Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Cred că majorității credincioșilor nu li se schimbă credința cu mai mult de cinci procente față de ceea ce credeau în urmă cu doi ani de umblare cu Domnul. Când ne confruntăm cu versete biblice și cu adevărul neconfortabil pentru noi, ne ascundem în spatele cuvintelor: ”Dar așa am făcut întotdeauna. Asta am crezut întotdeauna.” Când luăm Biblia și nu cerem ajutorul Duhului Sfânt, este ca și cum am spune: ”Doamne, fă un lucru nou în mine, dar eu nu voi schimba nimic din ceea ce cred.” Aceasta este o rugăciune ciudată, nu-i așa? Nu e de mirare că noi creștem atât de puțin în credința noastră și vedem atât de puțini convertiți la Hristos. Adesea, definim lucrurile importante, nu prin ceea ce ne arată Duhul Sfânt în Scriptură, ci prin ceea ce am văzut crescând în biserică. ”Așa ar trebui să arate închinarea, pentru că așa am făcut întotdeauna în biserica la care merg.” Este dificil pentru noi să venim la Cuvântul lui Dumnezeu și să spunem: ”Duhule Sfânt, învață-mă, chiar dacă este împotriva a tot ceea ce am fost condiționat să cred.” Și totuși trebuie să facem asta. Este nevoie de timp ca Duhul Sfânt să ne învețe sensul unui pasaj. Dacă nu așteptăm pe Duhul Sfânt, încrezându-ne în El, putem să ne răcim și să pierdem părtășia adevărată cu Dumnezeu, chiar dacă avem în fiecare zi timpul nostru de părtășie. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu." - lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc - acestea sunt lucrurile pe care ni le-a descoperit Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul caută toate lucrurile, chiar lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:9-10) De fiecare dată când deschidem Biblia, să ne oprim și să ne rugăm, fie pentru cincisprezece secunde, fie pentru cincisprezece minute, cerând Duhului Sfânt să ne învețe. ”Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale!” (Psalm 119: 66) Apoi viața noastră va fi tot mai asemănătoare cu a Lui Isus în fiecare zi. Jim Cymbala (Jim Cymbala a început lucrarea ”Brooklyn Tabernacle” cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică, și dărăpănată, într-o zonă dificilă a orașului. Nativ din Brooklyn, el este un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.)
lun, iul. 30, 2018
Source: Mana profetica
Trupul tău este templul Duhului Sfânt și din acest sfânt sanctuar din inima ta, El Își pune amprenta asupra tuturor emoţiilor tale - înfrângerea, încurajarea, mângâierea, convingerea, îndrumarea, învățarea, mustrarea, manifestarea realității lui Hristos. Ce cadou minunat! Din păcate, mulți neglijează acest dar minunat din noi. Iar unii chiar ignoră în întregime Duhul lui Dumnezeu, trăind în viața lor de zi cu zi, ca și când El nu mai locuieşte înlăuntrul lor. Preaiubiților, darul Duhului Sfânt în noi ne oferă toată puterea, resursele, speranța, harul și pacea de care vom avea vreodată nevoie. Și, totuși, Îl supunem abuzului îngrozitor al neglijenței. Da, este abuz împotriva Duhului pentru ca noi să purtăm poveri inutile - să ne afişăm înaintea unei lumi stricate tulburaţi, comportându-ne ca și cum Dumnezeul nostru ar fi murit. Noi trebuie să fim mărturie pentru cei din jurul nostru și dacă nu alergăm la Domnul cu întrebările și poverile noastre, atunci lumea are tot dreptul să ne întrebe: "Unde este Dumnezeul tău? Unde este Hristosul despre care vorbești atât de mult?" Noi toți ar trebui să fim o mărturie vizibilă a prezenței Duhului Sfânt în viețile noastre. Această generație pierdută, dărâmată și confuză trebuie să ne vadă și să ne audă proclamând: "Sufletul meu este în odihnă, mintea mea în pace, pentru că locuieşte în mine Duhul lui Dumnezeu Însuși! El mă călăuzește și linişteşte sufletul meu tulburat. Nu mă tem de rău pentru că dorm și apoi mă trezesc în puterea mântuitoare a Duhului Sfânt - care trăiește în mine!" „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7) Este un lucru să citezi acest verset și altul să-l crezi! Lăsați ca Duhul Sfânt din voi să vă aducă o revelație a adevărului Cuvântului Său. El vă va dezvălui secretul prezenței Sale și veți înainta în libertatea Sa glorioasă.
vin, iul. 27, 2018
Source: Mana profetica
”Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14) Mulți oameni din biserica zilelor noastre încearcă să determine apropierea revenirii lui Hristos citind semnele vremurilor. Cu toate acestea, una dintre cele mai clare declarații pe care le face Isus despre a doua Sa venire este cuprinsă în versetul de mai sus: ”Sfârșitul va veni numai după ce Evanghelia a fost propovăduită tuturor națiunilor” - ca și mărturie. Cuvântul pe care Isus îl folosește pentru cuvântul ”martor” în acest verset este același cuvânt grecesc folosit pentru ”mărturie”, care literalmente înseamnă dovada unui anumit fapt. Hristos vorbește aici nu doar despre a propovădui Evanghelia, ci și despre a o prezenta ca pe o mărturie. Mai exact, Evanghelia pe care o propovăduim este eficientă numai dacă este susținută de o viață care mărturisește realitatea ei. Prea mulți lucrători, tineri și bătrâni, aleargă peste tot în lume în căutarea unor strategii de creștere a bisericilor lor. Participă la seminarii, convenții și ”consilii de experți” care caută soluția potrivită pentru a construi o biserică mai mare. Pe de altă parte, alții aleargă către așa zisele ”treziri” în speranța că vor învăța noi metode despre cum pot face ca Duhul Sfânt să umple congregația lor. Dar este nevoie de mult mai mult decât idei sau strategii noi pentru a atinge națiunile pentru Hristos. Sunt recunoscător că există excepții și că Dumnezeu Se mișcă puternic în biserici, unde pastorii captează o viziune și își petrec timpul cu fața la pământ înaintea Domnului. Aceștia conduc congregațiile lor într-o umblare mai profundă cu Domnul. Toate planurile noastre sunt în zadar dacă Isus nu Se află pe tron în fiecare aspect al vieții noastre!
vin, iul. 27, 2018
Source: Mana profetica
”Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el.” (Psalmul 23:5) Dintre toate promisiunile minunate pe care Dumnezeu ni le oferă în acest psalm, aceasta este una dintre cele mai glorioase. El spune că va întinde o masă pentru noi, va pune pe ea bucate alese și apoi ne va servi un ospăț. Și va face toate acestea în fața dușmanilor noștri. Cuvântul ”masă” din acest verset se referă la o gamă diversificată de mâncare, o sărbătoare foarte mare. Și nu este decât un oaspete la această masă - tu! Dumnezeu face această lucrare minunată pentru fiecare persoană care Îl iubește pe Isus și se numește după Numele Său. După cum Dumnezeu pregătește și ne servește ospățul, El face ca vrăjmașii tăi să stea pe margine și să vadă tot ceea ce se desfășoară. Ei văd că Domnul Însuși întinde această masă, te însoțește până la scaunul tău și te păzește. Apoi, ei văd cum îți umpli sufletul cu desfătările cerului. Vă spun că nicio putere demonică, nici chiar diavolul însuși, nu ar putea înțelege vreodată acest fel de iubire, milă și har. Isus ne spune că Tatăl face acest lucru pentru toți copiii Săi: ”Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească.” (Luca 12:37) Pe măsură ce te desfătezi din bucatele glorioase pe care Dumnezeu ți le-a pregătit, Domnul Se apleacă către tine și șoptește: ”Nu trebuie să te îngrijorezi de niciunul dintre acești dușmani. Ei nu sunt în stare să-ți facă nimic rău.” Având această minunată asigurare în inima ta, poți să cânți: ”Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.” (Psalmul 27:6)
vin, iul. 27, 2018
Source: Mana profetica
Nimeni nu vrea să audă vesti proaste și biserica de azi nu este o excepție de la acest caz; biserica pare să fie preocupată de un mesaj ”care să te facă să te simți bine.” Această atitudine este predominantă în multe dintre cărțile și revistele pe care le găsim în librăriile noastre creștine. Este aproape ca și cum liderii noștri ar spune: ”Relaxați-vă! Dumnezeu este Tatăl nostru și suntem cu toții copiii Săi și trebuie să ne simțim bine.” O furtună se apropie și Dumnezeu dorește ca poporul Său să fie pregătit. Va veni ca un hoț în noapte, aducând panică și neîncredere. S-ar putea să vă gândiți: ”Nu contează dacă vom fi loviți de calamități! Suntem în mâinile lui Dumnezeu, așa că Isus ne va păzi.” Chiar înainte de moartea și învierea Lui, Isus se afla în fața unei furtuni care urma să vină. El a văzut dinainte că Ierusalimul urma să fie înconjurat de armate puternice, templul va fi distrus, orașul va fi ars și întreaga lor societate se va prăbuși! Acum, Isus era întruchiparea dragostei lui Dumnezeu și a plâns pentru societatea Sa, pentru că a văzut ce urma să se întâmple. ”Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate” (Matei 24:21-22). Dacă ne gândim la acest lucru, vedem că zilele în care a trăit Isus erau foarte asemănătoare cu cele pe care le trăim noi: liniștite, calme și prospere. După ce Isus a avertizat că vine o furtună, El a căutat în permanență locuri mai retrase în care să poată avea părtășie cu Tatăl Său. Pe deplin convins că Dumnezeu era cu El, Isus știa că Tatăl deținea controlul total! Preaiubiților, dacă ne vom confrunta cu o furtună viitoare, trebuie să fim pregătiți pentru ca nimic să nu ne tulbure duhul. Putem face acest lucru numai prin petrecerea timpului în prezența Tatălui – să stăm în prezența Lui până când vom fi convinși că El este la dreapta noastră. În prezența lui Isus găsim bucurie, speranță și odihnă - tot ceea ce vom avea vreodată nevoie!
joi, iul. 26, 2018
Source: Mana profetica
Spiritul descurajării este cea mai puternică armă a lui Satana împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Cel mai adesea, el îl folosește pentru a ne convinge că am atras mânia lui Dumnezeu asupra noastră prin faptul că nu ne potrivim standardelor Sale sfinte. Dar apostolul Pavel ne îndeamnă să nu cădem pradă lațului diavolului: ”ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui” (2 Corinteni 2:11). Pavel spunea de fapt: ”Trebuie să vedeți descurajarea ca ceea ce este cu adevărat - o armă demonică - o săgeată pe care Satana o aruncă pentru a vă face să vă îndoiți de voi înșivă. El știe că nu poate să vă ispitească să vă întoarceți înapoi, așa că vă înmoaie inimile cu tot felul de minciuni pentru a vă face să credeți că nu veți fi niciodată suficient de buni pentru a-L sluji lui Hristos.” Duhul regelui David era mâhnit din cauza slăbiciunii, rușinii și a sentimentului de neliniște. Se simțea uscat și gol, fără nici o direcție: ”Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăseşte şi lumina ochilor mei nu mai este cu mine” (Psalmul 38:10). Parafrazând, David spunea: ”Viziunea și revelația Domnului m-au părăsit și nu mai pot ajunge la Dumnezeu așa cum obișnuiam să o fac odată.” Eu, personal, știu cum s-a simțit David. Am primit multe binecuvântări minunate prin slujirea mea, dar de multe ori, în zile de mare importanță, eram copleșit de descurajare. Suntem ținte ale puterilor iadului în momentele celei mai mari victorii spirituale. Există multe biografii ale bărbaților și femeilor devotate pe care Domnul le-a folosit cu putere, și fiecare dintre ei, la un moment dat, s-a luptat cu descurajarea îngrozitoare. De exemplu, marele predicator britanic C. H. Spurgeon a condus mulțimi la Hristos prin predicile sale puternice, dar a suferit mari dureri datorate descurajării. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt în acele vremuri este de a aduce în memoria ta toate promisiunile prețioase ale lui Isus. El va inunda sufletul tău cu aceste promisiuni, iar duhul tău se va înviora. Lucrarea Duhului Sfânt este de a anula minciunile dușmanului și de a ne da încurajări de sus! Fiți siguri că toți cei ce-L așteaptă pe Domnul vor primi promisiunile Sale glorioase!
mie, iul. 25, 2018
Source: Mana profetica