Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Psalmul 34 se referă la credincioşia Domnului nostru de a-Şi elibera copiii din încercări şi crize mari. David a spus: „Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea” (Ps. 34: 4, 7, 17, 19). Observaţi afirmaţia lui David: „Eu am căutat pe Domnul” (vs. 4). David tocmai fusese capturat de filisteni şi când a scris Psalmul 34, el a afirmat: „Am fost într-o situaţie atât de copleşitoare încât am jucat rolul unui nebun. Totuşi, în interior mă întrebam: „Cum s-a întâmplat asta? Doamne, ajută-mă!” Aşadar, se pare că David ar fi spus: „Am strigat dinlăuntrul meu, fără să ştiu ce sau cum să mă rog. Şi Domnul m-a auzit şi m-a eliberat”. David a declarat: „Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure”(Ps. 34:2). David spunea în esenţă: „Am ceva de spus tuturor oamenilor umili ai lui Dumnezeu de pe pământ, acum şi în veacurile viitoare. Atât timp cât există această lume, Domnul va elibera pe toţi cei care Îl cheamă şi se încred în El. În mila şi în dragostea Lui incredibilă, El m-a eliberat”. Iată ce puteţi învăţa din Psalmul 34: Când vrăjmaşul, Satan, vine la voi ca un potop, când vă aflaţi în apele profunde ale încercărilor, când necazurile vă trezesc îndoieli în minte, când haosul vă înconjoară şi nici măcar nu mai puteţi gândi limpede, nu aveţi nevoie de o carte de rugăciuni sau de o doctrină care să vă sprijine - tot ceea ce trebuie să ştiţi este că Domnul nostru binecuvântat aude orice plâns sincer, tare sau negrăit, iar El răspunde. Domnul este credincios să audă fiecare murmur, indiferent cât de vag ar fi, acesta va ajunge, cu siguranță, la El. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, feb. 05, 2019
Source: Mana profetica
Apostolul Petru ne spunea: „Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească” (1 Petru 1:10-12). Trebuie să înţelegem că aceşti profeţi ştiau care era chemarea lor – să prorocească şi să vorbească Cuvântul lui Dumnezeu. Ei spuneau un cuvânt cu putere, deoarece cunoşteau ceea ce era în inima lor şi voiau să fie siguri că au înţeles impactul mesajului, înainte să-l exprime oamenilor. Ei „au cercetat şi au căutat stăruitor”, urmărind cu răbdare să cunoască adevărul. Dacă nu suntem atenţi, putem aborda cu superficialitate Cuvântul lui Dumnezeu şi putem să citim doar părţile care ne plac din acesta. Procedând astfel vom pierde adevărurile pe care El intenţionează să ni le descopere. Prin urmare, este vital să cercetăm Cuvântul cu atenţie. Există vreun domeniu din viaţa voastră care a scăpat de sub control? Poate fi o problemă cauzată de păcat sau de relaţiile voastre. Poate fi posibil să nu fiţi dispuşi să vă deschideţi inima la plinătatea Cuvântului lui Dumnezeu şi să-L rugaţi pe Duhul Sfânt să aplice Cuvântul în inima voastră. Cred cu adevărat că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile prin Scriptură pentru beneficiul nostru, spre bine, învăţătură, mustrare şi corectare. El vrea ca noi să devenim pe deplin maturi în El. Dar dacă nu ne folosim de întregul adevăr, nu vom beneficia de el. Şi dacă nu ascultăm vocea Duhului Sfânt atunci când studiem Cuvântul, putem să credem lucruri care nu sunt de fapt acolo. Este important să cunoaşteţi nu numai Cuvântul lui Dumnezeu, ci pe Dumnezeul din Cuvânt. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, feb. 04, 2019
Source: Mana profetica
„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii” (Psalm 46:1-3, 10-11). „Opriţi-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu!” este un verset incredibil despre care au fost scrise multe cântece și au fost predicate nenumărate predici. Dar ce anume înseamnă să stați liniștit? Înseamnă că pur și simplu nu facem nimic? Poate că vă întrebați exact cum trebuie să fiți în continuare, când totul în jurul vostru este nelinişte și necaz - chiar și ceea ce ar pretinde că îl reprezintă pe Dumnezeu. Cum renunți la dorinţa de a încerca să-ţi dai seama ce se întâmplă când asta e tot ceea ce ai ştiut să faci până acum? În realitate, cea mai profundă lucrare a lui Dumnezeu este aceea care are loc în omul ascuns al inimii. Nu este ceva care face mult zgomot. Domnul Însuși a exprimat acest adevăr, pe când a chemat pe poporul Său prin profetul Isaia: „Căci astfel spune Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră” (Isaia 30:15). Cu alte cuvinte, „Ați fi găsit puterea adevărată, doar renunțând la toate eforturile umane și punându-vă încrederea în lucrarea pe care numai Eu o pot face”. Aceasta este esența reală a creșterii creștine. Amintiți-vă că viața creștină este o viață supranaturală. Niciunul dintre noi nu ne putem face sfinți prin puterile noastre - nu putem decât să ne predăm viața Celui care face această lucrare de sfințire în noi. Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994, la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, feb. 01, 2019
Source: Mana profetica
Fostul astronaut Charlie Duke a vorbit odată despre ce înseamnă să te afli într-o capsulă spațială, la 28.000 de mile distanţă de Pământ, care se îndreaptă spre Lună. În timp ce echipajul întoarse nava pe partea lui, cineva a exclamat: „Ce privelişte incredibilă!” Toți au privit și au văzut planeta Pământ, atârnând minunat în spațiul negru - o minge uriașă și strălucitoare, susținută de nimic. Întreaga echipă a fost copleșită la vederea acestui lucru; ei știau că numai un Creator incredibil ar fi putut face asta. Dumnezeu a folosit minunat referința la creația Sa atunci când îl scotea pe Iov din suferințele sale: „Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? "(Iov 38:4,6). El a întrebat: „Ce anume ţine pământul în spațiu?” Și el continuă: „Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei? Când i-am făcut haina din nori şi scutece din întuneric; când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi; când am zis: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale?” „Pe ce cale se împarte lumina? Şi pe ce cale se împrăştie vântul de răsărit pe pământ? Cine a deschis un loc de scurgere ploii şi a însemnat drumul fulgerului şi al tunetului, pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni; pentru ca să adape locurile pustii şi uscate, şi ca să facă să încolţească şi să răsară iarba?” Dumnezeu l-a trecut practic pe Iov printr-un „curs al puterii”, dezvăluindu-și creația trecută. Prin toate acestea, lui Iov i s-a spus: „Mă acuzi de neglijenţă și te îndoiești de puterea Mea de a te elibera, totuși ți-am arătat cât de mult îmi pasă de toată creația mea extinsă” (citiți acest lucru în Iov 38 și 39). Iov s-a simţit copleșit și atunci când a privit la problemele sale din nou, el a spus: „Am fost atât de nebun. M-am uitat la lucrurile greșite. M-am concentrat pe durerea mea când ar fi trebuit să privesc la Tine și la măreția Ta. „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale” (vezi 42:2). Dacă îţi aţinteşti privirea asupra lui Dumnezeu și asupra măreției Lui, frica și îndoiala nu vor putea să-ţi cuprindă inima. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, feb. 01, 2019
Source: Mana profetica
În epistola sa către biserică, Iuda avertizează: „Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos” (Iuda 1-4). Iuda ne avertizează că învățătorii falși vor intra în Casa lui Dumnezeu, având un singur scop în minte: să pervertească harul Domnului. El spune: „Satana trimite o anumită doctrină falsă pentru a o infiltra în biserică și aceasta va veni prin predicatori, învățători și evangheliști. Ei vor lua harul lui Dumnezeu și îl vor răstălmăci subtil, manipulându-l până când va produce o lascivitate în poporul lui Dumnezeu”. În fiecare duminică, creștinii se adună în Casa lui Dumnezeu pentru a se închina, a auzi Cuvântul și pentru a se bucura de părtășie. Cu toate acestea, mulți dintre aceiași oameni care se prezintă a fi oameni sfinţi, duc o viață plină de pofte şi păcate. Probabil că diavolul nu urmăreşte neapărat să te întineze și să te ispitească cu păcate grosolane. Cu toate acestea, dacă reuşeşte să te facă să priveşti harul ca o scuză pentru a păcătui, atunci el poate să te aducă din nou pe calea robiei. Dacă aveți o înțelegere cu adevărat biblică a harului, dușmanul nu vă poate înșela și seduce. Iată trei garanții împotriva seducțiilor minciunilor lui Satana referitoare la har: Zidiţi-vă credința, studiind cu sârguință Cuvântul lui Dumnezeu, atât citindu-l cât şi ascultându-l. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, nu numai în biserică, ci şi în privat. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci aşteptaţi cu nerăbdare întoarcerea Domnului nostru. Aveți capacitatea de a împlini toate cele trei lucruri menţionate mai sus, și, dacă le împliniţi, spune Iuda, veți culege aceste roade: „El poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 24).Aleluia! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, feb. 01, 2019
Source: Mana profetica
Este ușor să luăm ca un lucru de apucat minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în trecutul nostru. Cu toate acestea, Biblia ne spune să ne aducem aminte de toate eliberările noastre. Îndemnul lui Moise către Israel, după minunea de la Marea Roșie, a fost: „Adu-ți aminte de ziua în care ai ieșit din Egipt, din casa robiei” (Exodul 13:3). Domnul le-a spus în esență: „Păstrați aceste amintiri și de fiecare dată când vă confruntați cu o încercare, amintiți-vă toate minunile pe care vi le-am oferit. Asigurați-vă că le-ați spus şi copiilor voștri, ca acest lucru să întărească credința voastră și credința generațiilor următoare”. Amintirea eliberărilor noastre din trecut ne ajută să ne mărim credința în momentele dificile prin care putem trece acum. Când David s-a oferit voluntar să lupte cu uriașul Goliat, regele Saul i-a spus: „Nu poţi să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui”(1 Samuel 17:33). Dar David şi-a amintit cum a ucis un leu și un urs cu mâinile goale atunci când își păzea oile. El i-a spus lui Saul despre aceasta și l-a asigurat: „Aşa a doborât robul tău leul şi ursul; şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui Viu” (17:36). David știa care era pericolul de a îl înfrunta pe Goliat, dar nu era un novice, un copil naiv plin un curaj nebun, căutând să se lupte cu cineva. Nu, ci el și-a amintit pur și simplu eliberările din trecut și era sigur de victoria ce avea să urmeze. El și-a privit dușmanul în ochi și a spus: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean” (17:37). Te confrunți cu un uriaș în viața ta? Îţi aduci aminte de timpul când Dumnezeu ți-a vindecat trupul și te-a ridicat? Îţi aminteşti de momentele când El ţi-a purtat de grijă chiar şi financiar, pentru a te ajuta? Nu te lăsa cuprins de frică, ci gândeşte-te la credincioșia Sa și încrede-te în El pentru a te elibera din nou. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, ian. 31, 2019
Source: Mana profetica