Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Este înțelept să-ți amintești că, indiferent cât de curat, de sfânt și fără pată te simți sau cât de sigur crezi că ești, aceasta nu te scutește să fii ispitit! Atunci când Îl iubești pe Isus, atunci când El este Salvatorul inimii tale și Stăpân peste voința ta, tu ești o țintă pentru iad. Satana va încerca să te doboare la pământ, iar cel care conștientizează acest lucru cu scopul de a se echipa pentru bătălie este un credincios înțelept. Pavel explică de ce Dumnezeu permite diavolului să ne încerce atât de crunt: „Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim; pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care învie morţii” (2 Corinteni 1:9). Scopul Satanei este să-i țină pe credincioși legați în vinovăție, teamă și condamnare și să-i facă să fie descurajați și abătuți. Însă Domnul poartă de grijă copiilor Săi. David spunea: „De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră” (Psalmul 124:2-3). David a fost foarte ispitit, a căzut în adulter, a mințit și a omorât un om nevinovat. Când prorocul Natan i-a expus păcatul, Satana a fost convins că David nu se va mai ridica. El se aștepta ca regele să-și ridice mâinile și să exclame: „La ce folos? L-am dezamăgit pe Dumnezeu și am înfăptuit toate păcatele împotriva cărora am predicat. Dumnezeu nu mă mai poate folosi niciodată!” Dar ascultați strigătele lui David după ce s-a pocăit: „Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii” (Psalmul 118:18). El spunea: „Am fost ispitit și încercat, dar Dumnezeu nu m-ar fi lăsat pradă puterii Satanei!” Preaiubitule, dacă diavolul vine la tine cu ispite puternice, nu este întotdeauna din cauză că ai păcat în viață. Probabil te atacă pentru că te-ai întors la Domnul și încearcă să-ți nimicească credința. Lasă-ți inima îmbărbătată de următorul verset din Scriptură: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” (1 Corinteni 10:13) David Wilkerson © 2020 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, feb. 04, 2020
Source: Mana profetica
În relatarea despre Sodoma și Gomora, răutatea și ticăloșia stăpâneau, fapt în care Dumnezeu nu Își găsea plăcerea. El a trimis doi îngeri în Sodoma să îl avertizeze pe Lot, nepotul lui Avraam, privind distrugerea care urma să vină. Lot era un om neprihănit (vezi Geneza 18:19) care trăia în acest oraș plin de răutate, iar Dumnezeu voia să-l avertizeze de apropiata nimicire a Sodomei, astfel încât să poată scăpa, împreună cu familia sa. Lot zăbovea să iasă din cetate, de aceea îngerii i-au luat de mână literalmente pe el și familia sa și i-au dus departe de distrugere. „…căci Domnul voia să-l cruţe; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate” (Geneza 19:16). Este important de observat faptul că, deși Lot era neprihănit și Dumnezeu a văzut ceva de preț în el, totuși acesta a fost salvat datorită milei Tatălui. În biserica de azi sunt oameni neprihăniți, care Îl slujesc pe Dumnezeu și trăiesc vieți morale. Totuși, ei au fost salvați doar datorită sângelui lui Isus Hristos și nu datorită vreunui lucru bun sau vreunei purtări morale pe care Domnul le-a văzut în ei. Gândește-te la momentul când ai fost mântuit; Duhul lui Dumnezeu te-a luat de mână, te-a scos din păcatele tale și te-a dus departe de răutate și răzvrătire. Te-a scăpat de judecată - te-a scos afară din Sodoma și te-a dus departe de nimicire. Vorbim de păcatele groaznice ale Sodomei, dar privind în jur, la lumea de astăzi, vedem cum păcatele societății noastre se înalță până la cer. Senzualitatea, imoralitatea și răutatea devin din ce în ce mai expuse și nestăpânite, încât ajung la un punct de neimaginat. Cum se face că nu am fost cuprinși de astfel de lucruri? Cum de nu am fost ademeniți în această prăbușire morală? Vă spun eu, este doar datorită milei absolute a lui Dumnezeu! „Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie” (Psalmul 86:15). Preaiubiților, căutați Cuvântul lui Dumnezeu și credeți tot ceea ce El a spus privind îndurarea Sa față de voi. David Wilkerson © 2020 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, feb. 03, 2020
Source: Mana profetica
Celui rău îi place să-ți spună că nu ești bun de nimic, că ești nefolositor și neputincios. Îți spune că ești un eșec total și că nu o să te ridici niciodată la înălțimea standardelor lui Dumnezeu. Mai presus de toate, vrea să te convingă că Dumnezeu este supărat pe tine. Toate acestea sunt minciuni venite direct din adâncul iadului! Dușmanul sufletului tău este hotărât să submineze relația Ta cu Tatăl tău ceresc și să te abată de la scopul la care ai fost chemat și pentru care ai fost uns. Din moment ce știi că Satana este un mincinos, haide să privim dovada care arată că Isus te-a învrednicit prin jertfa de pe cruce. „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” (Coloseni 1:13-14). Tatăl ne-a făcut să fim potriviți, vrednici, calificați de a avea “parte de moștenirea sfinților în lumină”. Ceea ce a făcut Isus la cruce te califică pentru moștenirea veșnică și dacă Dumnezeu te califică pentru viața veșnică, de asemenea El îți va da caracterul potrivit pentru aceasta. Nu poți obține neprihănirea lui Hristos prin fapte, dar o poți obține în schimb prin a crede și a te încrede în Dumnezeu. Nu ești doar mântuit prin credință, ci și sfințit prin credință, îndreptățit prin credință, vindecat prin credință, păstrat prin credință. Totul are loc prin credința în ceea ce a făcut Mântuitorul. Nu face greșeala să asculți minciunile Satanei despre umblarea ta cu Isus! Ești cu adevărat vrednic datorită jertfei Sale; dragostea Sa rămâne veșnic! Poți rămâne în deplină siguranță și credință înaintea tuturor celor ce sunt în cer și pe pământ. David Wilkerson © 2020 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 31, 2020
Source: Mana profetica
Ucenicii Domnului Isus erau strânși laolaltă în odaia de sus când Duhul Sfânt a venit și i-a umplut pe toți care se aflau în locul acela (vezi Faptele apostolilor 2:1-4). În timp ce mulțimea s‑a adunat afară, Petru a fost îndemnat de Duhul să predice și trei mii de oameni s-au întors la Hristos (vezi Faptele apost. 2:41). După această trezire spirituală istorică, Petru și Ioan, în drumul lor spre Templu, au întâlnit un cerșetor olog. Pe când bărbatul cerea milostenie, Petru i-a spus: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” (Faptele apost. 3:6). Cerșetorul a fost vindecat numaidecât. Această minune a avut un efect fascinant: „Fiindcă el se ţinea de Petru şi de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon” (Faptele apost. 3:11). Bărbatul vindecat „se ținea” de Petru si Ioan; cu alte cuvinte acesta spunea: „Prezența lui Dumnezeu este reală. Am stat aici ani de zile, cerșind după ajutor, dar niciodată nu am experimentat ceva asemănător. Dumnezeu mi-a mișcat sufletul mult mai mult decât ce am putut cunoaște vreodată.” Dumnezeu iubește să te ții strâns de El. El iubește inima care Îl caută și strigă: „Doamne, slava Ta e prea mare ca să o las să treacă pe lângă mine. Mă agăț de speranța pe care mi-o dai - speranță pentru vindecare, transformare, pentru prezența Ta în viața mea și a societății în care trăiesc.” În versetul 11, tot norodul era uimit și a venit să vadă ce se întâmplase. Când Dumnezeu Își manifestă slava, măreția puterii Sale cere întreaga atenție a tuturor oamenilor din împrejurimi. Dacă o astfel de minune ar avea loc în biserica ta locală, nu ai avea spațiu suficient să adăpostești mulțimea care ar veni să o vadă și să fie părtașă la ea. Vezi, oamenii sunt flămânzi după atingerea lui Dumnezeu în viețile lor, atât credincioșii, cât și necredincioșii în egală măsură. Toți vor să experimenteze o înnoire a vieții, ceva autentic. Dumnezeu a făcut să locuiască toată măreția, slava și puterea într-o singură sursă: Hristos. Datorită puterii Sale transformatoare, poți experimenta prezența Sa și poți trăi o viață biruitoare care să fie o mărturie pentru toți cei din jurul tău. Gary Wilkerson © 2020 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 31, 2020
Source: Mana profetica
Satana are o strategie de a-i înșela pe credincioși și să îi facă să pună la îndoială credincioșia lui Dumnezeu de a răspunde rugăciunilor. El ar vrea ca noi să credem că Dumnezeu Și-a astupat urechile la strigătele noastre și ne-a lăsat pe noi să ne rezolvăm lucrurile pe cont propriu. O mare tragedie în Biserica de astăzi este că foarte puțini cred în puterea și eficiența rugăciunii. Fără a avea intenția de a huli, mulțimi de oameni din poporul lui Dumnezeu sunt auziți că se plâng: „Mă rog dar nu primesc niciun răspuns. M-am rugat din răsputeri pentru atât de mult timp, dar fără niciun rezultat. Tot ce doresc este un mic semn că Dumnezeu schimbă lucrurile. Cât de mult trebuie să aștept?” Acești credincioși nu mai vizitează odăița de rugăciune, pentru că sunt convinși că cererile lor, născute în rugăciune, sunt abandonate undeva înaintea tronului Său. Alții sunt convinși că numai „giganții spirituali” pot să face rugăciunile lor să ajungă la Dumnezeu. Cu toată sinceritatea, mulți sfinți ai lui Dumnezeu se luptă cu îndoiala: „Dacă urechea lui Dumnezeu este deschisă la rugăciunile mele sârguincioase, de ce sunt atât de puține dovezi că El răspunde?” Te-ai rugat vreodată o anume rugăciune pentru o lungă perioadă de timp, fără ca să primești niciun răspuns? Au trecut chiar ani și tu încă aștepți, speri și cu toate acestea, te întrebi? Haideți să fim atenți să nu-L acuzăm pe Dumnezeu că este indolent, indiferent la nevoile și cererile noastre, așa cum a făcut Iov, care se plângea: „Strig către Tine și nu-mi răspunzi; stau în picioare și nu mă vezi (Iov 30:20). Viziunea lui Iov despre credincioșia lui Dumnezeu era neclară din cauza dificultăților cu care se confrunta, iar el a sfârșit prin a-L acuza pe Dumnezeu că l-a uitat. Fiind creștini, este timpul să ne uităm cu sinceritate la motivele pentru care rugăciunile noastre nu primesc răspuns. Am putea să ne facem vinovați de faptul că îl acuzăm pe Dumnezeu de neglijență când, de fapt, responsabili suntem chiar noi, prin comportamentul nostru. "Nădăjduieşte în Domnul, păzeşte calea Lui, şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara: vei vedea pe cei răi nimiciţi." (Psalmii 37:34) David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, ian. 30, 2020
Source: Mana profetica
„Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.” Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?” (Evrei 12:6-7). Niciodată nu ești iubit mai mult decât atunci când ești disciplinat sau corectat de către Domnul. De fapt, întregul proces de disciplinare este legat în întregime de dorința lui Dumnezeu pentru tine. Totul are menirea de a te scufunda în cunoașterea și slava Lui Însuși. Și adu-ți aminte, Dumnezeu nu pedepsește pe copiii Săi cu mânie. Totuși, nu vă înșelați. Biblia numește aceste momente de disciplină dureroase. În niciun caz nu sunt pline de bucurie. „Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie” (Evrei 12:11). Cu toate acestea, ne spune: „dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii” (același verset). De-a lungul anilor, a trebuit să sting multe din săgețile și minciunile lui Satana, însă azi proclam cu o mare îndrăzneală: „Dumnezeu nu este mânios pe mine. Și, dragă urmaș al lui Isus, El nu este mânios nici pe tine. De aceea, stinge orice îți spune diavolul pentru a încerca să te convingă să crezi contrariul!” Aceasta este victoria crucii: pacea cu Dumnezeu și însăși pacea lui Dumnezeu. David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, ian. 29, 2020
Source: Mana profetica