Mană profetică

Cuvânt profetic proaspăt pentru sufletul tău.

Citește

S-ar putea să fi trecut printr-o situație pentru care te-ai rugat, dar nu ai primit încă niciun răspuns. Poți spune: „M-am rugat cu credință în Dumnezeu, dar El nu m-a auzit. Am tot așteptat, dar El nu a răspuns niciodată. Cum pot să-mi predau viața lui Dumnezeu, dacă El nu răspunde rugăciunilor mele?” S-ar putea să nu fii supărat pe Dumnezeu, dar cu siguranță ți-ai pierdut încrederea, lucru care te împiedică să îți predai inima. Prin urmare, rugăciunea a încetat și nu te mai bucuri de plinătatea binecuvântărilor Sale. Iacov se adresează foarte clar acestei situații: „Cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.” (Iacov 1:6). Versiunea King James folosește cuvântul „șovăitor”, ceea ce înseamnă a fi nehotărât. În inimile lor, când poporul aduce cereri înaintea lui Dumnezeu, Îl pun la încercare. În inimile lor, ei spun: „Doamne, dacă îmi răspunzi, Îți voi sluji. Îți voi da totul! Dar dacă nu răspunzi, îmi voi trăi viața în felul meu.” Dumnezeu nu poate fi mituit. El ne cunoaște inimile și știe când suntem nehotărâți în angajamentul nostru față de Fiul Său. El păstrează puterea care este în Hristos pentru cei care I s-au predat în întregime. Adevărata credință ia în considerare toate problemele și durerea poporului lui Dumnezeu din întreaga lume, toate situațiile fără speranță și pune aceste lucruri triste într-o parte. Credința Îl pune apoi pe Hristos de cealaltă parte și se bucură când Hristos biruie toate păcatele și necazurile lumii. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca noi să-l lăsăm pe diavol să pună stăpânire pe inimile și casele noastre. Mai degrabă El intenționează să mărturisim ferm și clar. Trebuie să avem autoritate în Hristos și să strigăm: „În numele lui Isus Hristos!” Este timpul ca fiecare credincios să se ridice și să declare: „Am trăit cu teamă prea mult timp și în Numele lui Isus Hristos, nu mă mai tem de moarte, de om sau de diavolul.” © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
joi, nov. 22, 2018
Source: Mana profetica
Când citesc despre experiențele oamenilor evlavioși din Vechiul Testament, inima mea arde. Acești slujitori erau atât de împovărați pentru cauza numelui lui Dumnezeu, încât au făcut lucrări puternice, care întrec imaginația majorității creștinilor de azi. Un astfel de sfânt era Ezra, un om al lui Dumnezeu care a trezit întreaga națiune pentru Dumnezeu. Scriptura spune că Dumnezeu avea mâna întinsă peste Ezra, iar Ezra a mărturisit: „Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea” (Ezra 7:28). Dumnezeu Și-a întins mâna, l-a învăluit pe Ezra și l-a transformat într-un om diferit. De ce ar face Dumnezeu acest lucru? În acel moment erau sute de cărturari în Israel și toți aveau aceeași chemare pentru a studia și a explica oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura ne dă răspunsul: „Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.” (Ezra 7:10) Ezra a luat o decizie conștientă de a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de orice și de a se supune acestuia și niciodată nu s-a îndepărtat de această decizie. Ezra nu a avut o experiență supranaturală, care să-l facă să iubească Scripturile. Dumnezeu nu i-a spus: „Vei conduce 50.000 de oameni spre pocăință și-Mi vei face lucrarea, dar pentru a face acest lucru vei avea nevoie de putere, forță, puritate, autoritate spirituală. Totuși, aceasta vine doar prin cunoașterea și ascultarea de Cuvântul Meu. Mâine, te vei trezi cu o foame din ce în ce mai mare pentru a studia Cuvântul”. Nu, nu așa s-au petrecut lucrurile. Ezra a fost statornic în cercetarea Scripturilor cu mult înainte ca Dumnezeu să-Și pună mâna peste el. S-a lăsat cercetat de Cuvânt, spălat de El și, ca rezultat, Dumnezeu l-a uns. Desigur, ungerea lui Dumnezeu este supranaturală, dar El își întinde mâna peste aceia care sunt predați în întregime să cunoască și să asculte de Cuvântul Său. Aici începe ungerea. Nimeni nu poate să se aștepte la atingerea lui Dumnezeu dacă nu este pasionat de Scripturi. © 2018 World Challenge, Inc | All Rights Reserved
mie, nov. 21, 2018
Source: Mana profetica