Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Binecuvântat să fie… Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (2 Corinteni 1: 3-4). Pretutindeni în lume oamenii trec prin suferințe și încercări, iar Domnul a promis că ne va mângâia când trecem prin ele. Observați că nu se spune nimic despre eliberarea de luptă; ci ni se spune numai că Duhul Sfânt ne dă mângâiere pentru a îndura și a rămâne fermi în încercarea noastră. Această mângâiere oferită de Duhul în mijlocul necazurilor noastre nu este doar o ridicare temporară a poverii. Nu este un mijloc de ușurare sau o pauză a gândurilor tulburătoare sau a temerilor. Mai degrabă, este o lucrare supranaturală. O asemenea mângâiere este lucrarea exclusivă a Duhului Sfânt, realizată prin credință, fiindcă ne încredem în dragostea Lui față de noi. Scriptura ne spune: "Vei mângâia pe cei din Sion. Vei avea un cuvânt de vindecare pentru cei care sunt în disperare și au temeri" (vezi Isaia 61:2-3). Ca răspuns la credința noastră, Duhul lui Dumnezeu promite să lucreze ceva în noi, care să ne aducă mângâiere în orice fel de problemă și în circumstanțe grozave. El va pune în noi un cuvânt care să-i poată vindeca, să-i mângâie și să-i încurajeze și pe alții. Duhul a spus prin Isaia: „I-am văzut căile, şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi şi-l voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng împreună cu el. Voi pune lauda pe buze: "Pace, pace celui de departe şi celui de aproape!”(Isaia 57:18-19). Aceasta este una dintre cele mai încurajatoare promisiuni din Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul spune că va scoate din noi duhul de teamă și va semăna în noi Duhul Său de pace. Isaia repetă cuvântul „pace” aici pentru a sublinia că este vorba de o pace continuă. Pur și simplu, Duhul Sfânt promite: „Voi lucra pacea în voi”. Pe măsură ce norii adunați provoacă teamă în lume, puteți merge conform acest cuvânt din partea lui Pavel: „Pacea lui Dumnezeu să domnească în inimile voastre!” (Coloseni 3:15). Amin! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, apr. 23, 2019
Source: Mana profetica
La Paște, Isus a mers de-o parte la ucenicul curajos Petru și I-a revelat: „Petru, Satana a cerut să îl las, ca să-ți scuture viața”. „Domnul a zis: "Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi." "Doamne", I-a zis Petru, "cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte." Şi Isus i-a zis: "Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti"” (Luca 22: 31-34). Petru s-a lăudat spunând că are o credință neclintită în fața celorlalți ucenici: „Doamne, eu nu mă voi îndoi de Tine. Eu mai degrabă aș muri”. Satana era pe punctul de a pregăti un atac supranatural asupra credinței lui Petru. Satisfacția lui era în „a se agita violent”. Pur și simplu, diavolul a vrut să zdrobească bazele credinței lui Petru în cel mai puternic mod posibil. Petru și-a declarat credința în divinitatea lui Isus, spunând: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu” (Matei 16:16), astfel se poate vedea credința lui autentică - fiind chiar motivul pentru care diavolul l-a urmărit. Când suntem în mijlocul unei încercări, este greu să vedem că ne aflăm în foc datorită umblării noastre cu Isus. Cu toate acestea, Petru era pe punctul de a deveni un stâlp al bisericii lui Dumnezeu, răspândind Evanghelia în lume la Cincizecime, și puteți fi siguri că Satana nu lăsa ca toate acestea să se întâmple fără luptă. Isus știa că acest atac satanic care venea asupra lui Petru a fost îndreptat spre credința sa, așa că și-a pregătit ucenicul, spunându-i: „M-am rugat pentru tine”. Imaginează-ți - Isus Se roagă pentru tine! Mulți dintre noi au experimentat vremuri de cernere, dar puțini își imaginează că atacurile lui Satana sunt atât de puternice încât să ne tenteze să-L negăm pe Isus. Ce consolare să știm că, și dacă trăim o perioadă dificilă în credință, Isus Se roagă pentru noi, aducând înapoi putere, astfel încât noi, la rândul nostru, să putem da mărturie altora. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
lun, apr. 22, 2019
Source: Mana profetica
Iosafat, regele lui Iuda, se întorcea acasă de la întâlnirea cu Ahab, regele rău al Israelului. Domnul a trimis un profet să îl întâlnească, spunându-i aceste cuvinte aspre: „Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieşit înainte şi a zis împăratului Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rău şi ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine” (2 Cronici 19:2). Dumnezeu îi spunea lui Iosafat: „Ahab era dușmanul meu — un idolatru — și tu te-ai împrietenit cu el. Ai tolerat viața lui păcătoasă și nu te-ai opus împotriva acesteia. Ai putea crede că e un lucru mărunt să te unești cu cineva care este împotriva Mea, dar tu nu îți dai seama de consecințele acestor acțiuni.” La acest punct probabil te gândești: „Înțeleg că Ahab era un rege malefic, dar când mă gândesc la proprii mei prieteni, nici vorbă să îi consider a fi dușmanii lui Dumnezeu”. Totuși, gândește-te la ce spune Cuvântul. Cumva prietenul tău este de partea Domnului în toate lucrurile? „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea” (Luca 11:23). Este sfatul prietenului tău plin de rebeliune? „Rebeliunea este ca păcatul vrăjitoriei” (1 Samuel 15:23 KJV). Cumva prietenul tău vorbește rău despre oameni evlavioși? „Cel ce osândește pe cel nevinovat... este o scârbă înaintea Domnului” (Proverbe 17:15) Aceasta nu este o joacă! Prietenii tăi sunt o chestiune serioasă înaintea lui Dumnezeu, deoarece acțiunile lor au consecințe serioase. „Dai drumul gurii la rău... vorbești împotriva fratelui tău... Luați seama dar, voi, care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii” (Psalmul 50:19-20,22). Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, regele s-a smerit și s-a pocăit: „În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul” (2 Cronici 20:3). Și Dumnezeu a răspuns la frângerea lui Iosafat prin faptul că a dat lui Iuda biruință completă asupra moabiților. Biblia ne spune: „Și împărăția lui Iosafat a fost liniștită și Dumnezeul lui i-a dat pace de jur împrejur” (versetul 30). © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, apr. 19, 2019
Source: Mana profetica
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Mulți se gândesc că Isus, în acest verset, face o invitație mulțimilor de oameni răniți, dar aceasta este mult mai mult decât o invitație. El ne spune — ne poruncește, de fapt, să venim la El, pentru că doar El poate oferi odihna de care sufletele noastre au nevoie. Dar este măcar posibil ca noi „să venim la El” din proprie inițiativă? După cum spune Isus, nu este: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Care M-a trimis” (Ioan 6:44). De ce ne-ar porunci Hristos să realizăm ceva ce nu suntem în stare să facem? El ne învață o lecție importantă aici, una care este crucială pentru viața de creștin. Când ni se dă o poruncă, nu putem, pur și simplu, să sărim drepți și să zicem: „Pot face asta. Sunt omul potrivit pentru tine, Doamne!”. Dacă facem așa, suntem în bucluc înainte de a începe. O poruncă din Evanghelii ne expune neputința noastră. Dumnezeu face aceasta intenționat, pentru că, în vreme ce ne descoperă voia Sa, El de asemenea ne arată neputința noastră de a o realiza prin propriile puteri. Cât de minunat este că Isus, după fiecare poruncă imposibil de realizat adaugă o promisiune. După ce El spune: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl”, El imediat adaugă: „Iar Eu îl voi învia în ziua de pe urmă” (versetul 44). Dumnezeu ne va atrage spre El Însuși, dar ne va și învia la o viață nouă, a învierii. Viață nouă vine numai prin El. „Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan 3:21). Îmi place cum versiunea King James traduce ultima parte a acestui verset: „ca să îi fie arătate faptele, pentru că sunt lucrate în Dumnezeu”. Dumnezeu modelează lucrarea în noi. De îndată ce El ne arată neputința noastră, El ne descoperă abilitatea și dorința Lui de a o duce la îndeplinire în totalitate. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, apr. 19, 2019
Source: Mana profetica
Cei mai mulți consideră Cartea Cântărilor a fi o reprezentare a lui Hristos și Biserica Lui. În această carte găsim un verset important, o cerere adresată Mirelui din partea celor care Îl cunosc: „Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare” (Cântarea Cântărilor 2:15). Când te gândești la mărimea unei vii, o vulpe este destul de neimportantă. Totuși, o mică vulpe are potențialul de a mânca strugurii și apoi poate afecta frumusețea unei vii în floare. În același fel, tu și cu mine ne-am putea găsi într-o perioadă roditoare — un timp când lucrurile pentru care ne-am rugat și am crezut au început să se realizeze. Cu toate acestea, noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că, de multe ori, se vor găsi lucruri mici în viața noastră care, dacă le lăsăm nebăgate în seamă vor scădea în mare măsură mărturia noastră. Un exemplu în acest sens vedem în cartea evanghelistului Matei. „Când au ajuns [Isus și ucenicii Lui] în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?” „Ba da”, a zis Petru” (Matei 17:24-25). Până la acest punct, aproape totul din umblarea lui Petru cu Isus a mers bine. Era un anotimp roditor! Totuși, Isus a știut că era necesar să se ocupe de lucrurile mici din viața lui Petru, ca nu cumva rodirea lui viitoare să fie diminuată. Când colectorii pentru taxa Templului au venit la Petru, el a mințit! Nici el, nici Isus nu plătiseră, în realitate, darea Templului. Mai târziu Isus îi explică lui Petru că lor nu li se impune să plătească acea taxă (vezi Matei 17:25-26: „Numai străinii plătesc taxe. Noi suntem fii Celui care deține Templul! De aceea, nu este nici penalitate pentru noi.”) Acest este un tipar ce ne reprezintă pe mine și pe tine când realizăm că păcatele noastre sunt acoperite. Pentru că am venit la Isus, noi suntem iertați. Toate eșecurile și defectele noastre au fost acoperite complet prin jertfa lui Isus de la Calvar. Carter Conlon s-a alăturat echipei de conducere a bisericii Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson, și a fost numit pastor senior în 2001. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, apr. 18, 2019
Source: Mana profetica
„Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii” (Ioan 17:24). Isus S-a rugat pentru ucenicii Săi – incluzându-ne și pe noi. El a cerut Tatălui să ne arate slava Lui, însemnând să-L cunoaștem. În anumite secvențe din Vechiul Testament, Isus S-a descoperit în formă umană sau angelică, ducând la rezultate diferite. De exemplu, șoldul lui Iacov a fost lovit când a încercat să se lupte cu Domnul. Iar când Moise a spus lui Dumnezeu: „Arată-mi slava Ta” (Exodul 33:18), Domnul i-a spus: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”. Cu alte cuvinte, a trebuit să-l protejeze pe Moise de revelația Sa completă. În Noul Testament, când apostolul Ioan a auzit vocea Domnului și a primit Apocalipsa pe insula Patmos, a căzut cu fața la pământ. Răspunsul obișnuit al bărbaților și al femeilor, atunci când Îl vedeau pe Isus, era în închinare și uimire. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă L-am fi văzut în toată frumusețea și splendoarea Sa, așa cum a făcut-o Moise sau Ioan. Adevărul este că Isus este frumos într-un sens mult mai profund decât utilizarea obișnuită a acestui cuvânt. Remarcăm atunci când cineva este minunat sau frumos, dar Isus este mult mai mult. El este glorios, minunat, diferit, unic, special. El este, de asemenea, plin de farmec, înțelept, prețios, plin de măreție. El este blând, tare, măreț, puternic, înțelept, admirabil. Și niciodată nu greșește! Chiar și în natura Sa umană, Isus a rămas suveran, una cu Dumnezeu (vezi Coloseni 2:10). Priviți câteva dintre atributele Sale frumoase: pe deplin drept (Ioan 8:16); perfect neprihănit (Ioan 8:46). Și, de asemenea, El este dragoste (Ioan 13:34) - o iubire nemaipomenită. Suntem în întregime nevrednici de această iubire, dar aceasta este frumusețea Mântuitorului nostru uimitor, incomparabil. Dăruiește-I astăzi laude pentru sacrificiul de nedescris și darul salvării. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, apr. 17, 2019
Source: Mana profetica