Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Nu vom putea înțelege Evanghelia dacă nu cunoaştem natura glorioasă a Dumnezeului nostru minunat. „Şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi...” (Efeseni 1:18) Evanghelia nu începe prin a recunoaște că eşti păcătos sau prin realizarea faptului că Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta. Evanghelia începe cu înțelegerea harului Tatălui nostru glorios. Prin faptul că ne aflăm în prezența Domnului primim lumină asupra înțelegerii noastre, iar inimile ne vor fi zdrobite înaintea Dumnezeului nostru puternic şi minunat. Pavel spune aici: „Vreau ca ochii tăi să fie deschişi la realitatea caracterului acestui Dumnezeu magnific pe care Îl slujim. El nu este mic sau nesemnificativ. El este Singurul Dumnezeu adevărat și vrea ca noi să avem ochii deschiși pentru descoperirea naturii Sale”. Moise simţea foame și sete pentru a cunoaşte cine era Dumnezeu - care era natura și caracterul Lui - și astfel a strigat: „Arată-mi slava Ta!” (Exodul 33:18) Dar Moise nu a putut să vadă fața lui Dumnezeu, pentru că El era mult prea glorios. Mai degrabă, Dumnezeu a venit la el într-o simplă revelație: „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul!” (34:6-7). Rugați-vă ca Dumnezeu să vă deschidă ochii pentru a cunoaşte „care este nădejdea la care v-a chemat, care sunt bogățiile moștenirii Sale glorioase în sfinți și care este mărimea nemărginită a puterii Lui” (Efeseni 1:18 -19). Luați în considerare măreția nemăsurată a lui Dumnezeu. Niciodată să nu credeți că problemele voastre sunt mai mari decât capacitatea lui Dumnezeu de a le rezolva. Nici să nu credeți că lupta voastră cu firea este mai mare decât puterea Sa de a birui. Și pe măsură ce recunoașteți măreția Sa, mulțumiți-I și măriţi Numele Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru voi, datorită harului Său minunat. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, ian. 14, 2019
Source: Mana profetica
Mulți slujitori ai lui Dumnezeu poartă astăzi poveri grele și Dumnezeu dorește să reamintească fiecăruia: „Neprihănirea Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, și brațele Mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în Mine și se vor încrede în brațul Meu” (Isaia 51:5). Dumnezeu spune: „Am rostit deja cuvântul eliberării voastre – l-am decretat ​​în făgăduințele Mele - și mi-am întins Mâna puternică pentru a vă scoate din experiența pustiului vostru. De ce nu credeţi ceea ce am decretat și nu umblaţi în lumina eliberării, bucuriei și păcii Mele?” Dumnezeu promite poporului Său: „Tot astfel, Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiul lui ca un rai, și pamantul lui uscat, ca o gradină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă” (51:3). El dorește ca poporul Său să știe: „Voi aduce o mângâiere. Acum tot ceea ce vezi este eșec, dar lucrul acesta este pe cale să se schimbe! Voi transforma pustia ta într-o grădină bine udată, unde vei intra în bucuria si fericirea Mea.” Acestea nu sunt promisiuni nebuneşti şi goale. Ele ne sunt rostite de către Dumnezeul cel Atotputernic, cel care domnește peste toate. Gândurile Lui pentru poporul Său sunt bune; El ne iubește și El este dispus să ne elibereze de orice frică și depresie. Dar Domnul vrea, de asemenea, să ne arate cum am ajuns într-o stare atât de căzută - am permis diavolului să ne calce în picioare. Vedem un exemplu al acestui lucru în regele David, care a recunoscut: „Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire; tulburarea inimii mele mă face să gem” (Psalmul 38:8). David știa că se descuraja şi mai mult, permițând proprii frici să-i alimenteze tulburările. Apoi vedem teroarea pe care au experimentat-o ​​ucenicii, când se aflau într-o furtună îngrozitoare. Barca lor era clătinată de vânturi puternice și valuri înalte, dar atunci Isus a apărut cu acest cuvânt dătător de viață: „Eu sunt; nu vă temeți” (Matei 14:27). Acesta este cuvântul pentru fiecare credincios de astăzi: Isus este cu voi în necazuri și El va merge alături de voi și vă va da pacea. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 11, 2019
Source: Mana profetica
Satana îi înșeală pe mulți membri ai Trupului lui Hristos, aducând disperare și confuzie. Totuși, nu se discută despre aceste probleme în Casa lui Dumnezeu. Care este motivul? Prea multe predici se concentrează astăzi pe satisfacerea nevoilor oamenilor, nu pe trăirea unei vieți victorioase în Hristos. Predicatorii oferă modalități de planuri numai pentru a putea supravieţui, neglijând total poziția cerească pe care am primit-o în Hristos. Adevărul este că această lume a fost întotdeauna tulburată, ceea ce înseamnă că poporul lui Dumnezeu s-a confruntat întotdeauna cu un dușman care atacă din toate părțile. Circumstanțele se schimbă, dar diavolul rămâne același. Trupul lui Hristos are nevoie de „o mare trezire”, de o revelație și iluminare. Pavel vorbește despre aceasta: „și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui” (Efeseni 1:17-19). Pavel le spunea Efesenilor: „Mă rog ca Dumnezeu să vă dea o nouă descoperire și să vă deschidă ochii, ca să deosebiţi bine chemarea pe care aţi primit-o. Și de asemenea, Îl rog să vă dea nouă înțelegere despre moștenirea voastră, despre bogățiile în Hristos, care vă aparțin. Dumnezeu vrea să elibereze o putere măreaţă în voi - aceeași putere care a fost şi în Isus”, Potrivit lui Pavel, „nemarginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești”, este aceeaşi „nemărginită putere” pe care şi noi, cei care credem, o primim la rândul nostru (Efeseni 1:19-20). Preaiubiților, această viață de putere nu este o fantezie sau o iluzie teologică. Este o dispoziție făcută posibilă prin crucea lui Hristos și „trezirea” personală vine în ziua în care te uiți la viața ta, îţi ridici ochii spre El și strigi: „Doamne, accept ceea ce ai făcut pentru mine și îmi revendic locul în Tine.” © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 11, 2019
Source: Mana profetica
În trecut, cuvintele „Isus revine!” erau menţionate aproape în fiecare întâlnire a bisericii. Evangheliștii aduceau în discuție mesaje despre speranța revenirii lui Hristos și exista o teamă evlavioasă și speranță în inimile urmaşilor Săi. Astăzi, totuși, venirea Domnului este rar menţionată și, din nefericire, doar câțiva slujitori neprihăniți par să fie bucuroşi pentru acest eveniment. Biblia a avertizat despre această lipsă de veghere privind revenirea lui Isus: „Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi dupa poftele lor și vor zice: "Unde este făgăduința venirii Lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii!” (2 Petru 3:3-4). Sunt aceia care batjocoresc mesajul revenirii lui Hristos, dar o fac probabil din teamă - teama de a fi nevoiți să stea înaintea lui Dumnezeu pentru a-I da socoteală. Astfel de batjocoritori se află printre noi astăzi, propovăduind un nou mesaj: „Nu vă îngrijorați, Hristos nu vine. Soarele va urca mâine pe cer, anotimpurile vor veni și vor pleca. Toate avertismentele pe care le-am auzit în trecut nu s-au întâmplat, bucurați-vă și veseliți-vă”. Legile lui Dumnezeu sunt batjocorite în cele mai înalte locuri și nelegiuirea din țară merge crescând. Citim despre atrocitățile comise în întreaga lume și urmărim creșterea numărului de noi boli mortale, în timp ce catastrofele naturale cresc în număr și intensitate. Ar trebui să fie clar chiar și celor nelegiuiți că Domnul scutură tot ce poate fi zdruncinat. În Matei, Isus spune: „De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți” (Matei 24:44). Venirea lui Isus nu ar trebui să te deranjeze, ar trebui să te trezească! Dacă iubeşti cu adevărat pe cineva, doreşti să te apropii de acea persoană, nu? Imaginați-vă cum ar fi ca Isus să vă rostească numele? În mijlocul acestor vremuri, Isus spune: „Sigur că voi veni repede!” și mireasa lui Hristos răspunde: „Vino, Doamne Isuse” (vezi Apocalipsa 22:20). Aceasta este speranța noastră binecuvântată! © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 11, 2019
Source: Mana profetica
Poate un creștin să fie cu adevărat singur? Cunoscutul Evanghelist Billy Graham a spus odată că, în urma multor ani de contact cu oameni din întreaga lume, în opinia sa, singurătatea este cea mai mare problemă cu care se confruntă omenirea. Teoretic, niciodată nu ar trebui să fim singuri, deoarece Isus Hristos, cel mai mare Prieten pe care-L putem avea, a spus: „Nicidecum n-am sa te las, cu niciun chip nu te voi parasi” (Evrei 13:5). El trăiește în noi și noi dispunem de resurse despre care necredincioşii n-au nicio idee. În al doilea rând, avem o identitate de familie, deoarece am fost „născuți din nou” în familia lui Dumnezeu și acolo sunt copiii Lui, toţi frați și surori în Hristos. Cu toate acestea, creștinii se luptă cu singurătatea. În încercarea mea de a scăpa de singurătate, am dobândit câteva reguli de bază importante la care lucrez continuu: În loc să căutați oameni în care să puteți avea încredere, concentrați-vă în întregime pe Dumnezeu, Singurul care este demn de toată încrederea. În acest fel, vă opriți din a avea aşteptări mai mari de la oameni decât vă pot oferi. Faceţi-vă timp zilnic pentru a fi singuri cu Dumnezeu, indiferent de presiuni sau orare. Rugaţi-vă pentru orice problemă, fie că este mare sau mică. Biblia spune: „Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4:6-7). Învăţaţi să spuneţi nu. Dacă aveţi tendinţa de a fi o persoană dependentă de muncă (ceea ce înseamnă că singura voastră plăcere în viaţă este munca), recunoaşteţi lucrul acesta şi începeţi schimbarea. Eliberaţi-vă viaţa de activităţile neesenţiale, care vă fură timpul cu Dumnezeu, timpul cu familia, implicarea în biserică şi recreerea necesară. În loc să vă confruntaţi constant numai cu problemele proprii, îndreptaţi-vă către altcineva, cu scopul unei prietenii simple. Puteţi primi ceva mult mai mult decât ceea ce oferiţi. Chiar dacă aţi rămâne singuri, Isus este Sursa a tot ceea ce aveţi nevoie. Nicky Cruz, cunoscut evanghelist internaţional şi autor prolific, s-a întors la Isus Hristos dintr-o viaţă de violenţă şi crimă, după întâlnirea cu David Wilkerson în New York în 1958. Povestea convertirii sale dramatice a fost relatată mai întâi în cartea „Crucea şi pumnalul” de David Wilkerson şi mai târziu în propria sa carte best-seller „Fugi băiete, fugi!” © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, ian. 10, 2019
Source: Mana profetica
Pe măsură ce America se scufundă tot mai adânc în nelegiuire, tot mai mulți oameni din poporul lui Dumnezeu vor să meargă pe propriile lor căi. Astfel de oameni nu vor să fie îmbrăcați de Hristos în haine de neprihănire; ei doresc doar să trăiască singuri, fără obligații sau angajamente. Prin atitudinile lor, ei spun Domnului: „Lasă-mă să mă bucur de asocierea mea cu Tine, astfel încât ceilalţi să mă vadă la fel de bun”. Bisericile din America și din întreaga lume sunt pline de milioane de oameni care se numesc creștini dar care nu au nicio intimitate cu Isus. Ei nu petrec timp în rugăciune și nu citesc Biblia pentru a vedea ce dorește Domnul de la ei. Cumva, acești oameni s-au atașat de Numele lui Hristos pe cont propriu. Domnul nostru nu se va încurca însă cu un astfel de aranjament. Hristos avertizează în mod clar în Marcu: „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!” (Marcu 13:35-37). Citim pilda celor zece fecioare, cinci înțelepte și cinci neînţelepte (vezi Matei 25:1-13): „Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit” (Matei 25:5). Toate fecioarele, atât cele neînţelepte, cât și înțelepte, au adormit. Cum ar putea aceste fecioare înțelepte să adoarmă? Cum ar putea un slujitor evlavios, care atât de mult s-a pregătit pentru întoarcerea lui Isus, să adoarmă în timp ce Domnul vine? Să ne uităm la avertismentul lui Pavel: „Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut” (Romani 13:11). Pavel, de asemenea, avertizează: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele” (Efeseni 5:14-16). Dacă simți că ai devenit leneș în căutarea ta după Isus, determină-te să-L cauți cu toată inima, mintea, sufletul și tăria. Începe să te rogi pe parcursul zilei și să faci din Hristos centrul vieții tale. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, ian. 09, 2019
Source: Mana profetica