace fără neprihănire. Vă încurajez astăzi să vă rugați pentru mai mult din Duhul Sfânt în viața voastră. Rugați-vă ca El să vă mişte sufletul și să vă atragă în locul ascuns al rugăciunii. El vă va oferi odihnă liniștită și asigurarea că vă va fi alături prin orice veţi trece. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, ian. 15, 2019
Source: Mana profetica