Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Când profetul Elisei era în pragul morții, Ioas, împăratul lui Israel, plângea în hohote pentru că un mare profet al luminii era pe punctul de a se stinge din viață. Își aducea aminte de faptele mari ale credinței lui Elisei și plângea, spunând: „Părinte! Părinte!... Carul lui Israel şi călărimea lui. ” (2 Împărați 13:14). Elisei și-a adunat în scurt timp forțele, ceea ce a produs speranță în inima lui Ioas. Apoi profetul i-a dat împăratului anumite instrucțiuni: „Ia un arc și niște săgeți!” (13:15). Elisei i-a spus împăratului să tragă săgeți în aer, ceea ce Ioas a și făcut, după care Elisei i-a spus să ia săgeți și să arunce pe pământ. Ioas i-a dat ascultare lovind în pământ de trei ori. Apoi, spre marea uimire a împăratului, Elisei s-a mâniat pe el și a izbucnit: „Trebuia să loveşti de cinci sau şase ori: atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum îi vei bate numai de trei ori”. Această scenă din viața lui Elisei poate părea mai degrabă ciudată, dar, de fapt, este vorba despre a zidi până la capăt credința celorlalți. El îi spunea împăratului Ioas: „Cum îndrăznești să aștepți atât de puțin de la Dumnezeu! Ai fi bătut Siria de cinci sau șase ori, dar îi vei învinge doar de trei ori”. Cuvintele lui Elisei se aplică la fiecare creștin din ziua de azi. Domnul vrea ca noi să trecem dincolo de biruințele limitate. Prin intermediul relatărilor lui Dumnezeu din Cuvânt, trebuie să zidim credință pe credință – biruință pe biruință – și să fim tot timpul doritori ca El să lucreze. Nu trebuie să ne mulțumim doar cu faptul că lucrurile s-au calmat. Elisei ne spune în esență, „Dumnezeu îți va da atât de multe biruințe câte ești dispus să apuci. Continuă să lovești pământul credinței!” Aceasta poate părea o pretenție lipsită de sentimente, dar, de fapt, este plină de compasiune. Există câte o relatare de la Dumnezeu pentru fiecare căsnicie conflictuală, pentru fiecare criză financiară, pentru fiecare situație stresantă de la muncă, pentru fiecare părinte înstrăinat de copil. Amintește-ți, Dumnezeu nu dăruiește biruințe parțiale, ci o victorie absolută! Dumnezeu te-a înconjurat și toate puterile cerului sunt la dispoziția ta, ca să te protejeze și să-ți poarte de grijă. Fie ca Dumnezeu să stârnească credința ta, astfel încât să continui să „lovești” pământul cu convingere și încredere. Și, amintește-ți, fiecare încercare pe care o înduri este o oportunitate pentru ca lumea să fie transformată de povestea ta scrisă de Dumnezeu. Gary Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, ian. 22, 2020
Source: Mana profetica
În timp ce păstorii priveau pruncul în iesle, ei se uitau la un Mântuitor care urma să răscumpere toată omenirea. Când înțelepții L-au văzut, ei priveau un rege care urma să învingă moartea. Iar când profeții L-au privit, au văzut un cuceritor care deschidea ușile închisorii, care putea să rupă lanțurile și să îi elibereze pe cei captivi. Fiecare a avut viziunea lui cu privire la cine era Isus și care a fost motivul pentru care El a venit. Hristos s-a născut într-o lume a necredinței, când poporul lui Dumnezeu trăia sub teroarea îngrozitoare a Imperiului Roman. Liderii religioși ai Israelului nu ofereau prea multe speranțe. Fariseii credeau că mântuirea se obține prin fapte, legând astfel oamenii de legile lui Dumnezeu printr-un sistem rigid de fapte imposibile, iar saducheii nici măcar nu credeau în înviere. De fapt, foarte puțini oameni au avut viziunea vieții veșnice. Acesta a fost întunericul din lume în care a venit Isus. Când privim la iesle, Îl vedem pe Hristos asemenea unei punți între pământ și cer, traversând abisul morții care separă viața temporală și lucrurile veșnice. Într-o zi vom traversa acel pod, iar acest lucru se va întâmpla într-o clipă: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.” (1 Corinteni 15:51-52) Am putea medita la astfel de mistere, dar adevărul este că imaginația noastră pur și simplu nu poate înțelege slava și puterea lui Dumnezeu. Creierul nostru este limitat. Însă putem fi siguri de un lucru: fiindcă Isus a venit pe pământ, există o nouă lume care ne stă înainte. O lume fără păcat, sărăcie sau boală. Mântuitorul nostru s-a născut pentru a ne aduce viață veșnică. Deși sezonul nașterii Sale a trecut recent, să păstrăm în minte imaginea învierii: să avem o minte și o inimă pline de speranță spre viața care urmează, datorită pruncului Hristos născut într-o iesle. Gary Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, ian. 21, 2020
Source: Mana profetica