Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

"Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii." (1 Ioan 4:11) Dragostea pentru celălalt descrisă aici nu este o simplă strângere de mână, o îmbrățișare rapidă sau vreo lingușire. Nu, ci acest tip de dragoste vede nevoia celuilalt și face ceva în legătură cu asta. De fapt, conform lui Ioan, dacă îl vedem pe fratele nostru în nevoie și nu facem nimic, dragostea lui Dumnezeu nu este în noi. "Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul." (1 Ioan 3:18) Evident, iubirea unii pentru alții îi place lui Dumnezeu, dar este imposibil să-i iubești pe ceilalţi până când nu ești pe deplin convins de dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Ioan scrie: "Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el." (4:16) Pur și simplu nu-i putem iubi pe ceilalţi, până când acest adevăr nu rămâne stabilit clar în inimile noastre: "În ciuda tuturor slăbiciunilor și eșecurilor mele, Dumnezeu mă iubește!" Dacă eşti convins de iubirea lui Dumnezeu pentru tine, dragostea Lui va izvorî din tine în mod natural. Dacă păstrăm vreun resentiment împotriva unui frate sau a vreunei surorii, nu deţinem dragostea lui Dumnezeu. Mai mult, dacă nu acordăm iertarea noastră altuia, Dumnezeu nu ne va da nici El iertarea Sa. Deci dragostea nu este doar ceva despre care vorbeşti. Este o chestiune de a face, de a acționa, de a trăi. Dacă vreți cu adevărat să vă bucurați de Dumnezeu, Domnul vă va deschide ochii față de nevoile celor din jurul vostru. Creștinii egoiști nu cunosc acest tip de iubire față de ceilalți. Darul ajutorării este dat numai celor care îl caută și se roagă pentru el. Duhul lui Hristos vă va face conştienţi de nevoile altora, făcându-vă să spuneţi plângând: "Frate, soră, lasă-mă să te ajut. Vreau să stau cu tine în această perioadă dificilă." Dumnezeu îţi va trimite o persoană după alta care sunt în nevoie – dar aceasta nu va fi o povară. Dimpotrivă, te va înveseli pentru că vei împărtăși bucuria lui Dumnezeu!
mie, iun. 06, 2018
Source: Mana profetica
Trăim zilele din urmă, iar lumea, după cum știm, se va avânta într-un întuneric de nedescris. Profeția biblică se împlineşte zilnic înaintea ochilor noştri și, în curând, vom vedea Ierusalimul înconjurat de armate. Isus a avertizat că în zilele din urmă vor veni mulți proroci mincinoși și mulți creștini vor fi înșelați (vezi Matei 24:11). Permiteți-mi să vă spun de ce vor fi înșelați: Pur și simplu, pentru că nu rămân în Cuvântul lui Dumnezeu! Ei ascultă mai mult de ceea ce scrie în cărți, de oameni mândri și vorbitori extravaganţi - dar nu deschid textul Bibliei personal. Aminteşte-ţi, Biblia este un Cuvânt viu. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină.” (Psalmi 119:130). „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu... Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El... Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.” (Ioan 1: 1,3,14) „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:11-12) Cuvântul lui Dumnezeu este viu având puterea de a crea și de a recrea inima omenească. Are puterea de a da vedere, eliberare, speranță și putere. Și, poate, cel mai important lucru dintre toate în această generație, Cuvântul oferă călăuzire. Vor exista o mulțime de voci confuze venite chiar din iad, pentru a-i distrage pe oamenii lui Dumnezeu și pentru a-i ademeni pe cei leneşi, dar Dumnezeu promite că, Cuvântul Său va fi o lampă pentru picioarele noastre și o lumină pe drumul nostru (vezi Psalmul 119: 105).
mie, iun. 06, 2018
Source: Mana profetica
"Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească." (Filipeni 4:4-8). Pe ce anume te concentrezi cu adevărat? Ai învins totul chiar şi în ceea ce priveşte cel mai dezastruos aspect din viața ta sau te concentrezi pe acea zonă care nu funcționează bine? Dacă nu suntem atenți, putem deveni obsedați de o anumită problemă și uităm de multele lucruri frumoase pe care le face Dumnezeu pentru noi. Cu câțiva ani în urmă, soția mea și cu mine am cumpărat o mașină nouă. Era atât de silenţioasă și îmi plăcea să o conduc. Dar într-o zi o pietricică a zburat de pe trotuar și a lovit parbrizul, cauzând doar un mic defect. Nu am făcut nimic pentru a rezolva acea problemă și, puțin câte puțin, acea gaură mică a început să se mărească și mai apoi devenise lucrul la care mă gândeam tot timpul. De fiecare dată când mă gândeam la noua mea mașină frumoasă, mă concentram numai pe parbrizul deteriorat, care se înrăutățea și mai rău din cauza neglijenței mele. Asta se întâmplă uneori şi în viețile noastre. Lucrurile care sunt menite a fi daruri prețioase de la Dumnezeu, ajung să fie obturate de o mică (sau nu atât de mică) supărare și începem să cârtim, să ne plângem, să ne comparăm. Și în loc să mergem în victorie și recunoștință, suntem consumați de părțile deteriorate. Pavel abordează acest lucru aici, instruindu-ne să trăim o viață biruitoare de bucurie și mulțumire, gândindu-ne și vorbind despre lucruri care sunt pure, nobile și vrednice. Rezultatul glorios este că Dumnezeul păcii va fi cu noi!
mie, iun. 06, 2018
Source: Mana profetica
"Nenorocito, bătuto de furtună şi nemângâiato! Iată, îţi voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu şi-ţi voi da temelii de safir. Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile, de pietre scumpe, şi tot ocolul, de nestemate. Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai DOMNULUI, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi." (Isaia 54: 11-13) Aceasta este o profeție uimitoare! "Pietrele scumpe" menționate în versetul 12 sunt bijuterii. Presupun că toată lumea știe că un diamant a fost odată doar o bucată de cărbune prelucrat de elemente timp de ani de zile. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: "Necazurile tale sunt menite să te transforme în ceva frumos - ceva prețios pentru Mine." "Crestele zidurilor de rubin" reprezintă un tip de cuarț, făcut transparent de către foc. Aspectul "crestelor zidurilor" are legătură cu ochii sau vederea. Dumnezeu spune că încrederea în El prin suferințele tale îţi va da o viziune clară, un discernământ. Îţi va permite să poţi vedea în nevăzut - cu o claritate cristalină! Cei mai mulți cercetători cred că expresia "porţile de pietre scumpe" s-ar citi cu mai multă acurateţe "porțile de perle." Perlele se formează dintr-un bob de nisip în interiorul unei stridii. Boabele de nisip sunt injectate cu fluid și apoi sunt modelate și stimulate până când devin o perlă. Când te gândeşti la toate barierele, supărările si conflictele din viaţa ta, poţi vizualiza o perlă în formare? Cei mai mulți dintre noi pot simți durerea și neplăcerea provocată de faptul că am fi modelaţi în mod greșit; dar este nevoie de o încredere totală în Domnul pentru a ne imagina că este vorba de fapt de o perlă creată de Dumnezeu. Cu toate acestea, fiecare perlă este un memento de suferință, durere, iritare și timp. Cred că Isaia vorbește despre frumusețea lui Isus Hristos în acest pasaj. Cu alte cuvinte, necazul, când este îngăduit să-și îndeplinească scopul, făureşte un popor care strălucește frumusețea caracterului lui Hristos. Suntem transformaţi în bijuterii prețioase care vor împodobi sfânta Sa cetate care coboară din ceruri.
mie, iun. 06, 2018
Source: Mana profetica
În Ioan 13, Isus a luat un prosop și un lighean și a spălat picioarele ucenicilor Săi. "Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora." (Ioan 13:14). După ce le-a spălat picioarele, i-a întrebat: "Știţi ce am făcut pentru voi?" Cu alte cuvinte: "Înțelegeţi semnificația spirituală a spălării picioarelor?" Cred că atunci când Isus a spălat picioarele ucenicilor, El i-a învățat o lecție profundă despre cum să obțină unitatea părtășiei în Trupul lui Hristos. Când Isus S-a apropiat de Petru să-i spele picioarele, ucenicul a dat înapoi plin de uimire. „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?” Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.” (Ioan 13: 8). Isus a spus, în esență, "Petru, dacă îţi voi spăla picioarele, avem temeiuri prețioase pentru părtășie, o bază pentru adevărata unitate." El dorește ca copiii Săi să slujească și să se supună unul celuilalt în casa lui Dumnezeu. Ce ți-a făcut Isus când te-a curățit? El ți-a șters toată vinovăția și ai fost făcut curat în întregime. El a pus mulțumire și bucurie în sufletul tău. Te-a umplut cu o asemenea dragoste pentru El astfel încât să-L poţi urma oriunde şi să poţi face orice pentru El. Tot ce ai vrut a fost părtăşia cu El datorită a ceea ce a făcut pentru tine. Preaiubiților, acesta este secretul unității. Când vă încingeţi cu prosopul milei pentru un frate rănit, căzut, frământat, îl încurajați prin a-l îmbrățișa în durerea lui – printr-o supunere în frică evlavioasă, spălând sentimentele lui de lipsă de valoare, durere și disperare și prin iubirea și grija pentru el. Ce ați făcut acelei persoane prin spălarea picioarelor sale, fie într-un sens spiritual sau fizic? Ați construit o bază solidă pentru unitatea adevărată și pentru părtășia glorioasă. Sunteți una prin experiența voastră comună - adică prin spălarea apei Cuvântului.
mie, iun. 06, 2018
Source: Mana profetica
Un tânăr pastor m-a sunat, fiind gata să renunțe la slujire. Domnul îl folosea într-un mod minunat, dar acum el era descurajat, simțindu-se lipsit de valoare, nu se mai simţea de niciun folos lui Dumnezeu. Când m-a sunat, era devastat de unele decizii pe care le luase și mi-a dat de înţeles că era gata să renunțe. El era supărat pe Dumnezeu și când a vorbit cu mine, am simțit că se aștepta să mă supăr şi eu împreună cu el. Dar era atât de dărâmat şi abătut că am simțit numai dragostea și compasiunea lui Dumnezeu pentru el. Nu i-am ţinut vreo prelegere acestui tânăr pastor şi nici nu l-am mustrat. În schimb, m-am rugat în tăcere: "Doamne, ce pot să-i spun acestui om pentru a-i vindeca sufletul tulburat? Ce ai pentru el? Ce mângâiere din Duhul Tău, din Cuvântul Tău?" Domnul m-a impresionat: "Trimite-l la Psalmul 107." Mai târziu am descoperit că acest psalm a fost numit "sărbătoarea iubirii Vechiului Testament." Este unul din pasajele cele mai încurajatoare din tot Cuvântul lui Dumnezeu și este destinat în special acelora care au nevoie de iertare, eliberare, restaurare. Versetul final promite cititorului o înțelegere asupra a cine este cu adevărat Dumnezeu: „Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.” (107: 43) Dumnezeu spune: "Observă, citeşte, studiază acest psalm și ţi se va da o înțelegere cuprinzătoare asupra îndelungii Mele răbdări și a iubirii Mele." Cred că, în timp ce vei studia întregul psalm, vei primi o revelație a marii iubiri a lui Dumnezeu, chiar și față de cei rebeli și neascultători. Vedeți, este o promisiune – o dovadă că Dumnezeu nu va lăsa niciodată pe nici unul dintre copiii Săi, indiferent de cât de adânc s-au scufundat. Gândeşte-te cât de mult îţi iubești copilul. Există ceva ce ar putea face acel copil prețios încât să te facă să-l respingi? Cât de mult îi iubește Tatăl ceresc pe ai Săi și cât de mult îşi extinde dragostea și iertarea! Urechea Lui este întotdeauna deschisă la plânsul nostru.
mie, iun. 06, 2018
Source: Mana profetica