Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8:10) La momentul când aceste cuvinte au fost proclamate, israeliții tocmai se întorseseră din sclavie din Babilon. Sub conducerea lui Ezra și a lui Neemia, poporul a reconstruit zidurile ruinate ale Ierusalimului și acum ei și-au îndreptat atenția spre restabilirea templului și refacerea națiunii. Oamenii erau înfometați să audă legea lui Dumnezeu propovăduită și erau pe deplin pregătiți să se supună autorității lui Dumnezeu. Ezra preotul „a citit din Lege... de dimineață până la prânz ... și tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii.” (Neemia 8:3) Ce scenă incredibilă. Ezra a predicat timp de cinci sau șase ore și nimeni nu observa trecerea timpului, deoarece erau mult prea captivaţi de Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori Ezra era atât de copleşit de ceea ce citea, încât se oprea să „binecuvânteze pe Domnul, Dumnezeul cel mare.” (vezi 8:6) Slava Domnului a coborât puternic și poporul și-a ridicat mâinile să-I aducă laude lui Dumnezeu: „Şi tot poporul a răspuns ridicând mâinile: „Amin! Amin!” Şi s-au plecat, şi s-au închinat înaintea Domnului cu faţa la pământ.” (8:6) Un rezultat important al acestei predicări puternice a fost un val de zdrobire printre ascultători. În timp ce înţelegeau Legea lui Dumnezeu, ei au început să se pocăiască (6:9). Majoritatea creștinilor nu asociază niciodată bucuria cu pocăința, dar pocăința este de fapt mama tuturor bucuriilor în Isus. Cred că Domnul dorește să se mişte printre oamenii Săi în același mod astăzi. Dar este nevoie de oameni care sunt nerăbdători să audă Cuvântul lui Dumnezeu și să-l asculte. Când ne îndreptăm inimile să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, permițându-i Duhului Său să expună și să omoare tot păcatul din viețile noastre, Domnul însuși ne face să ne bucurăm. „Căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie.” (12:43) Cum păstrăm bucuria Domnului? La fel cum am obţinut bucuria Sa la început: în primul rând, iubim, cinstim şi înfometăm după Cuvantul lui Dumnezeu. În al doilea rând, continuăm să mergem în pocăință. Și, în al treilea rând, ne separăm de toate influențele rele ale lumii. © 2018 World Challenge, Inc
joi, aug. 16, 2018
Source: Mana profetica
Dacă pretindeți că nu aveți dușmani, mi-ar plăcea să văd cum ați reușit să ajungeți atât de departe în viață, fără să aveţi măcar o singură persoană care să vă arate opoziţie. Desigur, la un moment dat cineva v-a invidiat sau a încercat să vă distrugă obiectivele sau să vă întrerupă planurile. Și, de fapt, aceste lucruri sunt ceea ce fac ca cineva să fie dușmanul tău. Desigur, fiecare creștin se confruntă cu un inamic puternic în persoana lui Satan. Isus ne spune că el este dușmanul care seamănă răul în viețile noastre (vezi Matei 13:39). De asemenea, apostolul Petru ne avertizează despre Satan: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8) Isus arată clar că nu avem de ce să ne temem de diavol. Domnul nostru ne-a dat toată puterea și autoritatea asupra Satanei și a forțelor sale demonice: „Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca 10:19) Isus afirmă în mod clar că lupta cu Satan a fost deja câștigată și că avem în noi puterea de a rezista oricărei încercări a diavolului de a ne devora. Avem uneori conflicte cu dușmani în persoana unor oameni cu care trăim sau cu care lucrăm. Poate că o persoană v-a atacat sau v-a stricat reputația. Controversa aceasta vă provoacă un mare disconfort și chiar vă afectează sănătatea fizică. Puteți spune Domnului: „Voi continua să Te laud și să Mă închin Ţie, dar nu Te aștepta să renunţ la această suferinţă.” Dar Domnul a exprimat în mod clar: „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32) Iar Domnul continuă: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.” (Matei 5:44). Noi aducem slavă Tatălui nostru ceresc, ori de câte ori trecem peste durerile noastre și iertăm păcatele făcute împotriva noastră. Când iertăm aşa cum Dumnezeu iartă, El ne aduce într-o revelație a favoarei și a binecuvântării pe care nu am cunoscut-o niciodată. © 2018 World Challenge, Inc
joi, aug. 16, 2018
Source: Mana profetica
"Dacă trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul" (Galateni 5:25) Mulți dintre noi au auzit expresia "A umbla în Duhul" toată viaţa, dar ce înseamnă cu adevărat? Cred că înseamnă o călăuzire incredibilă, clară și decizii clare. De asemenea. Duhul Sfânt oferă instrucțiuni absolute, clare și detaliate celor care umblă în El. Primii creștini nu au mers în confuzie. Ei au fost conduși de Duhul în fiecare decizie, fiecare mișcare, fiecare acțiune. Duhul Sfânt a vorbit cu ei și i-a îndrumat toată ziua și nicio decizie nu a fost luată fără a se fi consultat cu El. Motto-ul bisericii din întreg Noul Testament a fost: "Cine are urechi de auzit, să audă!" (Matei 11:15) A umbla în Duhul înseamnă să fii fără griji, indiferent de ce ți se întâmplă. Pavel este un bun exemplu pentru ca noi să-l urmăm. Există multe exemple în Cuvânt ale umblării lui Pavel în Duhul Sfânt, dar să ne uităm la câteva exemple: Duhul Sfânt l-a avertizat pe Pavel că acea călătoria a sa către Ierusalim ar rezulta în luarea lui ca şi prizonier și ce s-a întâmplat? "Un proroc, numit Agab, s-a coborât din Iudeea şi a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: „Aşa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta şi-l vor da în mâinile Neamurilor.” (Fapte 21: 10-11) Pavel a fost avertizat ca să se poată pregăti. Dacă trebuie să umblăm în Duhul, trebuie să-L credem pe Dumnezeu pentru eliberarea supranaturală din orice robie a lui Satan. Pavel și Sila erau în închisoare, dar Cuvântul ne spune că "pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu;" (Faptele Apostolilor 15:25) Dumnezeu a creat un cutremur "s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. " (versetul 26) În ciuda împrejurărilor voastre, ridicați-vă în Duhul, începeți să-L lăudați, să-I cântați și să vă încredeți în Dumnezeu - și să-L urmăriți cum vă eliberează!
vin, aug. 10, 2018
Source: Mana profetica
„Voi sunteţi martori ai acestor lucruri. Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”(Luca 24:48-49) Isus le spune prietenilor Săi, care fuseseră împreună cu El timp de trei ani, că au fost martori ai inimii, minții, faptelor și înțelepciunii Sale. Și totuși le spune să rămână în oraș - nemișcați - până când. Mulți dintre voi cei care citiţi acest lucru aveţi nevoie de un „până când” în vieţile voastre. Lucrurile nu sunt așa cum vreți să fie sau credeți că ar trebui să fie. Și așteptați până când se întâmplă ceva. Până când Dumnezeu nu va veni, lucrurile vor rămâne aceleași. Până când Dumnezeu nu va veni, nu va fi nicio întâlnire a puterii de sus care să transforme lucrurile care au loc pe pământ. Autorul cărţii Luca a scris și cartea Faptele Apostolilor și vedem din nou acest lucru: „Isus le-a poruncit să nu se îndepărteze de la Ierusalim, ci să aștepte făgăduinţa Tatălui.” (Fapte 1: 4) El le spune din nou să aștepte până vor fi împuterniciţi de sus. Așteptaţi! Nu vă grăbiți să obțineți lucruri pe care credeți că trebuie să le atingeți în viață. Trebuie să lucrăm la această așteptare, într-un anumit sens. Umilința pe care o cere așteptarea, spune: „Nu am puterea de a face lucrul acesta și nu pot face nimic prin puterea mea. Am nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în viața mea.” Cum credeţi că era aşteptarea în viziunea ucenicilor? Ei nu au gemut, „Oh, trebuie să-L așteptăm pe Dumnezeu.” Nu! Vedem că Isus i-a binecuvântat și, chiar când S-a înălţat la cer, ei erau plini de bucurie. „El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu.”(Luca 24: 50-53)
vin, aug. 10, 2018
Source: Mana profetica
Duhul Sfânt mi-a mişcat duhul cu privire la dragostea Lui și m-a condus la acest pasaj: „Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică” (Iuda 20-21). Pe măsură ce citeam aceste versete, am auzit că Duhul mi-a șoptit în: „Tu n-ai intrat încă în plinătatea și bucuria iubirii Mele. Ai dreptatea ta teologică, dar nu ai experimentat extazul și odihna de a te păstra în dragostea Mea. Există un întreg ocean al dragostei Mele pentru tine în care să poţi înota.” Biblia este plină de adevărul iubirii lui Dumnezeu, dar uneori îmi permit să mă întreb cum ar putea Domnul să mă iubească vreodată. Nu mă îndoiesc de dragostea Lui, pur şi simplu nu reușesc să rămân în cunoașterea și asigurarea dragostei Sale pentru mine. Dragostea lui Dumnezeu trebuie să ne fie descoperită de Duhul Sfânt, iar revelația vine în parte când ne naștem din nou. Dacă ați întreba pe majoritatea creștinilor ce știu despre dragostea lui Dumnezeu față de ei, ei ar răspunde: „Știu că Dumnezeu mă iubește pentru că și-a dat Fiul să moară pentru mine.” Și ar cita versetul din Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Cu toate acestea, secretul înțelegerii dragostei lui Dumnezeu este secretul unei vieți învingătoare. Mulțimi de oameni cresc reci și devin leneși spiritual, deoarece nu cunosc dragostea Domnului față de ei. Ei nu înțeleg că cea mai mare armă împotriva atacurilor lui Satana este de a fi pe deplin convinşi de dragostea lui Dumnezeu faţă de noi. În rugăciunea lui Isus adresată Tatălui din Ioan 17, El a rostit această rugăciune remarcabilă: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.” (17:22-24)
vin, aug. 10, 2018
Source: Mana profetica
În 1987, Dumnezeu a pus pe inima lui David Wilkerson să fondeze Biserica Times Square. Domnul i-a spus: ”Te trimit la New York pentru a aduna o rămășiță. [Cu alte cuvinte, cei care doresc o umblare sinceră cu Dumnezeu prin Isus Hristos.] Vreau să avertizezi orașul că vine judecata.” Domnul i-a dat pastorului David o viziune despre mii de incendii care ardeau în New York City. El a spus că acestea ar fi revolte rasiale care ar afecta nu numai orașul New York, ci multe alte orașe mari din întreaga țară. Pe măsură ce ne uităm la societatea noastră, este ușor să concluzionăm că acele zile ar putea începe curând în mijlocul nostru. Pentru că atunci eram dispuși să primim avertizarea, am putut să intervenim în rugăciune. Ne-am rugat ca în această cetate să fie o mie de focuri de trezire înainte de zilele judecății - o mie de biserici ale căror uși nu se vor închide, astfel încât oamenii să poată intra și să-L caute pe Dumnezeu. Aceasta a fost rugăciunea noastră, deoarece Biblia ne spune că mila biruie judecata. Nu înseamnă că judecata nu vine, dar mila îndepărtează venirea ei atunci când bărbații și femeile îl găsesc pe Hristos ca Mântuitor. Vedem în Biblie că, încă din zilele Bisericii Primare, Domnul era credincios să-Și avertizeze poporul atunci când suferința era la orizont. De exemplu, în cartea Faptele Apostolilor se spune: ”În vremea aceea, s-au coborât nişte proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu.” (Fapte 11:27-28) Cum a răspuns Biserica timpurie? ”Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraţilor care locuiau în Iudeea.” (Fapte 11:29) Ceva în inima lor a mărturisit cuvântul de avertizare, așa că s-au mobilizat să facă pregătiri pentru ei înșiși, precum și pentru ceilalți care aveau nevoie. - Carter Conlon - (Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii Times Square în 1994, la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001.)
lun, aug. 06, 2018
Source: Mana profetica