Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată” (Iacov 1:2-5). Iacov a fost un conducător al Bisericii, cu un mod direct de a vorbi - lipsit de cuvinte dulci sau de formulări speciale, el nu avea menajamente și mergea direct la subiect. După un salut scurt, el a trecut direct la acest imperativ, în scrisoarea sa: "să priviți ca o mare bucurie". Cu alte cuvinte, bucurați-vă când vă aflați în locul mai puțin plăcut, numit dificultate. Următoarele patru cuvinte vă vor putea ajuta să înțelegeți cum puteți afla bucurie atunci când împrejurările sunt aspre și dificile: PRIVIȚI - CUNOAȘTEȚI - LĂSAȚI - CEREȚI Iacov știa că atunci când veniți la Isus urmează să vă confrunți cu încercări și necazuri, iar el spunea că ori de câte ori le înfruntați, trebuie să le priviți ca pe o bucurie. Poate că va trebui să vă reorientați pentru a găsi bucurie, însă o veți găsi acolo. Aceasta vine din examinarea efectelor a ceea ce îndurați și din urmarea intrucțiunilor Bibliei, reflectând îndeaproape asupra lor. Nu renunțați înainte ca testarea voastră să se încheie. Un lucru important este să cunoașteți faptul că încercările voastre nu iau nimic de la voi; ci ele produc lucruri bune în voi. Se poate să simțiți ca și cum Dumnezeu ar fi împotriva voastră, dar El este pentru voi și vă maturizează, așadar, nu-I întrerupeți misiunea! Cu alte cuvinte, nu vă irosiți încercările! Ați putea fi aproape de final, lăsați dar ca harul lui Dumnezeu vă împuternicească să le puteți îndura. În cele din urmă, ce este de făcut dacă ajungeți într-un loc în care nu știți ce să mai faceți? Pur și simplu, cereți de la Dumnezeu înțelepciune și El vă va călăuzi. De fapt, a-I cere lui Dumnezeu este, într-adevăr, o altă expresie pentru rugăciune. Puneți-vă speranța în El și întrebați-L deschis, cu încredere! Tim Dilena a a fost pastor timp de 30 de ani în Detroit, iar apoi în NYC la Brooklyn Tabernacle. Pastorul Tim, împreună cu soția lui Cindy și cei 4 copii ai săi acum conduc biserica din Lafayette, LA. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, aug. 19, 2019
Source: Mana profetica
„Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată” (Iacov 1:2-5). Iacov a fost un conducător al Bisericii, cu un mod direct de a vorbi - lipsit de cuvinte dulci sau de formulări speciale, el nu avea menajamente și mergea direct la subiect. După un salut scurt, el a trecut direct la acest imperativ, în scrisoarea sa: "să priviți ca o mare bucurie". Cu alte cuvinte, bucurați-vă când vă aflați în locul mai puțin plăcut, numit dificultate. Următoarele patru cuvinte vă vor putea ajuta să înțelegeți cum puteți afla bucurie atunci când împrejurările sunt aspre și dificile: PRIVIȚI - CUNOAȘTEȚI - LĂSAȚI - CEREȚI Iacov știa că atunci când veniți la Isus urmează să vă confrunți cu încercări și necazuri, iar el spunea că ori de câte ori le înfruntați, trebuie să le priviți ca pe o bucurie. Poate că va trebui să vă reorientați pentru a găsi bucurie, însă o veți găsi acolo. Aceasta vine din examinarea efectelor a ceea ce îndurați și din urmarea intrucțiunilor Bibliei, reflectând îndeaproape asupra lor. Nu renunțați înainte ca testarea voastră să se încheie. Un lucru important este să cunoașteți faptul că încercările voastre nu iau nimic de la voi; ci ele produc lucruri bune în voi. Se poate să simțiți ca și cum Dumnezeu ar fi împotriva voastră, dar El este pentru voi și vă maturizează, așadar, nu-I întrerupeți misiunea! Cu alte cuvinte, nu vă irosiți încercările! Ați putea fi aproape de final, lăsați dar ca harul lui Dumnezeu vă împuternicească să le puteți îndura. În cele din urmă, ce este de făcut dacă ajungeți într-un loc în care nu știți ce să mai faceți? Pur și simplu, cereți de la Dumnezeu înțelepciune și El vă va călăuzi. De fapt, a-I cere lui Dumnezeu este, într-adevăr, o altă expresie pentru rugăciune. Puneți-vă speranța în El și întrebați-L deschis, cu încredere! Tim Dilena a a fost pastor timp de 30 de ani în Detroit, iar apoi în NYC la Brooklyn Tabernacle. Pastorul Tim, împreună cu soția lui Cindy și cei 4 copii ai săi acum conduc biserica din Lafayette, LA. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, aug. 19, 2019
Source: Mana profetica
Scriptura oferă exemple nenumărate despre modul în care prezența Domnului împuternicește poporul Său ca să trăiască pentru El. Luați-l ca exemplu pe Moise. El era convins că, fără prezența lui Dumnezeu în viața sa, era inutil pentru el să încerce orice. Când a vorbit față în față cu Domnul, a spus cu îndrăzneală: „Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici!” (Exodul 33:15). El spunea: „Doamne, dacă nu ești cu noi, nu vom reuși nimic. Nu vom face niciun singur pas fără asigurarea prezenței Tale”. Prezența lui Dumnezeu este cea care ne deosebește de cei necredincioși. Vechiul Testament este plin de relatări în care binecuvântări mari au venit peste cei care au avut prezența lui Dumnezeu alături. De exemplu, prezența lui Dumnezeu a fost atât de evidentă în viața lui Avraam, încât chiar și păgânii din jurul lui au recunoscut diferența dintre viața lor și a lui. Împăratul păgân Abimelec a spus: „Dumnezeu este cu tine în tot ce faci” (Geneza 21:22). Dumnezeu a promis lui Iosua că niciun dușman nu va putea să îi stea împotrivă atunci când prezența Lui va fi cu el: „Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da!” (Iosua 1:5-6). Când Duhul lui Dumnezeu este prezent în viața ta, poți fi un învingător, pentru că ai încredere în promisiunea Lui de a fi cu tine în tot ceea ce faci. Dumnezeu i-a împărtășit lui Isaia o făgăduință specială, pe care o dă celor pe care îi iubește: „Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!” Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu... Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău! Eu dau Egiptul ca preţ pentru răscumpărarea ta, Etiopia şi Saba, în locul tău... Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit şi te voi strânge de la apus” (Isaia 43: 1, 3, 5). Atunci când prezența lui Dumnezeu rămâne în voi, puteți trece prin orice foc și nu doar că veți supraviețui, ci și vă va păstra în siguranță și vă va proteja în toate acestea. Așa cum a fost cu Moise, cu Avraam și cu alții, aveți o mărturie puternică despre prezența lui Dumnezeu în viețile voastre, astăzi. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, aug. 02, 2019
Source: Mana profetica
„Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului!” (Psalmul 100:1) „Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie” (Psalmul 68:3). „Atunci toți cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.” (Psalmul 5:11) Dumnezeu vorbește cu seriozitate, atunci când spune că-Și dorește să fie slujit de copiii Săi cu bucurie și veselie - care este rezultatul unui mare adevăr fundamental: noi ne aflăm sub aripile Sale protectoare! El nu vrea ca noi să fim învinși și abătuți, trăind așa cum trăiesc cei necredincioși. Biblia abundă în povestirile glorioase ale celor care au avut parte de bucurie în încercările lor, chiar și atunci când toți ceilalți renunțaseră. Într-o situație, tot Israelul a murmurat și s-a plâns, cu excepția a doi bărbați ai lui Dumnezeu, Iosua și Caleb. Niciodată nu s-au răzvrătit în credința și bucuria lor, deși toți cei din jurul lor au ajuns în disperare și înfrângere (vezi Numeri 13). În alt caz, trei tineri evrei, Șadrac, Meșac și Abed-Nego, s-au bucurat spunând: „Vom sluji Dumnezeului nostru cu încredere și bucurie”. Ei s-au bucurat în Domnul și au rămas neclintiți în credința lor, pe măsură ce în mod miraculos au fost scăpați în cuptorul de foc (vezi Daniel 3). Apostolul Pavel a spus: „Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre." 2 Corinteni 7:4(2 Corinteni 7:4b). Încrederea totală în Domnul produce bucurie. Chiar și astăzi, Domnul are un popor care nu se va îndoi. Ei își înalță capul în toate încercările și dau slavă Domnului. Ei strălucesc ca niște exemple frumoase despre modul în care bucuria Domnului este posibilă în orice încercare. Dacă inima ta este împăcată cu Dumnezeu, ai tot dreptul să te bucuri și să te veselești! Iar și iar, Dumnezeu ne adeverește că vrea să se bucure de copiii Săi. Amintiți-vă: „Bucuria Domnului va fi tăria voastră“ (Neemia 8:10). © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, aug. 02, 2019
Source: Mana profetica
Când copiii lui Israel au fost izbăviți din Egipt și au trecut Marea Roșie, credința lor era la un nivel înalt. Ei au cântat, au dansat și au strigat laudele lui Dumnezeu, pentru că I-au văzut brațul puternic cu care i-a eliberat. „Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări… Dreapta Ta, Doamne, şi-a făcut vestită tăria; mâna Ta cea dreaptă, Doamne, i-a zdrobit pe vrăjmaşi… Şi Domnul va împărăţi în veac şi în veci de veci.“ (Exodul 15: 2, 6, 18) Însă israeliții au uitat repede lucrările Sale și au plecat departe de îndrumarea Lui. Ei s-au întors la îndoială și necredință, iar Tatăl ceresc a fost nesocotit. „Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste Cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel. Şi Domnul i-a zis lui Moise: "Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?"(Numeri 14: 10-11). Ce strigăt profund răsuna din inima lui Dumnezeu: "Ce ar trebui să fac pentru a găsi un popor care să aibă deplină încredere în Mine?" La fel ca și în zilele lui Moise, poporul lui Dumnezeu de astăzi se târăște din orbire în necredință, părând să creadă că harul lui Dumnezeu îi scutește de pedepsele păcatului. Însă Cuvântul arată clar că până și urmașii lui Hristos pot avea o inimă capabilă de necredință: „Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel Viu” (Evrei 3:12). Nu este vorba despre cei căzuți aici; ci le vorbește celor credincioși. "Fraților, păziți-vă, fiindcă puteți avea necredință în inimă - în voi!" Scripturile spun: „Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început" (3:14). Unii dintre oamenii lui Dumnezeu de astăzi pierd încrederea neclintită pe care au avut-o odată, din cauza încercărilor puternice. Isus ne-a avertizat cu privire la încercările credinței care preced revenirea Sa, pentru a ști să ne păzim de căderea în temeri și necredință. „Credința voastră este mult mai prețioasă decât aurul care piere, deși este testat prin foc.” (1 Petru 1:7) Deși vei trece prin încercări, nu permite credinței tale să fie diminuată de foc! În schimb, permite purificarea ei, pentru a te sfinți. Îndură dificultățile temporare, pentru o binecuvântare veșnică. Dumnezeul pe care Îl slujești te iubește și te poți încrede în El, pentru că te va trece prin orice încercare! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, aug. 01, 2019
Source: Mana profetica
"Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta" (Psalmul 16:11). Creștinii sunt tot mai nesatisfăcuți de starea în care se află lucrurile în lume și în biserică. Acești sfinți spun: „Dumnezeu are ceva mai mult pentru noi! El ne cheamă să-L cunoaștem mai bine și vrem să ascultăm de această chemare”. Ei încep să postească și se roage în căutarea lor pentru a ajunge mai profunzi în viața spirituală. Când Domnul vrea să se atingă de tine în mod supranatural, El va îți va scutura cuibul. O agitație divină inexplicabilă va veni peste tine și vei deveni dezinteresat de multe lucruri pe care le‑ai făcut în viață. Toate realizările tale te vor face să te simți gol și neîmplinit și vei simți o nevoie profundă, nesatisfăcută în duhul tău. Semnul acestei lucrări supranaturale este o inimă înfometată. În fiecare ceas pe cale, inima ta se va îndrepta spre El și gândurile Lui vor fi întotdeauna în mintea ta. Dumnezeu vrea ca tu să te desparți de lucrurile din această lume și să-ți găsești împlinirea în El. Este sufletul vostru înfometat pentru a primi mai mult din Duhul Sfânt în viața voastră? Simțiți chemarea Sa de a umbla mai profund cu Dumnezeu? Dacă este așa, puneți capăt războiului din inima voastră, predând totul Maestrului vostru. Puteți cunoaște pacea și fericirea adevărată în momentul în care renunțați la încercarea de a dobândi mai mult succes sau mai multe "lucruri" pentru a vă satisface ego-ul. Căutați-L numai pe Isus, iar viața voastră va căpăta un nou sens. Neliniștea va dispărea, ambiția lumească va muri, iar ochii spirituali vă vor fi deschiși spre adevăr. Când Duhul Sfânt vă va descoperi, veți cunoaște bogățiile adevărate în Hristos Isus. Vă veți trezi în fiecare dimineață cu bucurie, iar sufletul vostru va striga: „Am găsit ceea ce sufletul meu tânjea să găsească: odihna – plăcuta odihnă a Domnului meu". © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, iul. 31, 2019
Source: Mana profetica