Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Dumnezeu vrea să aducă binecuvântarea și bunăvoința în viața ta. El abia așteaptă să îmbogățească viața ta, căsnicia ta, viața ta spirituală. El dorește să îți dea înțelepciune, pricepere și discernământ, astfel încât deciziile tale să-ți aducă binecuvântare. De îndată ce primim binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți ca nu cumva să le transformăm în ceva egoist. Luca 12:16 ne vorbește despre un om care a fost binecuvântat. „Şi le-a spus pilda aceasta: ‚Țarina unui om bogat rodise mult'.” Dumnezeu este generos și dorește să verse daruri peste copiii Lui. Dar această poveste curând a luat o întorsătură greșită, când vedem că acest om: „se gândea în sine și zicea: ‚Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele'” (versetul 17). Ale cui erau acele roade? Totul aparține lui Dumnezeu, deci acest om își dădea pe față natura lui egoistă. El a început să privească la toate talentele, relațiile și darurile de la Dumnezeu ca fiind lucruri pentru a fi folosite pentru propriul lui beneficiu. Acel egoism începea să se răspândească prin toată ființa sa. „Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele şi voi zice sufletului meu: "Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani, odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!»” (versetele 18-19). Dumnezeu iubește să binecuvânteze pe copiii Lui, dar El este preocupat de ce faci tu cu aceste binecuvântări. Care este scopul Lui pentru a te binecuvânta? Este pur și simplu ca tu să îngrămădești bunuri asupra ta însuți și să clădești un mic cocon perfect de confort pe care l-ai dorit dintotdeauna? Nu! Așa cum am văzut chiar de la începutul legământului Lui cu oamenii, tu ești binecuvântat pentru a fi o binecuvântare pentru alții! © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, iun. 27, 2019
Source: Mana profetica
Următorul cuvânt, care mi s-a dat din partea Duhului Sfânt este pentru cei care au nevoie de un răspuns la rugăciune, care au nevoie de ajutor în vreme de necaz, care sunt gata și doresc să miște inima lui Dumnezeu după Cuvântul Său. Apucă strâns această promisiune a noului legământ din Psalmul 46:1: „Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi”. Expresia „care nu lipsește niciodată” înseamnă totdeauna disponibil, accesibil imediat. Credința trebuie să se odihnească în încredințarea că Duhul lui Dumnezeu rămâne în noi în toate momentele zilei și nopții, în mod continuu. Și pentru că Și-a făcut locuința în noi, El ascultă fiecare gând de rugăciune și strigăt. Putem fi siguri că dacă El ne aude, ne va îndeplini cererile noastre. În adevăr, Duhul Sfânt va muta cerul și pământul pentru orice copil al lui Dumnezeu care își ia timp să își verse inima înaintea Tatălui. Citește și crede Psalmul 62:5-7. Acesta este rugăciunea lui David care a atins inima lui Dumnezeu. David a zis în esență: „Încrede-te numai în Dumnezeu! Așteaptă ajutorul numai de la El, nu de la o altă sursă. El singur trebuie să fie purtătorul tău de grijă, singura ta speranță și apărare. Numai El poate să te întărească să mergi mai departe până primești răspuns”. Acesta este miezul problemei, secretul rugăciunii triumfătoare pe care l-a învățat fiecare sfânt pe tot parcursul istoriei: revărsarea inimii înaintea Domnului. „Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru” (Psalmul 62:8). Ana poate fi luată ca exemplu, pentru că ea face acest lucru. Disperată să aibă un copil, ea își „varsă” sufletul înaintea Domnului (vezi 1 Samuel 1:15). Și Scriptura spune: „Fața ei nu mai era mâhnită” (1 Samuel 1:18). © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, iun. 26, 2019
Source: Mana profetica