Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală. Sunt daţi de ruşine, căci săvârşesc urâciuni; şi totuşi nu roşesc şi nu ştiu de ruşine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi, când îi voi pedepsi, zice Domnul.” (Ieremia 6:13,15) Profetul Ieremia a văzut o stare groaznică venind asupra poporului lui Dumnezeu. Își ascundeau păcatele în spatele unei fațade de pace și siguranță superficiale. Lăcomia le copleșea inima, iar viețile lor în întregime deveniseră superficiale - lacrimi superficiale, pocăință superficială, chiar vindecare superficială. Cel mai rău, își pierduseră sentimentul de durere pentru păcat - în societate, în biserică, în propriile vieți. Păcatul devenise „unul printre multe alte lucruri”. În Ieremia 5:1-3, profetul ne oferă o imagine a degradării morale care a avut loc în Israel și în casa lui Iuda. Poporul lui Dumnezeu cunoștea mesajul de a înfăptui adevărul și totuși s-a abătut de la el și s-a revoltat. Teama de Dumnezeu a fost în scădere, iar în cazul în care vreodată s-au desfătat în Cuvântul lui Dumnezeu, acum au întors spatele avertismentor profeților - străjerilor. Dumnezeu pune străjeri în Biserica Lui astăzi, voci unse, așezate de Domnul pentru a fi responsabile de sufletul tău. În calitate de credincios, este responsabilitatea ta de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi schimbat după adevărata imagine a lui Hristos. Aceasta înseamnă a umbla în conformitate cu adevărul, fără a face compromisuri. Când Dumnezeu face ceva autentic în poporul Său, Satana întotdeauna se opune. Când Neemia a început să rezidească zidurile Ierusalimului, a existat o mare opoziție. „Dar [vrășmașii] s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta ... S-au unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni” ( Neemia 4: 7-8). De asemenea, atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu și are o veritabilă înnoire în viața sa, Satana va lupta cu toată puterea pentru a-i împiedica progresul. Pune-ți inima să asculte străjerii și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți schimbe inima adânc, pentru ca în această oră târzie să umbli pe deplin fără vină înaintea Domnului! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, nov. 05, 2019
Source: Mana profetica
Cei care păstrează neîncetat credința așteaptă o manifestare glorioasă a puterii de înviere a lui Hristos. Numai împreună cu Domnul veți cunoaște lucrările ascunse, iar El vă va uimi, vă va încânta și vă va arăta slava Lui! Măreția actuală a lui Hristos poate fi rezumată printr-un verset puternic: „În El era viața” (Ioan 1:4). El a fost - și este și acum - sursa de viață. Isus a fost înnoit în mod constant, pe măsură ce S‑a adăpat dintr-un rezervor secret, care nu a fost niciodată epuizat. El nu a obosit vreodată din cauza mulțimilor care-L presau, iar răbdarea Lui niciodată nu a fost slăbită. Când Isus i-a chemat pe ucenicii Săi să stea deoparte pentru a se odihni, s-au îndreptat într-un loc liniștit, traversând lacul. De asemenea, și atunci mulțimile Îl așteptau. Dar niciodată nu a spus: „O, nu! Iar aceeași situație: cu plângerile lor necugetate și întrebările lor stupide! Oare se vor sfârși vreodată?” În schimb, El a văzut mulțimile și a fost mișcat de compasiune. El a fost reînviorat de Duhul și a trecut la lucru. Și, deși a avut zile de trudă și nopți de rugăciuni, El a acordat atenție chiar și copilașilor. Când a fost epuizat, Isus s-a oprit să Se odihnească la o fântână, dar o femeie pierdută avea nevoie de ajutor și încă o dată a fost reînviorat. Ucenicii Lui L-au întâlnit pe Învățătorul lor atât de relaxat și de odihnit! „El le-a spus: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi” (Ioan 4:32). Acesta este secretul energiei dintr-o viață de înviere! Credincioșilor de astăzi li s-a promis aceeași viață de înviorare ca a lui Hristos: „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi” (Romani 8:11). Este clar în Scriptură că Duhul Sfânt locuiește în noi pentru a aduce putere supranaturală în viața noastră. Dumnezeu Și-a oferit însăși energia Sa ca să vină la trupurile noastre muritoare și să ne ofere putere în trup: „Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.” (Coloseni 2:13) Slavă Domnului pentru măreția Domnului nostru Isus Hristos! Apropiați-vă de El prin credință și umblați în puterea învierii! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, nov. 04, 2019
Source: Mana profetica
Mulți creștini se confruntă cu mari obstacole în viața lor. Poate fi o pierdere a locului de muncă, o căsătorie stresantă, unul din cei dragi să fie bolnav, sau un copil care se luptă cu privire la credință. Însă, indiferent cât de sumbru pot părea lucrurile, Dumnezeu este în centrul vieților celor care-L iubesc și care și au pus încrederea în El. În Biblie am citit despre o văduvă săracă ce se afla într-o situație disperată. După moartea soțului ei, ea a fost în imposibilitatea de a-și plăti datoriile, iar creditorul a venit să-i ceară plata. În acele zile, creditorii nu luau numai ce îți aparținea, ci și copiii. În disperarea ei, văduva a apelat la profetul Elisei pentru ajutor. „O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: "Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi ştii că robul tău se temea de Domnul; şi cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei şi să-i facă robi” (2 Împărați 4:1). Elisei i-ar fi putut spune să meargă la templu pentru ajutor, dar în mod personal a luat măsuri. „Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce aveți prin casă?” (4:2) Elisei îi spunea în esență: „Dumnezeu poate veni la tine așa cum ești în starea ta actuală. Dacă ai credință, El poate înmulți chiar și cel mai mic lucru pe care îl ai”. Avea doar un vas de ulei, dar ca răspuns la ascultarea și credința ei, uleiul s-a înmulțit și nevoile ei au fost mai mult decât satisfăcute pentru gloria lui Dumnezeu. De fapt, a avut o aprovizionare nelimitată de ulei, și a avut și o mărturie puternică pentru vecinii săi (citiți istorisirea completă în 2 Împărați 4:1-7). Domnul a folosit mijloacele neconvenționale pentru a satisface nevoile acestei văduve, iar aceasta este frumusețea modului în care Dumnezeu lucrează. Planurile Sale, de obicei, sunt cu mult peste orice ne-am putea imagina. El depășește capacitățile noastre umane și ne oferă victorie după victorie. Indiferent de situație, fie ca a voastră credința să vă poată duce într-un loc de odihnă la Tatăl vostru iubitor. Toate forțele cerului sunt la dispoziția Lui și El îți aduce victoria chiar acum! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 01, 2019
Source: Mana profetica
Deși este esențial să se înțeleagă principiile care guvernează rugăciunea, simpla înțelegere nu te va duce la un progres. De fapt, absența rugăciunii coexistă adesea împreună cu extinse cunoștințe biblice. Numai Duhul Sfânt ne poate inspira să ne rugăm în mod eficient, iar El folosește diverse mijloace pentru a îndeplini acest scop. Rugăciunea serioasă se naște dintr-un simț al nevoii, conștientizând că trebuie să Îi cerem lui Dumnezeu să intervină. Povestirea Anei din Biblie ne slujește ca motivație pentru viața noastră de rugăciune. Ea ar fi putut fi numită „Prima Doamnă a Rugăciunii”, fiindcă este prima femeie a cărei petiție este consemnată în Scriptură. Ana își împărțea soțul, pe Elcana, cu cea de-a doua lui soție, o femeie neplăcută, pe nume Penina. Neputința Anei de a avea copii a întețit reproșurile disprețuitoare ale Peninei (vezi 1 Samuel 1:3-7). Chinuită în permanență, fără urmași, în lacrimi și lipsită de poftă de mâncare, Ana părea că se afla într-o situație fără speranță. În mijlocul durerii ei, nu știa că Dumnezeu era pe cale să o aleagă, între toate femeile lui Israel, pentru a avea un fiu, pe nume Samuel, care urma să devină profet și să conducă poporul înapoi la Domnul. Așa că a plâns în fața lui Dumnezeu și s-a rugat: „Doamne Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui.” (1 Samuel 1:11). Această rugăciune, una dintre cele mai extraordinare din Biblie, nu numai că a schimbat viața Anei, dar a schimbat și istoria Israelului. De multe ori Dumnezeu Își elaborează planurile prin intermediul ființelor umane care se simt constrânse de nevoia lor de a se ruga. În mod incredibil, avem același potențial pentru rugăciune asemenea Anei. „Situația noastră limită” poate duce la o descoperire, dacă ne stimulează să apelăm la Dumnezeu. Ana a cerut un fiu, dar Dumnezeu i-a dat mult mai mult. Nu mai așteptați niciun minut pentru a primi ceea ce aveți nevoie de la Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie ziua în care să vă ridicați și să vorbiți cu Tatăl din toată inima și să experimentați o frângere în rugăciune prin răspunsul Dumnezeului vostru. Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 01, 2019
Source: Mana profetica
”Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!” (Ioan 14:27) Mulți creștini au inimile tulburate și unii trăiesc în temeri, în ascuns sunt cuprinși de panică, neliniștiți, având nopți nedormite. Pentru mulți, pacea vine și pleacă, lăsându-i îngrijorați, obosiți și stresați. Cu toate acestea, Zaharia propovăduia că Mesia avea să vină ca să ne izbăvească: „din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre” (Luca 1:74 -75). Dragilor, Isus a venit pe acest pământ și a murit pentru oamenii păcătoși, astfel încât să putem umbla cu Dumnezeu fără teamă și să ne bucurăm de pacea Lui în toate zilele vieții noastre! Aceasta include perioade de suferință, tulburări, testare și incertitudine. Înseamnă atât zile bune, cât și zile rele. Indiferent de cum este drumul nostru, trebuie să ne bucurăm de pace. Isus este Prințul păcii! La nașterea Sa, îngerii au cântat: „Pace pe pământ” (vezi Luca 2:14) și El a promis: „În Mine, poți avea pace” (vezi Ioan 16:33). Pacea este mesajul Evangheliei: „El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor” (Faptele apost. 10:36). În această lume ne vom confrunta cu necazuri, prigoniri și încercări aprinse. Vom fi ispitiți și vom suferi de dragul lui Hristos. Totuși noi trebuie să-I slujim în dreptate, plini de pace și bucurii în Duhul Sfânt, în orice vreme. Rugăciunea lui Pavel pentru toți credincioșii a fost aceasta: „Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi!” (2 Tesaloniceni 3:16). Gândește-te la lucrul acesta – a avea pace în orice circumstanță! Într-adevăr, este supranatural, dar este disponibilă tuturor celor care au fost justificați prin credință și care s-au atins de Mântuitorul. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, nov. 01, 2019
Source: Mana profetica
„De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus, care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost "credincios în toată casa lui Dumnezeu.” (Evrei 3: 1-2). Cartea Evrei oferă un cuvânt puternic, vital pentru toți cei care sunt „părtași ai chemării cerești.“ Aceasta înseamnă că ai auzit atunci când cerul te-a chemat. Chiar și acum cerul strigă la un popor care este liber de materialismul și nechibzuința acestei lumi - creștini care se trezesc în fiecare dimineață și Îl aud pe Isus care îi cheamă. Ei privesc tot ceea ce îi înconjoară și strigă din interior: „Isuse, inima mea nu este aici, viitorul meu nu este aici! Nimic din lumea aceasta nu mă satisface. Tu singurul, Isuse, Tu ești viața mea!” „ [Isus] a fost credincios Celui care L-a numit.” (Evrei 3:2) Credincioșia înseamnă simplu a crede că Dumnezeu își va păstra Cuvântul Său. În acest sens, trebuie „să păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început” (Evrei 3:14). Între timp, când încercările cresc și lupta devine mai intensă, te vei simți obosit. Zilnic ai un dușman care este afară, gata să te distrugă; el este mincinos și seducător. Isus a spus: „diavolul… de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8: 44). Satana nu-și pierde timpul mințindu-i pe cei păcătoși; ei sunt deja deținuți prin înșelăciunea sa. Nu, ci el îi minte pe credincioșii ale căror inimi sunt încredințate Domnului. De fapt, Satana folosește minciunile sale cele mai subtile și convingătoare împotriva celor care sunt hotărâți să intre în odihna oferită de Dumnezeu. „Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare“ (Evrei 4: 9, 11). „Odihna în Dumnezeu“ înseamnă a intra într-un loc de încredere totală în Cuvântul Său. Este un loc al credinței, o încredere continuă că Dumnezeu este cu noi, că El nu poate da greș și că ne va conduce până la sfârșit. Petreceți timp cu Tatăl vostru astăzi și lăsați Duhul Sfânt să vă conducă inima și să vă întărească! Aflați odihnă pentru sufletul vostru obosit, printr-o predare totală lui Dumnezeu! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, oct. 31, 2019
Source: Mana profetica