Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Te-ai întrebat vreodată de ce le-a spus Isus ucenicilor să caute mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri să le lase în seama Lui? Posibil că Isus dorește să ne învețe că banii au o foarte mică valoare dacă sunt agonisiți, înmulțiți și cheltuiți în afara Împărăției lui Dumnezeu. Se întâmplă adesea ca banii, atât de greu câștigați de un om pentru a-și acoperi nevoile, sunt risipiți atât de ușor. De ce? Doar atunci când îi administrezi corect, când Îl lași pe Dumnezeu să ți-i sfințească, ei se vor înmulți și ți se vor întoarce îndoit și vor sfârși a fi o binecuvântare care va continua să crească. Verset biblic: Matei 6:33 - „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” © Ruach Ministries
lun, Iun 19, 2017
Source: Mana profetica
De multe ori ceea ce credem ne aruncă în propriile noastre închisori. În loc să ne bucurăm de siguranța și libertatea de care avem parte, fiind copii ai lui Dumnezeu, ne construim în schimb în jur anumite ziduri care blochează speranța și credința ce conduc spre binecuvântare și devenim niște oameni cu o gândire negativă. Ironia constă în faptul că acele căi, pe care în mod conștient sau nu, le căutăm pentru a eveda, sunt de fapt căile care adesea conduc la porțile închisorii. Unele din aceste închisori le-am creat noi înșine, unele au fost create de alții și altele au fost create de Satana. Cum ne putem elibera din aceste închisori? Atunci când ești sincer cu tine însuți, nu te vei simți amenințat de adevăr, ci dacă-l vei îmbrățișa, el te va elibera. Atunci când meditezi la adevărul lui Dumnezeu și îți vei alinia viața și trăirea potrivit adevărului, Isus, Cel care este Calea, Adevărul și Viața, te va elibera. Verset biblic:Ioan 14:6 - „Isus i-a zis: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. © Ruach Ministries
vin, Iun 16, 2017
Source: Mana profetica
Boaz era proprietarul unui câmp, al unei afaceri, iar modul în care el se raporta la angajații lui și cum se raportau aceștia la el este semnificativ. „Şi iată că Boaz a venit din Betleem şi a zis secerătorilor: ‘Domnul să fie cu voi!' Ei au răspuns: ‘Domnul să te binecuvânteze!'” (Rut 2:4). Boaz îi respecta pe lucrătorii lui și este cât se poate de evident faptul că și aceștia, la rândul lor, aveau o afecțiune pentru stăpânul lor. Nu vedem prea des întâmplându-se acest lucru într-un mediu colectiv. Ideea de bază nu reprezintă lucrătorii, ci munca. Nu-i așa că dacă s-ar acorda reciproc această onoare, am fi mult mai productivi la locul de muncă? Un lucru care trebuie precizat este acela că la orice loc de muncă nu trebuie tolerată lenea sau lipsa excelenței. Ceea ce sugerează acest verset este faptul că atunci când lucrătorii sunt onorați, ei la rândul lor vor arăta loialitate, sârguință și productivitate. O reformă în rândul afacerilor va da naștere la un nou tip de lucrători, pentru care onorarea lor va fi socotită o răsplată iar în acel loc va domni afecțiunea. Loialitatea va fi lucrul care-i va uimi pe toți cei care vor fi martori la astfel de lucruri. © Ruach Ministries
mar, Iun 13, 2017
Source: Mana profetica
Dumnezeu dorește să întărească promisiunea potrivit căreia El este pacea ta. El este Prințul Păcii într-o vreme ca aceasta. El este podul peste marea învolburată a circumstanțelor în care te afli. Diavolul caută să provoace o isterie a fricii. Nu lăsa vrăjmașul să-ți fure pacea. „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14:27). Ia aminte la cuvintele care spun „să trecem în partea cealaltă” și la faptul că El era deja în barcă. Isus nu a fost surprins de faptul că ucenicii Lui au fost prinși în mijlocul unei furtuni. El avea deja pregătit un mod de a potoli furtuna. El era pacea. În panica ce s-a stârnit din cauza furtunii, ucenicii uitaseră cuvintele lui Isus, „să trecem în partea cealaltă”. Cu niciun chip Isus nu ar fi lăsat ca barca să se scufunde, iar pasagerii ei să se înece. Nu avea de gând să treacă în partea cealaltă cu o barcă scufundată! Intenția Lui era ca împreună cu ucenicii Săi să treacă în partea cealaltă și să ajungă la destinația dorită. Prințul Păcii locuiește în fiecare dintre noi. Furtunile din jurul tău nu au menirea să te copleșească și să te înece. Poți experimenta chiar azi această pace lăuntrică în mijlocul furtunii. Isus Se află în barca vieții tale și este alături de tine atunci când treci prin furtunile vieții tale. Ține-te strâns de promisiunile Lui. „Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor” (Isaia 26:2-4). „În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: "Să trecem în partea cealaltă” (Marcu 4:35). „Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlineşti pentru noi” (Isaia 26:12). „afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.” (Isaia 27:5). „Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite” (isaia 32:18). © Ruach Ministries
mie, Iun 07, 2017
Source: Mana profetica
Isus este cunoscut ca fiind Fiul Celui Binecuvântat. Tatălui Ceresc Îi face plăcere să-Și binecuvânteze copiii într-un mod abundent. Percep azi în duhul meu o mare greutate și tristețe pe inima Tatălui. Dumnezeu Tatăl, Cel Binecuvântat, ne-a dăruit ca binecuvântare pe Fiul Său Isus, cel mai prețios dar posibil. Cum putem, atunci, într-o vreme ca aceasta să renunțăm la tot ceea ce vine de la El? Nu contează unde te afli acum în călătoria vieții tale. Te simți poate ca fiul risipitor, nevrednic și decăzut. Fără speranță, fără ajutor. Te temi ca nu cumva pe drumul întoarcerii tale acasă, să nu fi respins de Tatăl. Asta este o minciună! Un mod de înșelare al diavolului prin care să te rețină de la binecuvântarea Tatălui. Ridică-te, vino-ți în fire și întoarce-te în brațele Celui Binecuvântat, Care te așteaptă. El te-a tot așteptat, dorind să te întorci acasă. Nimic din ceea ce tu faci nu-L determină pe Dumnezeu să te iubească mai puțin sau mai mult. El te iubește pur și simplu. Te iubește enorm de mult! El stă privind în zare să vadă dacă te întorci la El. Nu-ți cere nimic altceva decât să te întorci acasă. Aici te așteaptă binecuvântarea, favoarea și purtarea Lui de grijă. Dacă răspunzi azi strigătului inimii Tatălui, vei avea parte de iertare și har. „FIUL MEU, FIICA MEA, întoarce-te acasă!” El te așteaptă” Luca 15:18 - „Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: "Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta.” Văd de asemenea pe mulți care au întors spatele lui Dumnezeu și Trupului lui Hristos și au devenit respingători fără niciun motiv. Strigătul Tatălui pentru voi astăzi este: „FIUL MEU, FIICA MEA, întoarce-te! Geneza 12:2 - „Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.” © Ruach Ministries
joi, Iun 01, 2017
Source: Mana profetica
Mesajul acesta este pentru cei care se luptă cu împotriviri din partea semenilor lor, gelozie, respingere... Mulți dintre voi vă simțiți de parcă Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile. Iov este un astfel de exemplu, unul care a trecut prin multe încercări: și-a pierdut familia, și-a pierdut toate posesiunile materiale, a fost testat prin suferință și lista încercărilor poate continua. Există însă un aspect din viața lui Iov care a adus o schimbare profundă în viața lui. Care a fost acesta? Iov s-a rugat pentru prietenii lui... Exemplul acesta al lui Iov nu este cel mai motivațional pentru biserica din zilele noastre, deoarece este contrar firii noastre. Tot ce a fost semănat în duhul aduce întotdeauna schimbări în natural, și acest lucru se întâmplă adesea în urma unui sacrificiu. Iar acest sacrificiu constă în a trece de prejudiciile tale, invidie sau orice formă de respingere și a te ruga pentru vrăjmașii tăi sau pentru aceia pe care îi percepi ca fiind mai binecuvântați decât tine. Lucrul acesta va clădi în tine un caracter mai puternic și va atrage asupra ta binecuvântările lui Dumnezeu. Dedică-ți această săptămână rugăciunii pentru prietenii și dușmanii tăi și mărturisește mai apoi modul în care Dumnezeu restaurează lucrurile în viața ta! Verset biblic: Iov 42:10 - „Domnul a adus pe Iov iarasi in starea lui de la inceput, dupa ce s-a rugat Iov pentru prietenii sai. Si Domnul i-a dat inapoi indoit decat tot ce avusese.” © Ruach Ministries
mar, Mai 30, 2017
Source: Mana profetica