Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

În timp ce păstorii priveau pruncul în iesle, ei se uitau la un Mântuitor care urma să răscumpere toată omenirea. Când înțelepții L-au văzut, ei priveau un rege care urma să învingă moartea. Iar când profeții L-au privit, au văzut un cuceritor care deschidea ușile închisorii, care putea să rupă lanțurile și să îi elibereze pe cei captivi. Fiecare a avut viziunea lui cu privire la cine era Isus și care a fost motivul pentru care El a venit. Hristos s-a născut într-o lume a necredinței, când poporul lui Dumnezeu trăia sub teroarea îngrozitoare a Imperiului Roman. Liderii religioși ai Israelului nu ofereau prea multe speranțe. Fariseii credeau că mântuirea se obține prin fapte, legând astfel oamenii de legile lui Dumnezeu printr-un sistem rigid de fapte imposibile, iar saducheii nici măcar nu credeau în înviere. De fapt, foarte puțini oameni au avut viziunea vieții veșnice. Acesta a fost întunericul din lume în care a venit Isus. Când privim la iesle, Îl vedem pe Hristos asemenea unei punți între pământ și cer, traversând abisul morții care separă viața temporală și lucrurile veșnice. Într-o zi vom traversa acel pod, iar acest lucru se va întâmpla într-o clipă: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.” (1 Corinteni 15:51-52) Am putea medita la astfel de mistere, dar adevărul este că imaginația noastră pur și simplu nu poate înțelege slava și puterea lui Dumnezeu. Creierul nostru este limitat. Însă putem fi siguri de un lucru: fiindcă Isus a venit pe pământ, există o nouă lume care ne stă înainte. O lume fără păcat, sărăcie sau boală. Mântuitorul nostru s-a născut pentru a ne aduce viață veșnică. Deși sezonul nașterii Sale a trecut recent, să păstrăm în minte imaginea învierii: să avem o minte și o inimă pline de speranță spre viața care urmează, datorită pruncului Hristos născut într-o iesle. Gary Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, ian. 21, 2020
Source: Mana profetica
Petru a fost un ucenic de frunte și totuși, s-a lepădat de Domnul de trei ori. După aceasta, Petru a plecat în noapte plângând. El nu și-a pierdut relația cu Isus în acel moment, dar a simțit acut durerea trădării sale și pierderea parteneriatului strâns cu cineva pe care Îl iubea profund. Duhul lucra în el pentru a aduce durerea care duce la pocăință și refacere. Pavel a avertizat: „Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!” (Efeseni 4:30). Dacă Duhul este mâhnit, este neliniștit și trist. Deși știm că mântuirea noastră nu s-a pierdut prin păcatul nostru, devenim, de asemenea, conștienți prin durere că există o încordare în relația noastră cu El. Comuniunea cu Dumnezeu este afectată și simțim o goliciune inconfortabilă. Soarele este încă acolo și strălucește, dar nu mai simțim căldura lui. Este ca și cum un nor îl blochează. O viață asemănătoare cu Hristos este un mister. Trăim viața - este vocea, corpul și mintea noastră - dar nu suntem cu adevărat noi înșine deloc. Hristos trăiește în noi prin Duhul Sfânt. Ioan, același apostol care a scris o epistolă pentru a-i încuraja pe credincioși să nu păcătuiască, a inclus și una dintre cele mai bune promisiuni din Biblie: „Dacă spunem că suntem fără păcat, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele noastre și să ne curățească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:8-9) Un adevăr pe care l-am auzit în urmă cu mulți ani este cheia pentru a fi conștient și a rămâne în legătură cu Duhul Sfânt: „A fi conștienți de lucrarea Duhului Sfânt ne va rezolva 90% din problemele noastre”. Trebuie să disciplinăm mințile noastre pentru a rămâne conștienți de prezența Duhului Sfânt. Planul lui Hristos era să-l înlocuiască pe „eu” cu „El”, prin prezența Duhului. Aceasta este oarecum un fel de „preluare corporativă” - dar are ca și rezultat o viață plină de pace și bucurie. Jim Cymbala a început lucrarea Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică, și modestă într-o parte dificilă a orașului. Este originar din Brooklyn și este prieten de multă vreme al lui David și Gary Wilkerson. Jim Cymbala © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, ian. 20, 2020
Source: Mana profetica
„Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2: 4-5). Pavel nu a fost un om slab de fire; de fapt, era lider peste alți lideri. El a declarat chiar odată cu privire la faptele Legii, că era fără vină (vezi Filipeni 3: 6). Nu aș vrea să ascult un predicator care nu are mărturie personală despre puterea miraculoasă a lui Dumnezeu la lucru în viața sa. Pavel era cineva pe care să-l poți privi și să spui: „Există o putere care îmi atinge inima, despre care știu că nu poate veni din acest vas fizic. Trebuie să fie de la Duhul Sfânt care lucrează în interiorul celui care îmi vorbește. Doamne, lasă ca aceasta să fie partea mea în zilele următoare!” Când o nouă generație de israeliți urma să intre și să cucerească Țara Făgăduinței pe care alții o pierduseră prin necredința lor, aceștia au mers cu instrucțiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iosua: „Iată, dau în mâinile tale Ierihonul şi pe împăratul lui, pe vitejii lui ostaşi.” (Iosua 6:2). Ești tentat să te gândești la toate lucrurile cu care te lupți? Începe să te gândești, în schimb, la toate lucrurile pe care Dumnezeu deja le-a făcut. Vocile negative care nu te provoacă spre credință te vor conduce la moarte într-o pustie spirituală. Meditați la Cuvântul Său astăzi și aveți încredere în El! Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Times Square Church în 1994, la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001. Carter Conlon © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 17, 2020
Source: Mana profetica
„Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa fariseului şi a şezut la masă. Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor şi stătea înapoi lângă picioarele lui Isus şi plângea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult şi le ungea cu mir.”(Luca 7:36-38, NV). În zilele lui Isus, când invitai un demnitar la tine acasă pentru cină, membrii întregului oraș puteau participa. Chiar dacă nu beneficiau de scaune, ei puteau sta rezemați de un perete ca să privească, fără să participe însă. Într-un astfel de cadru a intrat o femeie care dorea cu disperare să-L vadă pe Isus. Această femeie, o prostituată, era dispusă să îndure privirile și murmurările celorlalți participanți pentru a se apropia de Isus, acest bărbat despre care auzise că îi poate da o viață nouă. Să ne uităm pentru un moment la societatea din primul secol. Trei categorii de oameni nu erau niciodată atinși: un lepros, o persoană imorală și un cadavru. Leprosul trebuia să strige un cuvânt de avertizare pentru alții: „Sunt necurat!” și toată lumea se ferea de el. Persoana imorală era scoasă din vedere. Și se considera că o infecție, fie ea spirituală sau fizică, ar fi putut să vină asupra ta dacă ai fi intrat în contact cu un cadavru. Isus nu era legat de obiceiurile din zilele sale și a sfidat toate aceste trei constrângeri sociale: • El a întâlnit o văduvă care însoțea trupul fiului ei mort și a rostit cuvinte de înviere peste corpul tânărului (vezi Luca 7: 11-15). Învierea câștigă biruința asupra morții! • El „a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele şi multor orbi le-a dăruit vederea” (7:21). • El a venit față în față cu o femeie imorală care era hotărâtă să ajungă la El (7:38). Când tu și Isus sunteți în același loc, se pot întâmpla lucruri mărețe! Doar El poate închide capitolul unui trecut dur cu iertare imediată - iertare care durează pentru eternitate. Astăzi, Domnul nostru este încă disponibil pentru a vindeca, restaura și a da viață veșnică. Pastorul Tim a păstorit o adunare din interiorul orașului Detroit timp de treizeci de ani înainte de a sluji la Brooklyn Tabernacle în New York timp de cinci ani. El și soția sa Cindy sunt actualmente pastori în Lafayette, Louisiana. Tim Dilena © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 17, 2020
Source: Mana profetica
Una dintre frazele cele mai auzite în biserică este: „Dumnezeu răspunde la rugăciune!”. Cu toate acestea, acesta este doar jumătate din adevăr. Întregul adevăr este că „Dumnezeu nu numai că răspunde la rugăciuni!“ Luați drept exemplu copiii lui Israel. În esență, Osea a profețit lui Israel: „Ați căzut iar în păcat, însă sunteți totuși poporul lui Dumnezeu. Acum, întoarceți-vă la Domnul și rugați-vă!” „Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul! Spuneţi-I: "Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” (Osea 14:2) Rugăciunea lor era simplă; ceea ce poporul Israel L-a rugat pe Dumnezeu să facă era să aibă milă de ei. Dumnezeu le-a răspuns: „Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei! Voi fi ca roua pentru Israel; el va înflori ca crinul şi va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui va fi ca a măslinului şi miresmele lui ca ale Libanului” (Osea 14:4-6). Roua cerului este prezența Domnului. Până în acest moment, a fost secetă; totul a murit pentru că favoarea lui Dumnezeu a fost îndepărtată. Dar acum, printr-o pocăință adevărată și rugăciune din inimă, Dumnezeu le-a spus că va face ca viața să răsară în toate părțile. Israelul nu numai că era iertat, ci reînvia. Aceștia urmau să crească, să fie bine înrădăcinați, să se răspândească și să prospere. Tot ceea ce au cerut a fost milă, iertare și acceptare. Însă Dumnezeu a deschis ferestrele cerului și a turnat asupra lor binecuvântări la care nici nu au îndrăznit să spere. Dumnezeu a răspuns peste măsura rugăciunilor lor! Dragilor, Dumnezeu a făcut același lucru pentru voi. Când v-ați pocăit, tot ce ați cerut de la Dumnezeu era o inimă curată - în esență: iertare și pace. Totuși, priviți la cum v-a răspuns. El v-a dat și o inimă flămândă și sete după mai mult din Isus. El v-a dat ochi să vedeți, urechi de auzit și dragoste față de El și față de oamenii Săi. Isus a devenit roua voastră de dimineață care vă udă sufletul zilnic prin Cuvântul Său. Acum sunteți în creștere - nu morți sau pe moarte, ci foarte vii în El. Aleluia! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 17, 2020
Source: Mana profetica
„Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor! Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; lațul s-a rupt şi noi am scăpat. Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmul 124:6-8) În vechime, păsărarii erau vânători de păsări profesioniști. Ei prindeau păsările întinzând o plasă pe pământ și atașând-o la un laț sau la o capcană. Aceștia împrăștiau mălai pe pământ lângă capcană, iar apoi, când păsările mâncau boabele, capcana sărea, plasa se ridica și le captura. Păsărarii vindeau păsările capturate spre diverse scopuri - ca animale de companie, pentru sacrificii sau hrană. În Biblie, vedem sufletele noastre în asemănare cu păsările: „A ajuns oare moştenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, în jurul căreia se strâng păsările de pradă?” (Ieremia 12:9) Deci, dacă suntem „păsări”, atunci cine este păsărarul? Conform Bibliei, acesta este însuși diavolul. Satana este absolut hotărât să doboare orice credincios care umblă în sfințenie și cu devotament deplin față de Isus Hristos. Întrucât diavolul nu este omniprezent și nu poate fi peste tot, el lasă porunci mulțimilor de ființe demonice, principate și puteri ale întunericului. Aceste puteri demonice sunt la lucru, întinzând curse creștinilor. De fapt, Satana folosește și oamenii răi pentru a pune capcane demonice: „Cel rău mi-a pus o capcană” (Psalmul 119:110). Psalmistul scrie: „Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău! Fereşte-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare! Nişte îngâmfaţi îmi întind curse şi laţuri, pun reţele de-a lungul drumului şi îmi întind capcane” (Psalmul 140: 4-5). Deși este adevărat că Satana are o armată formată din cei mai iscusiți și mai pricepuți păsărari de pe pământ, vestea bună este că niciunul dintre atacurile sale nu vor izbuti împotriva copilului devotat al lui Dumnezeu. Indiferent care este eșecul, greutatea sau capcana ta, fii sigur că Dumnezeu este de partea ta! Chiar și când vei fi slab, poți să strigi către Domnul, iar El va veni și va îndepărta plasa. Rămâi liniștit și privește către salvarea Lui! David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, ian. 16, 2020
Source: Mana profetica