Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Bunătatea lui Dumnezeu te urmărește! Aceasta nu este doar o frază care să te încurajeze, este un fapt bazat pe nenumăratele pasaje ale Scripturii. Cu toate acestea, foarte puțini din biserică trăiesc ca și cum acest lucru ar fi adevărat. S-ar putea să ai lupte în căsnicia ta și să te întrebi dacă tensiunea cu soțul / soția se va termina vreodată. Sau poți suferi de depresie și te întrebi dacă aceasta va lua sfârșit vreodată, astfel încât să poți simți iarăși îndurarea lui Dumnezeu față de tine. Poate că ai un fiu risipitor și te întrebi dacă va veni vreodată la credință. Sau poate ai un frate care este dependent de droguri și te întrebi dacă va fi vreodată eliberat de robia lui după ani întregi de înfăptuire a obiceiului lui. Vă pot garanta că niciun creștin nu s-a imaginat vreodată aflându-se în perioade atât de grele ca acestea. Nimeni nu și-a imaginat să treacă vreodată prin greutăți îndelungate care depășesc mângâierea pe care o simt din partea lui Dumnezeu. Totuși, Petru ne spune că nu trebuie să credem că astfel de încercări sunt neobișnuite: "Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui." (1Petru 4:12-13). Dacă vă aflați în mijlocul unei perioade foarte dificile a vieții, am un cuvânt sigur pentru voi.: Nu renunțați! Domnul nu a terminat cu voi. S-ar putea să credeți că sunteți singuri în situația voastră, dar de-a lungul timpului Dumnezeu a păstrat binecuvântări pentru voi, la care niciodată nu ați fi visat. După cum spune Petru, slava Lui ne va fi descoperită îm încercările noastre.
mar, iul. 24, 2018
Source: Mana profetica
”După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage, zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită” (Luca 22: 39-46). Știm cu toții că Isus Și-a dedicat viața rugăciunii. De asemenea, putem fi siguri, în calitate de urmași ai Săi, că dorința Lui este să ne aducă pe fiecare dintre noi la aceeași pasiune pentru rugăciune. Evenimentul relatat în Luca 22 a avut loc chiar înainte de ultima zi a vieții lui Isus. El ar fi putut să vorbească despre cu totul alte mii de probleme, să dea învățături în locuri necesare sau să Se întâlnească cu viitori lideri ai bisericii, dar nu a făcut așa. În schimb, Isus Își dedica timpul, pasiunea și energia rugăciunii. Tindem să credem că rugăciunea este un atașament la numeroasele noastre cereri și liste – dar pentru Isus, rugăciunea însemna viața Lui de zi cu zi. Nimic nu Îi apropia inima mai mult de Tatăl cum o făcea părtășia cu El în rugăciune, și El a dorit ca ucenicii Săi să calce pe urmele pașilor Lui. Isus știa că timpul Său era scurt și a vrut să încredințeze un ultim model de rugăciune pentru unii dintre ucenicii Săi. El a vrut să le arate cum să se roage cu seriozitate, nu doar ocazional. El vroia ca ucenicii să știe cum să caute într-adevăr Împărăția lui Dumnezeu, cum să mijlocească și cum să aibă o umblare serioasă cu El. Dacă sunteți un ucenic al lui Isus Hristos, veți dori ca El să devină modelul vostru în rugăciune.
lun, iul. 23, 2018
Source: Mana profetica