Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Rugăciunea care Îi face plăcere lui Dumnezeu este foarte simplă și ușor de înțeles. Ucenicii I‑au spus lui Isus: „Doamne, învață-ne să ne rugăm!” (Luca 11:1). Această cerere reflectă o dorință sinceră de a învăța să ne rugăm într-un mod care Îi este plăcut Domnului. Mulți creștini se roagă doar dintr-un sentiment de obligație, dar rugăciunea nu este pentru propria noastră bunăstare sau alinare, ci pentru desfătarea Domnului nostru. Dumnezeu le spune ucenicilor Săi: „Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.” (Matei 6: 7-8). Cu alte cuvinte: „Când vii în prezența Mea, concentrează-ți atenția asupra părtășiei cu Mine – să Mă poți cunoaște”. Prea mare parte din timpul nostru de rugăciune este petrecut cerându-I lui Dumnezeu o slujbă mai bună, un bonus, mâncare, haine și alte necesități. Dar Tatăl nostru ne-a pus deja la dispoziție nevoile noastre zilnice: „Nu vă îngrijorați pentru viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea; nici despre trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca!” (Matei 6:25). Biblia spune: „Domnul să-ți fie desfătarea și El va împlini toate dorințele tale” (Psalmul 37:4). Desfătarea în Domnul nu înseamnă, pur și simplu, să fii fericit în prezența Lui; înseamnă, de asemenea, posibilitatea de a spune: „Tânjesc să fiu alături de El, pentru că toate celelalte lucruri mă lasă gol și neîmplinit! Numai Isus poate atinge nevoile mele cele mai profunde!” A veni la Domnul cu încântare nu înseamnă că nu putem veni la El în perioade de tristețe și durere. În asemenea perioade preferăm să fim alături de El mai presus de orice. Am fost creați pentru a avea părtășie cu El, chiar și în vremurile noastre cele mai grele. Îți place să fii cu El? Îl preferi pe El mai presus de orice? Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea o inimă care să tânjească după prezența Lui! Și apoi ascultă cu atenție glasul Duhului Său Sfânt în timpul perioadelor de comuniune cu El. El îți va dezvălui Cuvântul Său în moduri noi, în timp ce te învață să te rogi. David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, ian. 10, 2020
Source: Mana profetica
Ierusalimul este un simbol al orașului lui Dumnezeu sau al locației lui Dumnezeu. Reconstruirea zidurilor a fost importantă deoarece a servit ca un semn pentru dușmanii lui Israel, arătând că Dumnezeu a fost cu poporul Său și a dezvăluit binecuvântarea Sa. Când Neemia a auzit că zidurile Ierusalimului erau încă dărâmate, la mai bine de jumătate de secol după finalizarea reconstrucției templului, el „a stat jos și a plâns multe zile” (Neemia 1:4). Apoi a postit și s-a rugat, în timp ce a formulat un plan pentru remedierea situației. Odată reconstruite zidurile, simbolurile prezenței lui Dumnezeu în poporul Său au fost restaurate și inimile oamenilor au fost reînnoite în credincioșie și recunoștință. Bucuria copleșitoare le-a inundat inimile, atunci când reconstrucția glorioasă a fost finalizată. A fost un moment important în istoria Israelului, un motiv de sărbătoare mare și de mulțumire din inimă. În viața unei persoane, reconstruirea zidurilor este o imagine a restabilirii puterii. Cu toții am întâlnit oameni ale căror ziduri s-au prăbușit. Ei pot fi chiar abandonați, complet neajutorați și fără speranță. Dar, în harul Său, Dumnezeu privește în jos și îi aduce într-un loc unde le poate reconstrui viața. Ei sunt transformați și restaurați într-un loc de putere, credință și scop. De un lucru poți fi sigur: atunci când viața începe să-ți fie restaurată, vei vedea că forțele întunericului se ridică împotriva ta, atât din interiorul, cât și din afara ta. Opoziția la lucrarea lui Dumnezeu din viața ta va fi rapidă, dar când Dumnezeu lucrează, El face să se întâmple lucruri glorioase. Și nu-I ia mult timp pentru a realiza restaurarea sufletului. El nu vă cere decât să vă luați privirea de la circumstanțele voastre, deoarece Isus a obținut deja victoria voastră. Dumnezeu te invită să-i predai sursa durerii tale – supărarea ta, furia ta, dezamăgirea ta - pentru că vrea să trateze cu acestea și să te vindece, printr-o strânsă legătură cu El. Cere-I Duhului Sfânt: „Doamne, fii vocea lui Neemia în situația mea! Confruntă păcatele pe care încă le tolerez și reconstruiește-mi zidurile spirituale! Apoi vindecă sursa tuturor acestora - singurătatea, depresia, durerea mea! Am încredere în Tine să mă păstrezi în siguranță între zidurile mele sigure, Doamne! Tu ești victoria mea în orice situație și pentru asta Te laud! ” Gary Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, ian. 09, 2020
Source: Mana profetica
Indiferent de cât de obscură este împrejurarea ta sau cât de "necunoscută" ar fi identitatea ta, atunci când Dumnezeu alege să ţi se reveleze, El nu are nicio problemă în a te găsi. Să vorbim despre mama lui Samson, cel mai puternic om care a trăit vreodată. „Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.” (Judecători 13: 1-3) Timp de patruzeci de ani, copiii lui Israel s-au rătăcit în pustie, au fost supuși filistenilor și demoralizați în sufletele lor. În mijlocul acestui haos și acestei disperări trăia o femeie credincioasă, o femeie a rugăciunii, care Îl cunoștea pe Dumnezeul ei. Vedem că numele soțului ei era Manoah, dar ea nu era numită – roaba anonimă a Domnului. La fel cum i s-a întâmplat în Noul Testament unei fete pe nume Maria, soția lui Manoah a fost vizitată de un înger care i-a adus un mesaj incredibil: „Vei naşte un fiu!” Soția lui Manoah fusese foarte răbdătoare în timpul robiei lui Israel, închizându-se în camera secretă a rugăciunii cu Dumnezeu. Acum a primit un cuvânt de la Domnul. Copilul făgăduit nu era destinat să fie un băiat oarecare, după cum îngerul i-a spus în continuare că „el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor” (13: 5). Apoi Domnul a dat instrucțiuni specifice cu privire la modul în care băiatul trebuia să fie crescut și pregătit pentru chemarea sa specială. (Citiți povestea interesantă a vieții lui Samson în Judecătorii 13 - 16). Mama lui Samson a crezut promisiunile lui Dumnezeu și l-a pregătit pe fiul ei în conformitate cu învăţăturile Domnului. De asemenea, astăzi Dumnezeu caută slujitori răbdători, devotați, care vor avea încredere în El în cele mai dificile condiții. Gary Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, ian. 08, 2020
Source: Mana profetica
Când Dumnezeu spune: „Voi folosi viața ta pentru gloria Mea,” noi de multe ori uităm că o sabie nu este făurită pe hamac, ci pe nicovală. Trebuie să fie supusă căldură, bătăii cu ciocanul, îndoirii și remodelării. Toate acestea sunt necesare și iau timp. Totuși, în acest proces, noi strigăm, „Doamne, am crezut că ai zis că îmi vei folosi viața, dar tot ceea ce fac este să umblu prin foc. Oh, Isus, ajută-mă!” Domnul îți răspunde: „Ți-am spus că voi folosi viața ta pentru gloria Mea! Dar nu o să te folosesc până nu ești gata.” Profetul Habacuc a scris: „Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi se va împlini negreşit” (Habacuc 2:3). Lucrurile pe care Dumnezeu le-a spus cu privire la tine se vor împlini. Dacă Dumnezeu a zis că își va aduce familia acasă, atunci El îți va aduce familia acasă! Dacă Dumnezeu a zis că va folosi viața ta, atunci El chiar va folosi viața ta ― dar după orarul Lui, nu al tău. Pavel i-a îndemnat pe Filipeni: „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însuflețească” (Filipeni 4:8). Uneori Dumnezeu pare că tace, chiar dacă El de fapt a trimis deja răspunsul. Cu toate acestea, răspunsul întâlnește o formă de împotrivire înainte de a ajunge la noi. Această piedică poate fi înlăuntrul nostru, deoarece am ascultat de alte voci care se împotrivesc vocii lui Dumnezeu. În societatea de azi, avem acces la atât de multe voci, și asta poate cu ușurință să ne ducă gândurile pe căi greșite. Trebuie să avem mare grijă pe cine și ce ascultăm. Carter Conlon s-a alăturat echipei pastorale a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor principal în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, ian. 07, 2020
Source: Mana profetica
Chiar Isus a subliniat importanța Cuvântului, când ne-a prezentat o modalitate specifică de a ne ruga: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilelea dă-ne-o nouă astăzi...” (Matei 6: 9-11). Observați că El a descris Cuvântul ca fiind „pâinea noastră zilnică.” Există o provizie zilnică pe care Isus promite să ne-o dea. Isus a spus astfel în cartea lui Ioan: „Eu sunt Pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustiu, şi au murit. Pâinea care se coboară din cer este de aşa fel, ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii” (Ioan 6:48-51). Isus spunea în esență: „Eu sunt pâinea! Eu sunt puterea voastră, viziunea voastră, răscumpărarea voastră, eliberarea voastră. Eu sunt protectorul și ghidul vostru. Tot ceea ce aveți nevoie pentru viață și evlavie poate fi găsit în Mine”. Din punct de vedere biblic, presupun că se poate spune că ești ceea ce mănânci! Dacă alegi să ţii „dietă” în ceea ce priveşte cuvântul din Biblie, vei deveni slab și, în cele din urmă, vei deveni foarte confuz. Vei începe să fii călăuzit de tot felul de gânduri neadevărate. Apoi, în disperarea ta, vei începe să deschizi televizorul și să asculți voci care nu vorbesc adevărul. Ele vor sta înaintea ta și vor spune în esență: „Priveşte la mine! Așa arată viața creștină. Urmează-mă!” Dacă nu citeşti Cuvântul lui Dumnezeu - nu mănânci această pâine vie - vei ajunge să trăieşti o înşelare la sfârșitul zilelor tale. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, ian. 06, 2020
Source: Mana profetica
“De aceea, cum zice Duhul Sfânt: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie.” (Evrei 3:7-8) “Să rămânem tari în mărturisirea noastră [de credință].” (Evrei 4:14) A ne ține tare de credința noastră este crucial, pentru că păcatul care ne împietrește cel mai mult este necredința. Israel și-a împietrit inima „în ziua răzvrătirii... în pustie” (Evrei 3:8). Aceasta a avut loc în timpul de încercare al lui Israel, atunci când încercări ca de foc au venit peste ei. Pe durata acelor vremuri dificile, promisiunile lui Dumnezeu părea că dădeau greș. Iar când se părea că Domnul nu le mai asculta strigătele, ei s-au mâniat pe El. Ceva similar s-a întâmplat cu mulți creștini din această generație. Am vorbit cu credincioși care erau la un moment dat zeloși, dar care acum au inimi împietrite. Aceștia sunt oameni care odată au umblat cu credincioșie cu Domnul. Au crezut Cuvântul Lui, și-au întemeiat viețile pe adevărul biblic și eraupasionați pentru Isus. Apoi a venit o criză; au strigat la Dumnezeu la vremea lor de nevoie disperată, dar rugăciunile lor nu au fost ascultate atunci când și-au programat ei. Plini de mânie, L-au acuzat pe Dumnezeu: „M-ai dezamăgit!” Astăzi acești oameni nu vor să audă un cuvânt pe care îl rostesc. Alții sunt îndepărtați de asocieri cu prieteni neevlavioși. Harul lui Dumnezeu încă este disponibil pentru ei, mila Lui este extinsă, dar cu timpul, plăcerile păcatului i-au împietrit. Dumnezeu să ne ajute în aceste vremuri incerte „să avem grijă” ca nu cumva să ni se împietrească inima în ziua încercării noastre. Este posibil să crezi că tu nu îți vei putea împietri inima niciodată. Însă momente grele și încercările sunt garantate tuturor celor care Îl urmează pe Isus; nimeni nu este scutit. De aceea, „astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile” (Evrei 4:7-8). Acum este timpul să te împaci cu Dumnezeu pentru că generația de astăzi și-a pierdut frica de El. David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, dec. 20, 2019
Source: Mana profetica