Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

„Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine” (1 Petru 2:1-6). Prin inspirația Duhului Sfânt, Petru îl numește pe Isus Piatra vie, o imagine a unui cuvânt care poate fi o revelație valoroasă în inima noastră, dacă o înțelegem cu adevărat. Hristos este o piatră - fermă și imobilă - neschimbată în toate căile Sale! Iar Petru subliniază că este o piatră vie, un Duh dătător de viață, care ne iubeşte în mod absolut, cu pasiune pe fiecare dintre noi. În cultura de astăzi, oamenii resping această piatră și nici măcar nu o sesizează. Temelia pe care își construiesc viața constă în propriile lor dorințe, vise și aspirații. Ei aleg unde pun această temelie, dar Isus ne cere să-L urmăm şi să-I supunem Lui toate planurile noastre. El te-a ales, te-a săpat pe Stâncă și te-a chemat în această casă spirituală pe care Dumnezeu o zidește. Ești chemat să faci parte dintr-un singur Trup, să ne iubim unul pe celălalt în profunzime și de aceea, Petru începe acest capitol spunând: „Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire”. Când îți predai viața în mâinile lui Isus și construiești pe temelia Lui, vei deveni parte a unei case spirituale, sfântă, curată și în clocot pentru Dumnezeu. © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, ian. 30, 2019
Source: Mana profetica
În epistola sa către Galateni, apostolul Pavel a scris: „Dacă trăim în Duhul, să şi umblăm și în Duhul” (Galateni 5:25). În toată Scriptura, este foarte clar faptul că Dumnezeu dorește ca fiecare dintre copiii Săi să se predea domniei și călăuzirii Duhului Sfânt. De fapt, scopul principal al Duhului în momentul în care locuieşte în noi este acela de a ne îndruma și de a ne călăuzi în tot ceea ce facem. Duhul Sfânt oferă instrucțiuni absolute și detaliate celor care umblă împreună cu El. Când umblăm în Duhul, nu trăim în confuzie sau îndoială. Direcția lui este clară și distinctă. Primii ucenici ai lui Hristos au înțeles acest adevăr și I-au permis Duhului să-i îndrume în fiecare decizie, fiecare mișcare, fiecare acțiune. Duhul Sfânt le vorbea și îi călăuzea în fiecare moment. Nu au fost luate decizii fără ca aceştia să fi ascultat mai întâi vocea Duhului. Motto-ul bisericii din întregul Noul Testament a fost: „Cine are urechi de auzit, să audă ce are de spus Duhul bisericii”. Tu și cu mine avem astăzi aceeași oportunitate. Același Duh care i-a călăuzit pe credincioșii din vechime în umblarea lor cu Domnul trăiește în voi și în mine, îndemnându-ne zilnic să-L ascultăm, să I ne supunem, şi să înţelegem care este voia şi călăuzirea Sa. El promite că vom beneficia astfel de puterea și eficacitatea dincolo de visele noastre cele mai îndepărtate. Singura întrebare este: Îi vom permite Lui să domnească? Sunt întotdeauna uimit de cât de minunat este să mă aflu în binecuvântarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vă călăuzeşte calea, acesta este întotdeauna un lucru revigorant și neaşteptat. Nu este niciodată plictisitor, previzibi sau obișnuit, ci întotdeauna este revigorator. În decursul multor decenii, L-am urmat pe Dumnezeu pe oriunde m-a purtat, L-am văzut lucrând în moduri mult prea minunate pentru a putea fi exprimate în cuvinte. Dumnezeu mi-a arătat de atât de multe ori puterea Duhului Sfânt și a Cuvântului Său, încât am renunțat de mult timp la încercarea de a-L înțelege. Când Duhul Sfânt vă călăuzește paşii, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să Îl urmaţi și să faceţi tot posibilul pentru a ține pasul. Nicky Cruz, cunoscut evanghelist internațional și autor prolific, s-a întors la Isus Hristos dintr-o viață de violență și crimă, după întâlnirea cu David Wilkerson în New York, în 1958. Povestea convertirii sale dramatice a fost relatată mai întâi în cartea „Crucea şi Pumnalul” de David Wilkerson și apoi mai târziu în propria sa carte bestseller, „Fugi băiete, fugi!” © 2019 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mar, ian. 29, 2019
Source: Mana profetica