Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere… care a venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” (Fapte 8: 27-29). Acest etiopian, care era de fapt trezorier pentru Candace, regina Etiopiei, venise la templul din Ierusalim pentru a se închina, căutând să înceapă un nou fel de viață, el plecase de acolo căutând încă, citind Scripturile în carul său. Domnul l-a instruit pe Filip să călătorească pe acest drum, special pentru a putea întâlni pe etiopian. El a ascultat de Domnul, iar atunci când l-a văzut, s-a oprit să vorbească omului care citea tocmai textul din Isaia 53: 7: „ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura”. Bărbatul l-a întrebat pe Filip la ce se referea Scriptura, iar Filip, conștient de faptul că inima acestui om dorea adevărul, i-a oferit o explicație completă a adevărului lui Isus Hristos: „Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus” (8:35). Porțiunea din Scriptură pe care etiopianul o citea din Vechiul Testament făcea trimitere la împlinirea profeției cu privire la Domnul Isus Hristos. Filip era în stare să explice planul lui Dumnezeu de mântuire, botezul și noua împărăție a lui Dumnezeu - toate lucrurile care sunt absolut împlinite într-un singur Om - Isus. Etiopianul și-a deschis inima, a răspuns la mesaj și a fost mântuit. Când un credincios vestește Evanghelia unei inimi deschise, au loc minuni. Se poate să fiți în continuare în căutări pentru a înțelege mai multe despre Isus. Dacă este așa, Dumnezeu va răspunde cu siguranță strigătului inimii voastre pentru a afla mai multe despre El și va aduce pe cineva la voi. Sau poate că Domnul va crea o legătură divină, prin care să fiți în stare să slujiți altcuiva. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, mart. 14, 2019
Source: Mana profetica
Să presupunem că exact înainte ca Isus să Se înalțe — după cum Își prevede Biserica și recolta de dinaintea înoarcerii Lui — El prevede o cădere de la credință. Sufletul Lui este întristat, pentru că vede o renegare a credinței foarte răspândită. În loc să adune o recolta albă, oamenii Lui își petrec timpul și energia căutând un succes lumesc și lucruri materiale. Așa că Isus spune Tatălui: „Ei nu vor strânge recolta. Toate câmpurile albe zac adormite. Voi trimite o oaste de îngeri că să strângă recolta”. Tatăl este de acord și dintr-o dată, mii de ființe cereșți apar pe pământ, radiind de o strălucire supranaturală. Ce priveliște ar fi aceasta: ființe din altă lume, îmbrăcate în glorie, vorbind în biserici și în public. Sunt intervievați de reporterii ziarelor de știri, la radio și la TV. Ei vorbesc despre cruce, învierea și înălțarea lui Hristos, iubirea Lui și despre judecată care stă să înceapă. Și vorbesc cu atât elocventă și convingere că oricine ar fi captivat. Ei sunt precum mulți Iona, le vorbesc oamenilor și le dau avertismantul. Acum, să presupunem iar, că după un timp scurt, aceeași îngeri radianți devin captivați de lumeadin jurul lor. Sunt captivați de mâncarea fină, bunuri materiale, bogăție și siguranță și curând, încep să se ducă spre succes, faimă și avere. Și devin geloși unul pe altul, arătând manie, mândrie, invidie și zgârcenie. Cu alte cuvinte, devin exact că Biserica astăzi! Vă întreb, câtă influență ar avea asupra lumii? Cum ar putea să se aștepte să strângă o recoltă, fiind atât de prinși în sistemul lumesc? Mărturia lor ar fi deconectată și toată puterea spirituală s-ar scurge din ei, înaintând spre descurajare, teamă și îndoială. Spuneți-mi de ce ar vrea cineva Evanghelia mea, dacă m-ar vedea în starea asta, stresat mereu și fără bucurie? De ce ar crede mesajul meu, „Isus este suficient, este totul pentru mine, provizia mea constantă”, dacă întotdeauna mi-e frică, sunt îngrijorat și fără pace? N-ar ascultă nimeni niciun cuvânt din ceea ce spun. Cred că de fapt s-ar întreba: „Ce diferența face Hristosul tău? Nu pare a fi un doctor așa bun, dacă întotdeauna eșți în starea asta.” Preaiubiților, ceea ce arătăm contează. Ascultați la ceea ce spune Hristos despre Mireasa Sa în Cântărea Cântărilor: „Porumbiță...arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul! Căci dulce este glasul tău și fața ta, plăcută” (Cântărea Cântărilor 2:14). În esență Hristos ne spune: „Vreau să-ți văd zâmbetul”. Descrie acest lucru expresia ta? © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, mart. 13, 2019
Source: Mana profetica
În trei ani de slujire Isus a vindecat bolnavi, a redat vedere orbilor, a înviat morți, a hrănit în mod miraculos mulțimi de oameni, a predicat vestea bună săracilor și a spus adevărul poporului despre Tatăl lor ceresc. Această listă minunată de realizări a fost dusă la îndeplinire datorită ascultării Fiului față de voia Tatălui. În noaptea ultimei Cine, Isus își depăna conversația finală cu ucenicii și cuvintele Lui reflectau cunoașterea faptului că în curând urma să îi părăsească. În Ioan 17 citim că El a încheiat adunarea cu o rugăciune încurajatoare despre lucrurile care vor veni: o Biserică triumfătoare și biruitoare, un popor a cărui iubire unul față de celălalt va fi o mărturie pentru lume, putere divină și autoritate curgând prin urmașii Lui și gloria Tatălui odihnindu-se peste oamenii Săi. Cuvântul „a da” apare mai mult decât oricare altul în acest pasaj: „Tată, Tu mi-ai dat... Tu le-ai dat... Eu le-am dat.” Observăm în această rugăciune măreață că este în natura Tatălui să dea daruri bune copiilor Săi. Și când Și-a trimis Fiul, El a enumerat toate lucrurile pe care I le va da: „Îți voi da putere și autoritate în Numele Meu, popoarele lumii, cuvinte să vorbești și fapte de adus la îndeplinire. Și Îți voi da gloria Mea!” În schimb, vedem că Isus are aceeași natură dăruitoare la fel ca Tatăl. De fapt, în rugăciunea Sa, Isus trece în revistă toate lucrurile pe care El deja le dăruise ucenicilor Săi ― și lucrurile pe care va continua să le dea! Într-un fel, în acea seară Isus Și-a dat ucenicilor ultima Sa dorință și testamentul. El de fapt spunea: „Mi-am înființat împărăția prin a dărui, și tot așa doresc ca împărăția Mea să continue prin voi!” Ultimul lucru pe care Isus l-a dat ucenicilor Săi înainte de a pleca, a fost o anumită chemare ― chemarea de a dărui. Și această chemare continuă în noi. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, mart. 12, 2019
Source: Mana profetica
În calitate de creștini, suntem implicați în lupte spirituale ca si emisari personali în războiul Satanei împotriva sufletelor noastre. Deși trebuie să luptăm zilnic impotriva acestor puteri invizibile, Dumnezeu ne-a oferit o armură spirituală - scutul credinței, coiful mântuirii, platoșa neprihănirii și așa mai departe. „Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:11-12). Pe lângă descrierea armelor noastre de luptă, apostolul Pavel ne dă instrucțiuni importante: „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii” (Efeseni 6:18). Observați natura completă a acestei avertizări: „Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri”. Această nevoie de rugăciune constantă este probabil cel mai neglijat aspect al războiului spiritual. Așa cum Dumnezeu a promis să lupte cu armatele Israelului împotriva dușmanilor Săi, tot așa El promite să ne susțină cauza, pe măsură ce zilnic căutăm puterea Lui. Indiferent de ispitele care sunt îndreptate împotriva noastră, nimic nu se compară cu puterea minunată a lui Dumnezeu, care răspunde strigătului nostru după ajutor în ziua luptei. Data viitoare când vă aflați în mijlocul unei crize spirituale, aduceți-vă aminte de ceea ce a făcut Isus în noaptea în care a fost arestat: „Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: "Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog"” (Matei 26:36). Dacă Isus, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să se roage pentru a primi putere, ce ar trebui să însemne aceasta pentru noi? În Grădina Ghetsimani, Isus i-a avertizat pe ucenicii Săi și încă ne avertizează și pe noi astăzi împotriva leneviei în ce privește rugăciunea: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă” (Matei 26:41). Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, mart. 11, 2019
Source: Mana profetica
Ioan Botezătorul a fost un om al Cuvântului. El și-a petrecut întreaga viață studiind Scripturile în singurătate și meditând asupra legii. El a arătat spre Isus și a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1:29). El văzuse pe Duhul Sfânt coborându-se asupra lui Hristos în chip de porumbel și a auzit vocea Tatălui, declarând că Isus este Fiul Său. Cu toate acestea, Ioan se afla în închisoare, iar lucrarea sa puternică, sub ungere, fusese oprită de către regele Irod (vezi Luca 3:19-20). Acum, mulțimile care-l urmaseră pe Ioan au dispărut - „glasul celui care striga în pustie” tăcuse. Lucrarea publică a lui Ioan a durat doar un an, dar în acel timp, Dumnezeu Și-a demonstrat puterea prin predicarea lui. Isus știa că acest profet ar fi dorit mai degrabă să fie mort decât să stea închis în temniță. La urma urmei, el isi traise toți anii într-un pustiu, umblând și dormind prin peșteri. În timp ce Ioan era întemnițat, o încercare profundă și întunecată a sufletului l-a copleșit și a început să se îndoiască. Ioan trebuie să se fi întrebat de ce Isus nu l-a eliberat din temniță; doar Isaia proorocise că Mesia îi va elibera pe captivi când va veni. Vă spun sincer, Isus nu s-a supus așteptărilor lui Ioan. Era El într-adevăr Mesia Cel promis? (Vezi Matei 11:2-3). Același diavol care L-a ispitit pe Isus în pustie, a încercat să distrugă și credința lui Ioan. Iar el folosește astăzi aceleași minciuni și înșelăciuni împotriva noastră. Scopul lui este să planteze semințe de îndoială în noi despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre făgăduințele Lui și despre desfătarea Lui în noi. Satan vrea ca tu să devii nerăbdător atunci când aștepți răspunsuri la rugăciunile tale. Dar nerăbdarea față de Dumnezeu poate face ca rugăciunile tale să devină „un miros străin” în loc de tămâie frumos mirositoare. Iacov 1:2-4 ne oferă această încurajare: „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic”. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, mart. 08, 2019
Source: Mana profetica
Există un preț pentru a fi complet predați lui Dumnezeu, dar există și o mare răsplată. Când ești căldicel, având doar o formă de evlavie, dar fără putere – nici prea păcătos, nici prea sfânt – te simți acceptat și viața ta este relativ liniștită. Nu ești o problemă pentru cineva, nici măcar pentru diavol. Când îți este foame de Dumnezeu și începi să te saturi din Cuvântul Său, adesea oamenii nu înțeleg. Foamea pentru lucrurile lumești începe să scadă și astfel, intri într-un alt nivel de discernământ. Ești zdrobit, smerit în suflet și ai nouă o povară pentru biserică. Aștepți ca prietenii tăi să se bucure împreună cu tine, dar în schimb, încep să te numească „fanatic”. Moise a fost în mod minunat atins de mâna lui Dumnezeu și trezit în privința robiei poporului Domnului. El a fost atât de încântat de marea revelație a eliberării pe care a primit-o, încât a alergat ca s-o împărtășească cu frații lui: ”I-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi… Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea; dar n-au priceput” (Faptele Apostolilor 7:25). Moise era cel mai blând om de pe pământ; el a fost mistuit de Dumnezeu, nu spre a deveni mai strălucitor, ci spre a fi umil, într-un mod profetic. El dorea ca frații lui să audă și să vadă ceea ce Dumnezeu era pe cale să lucreze, dar în loc să se bucure împreună cu el, l-au respins, spunând: „Cine te crezi? Cine te-a făcut domn peste noi?” Într-o zi, urmau să înteleagă - dar nu atunci. De asemenea, atunci când împărtășești cunoștințe din Cuvântul lui Dumnezeu sau încerci să explici adevărurile pe care le descoperi, poți auzi: „Ești sigur că nu ai ajuns într-o extremă? Pentru mine este un lucru dificil să pot fi așa”. Și, ca să fiu sincer, poți să îți pierzi prieteni sau chiar membri din familie să se îndepărteze de tine. Marea recompensă pentru umblarea întregului drum cu Isus, merită orice neînțelegere care ar putea apărea în calea ta. Răsplata este să Îl ai pe Hristos întotdeauna alături! Există și alte recompense, dar prezența Sa constantă este tot ce vom avea nevoie vreodată. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, mart. 08, 2019
Source: Mana profetica