Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru” (Faptele Apostolilor 2: 38-39). Aceasta a fost Ziua Cincizecimii - o zi la scurt timp după învierea lui Isus Hristos. Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană a Dumnezeului Triunic, a coborât și a locuit în oameni. Sunt sigur că unii oameni au auzit cuvintele ucenicilor și le-au considerat aproape prea bune ca să fie adevărat "Ei bine, poate din când în când Dumnezeu a găsit un vas special ca Ilie sau asemeni regelui David, ca să îi umple cu Duhul Său, dar lucrul acesta nu este pentru mine. Este doar pentru cei importanți, câțiva aleși " Cu toate acestea, în Ziua Cincizecimii, a fost ca și cum Domnul ar fi spus: „Lucrul acesta a fost cândva numai pentru un anumit sezon, dar acum este pentru fiecare persoană, pretutindeni!” Promisiunea Duhului Sfânt și puterea lui Dumnezeu este, de asemenea, „pentru toți cei care sunt departe”, adică nu numai în proximitatea fizică, ci și cei care vor fi găsiți în alte locații și momente ulterioare. Asta înseamnă că promisiunea este pentru tine și pentru copiii tăi! Domnul a vorbit în mod clar prin profetul Ioel: „După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii” (Ioel 2:28). Este cineva exclus? Există cineva care să nu fie fiu, fiică, tânăr sau bătrân? Domnul tocmai a pus în echilibru situația, spunând în esență: „Oricine Mă va chema, Îl voi umple cu Duhul Meu cel Sfânt!” „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori” (Faptele Apostolilor 1:8). Ce promisiune incredibilă! Urmează să fim o dovadă a puterii Sale și o mărturie despre Cine este Dumnezeu. Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, mart. 20, 2019
Source: Mana profetica
Domnul stăpânește asupra întregii creații cu măreție și putere. Legile lui guvernează întregul univers - toată natura, fiecare națiune și toate treburile oamenilor. El guvernează mările, planetele, trupurile cerești și toate mișcările lor. „El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui” (Psalm 66:7); „Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie!... Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile” (Psalmul 93:1-2, 5). Acești psalmi au fost scriși de David, care mărturisea în esență: „Doamne, mărturiile Tale - legile, decretele și cuvintele Tale - sunt irevocabile. Ele sunt vrednice de încredere” Autorul cărții Evrei amintește aceste lucruri, declarând Cuvântul viu al unui Dumnezeu veșnic și neschimbat (vezi Evrei 13: 8). Gândește-te la aceasta: există legi care operează în univers, care guvernează modul în care ele funcționează, fără excepție. Luați în considerare legile care guvernează mișcările soarelui, a lunii, a stelelor și a pământului. Aceste trupuri cerești au fost toate puse în mișcare atunci când Dumnezeu a rostit un cuvânt și de atunci, acestea au fost conduse de legi pe care Dumnezeu de asemenea, le-a rostit. Noul Testament ne spune că acest mare Dumnezeu este Tatăl nostru și simte milă față de copiii Săi: „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15). Dumnezeu aude fiecare strigăt: „Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor” (Psalmul 34:17). Ni se spune, de asemenea, că Dumnezeu este un Împărat drept, care judecă după Legea Sa. Cuvântul Lui este Constituția, conținând toate decretele Sale legale, prin care El guvernează cu dreptate. Tot ce există este judecat prin Cuvântul Său neschimbat - inclusiv copiii Lui! Pur și simplu, putem să luăm Biblia în mâinile noastre și să cunoaștem. Această Carte îmi spune cine este Dumnezeu, descrie atributele, natura, promisiunile și judecățile Sale. Prin legile rostite din gura Sa, El guvernează și domnește. Iată la ce Dumnezeu puternic slujim! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, mart. 19, 2019
Source: Mana profetica
Tatăl nostru ceresc dorește să avem o asigurare constantă a iubirii Sale. Isus a rezolvat problema păcatului nostru la Calvar, și chiar dacă uneori greșim, Duhul Sfânt ne aduce în permanență aminte de dragostea Tatălui. Când ne concentrăm asupra păcatului nostru, pierdem din vedere ce dorește Dumnezeu cel mai mult: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11: 6). Dumnezeu răsplătește și este nerăbdator să ne arate dragostea Lui când avem remușcări. David este exemplul unui om care a fost binecuvântat cu bunătatea lui Dumnezeu, chiar dacă el se depărtase și căzuse în păcat. Știți povestea despre cum a căzut în adulter și apoi a comis o crimă pentru a nu se mai afla. David devenise un ipocrit, păcătuind în fața binecuvântării lui Dumnezeu și aducând rușine Numelui Domnului. Totuși, chiar dacă a fost disciplinat sever, David a fost iertat și restaurat pe deplin. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Natan să îl confrunte pe David pentru păcatul său, fiindcă în ochii Lui era o insultă. Dar, în ciuda acestui lucru, Dumnezeu a vrut ca David să știe că a fost iertat. Vedeți, Dumnezeu a știut că David va fi zdrobit și se va pocăi de păcatul său; mai presus de toate, Domnul știa inima lui David, că nu era prins în curvie sau un ucigaș obișnuit. În schimb, David fusese luat prin surprindere de păcat, copleșit într-un moment de slăbiciune. De asemenea, Dumnezeu vă vede inima. Domnul știe că nu vă treziți într-o dimineață și decideți: „Astăzi voi comite adulter. Îmi voi pierde cumpătul și voi exploda”. Nu, numai păcătoșii împietriți se comportă așa. Creștinii sunt luați prin surpridere și copleșiți de păcat; de fapt, adesea inamicul îi asaltează în timp ce sunt ocupați cu lucrarea lui Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu v-a numărat lacrimile chiar înainte de a le vărsa. V-a iertat încă de la prima durere a convingerii și întristării. „Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință” (Romani 2: 4). Iubirea Lui este mai mare decât toate păcatele tale! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, mart. 18, 2019
Source: Mana profetica
„Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2 Timotei 3:1). Pavel nu ne spune acesta pentru a ne speria. El atribuie aceasta descriere pe seama păcatului din inima omului: „Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia” (2 Timotei 3:2-5). Aceasta este o listă destul de lungă de păcate. Totuși Pavel nu se adresează doar lumii, ci și nouă, creștinilor: „având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea”. Când spune că oamenii vor fi iubitori de sine, el descrie cu mare acuratețe situația din multe biserici de astăzi. În timp ce răul este în creștere, aceste biserici își intensifică goana lor după promovarea de sine, câștig și confort. Dumnezeu niciodată nu ne spune să-i evităm pe cei nemântuiți, ei sunt misiunea noastră cea dintâi. Deci când Pavel ne spune „depărtați-vă de oamenii aceștia”, el se referă la creștinii care neagă autoritatea lui Dumnezeu în viața lor. De fapt, el afirmă aceasta, spunând: „În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela” (1 Corinteni5:12-13). Ca popor al lui Dumnezeu, ce chemare la pocăință am putea auzi mai clară decât aceasta? Satana va continua să verse moarte. Și numai un singur lucru se poate împotrivi iadului pe pământ: o biserică ce e în stare să stea drept în picioare și să spună Cuvântul lui Dumnezeu cu curaj și integritate. Fără o prezență sfântă în această lume întunecoasă, oamenii nu vor cunoaște niciodată o alternativă. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, mart. 14, 2019
Source: Mana profetica
„Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.... după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.” (Luca 1:68, 74-75). Două minunate îndurări sunt incluse în această promisiune a lui Dumnezeu: în primul rând, avem un Răscumpărător care să ne salveze de dușmanii noștri. În al doilea rând, Mântuitorul ne permite să-I slujim fără teamă, în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Aceste promisiuni s-au împlinit prin victoria lui Isus de la cruce, unde Domnul a învins toată conducerea și puterile întunericului, punând piciorul pe capul lui Satana și zdrobindu-l. Hristos ne-a asigurat ca să putem trăi în zilele noastre fără frică. „În dragoste nu este frică;…şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste” (1 Ioan 4:18). Ioan nu vorbește despre o dragoste neclintită sau chiar despre o iubirea matură a creștinului. Acesta nu este locul unde începe dragostea perfectă pentru adevărații credincioși. Conform lui Ioan, prima considerație a dragostei desăvârșite este iubirea necondiționată față de frații și surorile noastre în Hristos: „Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a fost făcută desăvârșită în noi” (4:12). Dacă sunteți interesat să trăiți o viață fără frică, spunea Ioan, există o cale de a ajunge acolo. Într-adevăr, există o iubire desăvârșită care îndepărtează toată teama și acesta este primul pas pe care trebuie să-l facem cu toții: "Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii” (4:11). A-i iubi pe ceilalți este ceva ce ni se poruncește să facem. Ioan spunea în capitolul anterior: „Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El” (3:23). A iubi pe ceilalți înseamnă ceva mult mai mult decât a-i ierta. Înseamnă să stăm în părtășie, să-i prețuim foarte mult pe ceilalți și să ne punem la dispoziția lor în vreme de nevoie. Potrivit lui Ioan, când dragostea noastră este aliniată la Cuvântul lui Dumnezeu - când îmbrățișăm dragostea Lui pentru noi și ne iubim unii pe alții necondiționat - numai atunci vom trăi fără frică. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, mart. 14, 2019
Source: Mana profetica
Raiul! Promisiunea cerului este chiar în centrul Evangheliei, însă, cu toate acestea, în zilele noastre nu auzim prea multe despre acest subiect ce aduce bucurie. De fapt, Biblia nu ne spune prea multe despre ce înseamnă cerul. Isus nu s-a așezat cu ucenicii pentru a explica gloria și măreția cerului. El a spus tâlharului pe cruce: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai”, dar El nu i l-a descris (Luca 23:43). În textul din 2 Corinteni 12: 1-6, apostolul Pavel se referă la ceruri atunci când vorbește despre ridicarea acestuia in Paradis. El spune că a văzut și a auzit lucruri de acolo, care i-au cuprins mintea, fără a le putea descrie în cuvinte. Deși a fost mulțumitor pentru viața și chemarea sa, de-a lungul anilor de slujire, dorința lui continuă era să se întoarcă Acasă și să fie cu Domnul. El a vorbit elocvent despre tânjirea pentru ceruri atunci când a scris: „Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă, la Domnul” (2 Corinteni 5: 8). Știm că tronul lui Dumnezeu este în ceruri și că Isus se află acolo, împreună cu îngeri în nenumărate mulțimi. Pavel spune că odată ce vom ajunge acolo, îl vom vedea pe Isus „față în față” (1 Corinteni 13:12). Vom avea acces imediat și personal la Domnul pentru veșnicie și numai acest lucru ar trebui să ne dea bucurie inimilor noastre. Isus a mers să ne pregătească o locuință, unde vom trăi împreună cu El pentru totdeauna (vezi Ioan 14: 3). Nu ne vom relaxa și nu „vom avea adunări” ​​mereu în ceruri. Biblia ne spune că vom domni împreună cu Domnul ca „împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru” (Apocalipsa 5:10). De asemenea, ni se vor da sarcini palpabile în acea lume nouă și vom lucra precum slujitorii Săi (vezi Apocalipsa 22:3). Nu vor mai exista lacrimi în cer: „Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor” (21: 4) - nici durere, nicio întristare, nici moarte, nici temeri. Dragilor, faceți din ceruri profunda voastră dorință. Isus se întoarce pentru cei care tânjesc să fie cu El acolo! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, mart. 14, 2019
Source: Mana profetica