Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Moise i-a scos pe copiii lui Israel din Egipt și, odată ce au ajuns la Marea Roșie, acesta și-a ridicat toiagul peste apă, iar în timpul nopții un vânt puternic de est a împărțit marea. Apa se ridica într-un zid de fiecare parte, pentru ca israeliții să poată traversa pe uscat. Când egiptenii au vrut să-i urmărească, apele i-au copleșit și i-au înecat pe toți. Citiți relatarea din Exodul 14:15-31. Moise și copiii lui Israel s-au bucurat în Domnul, iar sora lui, Miriam, a condus cântarea (vezi 15:20-21). Dar chiar și după această mare victorie, nu a trecut mult timp până când circumstanțele nefavorabile i-au determinat pe oameni să se plângă de Moise și Aaron. Din păcate, cei mai mulți dintre acești oameni care au îndurat urgiile Egiptului și L-au lăudat pe Dumnezeu pentru eliberarea de la Marea Roșie, nu au ajuns în Țara Făgăduinței. În schimb, au pierit într-o pustie mizerabilă - totul din cauza îndoielilor. Dragilor, Țara noastră Promisă astăzi este Isus Hristos viu în noi. El este moștenirea noastră, odihnindu-ne în credincioșia Lui și bucurându-ne de prezența Sa. Dumnezeu nu a intenționat niciodată să rămânem într-o pustie de goliciune și secetă. Prin Fiul Său, ne‑a oferit o viață abundentă - o viață fără griji și tulburări, dacă ne punem încrederea în El. Chiar acum se poate să te afli în lupta vieții tale. Inamicul vine la tine din toate părțile, și chiar dacă știi că ai un Dumnezeu puternic de partea ta, tot ce se poate vedea este lupta din fața ta. Îl întrebi pe Dumnezeu: „De ce m-ai adus în această încurcătură? Nu pot face asta“. Cuvântul te asigură că poți intra într-o stare de odihnă, în plinătatea lui Hristos. „Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 10:22). Dumnezeu vrea să ajungi la acea stare de pace. El vrea ca tu să te odihnești cu adevărat în puterea și în capacitatea Lui de a te elibera de toate capcanele, încercările și ispitele - dacă vei avea încredere în El! David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, dec. 11, 2019
Source: Mana profetica
Apostolul Pavel ne spune că am fost chemați de Dumnezeu să alergăm o cursă. Petru face referire la această cursă, de asemenea, atunci când ne spune să ne încingem coapsele minții noastre (vezi 1Petru 1:13). El spune că trebuie să ne pregătim pentru alergare, întărindându-ne credința și încrederea în Domnul. Cu toții avem o chemare cerească scrisă de Dumnezeu. Poate că Duhul Sfânt ți-a dăruit o viziune privind care este chemarea ta. Dar probabil că există un mare decalaj între chemarea ta cea mai înaltă și împlinirea ei. Uneori, acest decalaj vă poate provoca disperare și acesta este motivul pentru care Pavel ne avertizează privind gândirea - pentru a ne aminti un anumit adevăr despre Dumnezeu. Dumnezeu dorește să Își arate puterea celor ale căror inimi sunt complet ale Lui. În acest moment s-ar putea să te afli în confuzie. Cu toate acestea, Dumnezeu spune că puteți face mai mult decât cei care aparent au totul: „Se poate să credeți că nu aveți cele necesare, însă nu aveți nevoie de resursele lumii. Dacă veți avea încredere în Mine pentru a-Mi îndeplini scopul în viețile voastre, veți vedea că se va împlini mai repede decât vă puteți imagina. Îl voi îndeplini cu mai multă putere, cu mai multă autoritate și voi fi glorificat prin viețile voastre”. Dumnezeu vrea să Se îngrijească de tine prin ceea ce tu nu poți găsi de unul singur. Într‑adevăr, Isus ne spune că Tatăl dorește să ne dubleze recolta. În Ioan 4:35, Isus și ucenicii Săi treceau pe lângă niște câmpuri de cereale. El a arătat înspre acestea și le-a spus ucenicilor Săi: „Iată, Eu vă spun: ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriş”. Ridicați-vă privirea fiindcă recolta este gata chiar acum. Lecția lui Isus privind câmpurile de recoltă declară tuturor celor care Îl urmează: „Acum este timpul!” El spune: „Nu există nicio așteptare în Împărăția Mea, așa că nu lăsați nici o scuză să vă abată. Acum este momentul să mă urmezi și să-ți parcurgi alergarea fără vreo ezitare!“ Gary Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, dec. 10, 2019
Source: Mana profetica
Isus a spus odată: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug” (Ioan 10:10). Tu și cu mine ne confruntăm cu un hoț astăzi - unul care a venit să fure viitorul nostru, familiile noastre, bucuria noastră, speranța noastră și eficiența pe acest pământ. Cu toate acestea, Isus ne amintește că ne-a deschis o cale ca noi să avem o viață abundentă. Astfel, și noi trebuie să ajungem să înțelegem că avem putere pentru a ne înfrunta inamicul. Diavolul va încerca să te convingă spunându-ți că victoria este a lui. Cu toate acestea, el este mincinos! Dumnezeu te-a chemat, și de asemenea, te-a înzestrat pentru a-l învinge. Psalmistul David a spus în felul acesta: „Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele“ (Psalmul 18:29,39). Pavel ne învață în cartea Efesienilor astfel: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni 6:10-11). Cu alte cuvinte: „Aveți putere înlăuntrul vostru. Umblați cu neprihănire în relația voastră cu Dumnezeu”. Vă îndemn să mergeți la Scriptură, fiindcă acolo se află armura voastră! Nu vă confruntați singuri cu inamicul. Cereți Domnului să vă ofere o viziune despre cine sunteți cu adevărat în Hristos, o viziune privind de ce „şi dracii cred… şi se înfioară!” (Iacov 2:19) Profetul Elisei s-a rugat cândva ceva similar pentru a-și încuraja slujitorul fricos: „Nu vă temeți, căci cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt cu ei”. Nu tremura când te confrunți cu vrăjmașul! Ai armele lui Hristos, părtășia fraților și a surorilor, care sunt acolo pentru a te ajuta, și pe Isus, marele General. Nu ești niciodată singur! Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, dec. 09, 2019
Source: Mana profetica
Dumnezeu a promis poporului Său o odihnă glorioasă, de neînțeles, care include pace și siguranță pentru suflet. Domnul a oferit această minunată odihnă copiilor lui Israel – o viață de bucurie și victorie, fără teamă, vinovăție sau condamnare, dar până la vremea lui Hristos, nicio generație de credincioși nu a umblat pe deplin în această binecuvântată promisiune. După cum Biblia spune foarte clar, ei n-au avut-o din cauza necredinței lor: „Vedem că nu au putut intra din cauza necredinței” (Evrei 3:19). Cât timp creștinul e înconjurat de prietenii lui credincioși și totul merge bine, el poate vorbi cu încredere despre umblarea în biruință. Dar când inamicul suflă asupra lui vânturile feroce de încercare, el este aruncat la pământ, împins și tras, fără puterea de a rezista. Mulți sunt copleșiți de ispită și căderi. Așadar, ce înseamnă să vă odihniți în mântuirea voastră și să dețineți pacea și siguranța fermă pe care toți creștinii le au la dispoziție în Hristos? Isus spune: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30) Isus vorbește aici despre disciplina de a învăța cine este El și ce a împlinit privind crucea. El spune: „Odată ce sufletul tău este liniștit, poți lua jugul Meu!“ Poate citiți Biblia și vă rugați puțin în fiecare zi, dar nu este suficient. Trebuie să înțelegeți și să vă potriviți cu adevărul de temelie pe care sunt zidiți toți ceilalți – doctrina justificării prin credință. Acest lucru înseamnă iertarea păcatelor noastre, fiind înlocuite de Dumnezeu cu neprihănirea lui Hristos, prin credință. „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” (2 Corinteni 5:21) Dragă om credincios, roagă-te ca Dumnezeu să facă realitate acest adevăr în duhul tău, astfel încât să nu te sperii de fiecare dată când inamicul vine cu ceva împotriva sufletului tău! Stai tare sub crucea Mântuitorului tău, care îți oferă odihnă! David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, dec. 06, 2019
Source: Mana profetica
Regele David a spus cu îndrăzneală: „Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu” (Psalmul 42:11). El repetă aceeași afirmație în Psalmul 43:5. Fața noastră este un panou publicitar care face reclamă a ceea ce se întâmplă în inima noastră. Toată bucuria sau tulburarea din interiorul tău se reflectă în înfățișarea ta - expresia facială, limbajul corpului tău, tonul vocii tale. De exemplu, atunci când mintea este încărcată cu grijile vieții, umerii se apleacă, sprâncenele se pot încrunta, chipul poate părea epuizat. Fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la expresia noastră facială, deoarece am putea să transmitem lumii un mesaj greșit. Fața ta este indicele sufletului tău și reflectă ceea ce se întâmplă în inima ta. Într-adevăr, Însăși prezența lui Hristos în inima ta are un impact direct asupra feței tale! De asemenea, îți afectează umblarea și discuțiile. Îngrijorarea poate, de asemenea, să dea o duritate chipului unei persoane, la fel de mult ca alte păcate. Știm cu toții că cei credincioși nu trebuie să își facă griji – Domnul nostru este pe deplin conștient de toate nevoile și problemele noastre, și totuși, într-un fel, uneori noi ne stresăm. Ce spune fața ta unei generații pierdute, confuze? Când Ștefan stătea în fața oamenilor ostili și supărați în Sanhedrin „faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger” (Faptele apostolilor 6:15). În mijlocul acestor necredincioși, Ștefan purta strălucirea lui Isus asupra lui și diferența era clară pentru toți. În schimb, acești bărbați din sinagogă erau atât de furioși pe Ștefan, încât „scrâşneau din dinţi împotriva lui.” (7:54) „Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea.” (Proverbe 21:29) Păcatul și mânia se reflectă asupra înfățișării cuiva, tot așa cum poți vedea bucuria și pacea. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, să știți că Domnul are grijă de voi și vă iubește necondiționat (1 Petru 5:7). Inima Lui este îndreptată spre voi în fiecare moment și puteți umbla în libertate glorioasă. Lucrul acesta ar trebui să vă lumineze chipul! David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, dec. 06, 2019
Source: Mana profetica
„Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6) Adesea auzim învățătură despre cum ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu prin credință, dar există lucruri pe care nu ar trebui să le facem când venim înaintea Lui, în rugăciune. De exemplu, nu veniți la Dumnezeu, așteptând să împlinească un lucru bun, decât dacă aveți și o credință de copil în promisiunile Sale! Cuvântul lui Dumnezeu este clar: „Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.” (Iacov 1:6) Dragilor, este imposibil să-I fiți plăcuți lui Dumnezeu fără credință! Avraam a fost un om care a crescut într-o credință neclintită, privind ceea ce i-a promis Dumnezeu: „Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit - avea aproape o sută de ani - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească” (Romani 4:19-21). Nu vă apropiați de Dumnezeu cu vreun ”dacă”. Orice promisiune a lui Dumnezeu este o revelație a voii Sale. Luați, de exemplu, promisiunea lui Dumnezeu de a vă păzi „de orice cădere” şi a vă face „să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 24). Nu vă întrebați dacă este voia Lui să vă ocrotească de cădere, știind că El a promis deja să o facă! Într-adevăr, Dumnezeu ne dă promisiuni mari și prețioase, astfel încât să putem să învățăm să ne încredem în El cu îndrăzneală: „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). Nu veniți înaintea lui Dumnezeu până când nu aveți credință pentru ceea ce cereți! „De aceea, vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea” (Marcu 11:24) Dacă Îi cereți lui Dumnezeu pâine, El nu o va înlocui cu o piatră. Dacă Îi cereți un pește, nu vă va da un șarpe (vezi Matei 7:9-10). Încrede-te în Dumnezeu privind condiția ta fizică, situația ta financiară, familia ta și creșterea ta spirituală! Ține aproape de tine promisiunile Sale – ele sunt ale tale! Amin! David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, dec. 06, 2019
Source: Mana profetica