Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

În timp ce Isus era în mormânt după răstignirea Sa, Satana și hoardele sale s-au înfuriat. Ei credeau că au câștigat o victorie ireversibilă, dar tot timpul, planul preasfânt al lui Dumnezeu a fost pus în acțiune - un plan al învierii! Domnul a trimis Duhul Său cel Sfânt în adâncurile morții, și acolo a înviat trupul lui Isus din morți. Apoi din mormânt a ieșit binecuvântatul nostru Mântuitor, chiar prin acea piatră groasă. Și a ieșit cu această mărturie: ”Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor” (Apocalipsa 1:18). Hristos spunea aici: ”Eu sunt cel care are viață veșnică. Am fost mort, dar uite, sunt în viață, acum și pentru totdeauna. Eu țin toate cheile vieții și morții în mâinile mele!” Când Isus a ieșit din închisoarea morții, El a devenit învierea și viața, nu numai pentru Sine, ci pentru toți cei care ar crede în El din acea zi. El ne-a adus o viață de înviere totală dincolo de puterea morții. Din acest motiv, nu mai există niciun motiv pentru care un creștin să se teamă de moarte sau să o privească ca pe un dușman. Domnul nostru a biruit cu desăvârșire: ”Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea” (Fapte 2:24). Dacă Domnul Isus vă este Mântuitor și Domn, atunci El locuiește în voi ca o putere nemaipomenită a învierii. Și aceeași putere de înviere care L-a scos din mormânt vă va susține și pe voi. ”Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi?” (2 Corinteni 13:5). Aveți în ființele voastre tot ceea ce este în Hristos, o forță de viață puternică pe care Satana nu o poate distruge! © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 20, 2018
Source: Mana profetica
Dacă spui lumii că Isus este Domnul și Mântuitorul tău, un Dumnezeu care poate face imposibilul, ei vor fi atenți să vadă cum reacționezi în situații imposibile. Și diavolul privește și el, sperând că credința ta va eșua. Psalmistul scrie: ”O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” (Psalmul 31:19). Care este această mare bunătate pe care Dumnezeu o păstrează pentru cei care au încredere în El în încercări? Este o mărturie impenetrabilă și glorioasă a lumii că credința voastră poate supraviețui oricărei situații. Vedem o astfel de mărturie în viața lui Daniel. Ceilalți conducători geloși au creat un complot împotriva lui, convingându-l pe regele Darius să interzică rugăciunea lui Daniel pentru treizeci de zile. Daniel era pe deplin conștient de pedeapsa pentru continuarea rugăciunii, însă știa că Domnul îl va vedea. Așa cum au prezis colegii săi, Daniel nu a respectat interdicția și s-a rugat de trei ori pe zi, după cum obișnuia. Deși regele Darius îl respecta pe Daniel, el a fost forțat prin propriul decret să-l arunce pe acest om devotat în groapa leilor. Împăratul l-a asigurat pe Daniel: ”Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujeşti, să te scape!” (Daniel 6:16). Totuși, în acea noapte, regele nu putea să doarmă (6:18). Știm cum a răspuns Dumnezeu credinței lui Daniel - El a închis gurile leilor înfometați! Dimineața, regele Darius se trezise devreme, nerăbdător să vadă dacă Dumnezeu îi răspunsese rugăciunilor lui Daniel. Vă puteți imagina bucuria împăratului când a auzit vocea lui Daniel care Îl lăuda pe Dumnezeu (6: 21-22). Din cauza acestei mari demonstrații a puterii lui Dumnezeu, regele Darius a scris un decret care a afectat o întreagă împărăție: ”Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu şi El dăinuieşte veşnic; Împărăţia Lui nu se va sfârșii niciodată şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” (6:26-27). Lumea încă mai dorește să vadă o mărturie despre marea putere a lui Dumnezeu în viețile celor care-I proclamă Numele - aceia care cred în ceea ce propovăduiesc și nu se îndoiesc niciodată de Cuvântul Lui. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, sept. 19, 2018
Source: Mana profetica
”Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie pentru a fi ispitit de diavol” (Matei 4:1). Ce verset incredibil. Matei declară cu îndrăzneală că Duhul lui Dumnezeu L-a condus pe Hristos într-o experiență a pustiului, unde urma să sufere ispite severe. Chiar și mai uimitor este faptul că acest verset urmează imediat după scena de mare glorie când Isus tocmai a fost botezat în râul Iordan. ”De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17). V-ați putea întreba, din moment ce Dumnezeu era atât de mulțumit de Isus, de ce L-a dus apoi într-o experiență a pustiului? Permiteți-mi să vă reamintesc că Isus este modelul pentru viețile noastre ca credincioși. Ioan scrie: ”Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta” (1 Ioan 4:17). Mai mult, Hristos a fost ”ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără de păcat” (Evrei 4:15). Mesajul din Scriptură este că toți cei care sunt în Hristos vor suferi o experiență a pustiului, așa cum s-a întâmplat și cu Isus. Astfel de încercări vin numai pentru cei care umblă în Duhul și care comunică cu Domnul. Totuși, când Duhul Sfânt ne conduce în pustie, Dumnezeu are un scop etern în planul Său. Nu faceți nicio greșeală; Dumnezeu nu ne ispitește, diavolul face ispitirea. ”Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni” (Iacov 1:13). Isus nu ar fi putut fi ispitit de păcatul grosolan pentru că era neprihănit; ispitele Lui erau în domeniul spiritual. Același lucru este valabil și pentru noi astăzi. O persoană cu adevărat spirituală probabil nu este tentată să se îmbete sau să folosească droguri, dar ispitele ei vor fi mai asemănătoare cu cele pe care Hristos le-a îndurat - neascultarea Cuvântului sau testarea dependenței de Tatăl. Nu lăsați ca diavolul să vă fure ungerea sau să vă submineze chemarea. Rămâneți în Cuvântul lui Dumnezeu și veți avea biruința - așa cum a avut-o Isus. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, sept. 18, 2018
Source: Mana profetica
După ce Isus a predicat Predica de pe Munte, ascultătorii Lui Îl venerau. Scriptura spune: ”După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7:28-29). Cuvântul în limba greacă pentru putere din acest verset înseamnă ”cu o putere stăpânitoare, ca unul care are control asupra situației.” Ascultătorii lui Isus spuneau în esență: ”Omul acesta vorbește ca și când știe despre ce vorbește.” Observați, versetul nu spune că Hristos a vorbit ”cu autoritate”, ci mai degrabă ”ca unul care avea putere.” Este un lucru acela de a vorbi cu ceea ce noi credem că ar fi autoritate – cu tonul ridicat și zgomotos - dar altul acela de a vorbi cu autoritate spirituală. Autoritatea pe care Isus a avut-o le-a zdruncinat întregul sistem religios oamenilor acelora. Liderii evrei au continuat să vină la El întrebându-L: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea şi cine Ţi-a dat puterea aceasta?” (Matei 21:23). Dar Isus știa că nu trebuie să răspundă la întrebările diavolului. Dacă vreodată Biserica lui Isus Hristos a avut nevoie de puterea și autoritatea Sa, acesta este timpul potrivit. Diavolul și-a adus proprii hristoși falși în casa lui Dumnezeu - predicatori slabi și nelegiuiți care vorbesc ca și îngeri de lumină și transformă bisericile în locuri de confort unde să te simți bine, locuri unde păcatul nu este menționat niciodată și conștiințele oamenilor sunt amorțite. Ca urmare, biserica este plină de oameni răniți, stinși care nu știu cum să facă față invaziei lui Satana în viețile lor. Când ucenicii erau neputincioși împotriva dușmanului, Isus le-a spus că puterea asupra lui Satan venise numai prin rugăciune și post. De ce este așa? Cred că lucrurile stau astfel pentru că Domnul dorește să lucreze la omul nostru interior. El vrea ca inimile noastre să fie complet armonizate cu El. Preaiubiților, neprihănirea înseamnă a crede că ceea ce Dumnezeu spune este adevărat și apoi să-ți predai viața Lui. Este atât de simplu. În timp ce înveți să crești în omul dinăuntru și să ai încredere în Cuvântul Lui în fiecare încercare, ți se va da toată autoritatea spirituală de care ai nevoie. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, sept. 17, 2018
Source: Mana profetica
Din toate păcatele pe care le putem comite, îndoiala este cea mai urâtă de Dumnezeu. Conform atât Vechiului, cât și Noului Testament, îndoielile noastre Îl îndurerează pe Domnul. Vedem un prim exemplu al acestui lucru la poporul Israel, după ce Dumnezeu l-a eliberat din mâna lui Faraon. ”Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri, am săvârşit nelegiuirea, am făcut rău. Părinţii noştri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale şi au fost neascultători la mare, la Marea Roşie” (Psalmul 106:6-7). Autorul face o mărturisire aici. Păcatele pe care Israel le-a comis au fost îndoielile lor că Dumnezeu îi va elibera, chiar și după ce El a săvârșit un miracol incredibil pentru ei la Marea Roșie. Se pare de neconceput că aceiași oameni se îndoiau de credincioșia lui Dumnezeu, atunci când au început să se confrunte cu greutăți. Psalmistul spune, în esență, ”Puteți să credeți? Domnul nostru ne-a eliberat supranatural de vrăjmașii noștri, dar noi nu am crezut în El.” Lucrurile au stat altfel cu Israel atuncă când acesta se afla pe malul mării după victorie. Cântau și dansau în timp ce se uitau la armata egipteană, care se prăbușea în mare, fiind distrusă: ”Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei. Atunci, ei au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudele Lui” (Psalmul 106:11-12). Israeliții au cântat cântecul potrivit, dar au cântat pe partea greșită a mării. Oricine poate să cânte și să se bucure când are parte de victorie, dar mulți dintre noi suntem ca și Israelul, neputând să ne bucurăm înainte de a trăi biruința. Dumnezeu a arătat cine este El de multe ori poporului Său în Egipt prin semne și minuni incredibile. Și Moise a încercat să-i convingă că Domnul lucra în numele lor, dar ei încă se îndoiau de Dumnezeu, luând lucrările Sale mărețe ca un lucru de apucat. (citește capitolele 14-16 din Exod). Nu trebuie să ne construim niciodată credința numai pe minuni; Duhul Sfânt ne întărește mai degrabă încrederea în Domnul prin încercările noastre. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 13, 2018
Source: Mana profetica
În dorința noastră după favoarea lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm niciodată că Satana caută în mod constant să fure de la noi. De fapt, dușmanul sufletului nostru ne atacă în cel mai înverșunat mod atunci când ne confruntăm cu încercări. Dar Biblia ne spune în numeroase feluri că Dumnezeu restaurează ceea ce fură Satana - și nu numai atât dar El și înmulțește lucrul furat. În vremurile Vechiului Testament, dacă un hoț era prins furând ceva, trebuia să dea înapoi lucrul respectiv de șapte ori mai mult. Aceasta este o imagine a dreptății lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în Noul Testament, Dumnezeu promite să facă mai mult de atât. În diferite pasaje, El spune că ne va da înapoi ceea ce ne este luat de treizeci ori mai mult sau chiar de o sută de ori mai mult. Asta merge dincolo de dreptate; El arată spre harul Său plin de îndurare. În încercările noastre profunde, când totul merge din rău în mai rău, este greu să-ți imaginezi ceva minunat care ni se mai poate întâmpla din nou. Există o astfel de discrepanță între ceea ce știm despre Dumnezeul nostru iubitor și circumstanțele foarte reale cu care ne confruntăm. Dar problema este că nu putem să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. Și totuși Biblia ne spune că mințile noastre nu pot înțelege ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. ”Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2: 9). O mulțime de creștini se întreabă dacă Dumnezeu va răspunde vreodată rugăciunilor lor - pentru a repara o căsătorie fără viață, pentru a aduce un copil risipitor acasă, pentru a salva un frate dependent, pentru a salva un părinte pierdut. De fapt, uneori, după ce se roagă, lucrurile par să se înrăutățească în loc să fie mai bine. Ei își spun: ”La un moment dat Isus a făcut minuni în viața mea, dar acum El pare absent. De ce să continui să cred că va mai veni vreun răspuns?” Vreau să spun tuturor creștinilor care sunt în luptă: ”Țineți-vă tari! Domnul nu este inactiv în timpul încercărilor voastre. De fapt, El adună mari binecuvântări pentru voi.” Pentru că voi sunteți copiii Lui, favoarea Lui nu este luată de la voi - chiar și în timpul durerilor și problemelor voastre. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 13, 2018
Source: Mana profetica