Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Mi-am amintit în această dimineață de un prieten care obișnuia să îmi spună, legat de darul meu spiritual: „Dacă nu îl folosești, îl vei pierde.” Un gând care te aduce la realitate, nu-i așa Sfatul dat de Pavel lui Timotei se află în 2 Timotei 1:5-7: „Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că şi în tine. De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă...” Personal, nu cunosc pe nimeni care să fi primit un dar din dragoste, și care să fi refuzat să îl deschidă. În această dimineață, îi văd pe aceia care au primit un dar și, ca niște copii, l-au deschis cu anticipare și mult entuziasm. Erau nerăbdători să apuce ce era înăuntru, să îl analizeze și să-l studieze cu multă încântare și dorință de experimentare. Ești chemat să fii gata să îți împărtășești darul cu alții. Fii generos atunci când o faci! Îi ești plăcut Tatălui, atunci când apuci darul creativității moștenit de la El și îl folosești spre slava Lui și pentru extinderea Împărăției. Dumnezeu este implicat în zidirea Împărăției Sale și are nevoie astăzi de participarea ta în orice domeniu de slujire poți lucra. El te cheamă să îți pui competențele și darurile la lucru și să pui mâna pe plug. Pe măsură ce vei face acest lucru, vei crește și te vei dezvolta semnificativ, și îi vei impacta și pe cei din jurul tău. Este atât de mult lucru de făcut! Verset biblic: Exodul 36:1-2 - „Beţaleel, Oholiab şi toţi bărbaţii iscusiţi în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab şi pe toţi bărbaţii iscusiţi, în mintea cărora pusese Domnul pricepere, şi anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă.” © Ruach Ministries
mar, Noi 21, 2017
Source: Mana profetica
Un cuvânt care poate fi asociat la acesta este cuvântul „a se acorda” care înseamnă „a se potrivi” sau „a se îmbina, a se potrivi perfect cu ceva”. Dumnezeu, Creatorul nostru minunat a găsit potrivit să adune toate piesele vieților noastre pentru a le pune împreună într-un mod care să glorifice numele Său și să reprezinte intenția Sa și planul Său divin. Și aceasta într-un moment în care s-ar putea ca ceea ce vedem cu ochii naturali să contrazică acest lucru. Domnul îți cere azi să îți deschizi ochii inimii și să privești prin ochii credinței viitorul acoperit de promisiunile Sale. Credința ta în combinație cu promisiunile Sale va produce o sinergie care va avea ca rezultat evidențe reale ale bunătății și harului Lui în viața ta și vei fi o mărturie puternică a bunătății Sale pe pământul celor vii. El face toate lucrurile frumoase la vremea Lui. El toarnă puterea și dragostea Sa în vasele sparte ale vieților noastre puse în slujba Lui; parfumul răspândit Îl va determina să-Și întindă înspre tine brațul care nu este prea scurt ca să mântuiască, să vindece și să restaureze. Verset biblic: Romani 8:28 - „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. © Ruach Ministries
mar, Noi 07, 2017
Source: Mana profetica
Viața prosperă este caracterizată de un spirit al dărniciei. În Efeseni 4, Pavel descrie biserica din Efes ca fiind alcătuită din credincioși care s-au îmbrăcat în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Cei care odinioară trăiau un mod de viață egoist au ajuns acum să fie dătători remarcați pentru dărnicia lor. Munca și osteneala noastră nu sunt doar pentru împlinirea nevoilor noastre zilnice, ci și pentru a împlini nevoile Împărăției. Noi nu muncim doar pentru a urca pe scara profesională sau pentru a trăi în lux, ci și pentru a putea DĂRUI; toate împreună sunt beneficii ale muncii noastre. Dumnezeu îți cere azi să îți lași inima cucerită de Duhul Său pentru a crește în tine abilitatea de a dărui. Așa vei deveni un om puternic! „Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura” (Luca 6:38). Verset biblic: Efeseni 4:28 - „Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. © Ruach Ministries
lun, Noi 06, 2017
Source: Mana profetica
Îmi este adesea amintit faptul că suntem chemați să umblăm în biruință și propășire în orice vreme. Dar mai apoi mă întreb: De ce nu umblăm în ele? Răspunsul este cât se poate de simplu: analizându-ne gândurile, sistemele noastre de credință și sursa voii noastre, lucrul acesta ne va conduce întotdeauna la locul adevărului. Ce este adevărul? Adevărul poate fi subiectiv în funcție de circumstanțe, de tradițiile religioase sau de percepțiile noastre. Adevărul suprem revelat în Cuvântul lui Dumnezeu este singurul adevăr care poate elibera favoare și binecuvântare peste tine. Lucrul acesta este dependent de ceea ce cugeți în mintea ta. Cugetarea la Cuvântul lui Dumnezeu atrage binecuvântările în locul în care te afli; practicarea adevărului te așează în binecuvântare iar mărturisisrea adevărului îți realiniază sufletul și duhul pe calea cea dreaptă. Rămâi înrădăcinat în Cuvântul lui Dumnezeu și vei prospera în tot ce vei face. Vei fi ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Umblă cu Domnul și vei prospera mereu! Verset biblic: Psalmul 1:1-5 - „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.” © Ruach Ministries
joi, Noi 02, 2017
Source: Mana profetica
Ești chemat în această vreme să îmbini credința cu promisiunile lui Dumnezeu. Văd pe mulți care sunt atât de aproape de împlinirea a ceea ce au așteptat prin credință de la Domnul. Să nu care cumva să te gândești să renunți chiar acum! Dacă o vei face, vei deveni obiectul de joacă al vrăjmașului. În limba engleză este un acronim P.U.S.H. („apasă”, „accelerează”, „împinge”) care vine de la „Pray Until Something Happens” („roagă-te până când se întâmplă ceva”). La aceasta aș mai adăuga faptul că ești chemat să „perseverezi, să persiști până când ceva se întâmplă”. Perioada aceasta a însemnat testarea credinței tale, iar acum ești chemat să te așezi în locul biruinței asupra vrăjmașului tău. Iacov 1:2-4 (Bucurați-vă în încercări) „Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” Dă voie răbdării să-și facă desăvârșită lucrarea , ca să fii desăvârșit și matur și să nu duci lipsă de nimic. Îl aud pe Domnul spunând: „Eu sunt cu tine chiar și în ceasul cel mai greu și nu voi îngădui nimănui să îți facă vreun rău. Eu sunt cu tine și merg alături de tine. Vremurile de criză prin care treci reprezintă pentru Mine oportunitatea divină pentru a-ți descoperi cine SUNT EU. Sunt gata să Mă descopăr chiar și celui necredincios, chiar și celui cu inima împietrită, netăiată împrejur care ți-a stat împotrivă în toată această vreme. Întărește-te în credință și declară: „cel ce e în mine este mai mare decât cel ce este în lume.” Declară în dreptul tău adevărul din Cuvânul Meu și mărturisește: „Pot totul în Hristos care mă întărește.” Verset biblic: Psalmul 34: 5-7 - „Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.” 2 Samuel 5:20 spune: „David a venit la Baal-Peraţim, unde i-a bătut. Apoi a zis: "Domnul a risipit pe vrăjmaşii mei dinaintea mea, ca nişte ape care se rup." De aceea s-a dat locului aceluia numele Baal-Peraţim. © Ruach Ministries
lun, Oct 30, 2017
Source: Mana profetica
Versetele de mai jos ne înștiințează despre sfârșitul vremurilor când Isus va reveni. Isus Se va întoarce să-Și ia Mireasa, care va fi fără pată și fără zbârcitură și gătită pentru nuntă. Este vremea dinaintea căsătoriei, a unirii celor doi... În perioada dinaintea căsătoriei, cei doi trebuie să-și verifice veșmintele de nuntă pentru a fi curate pentru momentul căsătoriei și totodată să se asigure că au rupt orice legătură de dragoste anterioară. Pregătirea poartă cu sine un sentiment al destinului, al așteptării. Mireasa lui Hristos este pregătită; întrebările care se pun acum sunt: Sunt hainele noastre curate? Avem suficient ulei în candelă? Suntem gata să ieșim în întâmpinarea Mirelui? În contextul în care ne focalizăm atât de mult pe miracole, pe realizarea unor lucruri mari pentru Dumnezeu, trebuie să avem grijă să nu pierdem adevăratul centru al atenției, acela de a ne pregăti pentru întoarcerea Lui. Verset biblic: Matei 25:5-10 - „Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: "Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!" Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: "Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele." Cele înţelepte le-au răspuns: "Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă." Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. © Ruach Ministries
vin, Oct 27, 2017
Source: Mana profetica