Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Îl cunoaștem pe Daniel ca pe un tânăr talentat, care i-a slujit cu loialitate lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și i-a interpretat visele. Dar cele mai mari realizări ale lui au venit ca urmare a faptului că el era un om neprihănit al rugăciunii. Daniel a trăit o viață atât de devotată și sfântă, încât nu v-ați fi așteptat să-l găsiți pocăindu-se înaintea Domnului. Dar inima lui era foarte sensibilă la păcat și se identifica cu păcatele oribile ale poporului Israel. Observă folosirea pronumelui plural „noi” pe care noi găsim în rugăciunea sa. „Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării.” (Daniel 9: 5-6) „Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu;" (Daniel 9:20) Daniel spunea, în esență, "Doamne, tratează cu mine în timp ce tratezi cu poporul Tău. Dacă este o nelegiuire în inima mea, scoate-o afară și arată-mi-o!” Există cu adevărat beneficii pentru pocăință? Da! Un beneficiu cu adevărat minunat este darul unei viziuni mai clare despre Isus Hristos. După ce s-a pocăit, Daniel, a avut o viziune: „Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.” (Daniel 10: 5) Daniel a fost singurul care L-a văzut pe Omul care era de fapt Isus în toată slava Lui! Înțelegeți, Daniel nu se ruga pentru această viziune; el doar se pocăia, mărturisindu-şi păcatele și plângând pentru ele. Isus a luat El Însuşi decizia de a veni la Daniel prin această revelație - Domnul a inițiat-o! Vedeți, când ne smerim înaintea Domnului și ne punem lucrurile în rânduială faţă de El și faţă de alții, nu trebuie să căutăm o revelație. Isus ni Se va revela! Poate că nu va fi printr-o viziune, dar vom ști că El este prezent.
vin, Mai 18, 2018
Source: Mana profetica
Apostolul Pavel a avut un scop precis, o viziune şi o misiune - misiunea lui Dumnezeu. Scopul său unic îl ajuta să meargă mereu înainte. El știa că se va confrunta cu multe greutăți, dar a învățat că poţi îndura multe suferințe atunci când inima îţi este setată asupra unui scop anume. Dacă îţi îndrepţi inima spre confort, nu poţi îndura deloc suferința. După ce Pavel a slujit timp de mulți ani, el a decis: „Nu s-a terminat. Mai este mult de făcut. Este ceva care arde în inima mea, o pasiune în sufletul meu pentru a proclama Evanghelia. Vreau să merg la Roma.” El a vrut să meargă în epicentrul lumii sale ducând acolo vestea cea bună. Chiar și Cezarului însuşi. „După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia... vânturile erau potrivnice.” (Fapte 27: 1 și 4) Pavel a optat să călătorească pe mare în ciuda unor posibile greutăți, care au început să se dezlănţuie imediat după aceea. Marinarii s-au confruntat cu o vreme furtunoasă, iar Pavel i-a avertizat pe ceilalți oameni din corabie că ar trebui să oprească călătoria, pentru că îi aştepta numai dezastru și pierdere. Dar nu a fost luat în seamă de ceilalți oameni de pe corabie și dezastrul chiar a avut loc (vezi Faptele Apostolilor 17: 10-20). Chiar dacă se confruntau cu furtuna îngrozitoare și trebuiau să ușureze încărcătura corăbiei, Pavel știa că a auzit clar glasul lui Dumnezeu și știa că Dumnezeu îi va oferi o cale sigură pentru a-şi duce la capăt misiunea. Pavel ar fi putut să se răzgândească şi să dea înapoi – dar el nu a renunțat! S-ar putea să fi experimentat ceva similar în viața ta. Știi că ai auzit clar din partea lui Dumnezeu să faci ceva pentru El și începi astfel călătoria. Dar de îndată ce devii serios cu privire la proclamarea numelui lui Isus și la câștigarea sufletelor, vânturile încep să îţi opună rezistenţă într-un mod dramatic. Satana urăște când câștigăm suflete pentru Domnul! Poate că va trebui să mergi la război împotriva multor puteri ale întunericului, dar vei câștiga lupta și Îl vei vedea pe Isus glorificat.
vin, Mai 18, 2018
Source: Mana profetica
Când îngenunchezi la cruce, nu vei auzi un cuvânt ușor și dulce - nu de la început. Chiar dacă crucea este singura ușă către viaţă, tu vei auzi despre moarte - moartea fiecărui păcat. La cruce, te confrunţi cu criza din viața ta și asta lipsește astăzi în atâtea biserici. Predicarea crucii scoate la iveală criza păcatului, a propriei voințe. Ea îţi va vorbi cu cuvinte pline de dragoste, dar ferme despre consecințele continuării în păcatul tău: „Leapădă-te de tine. Îmbrățișează moartea crucii. Urmează-Mă!” Pocăința înseamnă mai mult decât a spune: „Doamne, am greșit.” De asemenea, înseamnă să spui: „Doamne, ai dreptate!” Este un loc de recunoaștere unde spui: „Nu pot continua în păcatul meu și totuşi Duhul Sfânt să locuiască în mine. Doamne, ai dreptate cu privire la păcatul care aduce moartea asupra mea și îmi dau seama că dacă continui în el, o să-mi distrugă familia și pe mine însumi.” Adevărul glorios al Evangheliei este că, dacă vom muri împreună cu Isus, atunci vom intra și în gloria învierii Lui și a noii vieți. Crucea Lui este crucea noastră, moartea Sa este moartea noastră, iar învierea Sa este învierea noastră, prin identificarea și unirea noastră cu El. Aceasta este crucea reală pe care o purtăm. Totuși, aceasta este crucea pe care mulți așa-zişi slujitori ai Evangheliei au înlăturat-o. Crucea reală nu este despre cuvintele minunate care descriu suferința și sângerările Salvatorului pe Golgota. Nu, ci sensul adevărat al crucii este că Isus a sângerat și a murit pentru a aduce sufletele noastre bolnave de păcat la eliberare - pentru a rupe orice lanț al păcatului care ne leagă. Isus vine la noi și ne spune: „Luați-Mă de mână și urmați-Mă - în moartea Mea, în îngroparea Mea, în învierea Mea. Priviţi la cruce și îmbrățișaţi-o. Agăţaţi-vă de biruinţa Mea!” Slavă Domnului, puteți avea biruința și puterea lui Isus în viața voastră!
vin, Mai 18, 2018
Source: Mana profetica
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!” (Iacov 4: 7) Aceasta este o mare promisiune de biruință asupra întregului păcat. Nu poți produce tu această victorie. Nu îţi poţi curăți propriile mâini și nu îţi poţi curăţi propria inimă. Iacov spune: „Dacă vrei mâini curate și o inimă curată - dacă vrei biruință față de vinovăție, ispită și orice lucru rău care vine împotriva ta - trebuie să te apropii de Dumnezeu și să crezi că El este aproape de tine.” Totul depinde de asta! Pur și simplu apropiați-vă de Dumnezeu și credeți că El este aproape de voi. Dacă faceți asta, El va avea grijă de toți vrăjmaşii din firea voastră. Puteți întreba: „Ei bine, cum mă apropii de Dumnezeu?” Răspunsul este unul foarte simplu, char şi un copil îl înţelege. Pur și simplu mergi la Domnul și vorbeşte cu El - oricând, oriunde, toată ziua. Pe drumul spre muncă, la locul de muncă, peste tot. Vorbește cu El și apropie-te în deplina asigurare a credinței. O mare evanghelistă, tânăra Kathryn Kuhlman, obişnuia să lucreze șaptesprezece ore pe zi. Deseori m-am întrebat: „Când are vreodată timp să se retragă în ascuns să se roage?” Apoi mi-am dat seama că mereu părea că mormăie ceva pentru sine. Se ruga! Se ruga în timp ce conducea mașina, în timp ce era în lift, oriunde mergea. Într-o zi mi-a spus: „Biblia spune să ne rugăm neîncetat. Vorbesc cu Domnul toată ziua pentru că El este tot la fel de real pentru mine cum eşti şi tu. Noi suntem prieteni.” Dragul meu cititor, Dumnezeu este mereu acolo și pentru tine. Cred în rugăciunea făcută în ascuns, dar locul tău secret de rugăciune poate fi oriunde. Vorbește cu Dumnezeu - practică apropierea de El - și El va face lucruri minunate pentru tine. Vei cunoaște strângerea mâinii Sale în orice moment. Aleluia!
vin, Mai 18, 2018
Source: Mana profetica
„Se apropie cei ce urmăresc mişelia şi se depărtează de Legea Ta. Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.” (Psalmul 119: 150-151) Există un adevăr glorios în acest pasaj care vă poate schimba viața, vă poate aduce pacea și vă poate oferi odihnă dincolo de orice ați mai experimentat vreodată. Vedeți, odată ce înțelegeți adevărul apropierii constante a lui Dumnezeu față de voi - că vă iubește și că este în permanență aproape de voi - toată frica și anxietatea trebuie să dispară! În acest text, David vede că cei răi se apropie și mai mult de el, încercând să-l ruineze și să-l distrugă. El spune: „Cei răi, cei corupţi şi complotul celor păcătoși sunt pe cale să mă distrugă complet și să aibă biruinţă asupra mea. Mă înconjoară din toate părţile și puterea lor crește.” Toți avem un astfel de dușman – este dușmanul sufletelor noastre, diavolul. El a avut întotdeauna un singur scop: să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, să seducă și să descurajeze poporul Său. Satana nu va fi mulțumit până nu vede ruina și prăbușirea totală a oricărei slujiri evlavioase, a bisericii și a celui ce-L iubeşte cu adevărat pe Isus. Spiritele demonice ale lui Satana nu sunt doar impulsuri care să-i înconjoare pe credincioşi făcându-le viața mizerabilă. Nu, scopul lui Satana este mult mai serios decât atât. El doreşte distrugerea totală a Bisericii lui Isus Hristos. Scopul lui unic este să ne tragă în jos și să nu lase în urmă nimic mai mult decât o simplă amintire. Diavolul a fost fără limite în acest scop, chiar și faţă de Domnul Isus. El a fost plin de îndrăzneală în răutatea lui de a-L ispiti pe Fiul lui Dumnezeu. Satana va încerca tot ce îi stă în putere pentru a distruge tot ce este drept și sfânt. Și nu se oprește niciodată! Va exista întotdeauna un proiect ieşit din iad. Prin ceea ce treci tu acum, trec mulţimi de oameni în întreaga lume. Cât de bine este să știi că Dumnezeu este mai pregătit să-Şi ţină promisiunile față de tine decât este diavolul să te ruineze. Într-adevăr, cu cât se apropie mai mult dușmanul, cu atât mai aproape rămâne Domnul de noi!
mie, Mai 16, 2018
Source: Mana profetica
„El m-a scos la loc larg şi m-a scăpat, pentru că mă iubeşte.” (Psalmul 18:19) Ce cuvinte minunate şi liniștitoare. Tatăl se bucură de noi! În cazul lui David, el tocmai trecuse printr-un timp de testare foarte greu. Saul pusese o recompensă pe capul lui, iar David a fost nevoit să fugă pentru a-şi scăpa viața. Dar Dumnezeu a apărut degrabă să-l salveze și astfel David a putut spune: „Motivul pentru care Dumnezeu m-a eliberat de toți vrăjmașii mei este că sunt prețios pentru El. Dumnezeul meu se bucură de mine!” Aceste gânduri sunt reluate în întreg Cuvântul: „Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.” (Psalmul 147: 11) Și din nou: „Căci Domnul are plăcere de poporul Său.” (149: 4) Pot încerca să vă conving de faptul că Dumnezeu se bucură de voi, spunându-vă: „Sunteți prețioşi în ochii Domnului!” Puteți să vă gândiți: „Ei bine, acesta este un gând minunat. Cât de frumos!” Dar acest adevăr este mai mult decât un gând minunat. Este chiar cheia eliberării voastre din toate bătăliile care se dau în sufletele voastre, secretul de a intra în posesia restului promisiunilor lui Dumnezeu. Și până când tu nu te agăţi de ea și nu devine un adevăr fondator în inima ta, nu vei fi capabil să faci faţă la ceea ce îţi stă înainte în aceste vremuri grele. „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” (Isaia 43: 1-2) Acum, probabil că treci prin ape adânci și te temi că ai putea fi distrus. Însă înțelege din Cuvântul Său că Dumnezeu nu va potoli întotdeauna valurile sau nu va împiedica mereu inundațiile. Și nu va stinge întotdeauna focul. Dar El promite că va fi cu tine prin toate acestea.
mie, Mai 16, 2018
Source: Mana profetica