Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

De multe ori, David a mărturisit: „În Domnul mi-am pus încrederea.” (Psalmul 11:1). Rădăcina cuvântului pentru încredere în ebraică ar fi „să te arunci de pe o stâncă”, adică să fii ca un copil care îl aude pe tatăl său spunând: „Sari!” și care ascultă cu încredere, aruncându‑se în brațele tatălui său. Acesta este un aspect al încrederii. De fapt, s-ar putea să fii în acel loc chiar acum – la marginea prăpastiei, dorind să te arunci în brațele lui Isus. Poate că te-ai resemnat din cauza situației tale și ai catalogat această stare drept încredere, dar asta nu este decât amorțeală. Încrederea este mult mai mult decât o resemnare pasivă. Este credință activă. Mulți dintre noi ne limităm încrederea la o simplă operațiune de salvare ca și cum am spune Domnului: „Am încredere în Tine să vii și să stingi tot focul meu, să mă salvezi de toate necazurile mele și să mă izbăvești din toate încercările mele. Știu că vei fi acolo, Doamne, când voi avea nevoie de tine!” Făcând acest lucru, ne gândim că credința noastră îi este plăcută lui Dumnezeu. Nu ne dăm seama că îl considerăm pe diavolul ca fiind cauzatorul și pe Domnul ca fiind reactorul. Acest punct de vedere îl face pe Dumnezeu să pară că reacționează pur și simplu la toate planurile bine puse la puncte ale diavolului. Dar Dumnezeul nostru nu reacționează niciodată – ci El inițiază! Inima plină de încredere mărturisește: „Toți pașii mei sunt călăuziți de Domnul, iar El este Tatăl meu iubitor. El permite suferința, ispita și încercarea, dar niciodată mai mult decât pot suporta, pentru că El dă întotdeauna o cale de scăpare. El are un plan și un scop veșnic pentru mine. El a numerotat fiecare fir de păr de pe capul meu. El știe când stau sau mă culc. Eu sunt lumina ochilor Săi! El este Domnul meu - nu numai în viața mea, ci peste fiecare eveniment și situație care îmi atinge viața.” Preaiubiților, aceasta este încrederea! Privește-L astăzi cu o inimă plină de încredere și fii sigur că - fără îndoială - Dumnezeu are totul sub control. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, oct. 14, 2019
Source: Mana profetica
Este posibil să umbli înaintea Domnului cu o inimă desăvârșită! Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; umblă înaintea mea și fii fără prihană” (Geneza 17:1). David s-a hotărât în ​​inima sa să asculte această poruncă și a spus: „Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. – Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele” (Psalmul 101: 2). Vedem porunca Domnului de a fi desăvârșit și în Noul Testament când Isus a spus: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48). Desăvârșirea nu înseamnă o inimă fără păcat și fără cusur. La urma urmei, s-a spus că David a avut o inimă perfectă față de Dumnezeu, și totuși a greșit înaintea Domnului des. Lista sa de păcate include adulterul și crima. Definiția de bază a desăvârșirii este: completitudine, maturitate. În ebraică și greacă, definiția include dreptatea, fiind fără pată, complet ascultător. Înseamnă, de asemenea, să termini ceea ce ai început: o acțiune completă. Inima desăvârșită este o inimă receptivă. Răspunde rapid și complet la șoaptele și avertismentele Domnului. Inima aceasta spune în orice moment: „Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Arată-mi calea și voi merge pe ea”. Hristos face legământ cu cei care merg înaintea Lui cu o inimă deschisă și ascultătoare. Inima desăvârșită dorește, de asemenea, ca Duhul Sfânt să vină și să strălucească în locurile ascunse; pentru a expune tot ceea ce este diferit de Hristos în noi. Această inimă strigă împreună cu David: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima; încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile: vezi dacă sunt pe o cale rea... ” (Psalmul 139:23-24). Pe măsură ce experimentezi o părtășie dulce cu El, Domnul te va pregăti continuu să intri în prezența Sa sfântă ca un vas curat, creând în tine o inimă desăvârșită. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, oct. 11, 2019
Source: Mana profetica
Cuvântul „glorie” poate fi folosit în mai multe moduri. De exemplu, vorbim despre gloria care coboară într-o biserică; greutatea Duhului în mijlocul nostru, precum un nor de slavă. Semnificația aceasta este una profundă și magnifică. De asemenea, într-o zi, cu toții vom merge în glorie – în rai. Aleluia! Și porți slava aceasta chiar înăuntru tău! Chiar încă din pântecele mamei tale, gloria lui Dumnezeu a fost insuflată în ființa ta. Iosif a fost un om care a recunoscut slava lui Dumnezeu în el. El le-a spus fraților săi: „Istorisiţi tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt şi tot ce aţi văzut şi aduceţi aici cât mai curând pe tatăl meu.” (Geneza 45:13). Nu doar proeminența lui Iosif i-a adus glorie; ci el a recunoscut că îndeplinește scopul lui Dumnezeu. El a trăit o viață de integritate și credință, în timp ce Dumnezeu l-a înălțat. În adolescență, Iosif a avut un vis, cum că frații săi se închinau înaintea lui. Acest lucru părea foarte puțin probabil când, din gelozie, l-au aruncat fără milă într-o groapă și l-au lăsat să moară. El a fost salvat, dar a devenit sclav înainte de a fi promovat într-o poziție de conducere în casa pe care o slujea. Cu toate acestea, el a fost dezbrăcat de poziția sa și aruncat în închisoare pentru un timp, înainte de a fi, în cele din urmă, promovat ca și al doilea conducător după Faraon (vezi Geneza 41: 42-44). Când Moise i-a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea sa, el a spus despre Iosif: „Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare, cel mai bun dar al cerului, roua, cele mai bune ape care sunt jos, cele mai bune roade ale pământului şi din tot ce cuprinde el. Bunăvoinţa Celui ce S-a arătat în rug Să vină peste capul lui Iosif, pe creştetul capului domnului fraţilor lui!” (Deuteronom 33:13,16). Această binecuvântare nu a fost doar o rugăciune a lui Moise; era inima lui Dumnezeu. La fel, și tu ai parte de slava lui Dumnezeu care locuiește în tine. „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.” (2 Corinteni 4:7, ESV). Cât de minunat este să știi că nu trebuie să aștepți până vei ajunge în cer pentru a experimenta gloria lui Dumnezeu. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, oct. 11, 2019
Source: Mana profetica
„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” (Evrei 4:15). Domnul ne cheamă la tronul harului, nu atunci când ne merge totul bine, ci când ne aflăm într-un moment de nevoie. El nu ne cheamă în acest ceas pentru că suntem puternici, ci pentru că știe că avem nevoie de El și dorește ca noi să terminăm lucrarea pe care ne-a poruncit să o facem în această generație. Un articol al unei reviste, care vorbea recent despre calamitățile cu care ne confruntăm în prezent, avea următorul titlu: „Cine ne va salva?” Oamenii din societatea noastră încep să conștientizeze că suntem într-o furtună de proporții fără precedent și un strigăt de ajutor se aude. Când începi să vorbești despre întoarcerea la rugăciune și la lucrarea lui Dumnezeu, s-ar putea să te confrunți cu argumente din partea inamicului. Poate chiar fragilitatea propriei tale inimi se va scula împotriva ta pentru a te descuraja: „Timpul tău a trecut. Dumnezeu te-a mai chemat odată, dar ai plecat și acum este prea târziu!” Nu ascultați aceste voci! Tu și cu mine trebuie să fim treji în ceasul în care trăim și conștienți de puterea lui Dumnezeu. Dacă alegem să-L lăsăm pe Dumnezeu să-Și manifeste gloria prin noi, viețile noastre pot conta pentru mult bine în zilele care ne rămân. Într-adevăr, zilele următoare vor fi întunecate, dar amintiți-vă că destinul nostru este să fim o cetate așezată pe un munte, care nu poate fi ascunsă. Nu există un loc mai sigur în care să fim, decât în ​​mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun și îndurarea Lui ține pentru totdeauna. Indiferent de locul în care vă aflați astăzi, oricât de neputincioși și fără speranță vă simțiți, chemați-L pe Dumnezeu. Când Îl chemăm pe Domnul, viețile și mărturiile noastre sunt restabilite și, ca urmare, mulți alții vor găsi mila lui Dumnezeu în Isus Hristos. Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Times Square Church în 1994, la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, oct. 11, 2019
Source: Mana profetica
„Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi”(Luca 22: 31-32). Isus a prevăzut cernerea care venea pentru Petru și nu a oprit-o, deoarece procesul acesta îi era necesar. Dar Isus a adăugat rapid: „M-am rugat pentru tine”. „M-am rugat pentru tine”, nu „Mă voi ruga pentru tine”. Probabil că deja petrecuse ore întregi cu Tatăl vorbind despre Petru - cum îl iubea, câtă nevoie era de el era în Împărăția lui Dumnezeu, cum îl aprecia ca și prieten. Când Isus a spus că se roagă pentru el, nu vorbea numai despre Petru, ci despre toți ucenicii Săi - și despre noi cei de astăzi. Isus a cunoscut prea bine înverșunarea puterilor răului și modul în care Satana îi cerne pe urmașii Domnului. Nimeni dintre noi nu poate înțelege marele conflict care are loc chiar acum pe tărâmul spiritual împotriva sfinților, care și-au pus inima să meargă deciși până la capăt cu Hristos. În umblarea ta creștină, vine un moment în care trăiești într-o viață de ascultare și dependență de Isus, hotărât în ​​inima ta să nu te mai întorci înapoi. Când se întâmplă acest lucru, deveniți o amenințare pentru împărăția întunericului și, așadar, o țintă a principatelor și puterilor acestuia. Mărturia fiecărui credincios care se întoarce la Domnul din toată inima, flămând după sfințenie și o umblare mai profundă cu Isus, include venirea bruscă a încercărilor intense! „Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi… păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.… Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.” (Ioan 17: 9, 11, 15) Dacă sunteți ai lui Dumnezeu - citind Cuvântul Lui, petrecând timp cu El, iubind sufletele pierdute - indiferent prin ce treceți sau prin ceea ce se află înaintea voastră, Isus Se roagă pentru voi. Ce mângâiere minunată este aceasta, pentru fiecare copil al lui Dumnezeu! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, oct. 10, 2019
Source: Mana profetica
„Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” (1 Ioan 3:18) Întrebați orice creștin: „Îl iubești pe Isus?” Și el va răspunde: „Absolut - da!” Dar vorbele nu vor sta în lumina sfântă a Cuvântului lui Dumnezeu. Isus a spus că două lucruri distincte îți vor dezvălui dragostea pentru El și dacă acestea nu sunt arătate în viața ta, iubirea ta pentru Isus este doar cu vorba, în loc de „cu fapta și cu adevărul”. Aceste două dovezi sunt: ​​(1) ascultarea de Isus în fiecare poruncă și (2) o manifestare a prezenței Sale în viața ta. „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui” (Ioan 14:21). „A se arăta” înseamnă „a străluci sau a izbucni.” Cu alte cuvinte, a deveni un instrument sau un canal care radiază prezența lui Hristos. De multe ori auzim: „O, Doamne, trimite-ți prezența printre noi! Vino peste noi și dă-ne Duhul Tău!” Dar prezența lui Dumnezeu nu cade brusc și nu surprinde sau copleșește adunarea. El nu Se „coboară” ca un fum invizibil pe care Dumnezeu îl pulverizează în atmosferă, oarecum ca norul de glorie din Vechiul Testament, care a umplut atât de mult templul, încât preoții nu au putut sta să slujească (vezi 2 Cronici 5:14). Trupurile noastre sunt templul lui Dumnezeu și, dacă vine gloria Lui, trebuie să apară în inimile noastre și să ne umple trupurile. Hristos nu locuiește în clădiri sau într-o anumită atmosferă; de fapt, chiar cerurile nu-L pot cuprinde! Mai degrabă, El Se manifestă prin trupurile noastre ascultătoare, sfințite - templele Sale: „Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu” (2 Corinteni 6:16). Dacă ai părăsit tot păcatul și ai dorința de a-L cunoaște, porți gloria și prezența lui Hristos cu tine. Viața lui curge prin tine în orice moment! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, oct. 09, 2019
Source: Mana profetica