Secretul Rugăciunii

Trebuie să avem un scop în rugăciunile noastre, să știm pentru ce ne rugăm și dacă facem acest lucru conform Cuvântului lui Dumnezeu. Nu ne putem ruga eficient dacă nu știm pentru ce ne rugăm și ce vrem de la Dumnezeu. Este foarte important să știm că Dumnezeu, chiar dacă ne iubește, nu ne poate răspunde la rugăciune dacă aceasta nu este conform Cuvântului Său. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt, suntem responsabili de modul în care ne rugăm. Trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și să avem un scop în viață, astfel încât rugăciunile noastre să fie conform voii și Cuvântului lui Dumnezeu. Nu la întâmplare a rostit Domnul Isus cuvintele din Matei 6:7, „Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați.” Responsabilitatea noastră primară este de a avea credință; rezultatul la rugăciunile noastre îl privește pe Dumnezeu. Dacă ne rugăm cu credincioșie, El se va îngriji de celelalte. De asemenea, este important să fim realiști în ce privește planificarea timpului nostru de rugăciune. Este mai bine să fim credincioși unei perioade scurte de timp dedicate rugăciunii zilnice, decât unui plan nerealist pe o perioadă lungă. BONUS Comandă cartea Capitol gratuit Secretul rugăciunii Pentru a deveni oameni ai rugăciunii, trebuie să găsim secretul, satisfacția și împlinirea rugăciunii. În acest mod, vom fi eficienți și motivați pentru a persevera. Mai întâi de toate, trebuie să realizăm că rugăciunea este o decizie personală. Trebuie să luăm decizia și angajamentul de a ne ruga. În al doilea rând, avem nevoie de statornicie și perseverență. Luca 18:1 spune: „...trebuie să se roage necurmat, și să nu se lase”. Tendința noastră este de a renunța. Și acest lucru îl dorește Satan. Dacă vom renunța să ne rugăm și vom trăi în indiferență și complicitate, atunci nu vom mai fi o amenințare pentru el. În al treilea rând, rugăciunea trebuie să devină stilul nostru de viață, și apoi nu ne va mai fi dificil să ne rugăm. Ne vom trezi dimineața pregătiți pentru timpul nostru de părtășie cu Dumnezeu. Nu ne va fi greu să-L căutăm pe Domnul, ci vom fi bucuroși să ne ridicăm mâinile și să ne închinăm, să-I aducem mulțumiri și să-I înălțăm Numele Său sfânt. În al patrulea rând, vom găsi plăcere în rugăciune; va deveni desfătarea noastră. Cu alte cuvinte, vom aștepta cu înflăcărare timpul nostru de rugăciune, vom aștepta dimineața pentru a ne întâlni cu Regele regilor și Domnul domnilor. Este o plăcere să vii înaintea Domnului, să-ți reverși inima înaintea Lui, să-I asculți șoapta și să-L lași pe Duhul Sfânt să lucreze în viața ta. Bucuria este așa de mare încât parcă nu mai ai răbdare, întreaga ființă tânjește să se întâlnească cu El. Când rugăciunea va deveni stilul nostru de viață, vom găsi plăcere în ea.
lun, mai 11, 2015
Source: Secretul Rugăciunii
CE ESTE RUGĂCIUNEA? Rugăciunea este un exercițiu spiritual care necesită seriozitate, consacrare, disciplină. Rugăciunea este fundamentală pentru fiecare viață creștină, pentru fiecare biserică și pentru fiecare lucrare. Rugăciunea reprezintă comunicarea noastră cu Dumnezeu. Este o părtășie realizată în intimitatea noastră cu Dumnezeu Tatăl, în Numele lui Isus, prin puterea Duhului Sfânt. Trebuie să fie conform Cuvântului și voii lui Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă și comuniune cu Dumnezeu. Când în ascultare de El noi Îi vorbim, suntem gata să auzim și ceea ce are El să ne spună. Prin rugăciune circumstanțele noastre se vor schimba, lucrări divine se vor întâmpla, în timp ce influența răului va fi restrânsă. Nu există activitate mai importantă în care ar putea fi implicat un om decât rugăciunea – să vorbești cu Dumnezeu și să știi că te ascultă, ba chiar mai mult, îți și răspunde. Rugăciunea înseamnă timp câștigat, nu pierdut. Rugăciunea nu ar trebui să fie o repetare de cuvinte sau o formulă magică identică. Dumnezeu privește la inima noastră, deoarece El dorește să aibă o relație intimă cu noi. Isus ne-a spus: Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați (Matei 6:7). De asemenea, atunci când ne rugăm în limbi, iar nouă ni se pare fără sens, Dumnezeu ne va înțelege, deoarece El cunoaște toate limbile. Prea deseori oamenii consideră rugăciunea o activitate religioasă, un ritual zilnic în viața de creștin, ignorându-i importanța reală. Ei pierd din vedere satisfacția rugăciunilor împlinite, când cei în nevoie primesc ajutor, scopurile lui Dumnezeu se împlinesc, iar planurile diavolului sunt împiedicate. CUM NE PREGĂTIM PENTRU RUGĂCIUNE? Mai întâi de toate, trebuie să ne pregătim inimile noastre pentru rugăciune și părtășie cu Dumnezeu. Suntem tentați să ne rugăm cuvinte frumoase, lăsând la o parte inima noastră. Putem veni în prezența Sa doar cu o inimă curată, așa cum citim în Psalmul 24:3-5, „Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? - Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună, și nu jură ca să înșele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.” 1 Ioan 3:21-22 ne spune, „Preaiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, și facem ce este plăcut înaintea Lui.” Comandă cartea Capitol gratuit De asemenea, noi trebuie să ne considerăm morți față de păcat și față de firea noastră. „Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6:11) Este foarte important să îi iertăm pe cei care ne-au supărat sau ne-au rănit. „Și, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre” (Marcu 11:25-26). Este ușor să spunem că trebuie să-i iertăm pe cei care au păcătuit împotriva noastră. Acest lucru îl putem face doar prin Duhul Sfânt, deoarece natura noastră păcătoasă mai are mândrie și alte fapte ale firii pe care trebuie să le biruim. Natura păcătoasă trebuie să moară, astfel încât omul spiritual să poată trăi așa cum a trăit Isus. „Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine”. (Galateni 2:20)
mie, apr. 01, 2015
Source: Secretul Rugăciunii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *