Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

Ieremia a fost un profet cu glas de tunet al Vechiului Testament. Fiecare cuvânt pe care îl propovăduia era ca o sabie care tăia în carne vie. El i-a înfuriat pe politicieni și pe conducătorii poporului atât de mult încât l-au aruncat în închisoare. Dar în tot timpul, acest profet al lacrimilor a așteptat cu nerăbdare o zi în care Dumnezeu să Își întâlnească poporul și să le schimba inima. Ieremia știa că Dumnezeu are milă de poporul Său și că i-a iubit cu o dragoste veșnică. Așa cum a fost scris în Ieremia 24, Hristos a fost trimis de Tatăl să ducă la îndeplinire Noul Legământ. El a sigilat acordul cu propriul Său sânge și l-a pus în vigoare în ziua în care a murit. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu tratează generația noastră așa cum a făcutt cu cea din vremea lui Ieremia. Avem un nou legământ, bazat pe promisiuni mai bune. Mesajul lui Ieremia despre Lege s-a împlinit astăzi în lucrarea terminată a lui Isus Hristos. Și ce diferență este între tunetul lui Ieremia și mila lui Isus! În ultima oră a Domnului nostru, în grădina Ghetsimani, Isus S-a rugat Tatălui Său ceresc pentru ucenicii Săi. Amintiți-vă, Petru urma să-L trădeze în câteva ore, Toma urma să se îndoiască de El și toți ucenicii urmau să-L părăsească întorcându-se la casele lor. Dar Isus nu îi condamna, așa cum vedem în această rugăciune extraordinară din Ioan 17: „[Tată], Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău… Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis... Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume… Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu... pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine" (Ioan 17: 6, 8, 16, 22- 23). Spunem: „Dar, Isuse, nu vezi ce este în inima lui Petru? O să Te trădeze! Iar Toma este plin de teamă și cutremur. Cum poți să Te rogi să fie iubiți, atunci când sunt atât de slabi?” O, da, păcatul lor L-a întristat pe Isus, dar noul Legământ a fost introdus și urma să arate iertare, milă și har. „Voi ierta nelegiuirile lor; Nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor”. Ieremia, sub vechiul Legământ, a predicat: „Păcatele voastre vă despart de Dumnezeu”, însă Isus a spus: „Nici Eu nu te condamn. Du-te și nu mai păcătui!” Lucrurile sunt diferite acum. Păcatul încă este urât de Dumnezeu, dar avem un Mântuitor viu, așezat la dreapta Tatălui, care Se roagă în continuare pentru noi. Isus încearcă să ne spună: „Nu ai nevoie de un Ieremia care să tune prin glasul lui ca să te ferească de păcat și de lume. Nu trebuie decât să Mă primești, să te pocăiești și să te apropii de Mine. Fără condamnare. Fără teamă. Numai iubește-Mă cu toată inima și vei părăsi toate păcatele tale!” © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
vin, aug. 30, 2019
Source: Mana profetica
Dumnezeu vrea să Se descopere poporului Său. Așa cum este scris în Scriptură, diavolul a coborât pe pământ cu o aprinsă mânie, știind că timpul său este scurt. Chiar acum oamenii lui Dumnezeu au nevoie de o puternică revărsare a Duhului Sfânt; de o atingere supranaturală, chiar mai mare decât cea de la Rusalii. Strigătul care ar trebui să răsune în zilele noastre a fost auzit în vremea lui Isaia: „O! de ai despica cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi munţii înaintea Ta ... cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în el” (Isaia 64: 1, 4). În ziua de Rusalii, cei 120 de apostoli s-au adunat în camera de sus. Ei s-au reunit ca un singur trup pentru un singur scop – speranța de a vedea promisiunea lui Isus împlinită: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49). Strigătul lor a fost același ca al lui Isaia: „Doamne, deschide cerurile și coboară-Te! Fie ca toată opoziția, umană și demonică, să se topească în prezența Ta, iar cei pierduți să fie salvați!” Și cunoaștem ce s-a întâmplat apoi! Duhul Sfânt S-a revărsat, cu un foc vizibil apărut pe capetele ucenicilor. Au ieșit din acea cameră schimbați pentru totdeauna și mii de vieți au fost transformate. Priviți la ceea ce făcea Dumnezeu în acel moment! Peste tot în lume era mare întuneric. Cu toate acestea, concentrarea lui Dumnezeu era asupra a 120 de oameni umili, sfinți care se rugau adunați într-o cameră mică, închiriată. Iar acum, astăzi, Dumnezeu pregătește un popor care s-a preocupat să-L apuce. În micile biserici și în adunări din întreaga lume, un strigăt se ridică devenind din ce în ce mai intens: „Doamne, deschide cerurile și coboară-Te! Trimite focul Duhului Sfânt și manifestă-Ți prezența!” Singurul lucru pe care acești 120 de apostoli din camera de sus trebuia să se bazeze era promisiunea lui Isus că va veni. Și a venit, cu o putere nemaivăzută în întreaga istorie. La fel și astăzi, tot ce trebuie să reținem este o promisiune a Domnului nostru. El S-a angajat tuturor celor care-L vor urma: „Vă pregătesc Împărăția!” (Luca 22:29) În acest moment, Domnul a auzit strigătul poporului Său, pretutindeni în lume. Pe măsură ce Duhul Se va revarsa și ne stârnește inimile noastre, fie ca acesta să fie și strigătul nostru: „Iată, Isus vine! Să ieșim în întâmpinarea Lui! ” © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, aug. 29, 2019
Source: Mana profetica