Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Experiențele de convertire sunt adesea emoționale, deoarece sunt noi și incredibil de speciale. Cât de minunat este să fii eliberat de păcat și de robie și să fii lansat într-o viață cu totul nouă în Hristos! Creșterea noastră spirituală timpurie este ca și a unui copil care învață să meargă. Este interesant atunci când un copil face primii pași și există multă încurajare și aplauze din partea celorlalți. Dar curând după ce a început să meargă, el nu mai este în centrul atenției, iar când începe să tragă de plante prin casă și să facă mizerie peste tot, este disciplinat, deși delicat, iar lucrurile nu mai sunt atât de interesante cum erau înainte. Creșterea voastră spirituală este similară. Când erai copil în Domnul, ai simțit că Dumnezeu ți-a acordat o atenție specială, iar cei din jurul tău te-au încurajat necontenit. Cu toate acestea, nu trebuie să rămâi un copil pentru totdeauna. O parte a procesului de maturizare implică viața prin credință și trebuie să înveți să te bizui pe Cuvântul lui Dumnezeu. Imaginează-ți cât de pierdut ai fi dacă mântuirea ta s-ar baza de fapt doar pe sentimentele tale. Pavel ne îndeamnă: ”Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte” (Filipeni 3:13). Nu trebuie să te bazezi niciodată pe experiențele emoționale din trecut. Ceea ce contează astăzi este să ai încredere în promisiunile Sale. ”Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” (2 Petru 1:4). Petru clarifică faptul că obținem natura lui Hristos prin însușirea făgăduințelor legământului lui Dumnezeu și nu printr-un alt fel de mijloc. El aduce în viața noastră o reînnoire și o ungere proaspătă, dar trebuie să ne menținem o viață de credință, încât El să-Și păstreze promisiunile față de noi. ”Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale …. să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin” (Iuda 24-25). © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 13, 2018
Source: Mana profetica
O viață a iubirii este singura modalitate de a „fi plăcuți [lui Dumnezeu] în orice fel” (Coloseni 1:10). Din moment ce Dumnezeu este o ființă emoțională, El trăiește bucuria și tristețea la fel cum o facem și noi. Cuvintele și faptele noastre zilnice Îl pot nemulțumi sau Îl pot face să Se bucure de noi prin cântări de laudă. Ce gând minunat! Astăzi, tu și cu mine putem să-L mulțumim pe Dumnezeul universului. Deși El este dincolo de orice nivel al înțelegerii, omnipotent, omniprezent și omniscient, inima Lui poate fi încă atinsă de acțiunile noastre iubitoare, chiar și în activități obișnuite. Ce altceva, decât dragostea, L-ar putea mulțumi pe un Dumnezeu al iubirii? Dragostea este întotdeauna temelia. Iată de ce Biblia declară: „Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste” (Galateni 5:6). Chiar dacă semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam a fost circumcizia tuturor băieților, venise o nouă zi și a fost stabilit un legământ mai bun. Circumcizia, rasa, talentul, banii, faima, educația sau orice altceva ce noi prețuim foarte mult, devine irelevant in comparație cu dragostea. O persoană iubitoare, sau mai bine zis o biserică plină de oameni iubitori, are o putere extraordinară de a influența oamenii pentru Dumnezeu. Un cuplu în vârstă dintr-un stat sudic a vizitat odată biserica noastră, iar după serviciul religios a venit până la mine în birou. Omul deveni foarte emoțional, în timp ce-mi spunea: „Pastore, nu ne-am mai închinat niciodată cu oameni negri sau latini, niciodată în viața noastră. Dar când ai îndrumat pe oameni să se salute unii pe alții, tot felul de oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată m-au îmbrățișat ca și cum aș fi fratele lor.” Lacrimile i-au umplut ochii și a continuat: „Am simțit mai multă dragoste în această dimineață de la niște străini decât am trăit vreodată în treizeci de ani în biserica mea de acasă.” Ce binecuvantare! El nu a menționat predica mea sau cum a cântat corul. Ceea ce i-a atins inima și i-a deschis ochii a fost dragostea lui Dumnezeu curgând! © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 06, 2018
Source: Mana profetica
Majoritatea creștinilor vor să audă și să cunoască vocea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea cu siguranță să vorbească poporului Său. Dar mulți credincioși se îndepărtează de Domnul făcându-şi un idol - un pastor preferat, profesor sau evanghelist - care îi vorbește numai lucruri bune. Pentru a cunoaște vocea Tatălui, trebuie să mergem direct la El fără un intermediar. Dumnezeu dorește să vă vorbească ca și cum ați fi așezaţi la cină împreună cu El. El vrea să vorbească cu voi de la inima la inimă, despre toate problemele voastre. Biblia spune: „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Acest verset este adesea aplicat celor nemântuiți; vorbim despre Isus stând la ușa păcătosului, căutând intrarea către ei. Dar Hristos vorbește aici credinciosului! Contextul arată că vorbește cu cei îmbrăcați în haine albe (neprihănire), care au cumpărat aur rafinat în foc, ai căror ochi sunt unşi (având revelație) și sunt iubiți, mustraţi și purificați (vezi versetele 18-19). Aceștia sunt oameni care s-au pocăit, sfinți care vor să cunoască vocea lui Dumnezeu! Ușa la care se face referire în versetul 20 reprezintă un angajament - unul pe care mulți creștini încă nu l-au făcut complet. Vă rugați lui Dumnezeu și-I cereți sfatul și călăuzirea, dar El vrea mai mult! El vrea apropierea ta, cele mai adânci emoții. El vrea să stea cu tine și să-Ţi împărtășească tot ce este în inima Lui. Isus stă la ușă bătând, invitându-te să deschizi ușa. El cere un angajament de credință care presupune că îţi vei deschide inima, sufletul și mintea pentru El. În prezența Lui, stai deoparte cu El, şi Îl vei cunoaște. Și vei învăța să-I cunoști vocea - vocea Celui Care te iubește suficient de mult pentru a continua să bată. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 06, 2018
Source: Mana profetica
Te-ai luptat vreodată să te supui lui Dumnezeu pentru că ai vrut cu adevărat să mergi înainte și să faci ceva singur? Dacă da, vă pot doar îndemna să examinați chemarea voastră. Faceți exact ceea ce Dumnezeu vă spune să faceți și mergeți exact acolo unde vă conduce. Dacă sunteți acolo acum, sunteți în pace. Dar dacă nu sunteți în pace, poate că nu vă încredeți în Domnul așa cum ar trebui să o faceţi. Poate că lucrurile pe care le faceți acum în locul lui Dumnezeu păreau nesemnificative pentru voi. În mintea voastră, ele pot să nu se ridice la standardul a ceea ce percepeţi că ar fi chemarea voastră înaltă. Dar când faceți pace cu locul în care v-a trimis Dumnezeu, veți fi binecuvântați din belșug. Domnul „vă cunoaște limitele” și vă va învăța, vă va ține în picioare și vă va binecuvânta dincolo de orice imaginaţie. Ideea este, întotdeauna să mergeți (sau să rămâneți) unde v-a îndrumat în înțelepciunea Lui infinită. Fii pregătit să treci prin niște teste serioase. Citiți în Vechiul Testament că mulți dintre slujitorii lui Dumnezeu au făcut un prim pas de ascultare, dar apoi au murmurat și s-au plâns când lucrurile au devenit grele. Fiecare slujitor adevărat al lui Dumnezeu se poate gândi: „Doamne, nu știu dacă mă descurc. Nu sunt sigur că o să reușesc.” Petru ne avertizează cu iubire că vom avea uneori întrebări cu privire la lupta cu care ne confruntăm. „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui” (1 Petru 4: 12-13). Cârtirile și plângerile noastre pot face ca inimile să se împietrească, așa că trebuie să veghem asupra lor. Când Dumnezeu spune slujitorilor Săi să aibă încredere în El, trebuie să facem ceea ce spune El, fără să cârtim, știind că El are cele mai bune interese asupra inimilor noastre. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 06, 2018
Source: Mana profetica
Versetele din Scriptură care descriu scopul lui Isus pe pământ se găsesc în Luca 4:18-19: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.” Pe oriunde a mers Isus, inima Lui a fost atinsă de nevoile oamenilor. Ori de câte ori vedea pe cineva care are nevoie de vindecare, se oprea și îi vindeca. De fapt, El S-ar fi abătut de la calea Lui, dacă ar fi fost necesar, pentru a-i găsi pe cei în nevoie. Când oamenii au fost flămânzi, Isus i-a hrănit. El a avut o mare compasiune pentru cei răniți, pentru cei paralizaţi, pentru orbi, pentru cei care erau ca niște oi fără păstor. Isus nu a fost un vindecator itinerant, deși El a vindecat oameni pe oriunde a mers. Nu a fost un avocat social itinerant, deși a arătat compasiune. Mai întâi de toate, Isus a fost un predicator! "Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu" (Marcu1: 14). El a venit să-i elibereze pe cei captivi, să propovăduiască vestea cea bună a puterii Sale de salvare, să predice Evanghelia. Dacă fiecare dintre noi am putea să avem aceeași viziune pe care a avut-o Isus, misiunea Sa principală pe fața pământului ar deveni, de asemenea, misiunea noastră principală. Am fi atât de plini de dragostea lui Hristos încât nimic nu ne-ar putea împiedica să-L proclamăm. Oamenii din jurul nostru n-ar fi capabili să scape de auzirea continuă a numelui Isus. Și crede-mă, sunt necesare cuvinte! Acțiunile sunt bune, dar nu există nicio adevărată proclamare a Evangheliei fără cuvinte. Nu-ţi fie rușine să vorbeşti despre Isus. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te împuternicească astfel încât cuvintele să curgă prin tine în mod natural. Isus vrea ca noi să folosim Evanghelia pentru a comunica adevărul și viața şi altora. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 06, 2018
Source: Mana profetica
Creștinii care eșuează în a se ruga nu își dau seama de pericolul în care se află. Puteți să argumentați: ”Care e problema dacă unii creștini nu se roagă? Ei sunt încă credincioși - iertați și merg în cer.” Tatăl nostru ceresc înțelege că trăim într-o perioadă foarte aglomerată, cu multe cereri asupra timpului și energiei noastre, iar creștinii sunt la fel de ocupați în afacerile și în activitățile lor ca oricine altcineva. Totuși, nu pot să cred că Dumnezeu acceptă cu ușurință refuzul nostru de a ne apropia de El, lucru care L-a costat viața singurului Său Fiu. Tatăl a suferit trimițându-L pe Isus să fie batjocorit și răstignit, pentru ca noi să putem veni la El în mod liber. Dar trece zi după zi și mulți dintre copiii Lui nu se apropie de El până duminica la biserică. Când Adam s-a ascuns de Domnul în Grădina Edenului, Dumnezeu l-a întrebat: ”Unde ești?” (Geneza 3:9) Bineînțeles, Dumnezeu știa unde era Adam, dar Domnul îl întreba pe Adam de ce a neglijat părtășia cu El. Creștinii care nu reușesc să se apropie de Tatăl ajung în starea bisericii din Sardes. ”Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: "Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort” (Apocalipsa 3:1). Isus spune de fapt: ”Poți fi o persoană bună care este în stare să facă orice pentru oricine, dar un element de moarte s-a strecurat în viața ta din cauza neglijenței tale. Ceva din lume te-a pângărit.” Care este lucrul la care se face referire aici? Lipsa rugăciunii! Credincioșii din Sardes nu au mai vegheat în rugăciune, nu-L mai așteptau pe Domnul și nu Îl mai căutau așa cum o făcuseră odată. Ei au devenit neglijenți, dar Domnul le spune în Apocalipsa 3:4: ”Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele . Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.” Acum, du-te în locul tău de rugăciune. Domnul ți-a oferit acces la El și ne promite că ne va satisface orice nevoie. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, sept. 06, 2018
Source: Mana profetica