Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Ori de câte ori Duhul Sfânt coboară peste noi, două lucruri ies mereu în evidență: un duh de îndurare și un duh de rugăciune. „Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns.” (Zaharia 12:10). Cartea Tit ne spune că harul ne este dat ca putere asupra păcatului, pentru a ne permite să trăim vieți cumpătate și sfinte. „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit 2: 11-13) O măsură minunată a acestui har a fost prezentă în poporul lui Dumnezeu încă de la Cincizecime. Duhul Sfânt a trimis convingere de păcat asupra tuturor națiunilor, învățând pe credincioșii din orice rasă și limbă cum să se lase de nelegiuire. Rezultatul a fost un popor care trăiește în mod cumpătat și neprihănit și tânjește după venirea lui Isus. Cred că în Zaharia 12 se proroceşte că în ultimul ceas, Duhul Sfânt va coborî cu putere peste poporul lui Dumnezeu cu un duh de îndurare care îi întoarce complet de la orice formă de trăire lumescă. Va produce în el curăţie de inimă. Poporul lui Dumnezeu se va trezi la o adevărată formă de „predicare a harului” – acea formă care convinge oamenii de orice lucru ascuns din viața lor. Lucrătorii vor propovădui un mesaj de condamnare a păcatului, de expunere a acestuia şi pocăință dincolo de tot ce s-a văzut vreodată în istorie. Toate păcatele, nelegiuirile și nebunia vor fi expuse, iar cei din casa lui Dumnezeu se vor simţi „presaţi” de a face ceea ce este drept. Lucrătorii din întreaga lume, care au fost căldicei, vor fi mişcaţi de Duhul Sfânt. Dumnezeu îi va izbi cu convingerea îndurării Sale și le va spune: „Lumea se va distruge şi în curând te vei prezenta înaintea Mea. Începe să vorbești inimilor poporului lui Dumnezeu cu ungerea Duhului Sfânt.”
vin, mai 25, 2018
Source: Mana profetica
Pavel le spunea colosenilor: „Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.” (Coloseni 3: 12-14) Există un motiv pentru care suntem chemați să trăim așa cum a trăit Hristos. Deoarece lumea întreagă va privi la viețile noastre, la modul în care trăim, la lucrurile pe care le spunem și le facem, și vor reflecta acele imagini asupra lui Isus. Îl vor vedea pe El aşa cum ne vor vedea pe noi. Nimic nu aduce o rușine mai mare cauzei lui Hristos decât cei care pretind că Îl cunosc, şi totuşi trăiesc în mânie, judecată și aroganță. Oamenii care trăiesc în păcat și ipocrizie în cadrul bisericii. Și situaţia inversă este, de asemenea, adevărată. Nimic nu aduce o mai mare onoare lui Hristos decât oamenii din al căror stil de viaţă izvorăşte iubirea, compasiunea și bunătatea. Oamenii care îi privesc pe ceilalţi aşa cum îi priveşte Isus, şi care se poartă cu ei în modul în care Isus îi tratează. Oamenii care trăiesc ca Hristos vor trăi. În fiecare zi, eu şi cu tine trebuie să facem această alegere. Este un lucru cert faptul că acțiunile noastre vor reflecta asupra lui Isus, dar ceea ce reflectăm este o decizie pe care trebuie să o luăm. O decizie pe care o luăm zi de zi, oră de oră, minut cu minut. Vom alege să trăim în har, bunătate și îndurare? Vom alege iertarea în locul represaliilor? Sau vom trăi în amărăciune și ipocrizie? Deciziile noastre fac toate diferențele în felul în care lumea reacționează la mesajul de speranță și mântuire al lui Dumnezeu. Putem fi siguri că lumea priveşte - deci alegeți cu înțelepciune!
vin, mai 25, 2018
Source: Mana profetica