Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

”Dar, dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre” (Matei 6:15). Isus ne-a iertat în bunătatea și mila Lui și, de asemenea, spune că trebuie să fim iubitori și milostivi față de frații și surorile noastre. Pavel se referă la porunca lui Isus, spunând: ”Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi” (Coloseni 3:13). El explică apoi modul în care urmăm ascultarea de această poruncă: ”Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii” (3:12-14). Ce înseamnă ”îngăduiți-vă unii pe alții” sau, așa cum este tradus în versiunea King James, să fii ”îngăduitor”? Cuvântul grecesc înseamnă ”a te supune, a tolera.” Acest lucru sugerează să îndurăm lucruri care nu ne plac. Ni se spune să tolerăm eșecurile celorlalți, să ne punem în situațiile acelora pe care nu îi înțelegem. La o conferință de peste ocean, unde eram programat să vorbesc, câțiva lucrători proeminenți m-au avertizat să nu colaborez cu un anumit lucrător, pretinzând că acesta avea un fel de închinare bizară și alte lucruri pe care le considerau nebunii. Totuși, când l-am întâlnit pe acel pastor, L-am văzut pe Hristos în el; el era un om bun, iubitor și blând al rugăciunii. Mi-am dat seama că acești lucrători au refuzat să ”îngăduie” un frate în Hristos doar pentru că aveau diferențe în stilul de închinare. De ce slujitorii lui Dumnezeu, cărora li s-a iertat atât de mult fiecăruia, se poartă urât cu frații lor și refuză să aibă părtășie cu ei? Cred că acest lucru se datorează luptei neînțelegerii asupra acceptării milei și bunătății lui Dumnezeu, o capcană în care cu toții putem cădea dacă nu suntem atenți. Trebuie să căutăm cu sârguință să avem încredere în Domnul ca să ne umple de răbdare, milă și dragoste față de ceilalți. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, nov. 07, 2018
Source: Mana profetica
Inima lui Dumnezeu a fost foarte multumită când Moise I-a spus: ”Arată-mi slava Ta” (Exodul 33:18). Fiecare părinte de pe pământ cunoaște pledoaria constantă a vocii copiilor care cere lucruri, dar nimic nu încălzește inima părinților mai mult decât glasul unui copil, spunându-I: ”Te iubesc!” Când Moise și-a exprimat dorința, Dumnezeu a dat imediat curs cererii sale, în măsura în care putea acest lucru. ”Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” (33:20). Lumina descoperită a lui Dumnezeu este prea mult pentru oameni să o poată experimenta pe deplin; sfințenia Lui este mistuitoare, dar El a vrut ca Moise să experimenteze o parte din gloria Sa. Domnul i-a spus, de fapt: ”Nu Îți pot arăta fața Mea, dar îți pot arăta efectele prezenței Mele și calea bunătății pe care o las în urmă” (vezi 33:21-23). Pentru a-l proteja pe Moise, Dumnezeu a spus: ”Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea până voi trece” (33:22). Acest verset ne spune totul despre harul uimitor al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Chiar înainte de cruce - înainte ca Hristos să-Și verse sângele pentru mântuirea noastră - Dumnezeu l-a ascuns pe Moise în harul Său ”în crăpătura stâncii.” După cum explică Pavel, ”Această stâncă era Hristos” (1 Corinteni 10:4). Scriptura spune că fața lui Moise a fost transformată de gloria lui Dumnezeu - o schimbare atât de puternică încât a trebuit ”să-și pună o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului a ceea ce era trecător” (2 Corinteni 3:13). Astăzi nu trebuie să ne ascundem într-o crăpătură așa cum a făcut Moise; slava lui Dumnezeu a fost descoperită pe deplin în Isus și oricine Îl întâlnește, trece prin aceeași transformare - o schimbare atât de profundă încât întreaga lume o va vedea și va fi uimită. După ce îți tânjește inima? Poți fi binecuvântat cu multe binecuvântări pământești, dar mai este mult de cunoscut despre marele nostru Dumnezeu. Vă îndemn să-I cereți lui Dumnezeu să vă arate gloria Lui, care vă este la îndemână. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, nov. 06, 2018
Source: Mana profetica
”Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările” (Proverbe 3:5-6). Când te aflii în criza vieții tale – încrede-te în Dumnezeu pentru finanțele tale, căsătoria ta, copiii tăi, sănătatea ta - este important să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu și să spui: ”Doamne, mă vei ajuta să nu mă bizui pe propria mea înțelegere? Vrei să mă ajuți să nu încerc să-mi imaginez o cale de ieșire din dilema mea prin puterea mea? Vrei să mă ajuți să mă încred în Tine cu toată inima mea?” În timp ce te vei ruga astfel și te vei dărui Duhului Sfânt ca să te călăuzească, vei ajunge să crești în curaj și credință. Îmi place ceea ce a spus Regele David în Psalmul 44: ” Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre şi părinţii noştri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Cu mâna Ta ai izgonit neamuri ca să-i sădeşti pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe ţară, nu braţul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, Tu eşti Împăratul meu: porunceşte izbăvirea lui Iacov! Cu Tine doborâm pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa; ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc. Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu şi pururea slăvim Numele Tău” (versetele 1-8). David spunea de fapt: ”Doamne, ne-ai spus ce ai făcut în trecut. Ți-ai adus poporul din robie în locul făgăduinței - nu prin inteligență, gândire sau putere omenească, ci prin Duhul Tău. Cunoscând istoria, nu voi avea încredere în puterea și raționamentul meu. Ci Tu vei fi pricina laudelor mele în toate zilele vieții mele!” (Carter Conion) Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii Times Square în 1994, la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, nov. 05, 2018
Source: Mana profetica
”Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor!” (Evrei 13:20-21). Ce bucurie să fii în preajma oamenilor care răspândesc în jurul lor aroma de a fi fost cu Isus și trăiesc o astfel de viață ca a lui Hristos. La fel ca și Pavel, acești sfinți au dorința de a fi în prezența lui Hristos. Ei au o foame după tot mai mult timp petrecut în intimitate cu El și astfel răspândesc dragostea și sfințenia Lui. Acești oameni se bucură profund de viață, dar evită tot felul de conversații nebunești. Ei trăiesc complet despărțiți de lucrurile din această lume și favoarea lui Dumnezeu este evidentă în viața și în familiile lor. Unii pot fi săraci în lucrurile materiale, dar viața lor este binecuvântată de Domnul. Nu mă înțelege greșit; acești credincioși trec prin perioade de încercări și teste severe, dar, asemenea lui Pavel, deși pot fi dărâmați, nu distruși. Și ei nu renunță niciodată! Ei sunt hotărâți să-și termine umblarea prin credință și slujire într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Dar Satana este hotărât să pună lucruri în viața voastră care să ne împiedice să intrăm în abundența binecuvântării lui Hristos. Pavel a recunoscut acest lucru și a spus celor din Galateni: ”Voi alergaţi bine: Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala” (Galateni 5:7-9). Cu alte cuvinte, ”Ce lucruri sunt în viața voastră care vă împiedică să mergeți în binecuvântarea deplină a lui Hristos?” Acesta este un avertisment bun pentru noi astăzi. Mulți creștini care odinioară au fost folosiți cu putere de Dumnezeu au permis ceva să se strecoare în viața lor și au făcut pace cu acest compromis. Aveți grijă să nu permiteți ca un singur păcat să servească drept puțin aluat care să strice întreaga plămădeală. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 02, 2018
Source: Mana profetica
În epistola sa către Efeseni, Pavel îi îndeamnă pe toți credincioșii să caute măsura cea mai deplină a binecuvântărilor Evangheliei lui Hristos. ”Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos…. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;... şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 4:7 și 13, 3:19). Observați cuvântul ”plinătate” în aceste pasaje. Cuvântul grecesc pe care îl folosește Pavel aici înseamnă ”să împlinim sarcina de a umple până la capăt.” Aceasta este sarcina pe care Dumnezeu ne-a dat-o: să urmărim plinătatea binecuvântării lui Hristos în viețile noastre. Luați în considerare măsura incredibilă a binecuvântării lui Hristos în viața lui Pavel, acest om care a primit personal revelații de la Isus. Desigur, Pavel știa că nu a atins perfecțiunea, dar, de asemenea, știa, fără îndoială, că în viața lui nu exista nimic care să împiedice fluxul binecuvântării lui Hristos. De aceea, Pavel a putut spune: ”Ştiu că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos” (Romani 15:29). Pavel avea o încredere sfântă în umblarea sa cu Hristos. El a susținut: ”De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Faptele Apostolilor 24:16). El spunea, în esență: ”Viața mea este o carte deschisă înaintea Domnului. Nu am păcat ascuns în inima mea și nu are nimic de condamnat în mine. Binecuvântarea Lui pentru mine este un flux continuu de revelație, așa că atunci când vă propovăduiesc, voi nu auziți cuvinte de-ale oamenilor, ci cuvintele inimii lui Dumnezeu.” Vedeți, plinătatea binecuvântării lui Hristos nu are nimic de-a face cu bunurile materiale. Deși sănătatea și resursele pământești sunt binecuvântări venite din mâna plină de bunătate a lui Dumnezeu, Pavel vorbește despre o binecuvântare mult mai mare – lauda din partea lui Dumnezeu – acel - ”bine lucrat!” © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 02, 2018
Source: Mana profetica
Pavel vorbește despre o anumită slujire pe care o are fiecare creștin. Această slujire nu necesită anumite daruri sau talente; mai degrabă, ea trebuie să fie întreprinsă de toți cei care s-au născut din nou. De fapt, această slujire este prima chemare a credinciosului. Toate celelalte eforturi trebuie să izvorască din ea pentru că nicio slujire nu poate fi plăcută lui Dumnezeu dacă nu este născută din această chemare. Vorbesc despre lucrarea de a privi chipul lui Hristos. Pavel spune: ”Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Ce înseamnă să vezi gloria Domnului? Pavel vorbește aici despre închinarea dedicată, concentrată - timpul dat lui Dumnezeu - pur și simplu să-L privești. Apostolul adaugă imediat: ”De aceea, de vreme ce avem slujba aceasta” (4:1). Pavel spune foarte clar că privirea chipului lui Hristos este o slujire căreia trebuie să ne dedicăm cu toții. Cuvântul grecesc pentru ”a aținti” este o expresie foarte puternică; nu înseamnă doar să aruncăm o privire, ci să ”ne fixăm privirea.” Aceasta înseamnă: ”Înainte să fac altceva sau să încerc să realizez un singur lucru, trebuie să fiu în prezența lui Dumnezeu.” Mulți interpretează greșit expresia ”privim ca într-o oglindă” (3:18). Ei se gândesc la faptul că chipul lui Isus se reflectă în ele. Dar Pavel vorbește despre o privire concentrată, ca și cum am privi un lucru foarte concentrați printr-un pahar, încercând să vedem mai clar. Trebuie să ”ne ațintim privirea” în acest fel, hotărâți să vedem gloria lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Trebuie să petrecem timp cu El și să avem comuniune cu o asemenea devoțiune încât să fim schimbați. Pavel continuă în 2 Corinteni 3:18: ”Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” Fiind în prezența lui Hristos, noi suntem schimbați prin lucrarea Duhului. Cât de minunat este să știm că Duhul Sfânt va lucra o creștere progresivă a caracterului lui Hristos în noi, pe măsură ce ne vom concentra pe El. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 02, 2018
Source: Mana profetica