Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Există momente în care pare că Dumnezeu nu s-a arătat - când poporul Său a fost lăsat în rușine și disperare - dar povestea completă nu a fost încă spusă. De-a lungul Bibliei, Dumnezeu a avut oameni cu o credință nezguduită față de care și-a dovedit credincioșia în cele mai dificile vremuri. Acești slujitori l-au rugat pe Domnul să acționeze fără nicio reținere. Să ne gândim la Moise la Marea Roșie, care era o situație imposibilă din punct de vedere omenesc. Israelul fugea de armata egipteană, erau înconjurați pe o parte de mare și de munți, pe cealaltă parte. Aici Moise L-a rugat pe Dumnezeu să-Și țină promisiunile Sale. El a profețit deja că Dumnezeu va conduce Israelul în Țara Făgăduinței și acum reputația Domnului era în joc față de toată lumea. Imaginează-ți rapoartele care se întorceau la Faraon. Tot Egiptul se aștepta să-i vadă pe israeliți readuși în lanțuri, dar care a fost reacția lui Moise la această criză? El a spus cu încredere oamenilor: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceştia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi” (Exod 14:13-14). Moise a crezut atât de mult în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, având încredere în cuvântul Său pentru a-l conduce pe Israel în promisiunea lui, încât a declarat: „Știu că Domnul este credincios și voi acționa după cuvântul Lui!” Gândiți-vă la consecințele unei astfel de credințe! Dacă Marea Roșie nu s-ar fi ridicat în mod miraculos, Moise ar fi fost considerat un neisprăvit. Israeliții s-ar fi întors în robie și Dumnezeu nu ar mai fi fost niciodată crezut. Cu toate acestea, știm cu toții ce s-a întâmplat: în timp ce Moise își întindea mâinile, apele s-au despărțit și oamenii au mers pe jos pe un teren uscat. Vă spun că nimeni dintre cei care se încred pe deplin în Dumnezeu nu va fi niciodată lăsat de rușine. Dumnezeu își va îndeplini promisiunea Lui pentru numele Său. Niciunul dintre copiii lui Dumnezeu care are încredere deplină în Cuvântul Său nu va fi niciodată rușinat. El își va îndeplini promisiunea pentru Numele Său! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, sept. 17, 2019
Source: Mana profetica
„Căci braţele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.… Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete” (Psalmul 37:17,19). Această profeție uimitoare pentru oamenii lui Dumnezeu este împlinită chiar în fața ochilor noștri. Psalmul 37 ne spune că Domnul acționează împotriva unei societăți ale cărei păcate au ajuns până la ceruri. Totuși, același psalm este unul plin de speranță, conținând o promisiune incredibilă pentru cei care își pun încrederea pe deplin în Domnul. Dumnezeu spune că îi va „susține pe cei neprihăniți”, ceea ce înseamnă, pur și simplu, că Dumnezeu este credincios în răsplata Sa față de cel rău, dar și în promisiunile Sale. David spune, de fapt: „Privește în jurul tău și vezi cum Dumnezeu își ține Cuvântul. Avertismentele Lui se manifestă acum în titlurile ziarelor voastre, acțiunile Sale se regăsesc peste tot în mass‑media. Nu-Și va ține Dumnezeu Cuvântul pentru a-i păzi pe cei aleși?” Indiferent de ceea ce se întâmplă în lume - oricât de temătoare devin veștile rele, oricât de mult se agită lumea - oamenii lui Dumnezeu nu vor fi lăsați de rușine. Într-adevăr, Domnul va acționa asupra credinței noastre pentru a-Și împlini Cuvântul Său față de noi. S-ar putea să suferim, dar El va trimite răspuns tuturor celor care au încredere deplină în El. Creștinii se vor confrunta cu imposibilități în zilele ce vin, dar Domnul nostru ne va face parte de minuni, atunci când nu există nicio rezolvare omenească. De fapt, El își pune de bună voie reputația în mâinile oamenilor Săi, chemându-ne să ne încredem în Cuvântul Său. Puteți spune: „Dumnezeu își poate apăra propriul nume; nu are nevoie de mine”. Nu-i așa! Dumnezeu și-a ales poporul ca să-I fie mărturie față de o lume amorțită și neschimbată și ne cheamă să-I cerem cu toată deschiderea să îndeplinească ceea ce promite. „Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta; izbăvește-mă!” (Psalmul 109:21) Dumnezeu nu va face niciodată ca acei care se încred deplin în El să fie lăsați de rușine. El își va ține Cuvântul, pentru că este în joc propria Sa onoare. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, sept. 16, 2019
Source: Mana profetica
Există astăzi o foamete teribilă care străbate întreaga țară. Nu este o foamete de mâncare, ci o foamete a nevoilor umane. Mulțimile mor de foame de dragoste și de afecțiune; de pace și de mulțumire; după scop și împlinire. Cuvântul foamete înseamnă, de fapt, „insuficiență extremă, foame neîmplinită, înfometare de orice fel”. Aceasta rezumă destul de bine golul pe care mulți îl întâmpină astăzi. O modalitate simplă și biblică de a scăpa de deznădejde și de foamete spirituală se regăsește într-un singur cuvânt - speranță. Speranța este o creștere interioară a credinței că tot ceea ce ai nevoie este posibil. „Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă” (Matei 19:26). Speranța este asigurarea că toate lucrurile se vor dovedi a fi spre binele vostru la timpul lui Dumnezeu: „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său” (Romani 8:28). S-ar putea să credeți că sunteți sortiți disperării, dar Dumnezeu a promis să vă facă bine, la timpul Său, în felul Său. Speranța este o încredere în fața niciunei dovezi vizibile; încredere care spune: „Nu văd nimic încă, dar acum voi începe să-I mulțumesc și să-L laud pe Dumnezeu. El deja lucrează în favoarea mea”. De asemenea, încrederea deplină este atunci când, în ciuda tuturor lucrurilor nefavorabile, Dumnezeu va lucra în dreptul tău și te va menține constant: „Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi şi moştenirea lor ţine pe vecie… Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete… căci Domnul îl apucă de mână” (Psalmul 37:18-19, 24). Această foamete pe care o trăiești te va despărți de dragostea lui Hristos? Nu! „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:38-39). Isus te iubește atât de mult, încât nu te va dezamăgi. Vino la El sincer cu speranță în inima ta și spune-i: „Doamne, mă vei ajuta și mă vei izbăvi cu puterea Ta. Te laud pentru acest lucru”. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
sâm, sept. 14, 2019
Source: Mana profetica
„Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor... Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; ... şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul” (Efeseni 4:17, 20-24). Pe Pavel nu-l deranjează să-i provoace pe efeseni cu privire la biruința asupra păcatului. De fapt, el nu ezită să predice despre păcat. El abordează cu îndrăzneală subiectul, chiar dacă aceștia sunt credincioși plini de Duhul, care au rezistat persecuției și au fost martori în fața a mii de oameni. De ce să îndrăznim să aducem problema păcatului printre creștini atât de minunați cum erau aceștia? Pentru că toți păcătuim - pur și simplu. Cu toții avem înclinația de a ne întoarce în păcatele din care am fost salvați. În niciun caz acest lucru nu înseamnă că ne pierdem mântuirea, dar plăcerea relației noastre cu Hristos este amenințată, deoarece păcatul rupe acel sentiment al intimității, apropierea și prospețimea prezenței Sale față de noi. Pavel se referă la „vechiul eu” care cade în păcat într-o zonă în care obișnuiam să fim slabi. În Efeseni 4:18 și 19, el menționează mintea întinată, duritatea inimii, înșelăciunea, lăcomia, senzualitatea, pentru a da câteva exemple - toate păcatele care își găsesc drumul în viața noastră, chiar dacă mergem cu Hristos. Dar el oferă un remediu! Hristos ne-a permis să îndepărtăm de la noi vechiul eu - natura veche - și să îl ținem departe. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Dumnezeu este de partea ta și tu ești de partea Lui. El vrea să fii eliberat de păcat mai mult decât îți dorești tu să fii liber; El vrea ca să fii sfânt mai mult decât vrei tu să fii sfânt. Pe măsură ce umbli cu Domnul în libertate, permite-I să-ți croiască tot timpul o viață nouă și o cale către victorie! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
sâm, sept. 14, 2019
Source: Mana profetica
„Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul” (Psalmul 40: 3). Când oamenii vor vedea puterea lui Dumnezeu în tine, pe măsură ce treci prin aceleași dificultăți prin care ei trec, aceștia vor privi uimiți și se vor gândi: „Cu siguranță trebuie să existe un Dumnezeu! Trecem prin aceleași ape, însă ceea ce pare să mă scufunde pe mine, îl întărește pe el. El are o putere interioară pe care eu nu o am.” Pavel a spus același lucru astfel: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâier.” (2 Corinteni 1:3-5). Pavel nu a vrut niciodată să ascundă faptul că vor exista încercări în viața creștină. Mai târziu, în același pasaj din Scriptură, el continuă să spună: „În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia” (1: 8). Pavel ne-a amintit că vom trece prin încercări, însă Dumnezeu ne va mângâia. Și cu mângâierea pe care o primim, vom putea să-i mângâiem și pe cei care se află în suferință și în confuzie. Cred că mulți creștini ar avea nevoie să experimenteze mângâierea Domnului în zilele care urmează. Nu trebuie să abandonăm frații și surorile noastre în Hristos, ci, mai degrabă, să stăm alături de ei. Mulți au îmbrățișat învățăturile predicatorilor care i-au convins că a veni la Isus înseamnă a fi scutiți de toate suferințele și încercările lor. Fără a înțelege clar ce înseamnă umblarea creștinului, ei au devenit o pradă pentru inamic. El vine și varsă îndoială cu privire la credincioșia lui Dumnezeu și la promisiunile Sale, făcând să vină descurajarea. Lumea vă va vedea exemplul, dar poate, de asemenea, să găsească în voi imaginea unui creștin a cărui credință este clătinată de greutăți. Puteți să deschideți Scriptura ca să oferiți un sprijin: „Privește, prietenul meu, tu și cu mine slujim Aceluiași Isus, așa că haide să umblăm împreună!” Duhul Sfânt vă va ajuta să fiți o voce încurajatoare și un exemplu despre ceea ce înseamnă să umblați în victorie și în stabilitate în vremuri dificile. Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, sept. 13, 2019
Source: Mana profetica
„Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.” (Exodul 12: 13) Noaptea Paștelui a găsit familii de evrei încuiați în locuințele lor, așteptând să părăsească Egiptul. Sângele unui miel fără cusur a fost stropit pe stâlpii ușii de la fiecare acasă, în conformitate cu promisiunea făcută: „Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească” (12:23). Este posibil ca unele familii să fi fost îngrijorate, în timp ce altele se bucurau, însă erau la fel de protejate și se aflau în siguranță sub adăpostul sângelui. Eliberarea lui Israel din Egipt este o imagine clară a eliberării noastre din păcat și din robie. „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor” (1 Corinteni 10:11). „Pentru învățătura noastră” înseamnă că putem vedea în luptele lor o umbră a luptelor noastre cu sinele și păcatul. Egiptul lor este lumea noastră nelegiuită. Israelienii au fost eliberați de sub puterea Egiptului prin mâna puternică a lui Dumnezeu. „Căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt” (Exodul 13:9). Așa cum sângele a apărat Israelul de judecată, la fel sângele lui Isus ne asigură și mâna Sa puternică rupe puterea păcatului din noi. Da, păcatul încă mai este în noi, dar nu ne stăpânește! Ai fost iertat, dar trebuie, de asemenea, să ai acces la puterea de a învinge firea. Acesta este un cuvânt extrem de încurajator în aceste zile de dezamăgire. Hristos vine pentru cei care Îl așteaptă, „tuturor celor care au iubit venirea Lui” ( 2 Timotei 4:8). Ce privilegiu rar de a fi printre cei împodobiți ca mireasă, spălați în sângele Lui, așteptându-L să revină! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 12, 2019
Source: Mana profetica