Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Scopul lui Dumnezeu pentru copii Săi este să ne predăm domniei și stăpânirii Duhului Sfânt: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul” (Galateni 5:25). Cu alte cuvinte: „Dacă locuiește în tine, lasă-L să te conducă!” Primii creștini nu au umblat în confuzie, fiindcă au fost conduși de Duhul. Au consultat pe Duhul Sfânt și El i-a îndrumat. Umblarea în Duhul înseamnă claritate în privința scopului și luarea unei decizii nemaivăzute. Vedem multe exemple ale călăuzirii Duhului în Noul Testament. Un bun exemplu este Petru: „Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni!” (Faptele apost. 10:19). În alt loc, citim: „Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Aceşti şase fraţi m-au însoţit şi ei şi am intrat în casa omului” (11:12). Duhul Sfânt l-a îndrumat, iar Petru a ascultat. Există multe avantaje ale umblării în Duhul Sfânt. Un lucru bun, pentru cei care vor să cunoască: El îți va oferi indicații, avertismente sau orice ai avea nevoie. „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare” (Ioan 16:13). Isus nu vorbește aici doar despre profeții și despre evenimentele viitoare, ci vorbește despre viața ta. Duhul Sfânt te va călăuzi în privința tuturor lucrurilor practice ale vieții tale de zi cu zi. Umblarea prin Duhul înseamnă, de asemenea, să nu fii niciodată biruit de puteri demonice, chiar dacă Satana va încerca să te intimideze. Pavel a avut de luptat cu o asemenea hărțuire, prin puterea Duhului: „Atunci Pavel... umplut cu Duhul Sfânt” a înfruntat duhul rău și a doborât toate puterile întunericului (vezi Faptele apost. 13:9-11). Vine un moment în care trebuie să te ridici în puterea Duhului Sfânt și să spui: „Destul! Îți poruncesc în Numele lui Isus să pleci!” Dar cea mai înaltă formă de umblare în Duhul este să-l lași să te învețe lucrurile adânci și ascunse ale lui Dumnezeu. Stai nemișcat în prezența Lui și lasă Duhul Sfânt să-ți descopere inima Domnului. Când faci acest lucru, va veni călăuzire și nici nu va mai trebui să întrebi. Pune-ți inima să-L cauți astăzi și vei învăța să-I recunoști vocea! Poți să începi să Îl lauzi, să cânți, să ai încredere în Dumnezeu - și El va avea grijă de eliberarea ta. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, dec. 05, 2019
Source: Mana profetica
„Ghedeon a ajuns la Iordan şi l-a trecut, el şi cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiţi, dar urmărind mereu pe vrăjmaş.” (Judecători 8:4) Viața lui Ghedeon este un exemplu perfect al modului în care Dumnezeu creează circumstanțe imposibile pentru slujitorii Săi pentru a-Și arăta slava. Domnul l-a chemat pe acest om timid să conducă Israelul în lupta împotriva unui inamic copleșitor: 100.000 de madianiți în comparație cu armata israeliană de 22.000 - care a fost apoi redusă la un număr special de persoane pentru luptă de doar 300. Acestea nu erau doar cote copleșitoare, ci erau evidențiate de imposibil. Dumnezeu a împins limita cu mult peste puterea lui Ghedeon, pentru a-Și aduce glorie. Observ astăzi patru lecții minunate în povestea lui Ghedeon: Resursele limitate nu-L limitează niciodată pe Dumnezeu. Domnul nostru a lăsat totul clar: trebuie să fim ai Lui „cu totul” atunci când Îl urmăm. Aceasta înseamnă abandonarea oricărei urmă de încredere în sine - toată încrederea în propriile noastre abilități și resurse - și a ne pune încrederea în El pentru a le împlini. De multe ori, Dumnezeu ne limitează cu intenție resursele noastre pentru a ne asigura că El va primi toată slava. Descurajarea poate împiedica - dar nu poate opri niciodată - planul suprem al victoriei lui Dumnezeu. Acest lucru este mai ușor de înțeles dacă te pui în locul lui Ghedeon. Uneori, experiențele noastre cele mai dezamăgitoare, care descurajează sufletul, care te usucă de putere, nu vin de pe câmpul de luptă al vieții, ci din propria noastră familie spirituală. Ghedeon se confrunta cu descurajare din cauza oamenilor, însă nu a permis să-l împiedice să avanseze. Harul pentru victorie se mărește pentru cei obosiți. Chiar și în fața epuizării, Ghedeon știa că Dumnezeu era pe cale să aducă victoria. S-ar putea să ni se întâmple același lucru și nouă: pe măsură ce continuăm să avem încredere în Domnul în mijlocul propriilor noastre circumstanțe dificile, atunci - așa cum s-a întâmplat cu Ghedeon - putem ști că va fi victoria lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se oprește la o jumătate de biruință. Planul Lui este întotdeauna pentru salvarea noastră deplină și uneori acesta se împlinește doar în ultima jumătate de oră, când suntem frustrați, obosiți și nu mai putem înainta. Cert este că fiecare luptă cu care ne confruntăm are un scop veșnic. Nu este doar înfrângerea unui dușman - este exaltarea lui Isus. Când avem încredere în Dumnezeu dincolo de propria noastră capacitate, El ne oferă toată puterea pentru a birui lupta și o face într-un mod prin care toată slava să fie a Lui. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, dec. 04, 2019
Source: Mana profetica
Se pare că există ceva contrafăcut pentru aproape orice în zilele noastre. Se întâmpla că, pe măsură ce mergeaţi pe străzile din New York City, puteaţi întâlni vânzătorii de stradă cu ceasuri Rolex „autentice”, genţi de designer, bijuterii și alte produse. Arătau minunat, dar erau imitații ieftine ale lucrurilor reale. Un lucru care nu poate fi contrafăcut este spiritualitatea adevărată. Din când în când, anumiți creștini sunt convinși: „Pentru a-L onora cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem înapoi în timp și să adoptăm obiceiurile și convingerile bisericii primare”. Astfel, ei instituie toate programele cunoscute ale bisericii apostolice din ziua ucenicilor. Ei numesc bătrâni, diaconi și episcopi și apoi pun în „ordine divină” rânduielile botezului și Cinei Domnului, exact așa cum a făcut biserica primară - dar este doar o copie, o religie moartă, fără Duhul Sfânt. O mare parte din religia modernă crede că dacă vor transmite oamenilor cunoștințele Scripturii și principiilor biblice, aceştia vor deveni spirituali. Oamenii frecventează școala biblică sau seminarul, unde învață Scriptura și sunt învățați cum să predice, să boteze și să fie lucrători. Ei ajung teologi, pastori și misionari, dar adevărul că nicio persoană și nicio instituție nu are puterea de a produce spiritualitate în cineva rămâne acolo. Numai Duhul Sfânt face lucrul acesta. Lucrarea spirituală produsă de Duhul Sfânt este o lucrare profundă, nevăzută a inimii. Pavel spune: „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd” (2 Corinteni 4:18). În contextul acestui pasaj, Pavel vorbește despre suferințe, spunând în esență: „Doar Duhul Sfânt cunoaște toate lucrurile cu care ne confruntăm. Și aici se manifestă adevărata spiritualitate - în mijlocul suferinței.” Nu toți cei care suferă devin spirituali; mulți ajung să fie amari și duri, supărați pe Dumnezeu și pe lume. Dar cei care se supun conducerii Duhului lui Dumnezeu, cei care se confruntă cu suferințe, cu încredere că Domnul produce ceva bun din ele, se ridică din luptele lor cu o credință puternică. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, dec. 03, 2019
Source: Mana profetica
„Dacă norul se oprea deasupra Cortului două zile, sau o lună, sau un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau; și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului; ascultau de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise” (Numeri 9:22–23). Norul care conducea poporul Israel prin pustie, probabil a fost ridicat la cer în cele din urmă. Dar un alt nor a coborât din cer secole mai târziu, în camera de sus, în Ierusalim. Duhul Sfant — același Duh care era peste cortul întâlnirii — a coborât și i-a acoperit pe cei 120 de închinători care s-au adunat în Camera de Sus după moartea și învierea Domnului Isus. Acest nor s-a coborât mai jos, chiar în camera unde oamenii ședeau, și s-a lăsat peste capetele oamenilor, sub forma unor limbi despicate de foc. Cuvântul grecesc pentru despicat înseamnă: „distribuit (împărțit) de-a binelea”. Pe scurt, acest nor de foc s-a împărțit și s-a așezat pe fiecare persoană din Camera de Sus. Apoi flăcările au posedat trupurile oamenilor. În acel punct, urmașii lui Isus erau în Duhul”, Duhul Sfânt locuind în ei. Totuși, una este să trăiască Duhul în tine și alta să trăiești în supunere totală Duhului. Poți fi umplut cu Duhul Sfânt, dar asta nu înseamnă că umbli în supunere față de conducerea Sa și că Îi dai voie să te guverneze. Noi, cei care-L iubim astăzi pe Isus, avem de asemenea un nor pe care să-l urmăm. Putem fi umpluți cu Duhul Sfânt - rugându-ne și cântând în Duhul sau experimentând manifestări ale Duhului — dar tot trebuie să ne dedicăm în a primi ordine de la El. Dacă nu așteptăm direcția Lui în toate lucrurile, pur și simplu nu umblăm în Duhul. Instrucțiunile lui Pavel fac această distincție foarte clară: “Dacă trăim în Duhul, să și umblăm în Duhul” (Galateni 5:25). © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, dec. 02, 2019
Source: Mana profetica
Pentru multe persoane este dificil să se gândească la Dumnezeu ca la un Tată iubitor. Nu se pot abține să-L vadă pe Dumnezeu prin ochii experiențelor trecute cu un tată lipsit de evlavie sau cu un tată vitreg. Este foarte trist. Dar priviți la modul în care Dumnezeu S-a revelat lui Moise: „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: "Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!“ (Exodul 34:6-7) Când suntem în mijlocul numeroaselor noastre încercări, tindem să uităm ce a spus Dumnezeu despre cum este propria Lui natură. Cu toate acestea, dacă numai ne-am încrede în El în astfel de momente, am avea o mare siguranță în sufletele noastre! De la un capăt la altul Biblia ne vorbește fiind vocea lui Dumnezeu, dezvăluindu-ne cât de blând și iubitor este. El se grăbește să ierte: „Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.” (Psalmul 86:5) Este răbdător cu noi, plin de îndurare și milă: „Mari sunt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă după judecăţile Tale!” (Psalmul 119:156) El este încet la mânie: „Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.” (Psalmul 145:8) „Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite.” (Ioel 2:13) Când mergi să te închini înaintea Domnului în rugăciune, să fii foarte atent ce fel de imagine a lui Dumnezeu o ai în prezența Lui! Trebuie să fim pe deplin convinși ne iubește și că este cine ne-a spus că este! Desigur, Dumnezeu are o iubire generală pentru omenire, care poate fi îmbrățișată de oricine vine la El cu pocăință. Dar există în inima lui Dumnezeu și un alt fel de iubire, o dragoste specială pentru copiii Săi! „Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.” (Psalmul 100:2) Dumnezeu dorește să ai încredere în dragostea Lui față de tine, pentru a fi o mărturie a bucuriei și veseliei înaintea Lui! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 29, 2019
Source: Mana profetica
Cât de mulți creștini se numesc războinici, dar nu au fost niciodată testați sau instruiți? Auzim despre mulți luptători în rugăciune în această națiune. Dar tristul adevăr este că marea majoritate a acestora nu au fost niciodată instruiți - nu sunt pregătiți să lupte. Mulți creștini autentici refuză să lupte împotriva diavolului sau meargă la luptă împotriva împărăției sale. Când Dumnezeu găsește un credincios cu o foame și o dorință după binecuvântare, El îl pune în ring pentru a învăța să lupte. Domnul are nevoie de războinici bine pregătiți, care să biruie toate puterile iadului în acest ultim ceas de luptă. În prezent, Dumnezeu face o lucrare rapidă în rămășița Lui - se numește antrenament pentru vreme de criză. Sfinții testați în acest antrenament devin căpitanii armatei ultimelor zile. Dumnezeu pune Duhul Sfânt să lupte în ei și El naște războinici care sunt testați și încercați, pentru că s-au luptat cu Dumnezeu, așa cum a făcut Iacov (vezi Geneza 32:24-32). Acest tip de pregătire solicită atât disciplina fizică, cât și cea spirituală. Iacov s-a aruncat cu întregul corp în luptă, cu toată abilitatea lui umană. În el s-a ridicat un spirit de luptă și Scriptura spune: „S-a luptat cu îngerul şi a fost biruitor, a plâns şi s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel, şi acolo ne-a vorbit Dumnezeu.” (Osea 12:4). Acest verset are o semnificație mare pentru toți cei care doresc să învingă în rugăciune. Se spune că Iacov a insistat și a câștigat bătălia. Dacă vreți să biruiți în aceste ultime zile, va trebui să vă puneți toată puterea în aceasta. „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.” (1 Petru 5:8-9) Mulți creștini se așteaptă ca Dumnezeu să le salveze cumva familia, să împace relațiile, să facă minuni, toate fără niciun cost pentru ei. Vor doar să se odihnească în balansoarul lor și să se „încreadă în Dumnezeu pentru toate”. Însă biruința în rugăciune - „a birui înaintea lui Dumnezeu”, a primi răspunsuri și a vedea rezultate – te va costa. Fiindcă te iubește, Dumnezeu vrea ca tu să te sprijini pe El. Vrea să Îi ceri toate binecuvântările Sale. Scoală-te în credință și apucă promisiunea Lui! Ridică-te și luptă! Ai la dispoziție puterea Lui pentru a o folosi. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 29, 2019
Source: Mana profetica