Punctele de rugăciune ale lunii aprilie 2017

Share Button

PUNCTE  IMPORTANTE  DE  RUGĂCIUNE  ÎN  PERIOADA  CARE  URMEAZĂ:

 • PERICOLUL DEPĂRTĂRII CREȘTINILOR DE DUMNEZEU!
 • FAMILIILE- (modificarea Constituției, situația familiilor creștine, a familiei în societatea românească)
 • BREXIT- consecințele pentru țara noastră, protecție de instabilități financiare, sociale, regionale (vecinii)
 • RIDICAREA ISLAMULUI- val de refugiați, influența asupra României.
 • RUSIA, TURCIA, relația dintre ele și influența lor asupra României.


 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • Chemare la sfințire. (Ap. 22:11) – LUNA CELEBRĂRII PAȘTELUI – vreme de cercetare profundă a CREȘTINILOR! Să ne rugăm pentru pocăință reală, ca Biserica Domnului din țara noastră să se abată de la căile rele (2 Cr. 7:14) – FĂRĂ compromisuri. Să ne rugăm pentru REVELAȚIA STĂRII NOASTRE CA BISERICĂ, pentru TREZIREA CREȘTINILOR.
 • Revelația identității de copii ai lui Dumnezeu, a chemării și a responsabilităților pe care le avem.
 • Să ne rugăm pentru sfințirea inimilor, a vorbirii, a ochilor, a gândurilor creștinilor, pentru sfințirea relațiilor, a familiilor, a caselor noastre, pentru sfințirea interacțiunii noastre cu societatea, cu autoritățile statului (fără compromisuri, fără mită, înșelăciune). Să ne rugăm pentru sfințirea finanțelor noastrecâștiguri curate, cheltuieli chibzuite, fără bani negri! 
 • Integritate, credincioșie (loialitate) în familii, în relațiile din biserici, între creștini. Să ne rugăm pentru revelația structurilor de autoritate așezate de Dumnezeu în familii și în Biserica Sa. Să ne rugăm împotriva rebeliunii, mândriei, a manipulării, controlului,  pentru FRICĂ de Domnul – frica de a mai păcătui.
 • UNITATE – unitate în familii, în biserici, între biserici, pentru restaurarea unității, a comunicării și a conlucrării între generații – cheie a trezirii din România! (Mal. 4:6)
 • Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Să ne rugăm împotriva oricăror forme de amăgire, de orbire, de robie care afectează pe creștini – robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani, a necredinței, a dependențelor. Să ne rugăm pentru eliberarea lor. Să ne rugăm pentru prinșii de război. Să ne rugăm pentru întărirea credinței în Domnul!
 • Viață de rugăciune și post, întoarcere la dragostea dintâi, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din România. Să ne rugăm pentru inimi deschise, minți transformate care primesc lucrarea Duhului Sfânt: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, a și pe pământ, în viața fiecărui creștin! Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului,(Efes.1:17-21; 3:16-21). Să ne rugăm pentru restaurarea darurilor Duhului Sfânt în viața poporului Domnului.
 • REFORMA– Anul acesta se celebrează 500 de ani de la reforma protestantă Reformă în Biserica din România – ieșire din tipare vechi, din structuri religioase. Să ne rugăm pentru pregătirea Bisericii pentru seceriș: capacitatea de a primi oameni și de a le sluji în dragostea lui Hristos; puterea pentru fiecare creștin de a fi un ambasador al lui Hristos oriunde trăiește sau merge; integritate creștină – trăire în acord cu Scriptura în viața cotidiană. Rugăciune pentru noi – ca popor al Domnului este pentru transformare personală, pentru înnoirea minții noastre (Rom. 12:2) și schimbarea inimilor noastre.
 1. Rugăciune pentru România – în FIECARE zi de VINERI să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.

Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91 pentru țară.

 • Domnul a început să scuture România într-un mod diferit de așteptările creștinilorCând slava Domnului vine – PREZENȚA DUHULUI SFÂNT – e spre convingere/conștientizare de păcat, neprihănire, judecată.
 • În FEBRUARIE – Scuturare raportată la CORUPȚIA din țară. Un strigăt după dreptate, adevăr, onestitate – VALORI CREȘTINE- DAR FĂRĂ SĂ-L  RECUNOASCĂ  pe Cel ce face dreptate și este Adevărul. Și totuși aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt. Să ne rugăm pentru ÎNTOARCEREA INIMILOR ROMÂNILOR SPRE DUMNEZEU – ÎN ACEASTĂ VREME A CERCETĂRII!
 • În MARTIE – luna scuturărilor relativ la DREPTUL LA VIAȚĂ ȘI DEFINIREA FAMILIEI. Să ne rugăm ca BISERICA să stea în veghere și în UNITATE (dincolo de păreri politice, dincolo de confesiuni) – pentru a lupta uniți în lucrurile în care suntem de acord – FAMILIA. S-a văzut corupția din BISERICILE Domnului – să ne rugăm pentru curățire, pentru INTEGRITATEA slujutorilor.
 • 25 martie a fost o AVERTIZARE a tuturor cetățenilor despre realitatea și consecințele avortului – Judecățile Domnului vor fi mai accelerate peste cei ce vor continua să comită avort! Să ne rugăm pentru conștientizarea românilor care plănuiesc să comită avort în viitor și să-l nu mai facă.
 • Scuturările acestea scot la lumină ce este în inimile poporului și ale conducătorilor. Să ne rugăm pentru ca aceste tensiuni să fie sub puterea Domnului, să fie spre binele României prin rezolvarea cu dreptate și în pace a diferențelor, pentru curățirea de nedreptate, de corupție a societății. Să ne rugăm împotriva încercărilor de a face România vulnerabilă.
 • Să ne rugăm ca VOIA DOMNULUI SĂ SE FACĂ JOS – PE PĂMÂNT – PRECUM E ÎN CERURI, aducând Împărăția cerurilor – prin rugăciune – pe pământ – Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!                                         
 • SĂ NE RUGĂM PENTRU ALINIEREA NAȚIUNII LA VOIA DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE, ca România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Hab 2:14).
 • În luna celebrării Sărbătorii Învierii Domnului nostru Isus Hristos, să ne rugăm pentru mântuirea națiunii române. Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu, să penetreze inimile românilor, ca oamenii să fie eliberați de spiritul religios și să ajungă să-L cunoască pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Să ne rugăm ca România să se îndrepte spre Isus – spre Viață și Lumină și să iasă din moarte și întuneric, ca Lumina Vieții – Isus Hristos prin Duhul Sfânt – să pătrundă în fiecare inimă din România cu speranță, bucurie, pace.
 • Restaurarea identității noastre de români, trezirea conștiinței naționale, un patriotism autentic și curaj civic. Să cerem restaurarea valorilor puse de Dumnezeu în români: dragostea de Dumnezeu, dragostea de țară, unitatea și solidaritatea românilor, bunătatea, compasiunea, bucuria, blândețea, familia ca valoare, dragostea pentru copii, creativitatea, ingeniozitatea, înțelepciunea și priceperea dumnezeiască, hărnicia, ospitalitatea, dragostea față de natură și față de frumos, bucuria cântecului și a artei. Să ne rugăm pentru restituirea integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, pentru restituirea onoarei, a valorilor morale într-un popor creștin. Să ne rugăm pentru generația tânără, care să-și găsească identitatea și destinul în Hristos și care să iubească România.
 • Să ne rugăm pentru risipirea norului de frică, depresie și apăsare de peste România! Să ne rugăm ca orice armă făurită de cel rău împotriva țării noastre să fie nimicită (Is. 54:17).

Să proclamăm: Isus Hristos este Domn și Stăpân peste România și România este închinată Domnului.

Să proclamăm puterea Învierii Domnului Isus Hristos peste România!

Să proclamăm porţile României deschise pentru Împăratul Slavei, pentru Domnul Isus Hristos! (Ps. 24:7 – 10).

Să chemăm pe Prințul Păcii – Domnul Isus să domnească în țara noastră.

Să declarăm porțile României închise pentru duhurile de război și moarte!

 • PACEA României – să mulțumim Domnului pentru acest DAR URIAȘ și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război, pentru protectie față de destabilizări interne, de lovituri militare,  forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să ne rugăm ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României. Să ne rugăm pentru strategii de apărare și de securitate națională care să fie spre binele țării. PERICOLELE SE ÎNMULȚESC ÎN JURUL ȚĂRII – SĂ NU OBOSIM RUGÂNDU-NE! Să chemăm Numele Domnului peste țară, să fie El un zid de foc în jurul României (Zah 2:5 ). Să ne rugăm pentru integritatea teritorială a țării. Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor din inima țării, ca orice manipulare sau acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.
 • Continuăm rugăciunea: pentru pace și stabilitate sociala în România, pentru păstrarea libertăților democratice în România, libertate de vorbire, de exprimare, de întrunire, de credință, pentru exprimări pașnice ale diferențelor de opinie,  pentru protecția țării și a populației de acțiuni de forță, de violențe, de manipulări, de intimidări,  pentru înțelepciune si frică de Domnul pentru autoritățile statului, pentru pentru oprirea oricăror acțiuni, decizii, decrete, care pot afecta negativ prezentul și viitorul României,  pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere în România, pentru respect instituțional și conlucrare corectă între instituțiile statului, pentru soluții pașnice și înțelepte în rezolvarea situațiilor de tensiune din țară, pentru respectarea principiilor de adevăr, dreptate și integritate la nivelul instituțiilor statului și a persoanelor implicate în aceste instituții.
 • Guvernul țării – înțelepciune și discernământ în acțiuni și decizii, măsuri economice și financiare coerente și favorabile țării, integritate și chibzuință în administrarea resurselor țării.
 • Modificările Constituției României pentru păstrarea libertăților fundamentale pentru cetățeni, pentru definirea corectă a statului român, pentru definirea biblică a familiei, pentru referendumul legat de definirea familiei în Constituția României) și ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România
 • Proiectul organizării adminstrativ teritoriale a Românieisă fie făcut în timpul și după voia lui Dumnezeu.
 • Legi coerente, drepte, bune , clare, care să includă principii creștine de viață și de dreptate, să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării.
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi si să-i înlăture cu mână tare.
 • Alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, Anglia, UE, NATO și vecinii țării, ca România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale, conform voii Domnului. Să cerem pentru autoritățile României – înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să ne rugăm pentru Rusia (ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite), pentru Turcia, pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic. Să ne rugăm pentru protecția țării noastre de amenințarea valului de refugiați pe care Turcia îl poate trimite spre Europa.
 • Descoperirea și anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme de pe teritoriul României.
 • Stabilizarea instituţiilor statului – juridice, financiare, de protecţie şi apărare a statului. Protecţie peste instituţiile statului şi oamenii integraţi în ele. Serviciile de siguranță ale României, poliția română, jandarmi, militari, grăniceri, armată
 • Protecția României față de șocuri financiare, ca orice tentative de destabilizare financiara a României să fie anihilate .
 • Oprirea declinului demografic al ţării, prin creşterea natalităţii, prin oprirea mortalității infantile și a morţilor premature, oprirea avorturilor. Să ne rugăm pentru întoarcerea în ţară a românilor.
 • Protecția barajelor și podurilor mari, principalele drumuri și căi ferate, protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații și de transport, al electricității, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România – să fie construite rapid, mai ales cele care conectează Transilvania de Muntenia și Moldova și pentru restaurarea căilor ferate.
 • Binecuvântările Domnului peste România( 28:1-14). Să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze şi să protejeze populaţia, teritoriul (solul, zăcămintele, pădurile, terenurile agricole), apele, recoltele şi turmele de animale. Să cerem îndurarea și protecţia Domnului faţă de epidemii, dezastre naturale, cutremure mari (Ps. 91). 
 1. Israel Să ne rugăm pentru trezire în Israel și pentru creștinii care locuiesc acolo. Să ne rugăm pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru pacea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru binecuvântarea Israelului,  pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze Israelul in 2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *