Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Şi în toate seminţiile lui Israel, tot poporul se certa zicând: „Împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmaşilor noştri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor, şi acum a trebuit să fugă din ţară dinaintea lui Absalom. Şi Absalom, pe care-l unsesem să domnească peste noi, a murit în bătălie. De ce nu puneţi o vorbă pentru întoarcerea împăratului?” La rândul său, împăratul David a trimis să spună preoţilor Ţadoc şi Abiatar: „Vorbiţi bătrânilor lui Iuda şi spuneţi-le: ‘Pentru ce aţi fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui?” (Căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat)” (2 Samuel 19: 9-11). Însuși regele David, un prototip al lui Hristos, trimitea un mesaj la acei care aveau influență spirituală și autoritate: „De ce sunteți ultimii care să aducă pe împărat?” Acesta ar trebui să fie strigătul de astăzi cu toată inima noastră: „Aduceți înapoi Regele!” Plânsul poate să dureze toată noaptea, dar tu și cu mine avem speranța că, așa cum era în cazul lui David, națiunea noastră va recunoaște ceea ce s-a pierdut și încă o dată va aduce înapoi pe Rege! Aduceți înapoi pe regele care vindecă, acela care eliberează, care dă vedere! Aduceți înapoi Regele care deschide ușile temnițelor și pune un cântec nou în fiecare inimă. Aduceți înapoi Regele pe străzile noastre, în școli și în universități. Desigur, aceasta începe cu mine și cu tine — în trăirea noastră personală. Trebuie să ne dăm jos de pe acoperișurile caselor noastre și să ne luăm ochii de pe lucruri la care nu trebuie să privească. Acolo unde am dat greș, unde ne-am abătut de la cale sau ne-am pierdut pasiunea pentru împărăția lui Dumnezeu — aduceți înapoi Regele! Acolo unde inima noastră pentru cei pierduți și cei în nevoie s-a răcit — aduceți înapoi Regele! Și vă asigur că atunci când Regele vine înapoi acasă, va fi fericire, dans, și strigăte de bucurie, așa cum nu am mai cunoscut vreodată! Aleluia! Carter Conlon s-a alăturat echipei de conducere a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, iul. 16, 2019
Source: Mana profetica
Data viitoare când vă confruntați cu o problemă de neînvins, vă sfătuiesc să priviți cerurile într-o noapte senină. Dovada măreției lui Dumnezeu este chiar deasupra capului vostru. Oamenii de știință declară că există aproximativ 7.000 de stele vizibile cu ochiul liber, deși numai aproximativ 2.000 dintre acestea pot fi văzute la un moment dat și într-un singur loc. Deci, chiar și în cea mai clară noapte, vedeți mai puțin de o treime din toate stelele vizibile de oamenii din întreaga lume. Dar acesta nu este totul. Studiile recente arată că există mult mai multe stele decât poate vedea ochiul, poate 200 de miliarde în galaxia noastră, iar Calea Lactee este doar una dintre milioanele de galaxii! Deși nimeni nu știe cu exactitate cât de multe stele sunt, o estimare pune numărul la trei mii de milioane de miliarde de stele - trei cu șaisprezece zero în spatele lui! După cum ne asigură Dumnezeu: "Cerurile sunt lucrarea mâinilor Sale" (Psalmul 102:25). El doar "a poruncit și au fost create" (Psalmul 148: 5). Doar un cuvânt de la El și trei miliarde de miliarde de stele au apărut. În plus, Scriptura ne spune că Dumnezeu „socotește numărul stelelor și le dă nume la toate ” (Psalmul 147:4). Dumnezeu a promis să-l facă pe Avraam părintele multor fii, chiar dacă era un om bătrân căsătorit cu Sara, care era și ea bătrână și stearpă. Domnul a spus că urmașii lui Avraam vor fi atât de numeroși, încât nu ar putea să-i numere: „Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată” (Geneza 13:16 ). Gândește-te la aceasta! Care este problema "mare" cu care te confrunți acum, care să fie prea mare pentru El? Oare ce nevoie este dincolo de capacitatea Sa de a purta de grijă? Priviți noaptea la ceruri și lăsați ca fiecare stea să vă inspire să faceți ceea ce a făcut Avraam - El a crezut pe Dumnezeu și a primit binecuvântări pe care nu și le putea imagina. Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, iul. 15, 2019
Source: Mana profetica
Nu contează ce fel de manifestări vezi în așa-zisele treziri. Nu este o adevărată mișcare a lui Dumnezeu decât dacă este concentrată pe recoltă! Ploile Duhului Sfânt cad mereu pentru a produce un seceriș de suflete. Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt la Cincizecime pentru a înmuia și a pregăti pământul pentru ca sămânța Evangheliei să fie semănată. Credincioșii umpluți de Duhul au fost trimiși din camera de sus în întreaga lume pentru a face ucenici ai lui Isus Hristos. După aproape două mii de ani de semănat și crescut, este acum timpul de recoltare! Toți cei care au murit în Hristos până acum reprezintă cele dintâi roade sau recolta timpurie. Domnul a așteptat plin de răbdare pentru secerișul Său măreț de pe urmă. „Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până primeşte ploaie timpurie şi târzie” (Iacov 5:7). „Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune [duh de har și cerere – KJV- n.tr] şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns” (Zaharia 12:10). Acest pasaj vorbește despre făgăduita ploaie care trebuie să preceadă recolta finală. Multe așa-numite mișcări ale Duhului Sfânt au dispărut repede, pentru că erau concentrate în jurul omului — fixate pe daruri, autoperfecționare, fericire. Dar dacă o mișcare este într-adevăr de la Duhul, aceasta va rezulta într-o foame pentru a atinge o lume pierdută care moare. De fapt, Isus a legat această recoltă de sufletele pierdute când a spus: „ Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui” (Matei 9:38). Orice revărsare autentică a Duhului Sfânt se va concentra pe această rugăciune a lui Isus. Puținele treziri documentate ca fiind veritabile, toate au fost binecuvântate cu mari recolte de suflete. Nu există trezire adevărată fără o mare adunare de suflete pierdute! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, iul. 12, 2019
Source: Mana profetica
Crezi că ai slăbit în credință? Te-ai rugat cu sârguință pentru o nevoie și te-ai încrezut în Dumnezeu cu toată inima că El va purta de grijă și totuși nu ai primit un răspuns? Ai citit promisiunile glorioase cu privire la toate lucrurile care sunt posibile pentru cei care cred: "Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi." (Matei 21:22). "Orice veți cere când vă rugați, să credeți că ați și primit și veți avea" (Marcu 11:24). Tu ai revendicat aceste promisiuni! Totuși, pe măsură ce încerci să le crezi cu adevărat, ești deseori confuz, pentru că răspunsul este întârziat sau nu apare. Unii cred că există doar două motive pentru care nu ai primit ceea ce ai cerut: fie că ai o credință defectuoasă, fie că există păcat în viața ta. Începi să crezi că Dumnezeu a trebuit să respingă răspunsul până când credința ta se va îmbunătăți suficient pentru a-L satisface. Calitatea credinței voastre nu a ajuns la criteriile lui Dumnezeu pentru rugăciunea respectivă sau poate ai spus cuvinte greșite sau ai făcut o "mărturisire negativă". Prietenul meu, acest fel de teologie este o stupiditate și o palmă în fața Tatălui nostru iubitor ceresc. Dumnezeu face minuni ca răspuns la rugăciunea credinței și orice promisiune din Cuvântul Său este adevărată. Dar este ceva minunat despre modul în care lucrează Dumnezeu. El nu este motivat să acționeze pentru noi numai ca rezultat al credinței noastre. Dumnezeu este dragoste - aceasta Îl motivează să acționeze. "Chiar și atunci când suntem prea slabi pentru a mai avea puțină credință, El rămâne credincios și ne va ajuta, căci nu ne poate abandona, pe noi, care suntem parte din El Însuși, iar El Își va împlini mereu promisiunile față de noi" (2 Timotei 2:13, TLB). Credința mea, credința voastră, toată credința trebuie să se bazeze pe iubirea plină de bunătate și pe relația cu Tatăl nostru ceresc. "Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaște, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul" (Ieremia 9:24, RSV). Să ne bucurăm astăzi de dragostea și bunătatea Tatălui nostru! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, iul. 12, 2019
Source: Mana profetica
Unul dintre motivele pentru care rugăciunile noastre nu ar avea încă răspunsuri este faptul că încercăm să prescriem lui Dumnezeu cum ar trebui să ne răspundă. Iar toate acestea duc la o lipsă de încredere. Sufletul credincios, după ce și-a descărcat inima în rugăciune înaintea Domnului, va ceda înaintea credincioșiei, bunătății și înțelepciunii lui Dumnezeu. Adevăratul credincios va lăsa să formeze răspunsul mila lui Dumnezeu și va primi orice cale prin care Dumnezeu va alege să răspundă. Cei care Îi prescriu lui Dumnezeu cum și când să răspundă rugăciunii lor Îl limitează de fapt pe Sfântul lui Israel. Fiindcă Dumnezeu nu poate aduce răspunsul la ușa din față; ei nu sunt conștienți de venirea Lui în spate. Ei au încredere numai în concluzii, și nu în promisiuni. Dar Dumnezeu nu va fi legat de timpul, maniera sau mijloacele de a răspunde. El va face întotdeauna mult mai mult decât cerem sau ne gândim noi. El va răspunde cu sănătate, sau cu harul care este mai bun decât sănătatea. El va trimite dragoste sau ceva dincolo de ea. El va livra sau va face ceva și mai mare. Dumnezeu dorește ca pur și simplu să lăsăm cererile în brațele Sale puternice, să Îi încredințăm îngrijorările și să înaintăm în pace și liniște, așteptând eliberarea Lui. Cât de tragic este să ai un Dumnezeu atât de mare și o credință atât de mică în El! Așadar, s-a sfârșit cu: "Oare El poate? Poate să ierta? Poate să vindece? Poate să facă o lucrare pentru mine?" Cum trebuie să răsune toate acestea la urechile Dumnezeului nostru atotputernic... Destul cu o astfel de necredință! Mai degrabă, vino la El ca înaintea unui Creator credincios. Câteva cuvinte de încurajare în ceea ce privește rugăciunea: când sunteți jos și Satana șoptește în urechea voastră că Dumnezeu v-a uitat, opriți vocea lui spunând acest lucru: "Nu este Dumnezeu Cel care m-a uitat, eu sunt. Am uitat toate binecuvântările Lui din trecut, sau altfel nu aș fi putut să mă îndoiesc de credincioșia Lui". Iar apoi roagă-te ca David: "Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară; da, mă voi gândi la toate lucrările Tale şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale." (Psalmul 77: 11-12). © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, iul. 12, 2019
Source: Mana profetica
Biblia ne arată un model în viața fiecărui om al lui Dumnezeu. În fiecare situație, atunci când Dumnezeu a început să-Și împlinească promisiunile, toate lucrurile păreau să se prăbușească. Gândește-te la Daniel, un tânăr frumos și priceput, care a fost ales să slujească la palatul regelui (vezi Daniel 1:3-6). El s-a angajat la o viață de sfințenie și separare de lume și a fost promovat datorită abilităților sale deosebite: "Daniel însă întrecea pe toți ... pentru că în el era un duh înalt; şi împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia" (Daniel 6:3). Însă oameni prefăcuți care au devenit geloși au lucrat la un plan pentru a-l distruge pe Daniel, sfârșind în a-l arunca în groapa cu lei. Dumnezeu a intervenit și l-a eliberat pe robul său, închizând gurile leilor! Gândiți-vă la Șadrac, Meșac și Abed-Nego, trei tineri excepționali, care au fost aduși la palatul regelui, unde au puși ca lideri în guvern. Cu toate acestea, când împăratul a poruncit ca toți să se plece înaintea dumnezeului său fals, ei au refuzat și au fost imediat legați și aruncați în cuptorul de foc care era pregătit pentru ei. Totul părea pierdut, până când Fiul lui Dumnezeu S-a arătat în foc și i-a eliberat! Și mai gândiți-vă la Ilie! Dumnezeu i-a dăruit o promisiune glorioasă cu privire la o trezire spirituală în țară, o revărsare de ploaie abundentă și o nouă zi de victorie pentru poporul lui Dumnezeu. Ahab cel căzut împreună cu Izabela urmau să fie detronați, iar pacea trebuia să domnească asupra regatului. Însă Izabela a amenințat viața lui Ilie, profeții lui Dumnezeu au fost uciși și țara a continuat în răutate și secetă. Ilie s-a simțit singur și confuz înainte ca promisiunea să se fi împlinit. Citiți această relatare în 1 Împărați 18 și 19. Nu vă împiedicați de circumstanțele nefavorabile, care vă duc în confuzie, din viețile voastre. Un om nu merge din camera de rugăciune direct la o victorie pe munte. Poate că trebuie să ajungi întâi la groapa leului, în cuptorul de foc sau în valea confuziei. Dar nu dispera! Dumnezeu este Suveran și Păstorul încă te conduce. Suferința și confuzia voastră vor naște o credință care nu va eșua niciodată - o credință care a fost încercată, ca aurul, în focul necazurilor. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, iul. 11, 2019
Source: Mana profetica