Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

În Geneza citim relatarea soției lui Iacov, Rahela, și dorința ei disperată de a avea un copil. Nu mai putea suporta gândul de a trăi fără a cunoaște bucuria nașterii, fără a experimenta ceea ce a fost menit pentru ea ca femeie. În cultura evreiască o femeie fără copii era privită cu dispreț, ca o persoană incompletă. Durerea Rahelei era insuportabilă și ea s-a plâns lui Iacov: „Dă-mi copii, ori mor!”(Geneza 30:1). A aduce un suflet la Hristos se aseamănă mult cu a da naștere. Duhul Sfânt concepe dorința în inimile noastre, și apoi noi începem să nutrim procesul, crescând relația noastră, rugându-ne pentru ei în mod regulat. Simțim că timpul se apropie și tânjim să vedem nașterea bebelușului nostru. Dorim să ținem în brațe și să hrănim noul nostru bebeluș, să experimentăm atât durerea, cât și bucuria nașterii. Când în sfârșit are loc aceasta, când noul nostru copil s-a născut, nu vrem să îl mai punem jos. Tot ce putem gândi este să ne ajutăm copilul să crească, să se dezvolte și să ia imaginea lui Hristos. Măcar dacă fiecare urmaș al lui Hristos ar fi simțit aceeași pasiune și urgență de a aduce un nou copil în Împărăția lui Dumnezeu! Ce-ar fi dacă această dorință ar arde în inimile noastre până când, în cele din urmă, am striga la Dumnezeu: „Dă-mi copii spirituali, ori mor!”? Tu și cu mine știm ce s-ar întâmpla: Dumnezeu ar onora acele rugăciuni. Dar pe oriunde merg, întâlnesc creștini care nu au simțit niciodată bucuria de a conduce un suflet la Hristos. Ei vin la mine cerându-mi sfaturi, uneori jenați de această mărturisire. Le spun să nu fie rușinați de acest fapt, ci, în schimb, să fie plini de încântare că Duhul Sfânt le convinge inimile. „Primul pas în a-ți împărtăși credința ta este a-ți dezvolta o dorință arzătoare să faci acest lucru”, le spun. Și ne putem baza pe Duhul Sfânt să ne aducă la incandescență această dorință disperată dinlăuntrul nostru, dacă Îi cerem și Îi permitem să facă aceasta. Nicky Cruz, evanghelist și autor prolific cunoscut la nivel internațional, s-a întors la Hristos Isus de la o viață de violență și crimă, după ce s-a întâlnit cu David Wilkerson în orașul New York în anul 1958. Istoria convertirii lui dramatice a fost povestită pentru prima dată în cartea: Crucea și Pumnalul de David Wilkerson și mai apoi în propria lui carte bestseller: Fugi, băiete, fugi. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, nov. 28, 2018
Source: Mana profetica
Biblia avertizează cu claritate: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie” (vezi Evrei 3:7-8). Cu alte cuvinte, nu întrebați așa cum Israel a făcut odată în necredința sa: „Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie?” (Psalmul 78:19). Nu puneți la îndoială integritatea Domnului sau angajamentul Său față de tine, chiar dacă neîncetat se duc lupte în mintea ta. Dumnezeu ți-a spus că te va înălța, pentru a fi o mărturie. El ți-a spus că a îngăduit anumite lucruri în viața ta, dar că toate lucrurile lucrează împreună pentru bine, deoarece tu Îl iubești și ești chemat după planul Său. Și acum, Domnul te cheamă să te ridici. Te cheamă să îți ridici capul și să cânți acel cântec pe care L-a pus în înima ta. Tu ești Mireasa lui Hristos, iar Dumnezeu Își riscă reputația, păzindu-te pe tine și întărind o mărturie de victorie în inima ta. De aceea, să-ți pui aceasta la inimă: „El este slava mea, și Cel ce îmi înalță capul. Chiar dacă voi fi deprimat deseară când mă pun în pat, El este cel care îmi înalță capul dimineață. El este cel care îmi dă putere să mai trec printr-o altă zi. Dacă El este cel care a pus un vis în inima mea, va deveni realitate, pentru că El mi-a pus în față o ușă deschisă pe care nici un om nu o va închide. Nu contează câte voci se ridică împotriva a ceea ce a rostit Dumnezeu față de mine. Nu îmi voi întări inima în necredință!” Așadar, nu deznădăjdui în mijlocul războiului secret pe care îl duci. Refuză să asculți de minciuni. Nu te da bătut! Mai degrabă, ascultă de vocea lui Dumnezeu care te cheamă astăzi. El va fi credincios să ofere tot ceea ce ai nevoie — putere să treci de încă o zi, curaj să stai în picioare și credință pentru toate nevoile tale. Carter Conlon s-a alăturat echipei pastorale a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator, David Wilkerson, și a fost numit pastor principal în 2001. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, nov. 27, 2018
Source: Mana profetica
Scriptura vorbește despre vremea lui Moise: „Patruzeci de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit şi picioarele nu li s-au umflat....au trăit în desfătări, prin bunătatea Ta cea mare” (Neemia 9:21, 25). Te bucuri tu de bunătatea Domnului pentru tine? Poate mai degrabă șoptești în inima ta: „Dumnezeu nu a fost bun față de mine. Atât de multe lucruri din viața mea au rămas în aer. Rugăciunile mele nu primesc răspuns.” Dacă Dumnezeu ar putea purta în siguranță trei milioane de israeliți prin pustie, te îndoiești că El poate să aibă grijă de tine? Poate rămâi uimit când te uiți la felul cum El a protejat și a îngrijit de nevoile materiale ale poporului Israel, însă când te uiți la propria ta viață spui: „Săracul de mine.” Poporul Israel nu a fost niciodată convins că va avea toate nevoile împlinite, încrezându-se pe deplin în Dumnezeu. În această privință, Israel nu a fost un popor sfânt. Dimpotrivă, ei au fost neascultători, nechibzuiți, idolatri. La un moment dat, Moise chiar le-a spus: „De când v-am cunoscut, sunteți puși pe alunecarea în păcat”. Totuși, când aceiași israeliți au strigat către Dumnezeu, El a venit și le-a răspuns strigătului lor. El a avut milă de ei. Spune-mi, oare Domnul nu ne va răspunde nouă, care am lăsat idolatria noastră în urmă și l-am urmat cu pasiune pe El? Poate îți este greu să crezi asta. În adâncul tău, nu ești convins că Dumnezeu are tot ceea ce tu ai nevoie și că El va suplini acea nevoie. Îl acuzi că are toate puterea și autoritatea de a îngriji de nevoile tale, doar că El ascunde această putere de tine. Nu contează care este problema ta sau cât de confuz este labirintul prin care tu îți croiești drum la momentul acesta. Dacă tu-L aștepți cu credincioșie pe Isus, El îți va da înțelepciune, cunoștință și har îndeajuns pentru încercarea ta. El a făcut mereu o cale pentru cei are se încred pe deplin în El și o va face și pentru tine. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, nov. 26, 2018
Source: Mana profetica
Unii dintre cei care citiți acest mesaj sunteți în furtuna vieții voastre. Ucenicii lui Isus aveau de înfruntat izbiturile valurilor într-o barcă aruncată de furtună încoace și-n colo, în timp ce Stăpânul lor dormea profund. În cele din urmă, când furtuna amenința să scufunde barca, au strigat la Isus, acuzându-L că nu Îi pasă de soarta lor: „Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?” (Marcu 4:38). Isus a liniștit furtuna, dar nu era uimit de lipsa de credință a ucenicilor Săi. El i-a întrebat: „Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? (Marcu 4:40). Poate chiar acum tu ai de înfruntat o furtună teribilă în viață: probleme financiare, probleme cu căsnicia, necazuri la serviciu, dușmani care se năpustesc asupra ta precum valurile izbitoare. O mare de tulburări se dezlănțuie în inima ta, însă Domnul pare să doarmă prin toate acestea. Spune-mi, a secat toată credința ta? Se stinge cumva încetul cu încetul cu fiecare dezamăgire? Poate în adâncul inimii tale tu strigi: „Doamne, nu-Ți pasă? O să mă lași să mă prăbușesc în această furtună?” Exact pentru aceste momente a rostit Isus aceste minunate cuvinte: „Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:7-8). Observați întrebarea lui Isus: va găsi El credință în poporul Său când îndură zile de întuneric și opresiune? În ultimii ani m-am întrebat dacă Isus ar mai pune această întrebare astăzi. De zeci de ani mulțimi de oameni s-au îngrămădit în biserici. Dar ceea ce Isus întreabă cu adevărat este: „Oare credința acestora va rezista atunci când furtunile zguduitoare vor veni?” Necazurile noastre se pot îngrămădi atât de mult, iar clătinarea națiunilor va veni atât de iute, încât unii își vor pierde speranța și se vor da bătuți. Te întreb: te va găsi Isus credincios în ceasul tău de furtună? © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 23, 2018
Source: Mana profetica
Proorocul Ieremia a fost un om care și-a pus inima să-L caute pe Domnul și Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit. Iar și iar citim despre profet: ”Cuvântul Domnului a venit la Ieremia.” Mulți comentatori îl numesc pe Ieremia „profetul care plângea” și asta cu siguranță era adevărat în dreptul lui. Dar el ne-a adus, de asemenea, cea mai fericită și cea mai vrednică de laudă Evanghelie din tot Vechiul Testament. La urma urmei, el a prezis slava viitoare a Noului Legământ: „Voi încheia cu ei un legământ veşnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine.” (Ieremia 32:40), „Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor şi poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele”, zice Domnul” (31:14). Asta este o veste bună! Noul Legământ este plin de milă, har, bucurie, pace și bunătate. Dar povestea din spatele fiecăruia dintre cuvintele lui Ieremia include o zdrobire profundă. Ieremia a scris: ”Măruntaiele mele! Măruntaiele mele! Cum mă doare înăuntrul inimii mele! Îmi bate inima, nu pot să tac! Căci auzi, suflete, sunetul trâmbiţei şi strigătul de război.” (4:19) Ieremia plângea cu lacrimi sfinte, care nu erau ale lui. Într-adevăr, profetul a auzit de fapt că Dumnezeu vorbea despre inima Lui zdrobită. În primul rând, Domnul l-a avertizat pe Ieremia că va trimite sentința asupra Israelului. Apoi a spus profetului: „Munţii vreau să-i plâng şi să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite vreau să fac o jelanie” (9:10). Cuvântul grec pentru ”jelanie” aici înseamnă plâns. Însuși Dumnezeu plângea asupra judecății care urma să vină asupra poporului Său. Domnul împarte cu noi mintea și gândurile Sale. Noi trăim acum în vremurile vieții și ale morții și vă îndemn să vă îndreptați inima spre a-L căuta pe Dumnezeu cu toată stăruința și determinarea. Apoi mergeți la Cuvântul Său având o iubire și o dorință tot mai mare. El va fi credincios Cuvântului Său și îți va călăuzi în tot ceea ce vrea să îți dezvăluie. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 23, 2018
Source: Mana profetica
Revendicarea puterii în Numele lui Hristos nu este un adevăr teologic complicat și ascuns. Bibliotecile sunt pline de cărți scrise numai pe tema Numelui lui Isus, pe care autorii le-au scris pentru a-i ajuta pe credincioși să înțeleagă implicațiile profunde ascunse în Numele lui Hristos. Cu toate acestea, majoritatea acestor cărți sunt atât de „profunde”, încât sunt peste nivelul de înțelegere al cititorilor. Cred că adevărul pe care trebuie să-l înțelegem despre numele lui Isus este atât de simplu, încât și un copil ar putea să îl înțeleagă. Este pur și simplu acest lucru: atunci când aducem cererile noastre în Numele lui Isus, trebuie să fim pe deplin convinși că este același lucru ca și cum Isus Însuși Îi face cererile respective Tatălui. Cum ar putea fi acest lucru adevărat? Știm că Dumnezeu L-a iubit pe Fiul Său. El a vorbit cu Isus și L-a învățat în timpul Său pe pământ, iar Dumnezeu nu numai că a auzit toate cererile făcute de Fiul Său, dar a și răspuns acestora. Pe scurt, Tatăl nu a refuzat niciodată vreo cerere a Fiului Său. Astăzi, toți cei care cred în Isus sunt îmbrăcați în El. Și Tatăl ceresc ne primește la fel de intim cum Îl primește pe propriul Său Fiu. De ce? Datorită unirii noastre spirituale cu Hristos. Prin răstignirea și învierea Lui, Isus ne-a făcut una cu Tatăl. „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu , Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în Noi... Eu în ei şi Tu în Mine” (Ioan 17:21 și 23). Pur și simplu, acum suntem o familie - una cu Tatăl și una cu Fiul. Am fost adoptați, cu drepturile depline de moștenire deținute de orice copil. Aceasta înseamnă că toată puterea și resursele cerului ne sunt puse la dispoziție - prin Hristos. Și pentru că suntem îmbrăcați în Hristos, știm că și cererile noastre sunt auzite de Tatăl. El răspunde cererilor noastre, așa cum I-a răspuns Fiului. Ce autoritate incredibilă ne-a fost dată când ne rugăm în Numele lui Isus. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 23, 2018
Source: Mana profetica