Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Teologii folosesc un cuvânt straniu pentru a-l descrie pe Isus, zicând că El este “impecabil.” Să fii “pecabil” înseamnă să eșuezi, să păcătuiești, să fii de vină, să te chinui, să transmiți ideea că ceva din tine poate fi perturbat. Dar chiar în condiția Lui umană, natura divină a lui Isus a preluat controlul asupra întregii naturi umane. Nu exista poftă în ochii Lui, nici mândrie nu era în inima Lui. Doar acest lucru în sine este glorios. Chiar și în natura Lui umană El a rămas suveran, una cu Dumnezeu (vezi Matei 18:18, Coloseni 2:10). Acum să luăm în considerare aceste atribute frumoase: El este perfect neprihănit (Ioan 8:46) și plin de dreptate (Ioan 8:16). El este atât drept, ca și cel care ne justifică (Romani 3:26). Cu alte cuvinte El găsește o cale de a-Și menține neprihănirea Lui în vreme ce El ne socotește neprihăniți de toate faptele noastre nedrepte. El este veșnic, existând pentru totdeauna (1 Timotei 1:17). El este vrednic de lauda noastră pentru veșnicie. Și El este dragoste (Ioan 13:34) — o dragoste de nepătruns! El este omnipotent — atotputernic, neducând lipsă de putere. Mâinile Lui nu sunt legate de diavol, nici de voința noastră liberă; El are putere asupra oricărei situații în orice moment. El este omniprezent — oriunde tot timpul. El este omniștient, cunoscând începutul de la sfârșit chiar înainte de sosirea sfârșitului. Toate acestea sunt în contradictoriu cu o anumită învățătură mincinoasă, numită teologia deschisă. Această teologie susține că Dumnezeu face un lucru în istorie, iar noi facem un alt lucru — că El reacționează la ceea ce facem noi și face ajustări. Nu, niciodată! Când Isus a fost răstignit, Dumnezeu nu observa în mod pasiv și zicea: „Oh, ar fi bine să fac ceva să răscumpăr acest lucru”. El a avut în atotcunoașterea Lui un Miel de jertfă cu mult înaintea creației. El are toată autoritatea și El conduce cu judecată perfectă. În rezumat, El este frumos — dorința tuturor popoarelor! Ai putea crede că ai înțeles câteva lucruri despre Isus, precum cea de-a doua venire a Lui și teologia vremurilor de sfârșit. De fapt, ai putea să știi aceste lucruri la perfecție, de la pre-mileniu la sfârșitul erei și asta e bine. Dar nu vei fi în stare niciodată să înțelegi cu desăvârșire frumusețea lui Isus — dreptatea Lui, dragostea Lui, neprihănirea Lui, suveranitatea Lui, natura Lui veșnică. Gary Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, dec. 20, 2019
Source: Mana profetica
Odată am auzit pe un misionar vorbind despre mari treziri care au loc pretutindeni în lume. Era clar că în fiecare caz, „duhul de rugăciune” este legat de ultimul seceriș. În Vietnam, Siberia, zona Amazonului, Africa, oamenii lui Dumnezeu se roagă cu foc și fervoare — plângând și strigând la Dumnezeu, căutând fața Lui, ocupându-se de păcat și întorcându-se la neprihănire. Nu poți fabrica acest soi de înclinație spre rugăciune; este rezultatul duhului de cerere. Am cerut să aibă loc câteva săptămâni de rugăciune la biserica Times Square și am experimentat un pic gustul acestei revărsări a Duhului. Într-adevăr, există o măsură a focului și a sârguinței în rugăciune peste tot în această națiune, dar nu am experimentat revărsarea duhului de rugăciune încă. Dumnezeu îmi arată că până și dorința și înclinația pentru a ne ruga trebuie să vină de la Duhul Sfânt. Răspunsul se găsește în Zaharia 10:1: „Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp” (Zaharia 10:1). Trebuie să cerem de la Domnul duhul de rugăciune! El ne spune în Zaharia: „Cereți și vă voi da această sarcină din cer. Dar mai întâi trebuie să o căutați de la Mine.” Este vremea să începem să cerem Domnului: „Oh, Doamne, toarnă Duhul Tău cel Sfânt peste mine ca să pot învăța să mă rog! Deschide fântâna și permite-mi să fiu parte a secerișului Tău de pe urmă!” Odată ce duhul Său de rugăciune se revarsă precum o ploaie peste tine, te vei trezi rugându-te pentru sfințenie, evlavie, puritate. Vei mijloci pentru cei dragi ai tăi pierduți și vei plânge pentru o lume care se află pe moarte. Dar tu trebuie să Îi ceri Duhului Sfânt să realizeze aceasta în tine — apoi să te încrezi în El! David Wilkerson © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, dec. 20, 2019
Source: Mana profetica