Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Ai fost vreodată provocat să ieși într-o nouă direcție care cere credință supranaturală? Ai nevoie ca Dumnezeu să înfăptuiască un miracol în viața ta, astfel încât să îți poți realiza visul? În ochii lui Dumnezeu, adevărata credință nu are nimic de-a face cu grandoarea vreunei lucrări pe care intenționezi să o realizezi. Mai degrabă, are de-a face cu direcția vieții tale. Vezi, Dumnezeu nu este atât de preocupat de marea ta viziune, cât este de ceea ce vei deveni. Într-adevăr, nicio lucrare, indiferent cât de mare ar fi, nu are vreo valoare pentru Domnul, dacă cele mai mici, ascunse lucruri ale credinței nu sunt făcute. ”Şi dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?” (Luca 16:12). Cuvintele lui Isus, adresate ucenicilor Săi, ar fi următoarele: ”Spui că vrei o revelație, ceva care să-ți permită să faci lucruri mai mari. Totuși, cum crezi că ți s-ar putea încredința cu acel fel de credință dacă nu ești de încredere în lucrurile pe care ți le-au dat ceilalți?” Cuvintele lui Isus trebuie să-i fi determinat pe ucenici să-și pună anumite întrebări. Stăpânul știa că nu mai aveau nimic și că au lăsat în urmă totul pentru a fi ucenicii Săi. Deci, la ce se referă Isus atunci când spune ”în lucrul altuia?” (16:12) El vorbește despre trupurile și sufletele noastre, pe care le-a cumpărat cu Sângele Său. ”Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6:20). Isus ne spune: ”Trupul tău nu mai este al tău și dacă nu ai grijă de acel trup - dacă nu Îmi permiți să privesc înlăuntrul tău, să tratez cu păcatul și să te sfințesc - cum te poți aștepta să îți încredințez ceva mai mult? Vreau să te întorci și să te uiți la ce ai făcut cu lucrurile pe care ți le-am dat deja.” Îi mulțumesc Domnului pentru viziunile trimise din ceruri și pentru sarcinile date de Dumnezeu. Cu toate acestea, mulți credincioși împovărați nu-și dau seama că înainte ca un vis să poată fi îndeplinit, Dumnezeu îngăduie adesea ani de suferință și de zdrobire. Isus vrea să ne întărească credința, și astfel El ne va face parte de o viziune reală. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, oct. 04, 2018
Source: Mana profetica
”Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:38). Pavel ne oferă un cuvânt util de care să ne putem agăța în acest text: bine încredințat. Este cheia eliberării de orice îndoială în legătură cu favoarea lui Dumnezeu față de noi. Chiar și atunci când avem îndoieli îndelungate, harul lui Dumnezeu curge liber pentru a ne vindeca. S-a întâmplat și în cazul ucenicului Toma, care se îndoia de cuvintele fraților săi când spuneau că Isus era în viață. Toma reprezintă astăzi o categorie vastă de creștini. Odată au crezut în Hristos și s-au bucurat când L-au văzut pe Dumnezeu transformând vieți. Dar apoi a intervenit o încercare care durează de ani de zile. Acești creștini merg în continuare la biserică și aud predici despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar ceva în interiorul lor a murit și nu pot să învie acea parte. Dezamăgirea îndelungată datorată regresului lor i-a secătuit de speranță. Te regăsești și tu printre aceste persoane? Isus vrea să vină la tine la fel cum a venit și la Toma. Vrea să-ți arate cicatricile Sale din cea mai grea încercare posibilă. El dorește ca puterea învierii Lui să te ridice la viață într-un mod pe care nu-l poți face niciodată de unul singur. El vine să te convingă de Cuvântul Său veșnic – să demonstreze prin învierea Lui că nimic nu te va îndepărta vreodată de scopul Împărăției Sale: ”Nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (8:39). Datorită harului lui Isus, Toma a crezut din nou și a devenit unul dintre ucenicii cei mai plini de impact. Isus nu S-a oprit din a-l ajuta pe Toma, atunci când prietenul Său avea nevoie să creadă din nou. De asemenea, Isus te numește și pe tine prietenul Său și nu S-a oprit de la nimic pentru a te păstra în dragostea Lui. El îți redă viața învierii în mijlocul încercării tale și, ca și Toma, vei vedea din nou slava Lui și vei fi uimit. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, oct. 03, 2018
Source: Mana profetica