Punctele de rugăciune ale lunii decembrie 2017

Luna decembrie, luna a douăsprezecea, are însemnătate deosebită pentru România- este luna unor evenimente majore în istoria recentă a țării reîntregite la  1 decembrie 1918.  Așa le-a rânduit Dumnezeu și cred că prin aceste momente însemnate în ce privește istoria recentă a țării- Domnul conectează România cu cartea Estera. Prin Estera și strigătul în unitate al tuturor evreilor din imperiul păgân, Domnul a întors destinul evreilor, tranformând o condamnare la moarte într-o mare izbândă a vieții și izbăvirii de dușmani – în luna a douăsprezecea.  Suntem în luna a douăsprezecea și în mod specific, Biserica Domnului din România – ca Estera, este chemată să se ridice în unitate în rugaciune și lupta spirituală pentru România.

În luna decembrie națiunea noastră celebrează trei momente importante:

 • Celebrarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru
 • 1 Decembrie – Sărbătoarea Unirii din 1918 – 99 de ani de la reîntregirea României
 • Eliberarea de sub opresarea comunistă – decembrie 1989

Moartea regelui Mihai al Romaniei în 5 decembrie 2017 este ca un nou  semnal al Domnului pentru noi, românii. El a fost un  exemplu de integritate, de smerenie, de credicioșie față de țara noastră, de credința în Dumnezeu și de trăire a valorilor creștine fără compromis, cu prețul umilințelor și s-a împotrivit nazismului și comunismului încercând să apere România de aceste două sisteme anticreștine.  În zilele acestea, când vedem o clasă politică care și-a pierdut aceste valori, Domnul amintește, prin moartea regelui Mihai, care este standardul Lui pentru liderii națiunii. Contrastul este izbitor și cred că va declanșa un sezon de restaurare a standardelor Domnului în conducerea țării. Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2017

Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2017

2017 – 3 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII ȘI ȚARĂ la fiecare ÎNCEPUT DE LUNĂ- în zilele de 1,2,3

(Estera 4:14)…pentru o vreme ca aceasta!

2017  – fiecare zi de vineri– post si rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protectia tarii

Să luptăm pentru  LUCRURILE CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri:  CREDINȚA CREȘTINĂ (ATACURI ASUPRA LIDERILOR CREȘTINI / A BISERICII/ A SCRIPTURII), FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII (DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMÂNIEI e tot mai contestat și se vrea fragmentarea țării) Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii octombrie 2017

Punctele de rugăciune ale lunii octombrie 2017

Am intrat într-un sezon nou, periculos, dar și cu mari promisiuni de seceriș pentru Domnul. Mai mult ca oricând, să ne rugăm pentru România. Voi, care aduceți aminte Domnului de ea, nu vă opriți deloc, până slava Domnului va inunda țara noastră. Așteptăm veștile Domnului, nu ale lumii,  chiar dacă întuneric mare acoperă pământul, slava Domnului răsare peste cei ce se ridică acum în puterea tăriei Lui (Is. 60:1-3). Domnul ne spune: PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU SECERIȘ! – Secerătorii lucrează cât este zi – timp extins și intens. Fereastra Harului este încă deschisă peste noi – să ne grăbim să lucrăm cât este încă zi și se poate (Ioan 9:4). Nu e vreme de certuri de partide, de mândrie, competiție, ci de unitate, smerenie, compasiune, curaj, sacrificiu. Vin vremuri noi. Să strângem rândurile, popor al Domnului! Să ne pregătim de schimbările de atmosferă spirituală care vin, împreună cu judecăți ale Domnului. Să fim cei care așteaptă și grăbesc venirea zilei lui Dumnezeu. (2 Petru 3:11-12).

2017 – 3 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII ȘI ȚARĂ la fiecare ÎNCEPUT DE LUNĂ – în zilele de 1,2,3 (Estera 4:14)… pentru o vreme ca aceasta!

2017 – fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii august 2017

Punctele de rugăciune ale lunii august 2017

Sunt ATACURI MARI  ASUPRA LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE:

 • CREDINȚA CREȘTINĂ– ATACURI ASUPRA LIDERILOR CREȘTINI / A BISERICII/ A SCRIPTURII,
 • FAMILIA BIBLICĂ,
 • TERITORIUL ȚĂRII – DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMĂNIEI e tot mai contestat

Vă chem la câte  3 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII ȘI ȚARĂ la fiecare ÎNCEPUT DE LUNĂ- în zilele de 1,2,3  si în FIECARE zi de VINERI Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iulie 2017

PUNCTE IMPORTANTE DE RUGĂCIUNE ÎN PERIOADA CARE URMEAZĂ:   PACEA ȚĂRII;   PERICOLUL DEPĂRTĂRII CREȘTINILOR DE DUMNEZEU ;    REAȘEZAREA EUROPEI-BREXIT-consecințe pentru țara noastră;  RIDICAREA ISLAMULUI- (refugiați, influența  asupra României);

Sunt ATACURI MARI  ASUPRA LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE:   Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2017

PUNCTE IMPORTANTE DE RUGĂCIUNE ÎN PERIOADA CARE URMEAZĂ:

PACEA ȚĂRII; PERICOLUL DEPĂRTĂRII CREȘTINILOR DE DUMNEZEU ;           FAMILIILE; CLĂTINAREA PUTERNICĂ A EUROPEI –  BREXIT- (consecințele pentru țara noastră, protecție de instabilități financiare, sociale,  regionale – vecinii țării noastre); RIDICAREA ISLAMULUI – (val de refugiați, influența  asupra României);

Sunt ATACURI MARI  ASUPRA LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE:  – CREDINȚA CREȘTINĂ – ATACURI ASUPRA LIDERILOR / A BISERICII/ A SCRIPTURII, FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII –  DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMÂNIEI e tot mai contestat

AVEM  NEVOIE  DE DUMNEZEU! E TIMPUL pentru  TREZIREA TUTUROR LOCUITORILOR ȚĂRII, pentru TREZIRE LA RUGĂCIUNE Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii mai 2017

PUNCTE IMPORTANTE DE RUGĂCIUNE ÎN PERIOADA CARE URMEAZĂ:

 • PERICOLUL DEPĂRTĂRII CREȘTINILOR DE DUMNEZEU!
 • FAMILIILE- (modificarea Constituției, situația familiilor creștine, a familiei în societatea românească)
 • BREXIT- consecințele pentru țara noastră, protecție de instabilități financiare, sociale, regionale (vecinii)
 • RIDICAREA ISLAMULUI- val de refugiați, influența asupra României
 • RUSIA, TURCIA, relația dintre ele și influența lor asupra României.


Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii aprilie 2017

PUNCTE  IMPORTANTE  DE  RUGĂCIUNE  ÎN  PERIOADA  CARE  URMEAZĂ:

 • PERICOLUL DEPĂRTĂRII CREȘTINILOR DE DUMNEZEU!
 • FAMILIILE- (modificarea Constituției, situația familiilor creștine, a familiei în societatea românească)
 • BREXIT- consecințele pentru țara noastră, protecție de instabilități financiare, sociale, regionale (vecinii)
 • RIDICAREA ISLAMULUI- val de refugiați, influența asupra României.
 • RUSIA, TURCIA, relația dintre ele și influența lor asupra României.


Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii martie 2017

Pentru această lună îndemnul major de rugăciune este pentru Biserica Domnului și este o chemare la SFINȚIRE.

 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

– Chemare la sfințire. (Apoc. 22:11). Să ne rugam pentru înțelegerea și acceptarea standardelor lui Dumnezeu la toate nivelele si în toate sferele vieții creștinilor. Să ne rugăm pentru pocăință reală, ca Biserica Domnului din țara noastră să se abată de la căile rele (2 Cron. 7:14).  Este timpul să unim credința noastră cu fapta, cu trăirea după standardele Scripturii! Să ne rugăm pentru REVELAȚIA STĂRII NOASTRE CA BISERICĂ, pentru TREZIREA noastră din această stare de căldicei. Isus ne cheamă la o relație de intimitate profundă cu El! 

– Să ne rugăm pentru sfințirea inimilor, a vorbirii, a ochilor, a gândurilor creștinilor. Să ne rugăm pentru sfințirea relațiilor, a familiilor, a caselor noastre. Să ne rugăm pentru sfințirea interacțiunii noastre cu societatea, cu autoritățile statului (fără compromisuri, fără mită, înșelăciune). Să ne rugăm pentru sfințirea finanțelor noastre (respectarea Scripturii în ce privește zeciuiala, dărnicia, milostenia, semănatul în Împărăția lui Dumnezeu).

– Să ne rugăm pentru integritate, pentru credincioșie (loialitate) în familii, în relațiile din biserici, între creștini. Să ne rugăm pentru revelația structurilor de autoritate așezate de Dumnezeu în Biserica Sa. Să ne rugăm împotriva rebeliunii, mândriei, a manipulării, controlului.  Să ne rugăm pentru FRICĂ de Domnul (reverență sfântă față de Dumnezeu)

– Să ne rugăm pentru revelația identității de copii ai lui Dumnezeu – cetățeni ai Împărăției.

– Să ne rugăm pentru revelația chemării și a responsabilităților pe care le avem ca și popor al lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru poziţionarea şi alinierea noastră ca creştini în acord cu planul Domnului. (Ps. 24: 1-6).

– Chemare la o viață de rugăciune – Casa Mea se va chema o ca de rugăciune.” (Mat. 21:13). Întoarcere la viața de părtășie profundă cu Domnul,  rugăciune necurmată, focul Duhului Sfânt, întoarcere la dragostea dintâi, la foame și sete după Cuvânt – TREBUIE să avem CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI! (Luca 10:42)

– Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Să ne rugăm ca forme de amăgire, de orbire, de autoneprihanire să fie făcute fără putere în viața fiecăruia (Apoc. 3:14-22). Să ne rugăm pentru eliberarea creștinilor din forme de robie – robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani, a necredinței, a dependențelor. Să ne rugăm pentru întărirea credinței în Domnul!

UNITATE Să ne rugăm pentru nimicirea lucrărilor demonice de dezbinare din biserici. Să ne rugăm pentru unitate în familii, în biserici,  între biserici, pentru restaurarea unității, comunicării și conlucrării între generații – cheie a trezirii!

Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din RomâniaSă ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului,(Efes.1:17-21; Efes.3:16-21).

 1. Rugăciune pentru România – în FIECARE zi de VINERI să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.

Biserica este chemată să se roage ca, schimbările pe care le pregătește Domnul, să vină în ființăScuturările prin care trecem scot la lumină ce este în inimile poporului și ale conducătorilor. Să ne rugăm pentru ca aceste tensiuni să fie sub puterea Domnului, ca Domnul să le facă să fie spre binele României, prin rezolvarea cu dreptate și în pace a diferențelor, pentru curățirea de nedreptate, de corupție a societății. Să ne rugăm împotriva manipulărilor, a încercărilor de a face România vulnerabilă. Să ne rugăm ca BISERICA să stea în veghere și în UNITATE (dincolo de păreri politice). Este timpul să avem perspectiva schimbărilor pe care le aduce Domnul – privind de sus – din poziția noastră în Hristos (Ef. 2:6) și să ne rugăm ca VOIA DOMNULUI SĂ SE FACĂ JOS – PE PĂMÂNT – PRECUM E ÎN CERURI, aducând  Împărăția cerurilor – prin rugăciune – pe pământ – Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!  

Rugăciune – declarațieSă declarăm: Doamne, vrem voia Ta în România, primim, Doamne, revărsarea și manifestarea puterii prezenței Duhului Tău Sfânt, după cum Tu dorești să o faci. Nu ne mai împotrivim lucrării Duhului Sfânt prin judecățile noastre, prin criticile noastre, prin religiozitatea noastră. Nu mai vrem să Te întristăm, nu mai vrem să Te oprim, Duhule Sfânt. Iartă-ne, Doamne, pentru că am făcut acest lucru atâția ani!  Fii binevenit, Duhule Sfânt, în România, în Biserica Ta, în poporul român. Te chemăm, Doamne Isuse, în ajutorul României! Vino, Doamne Isuse!

Când Domnul scutură o națiune, este pentru a rămâne în picioare lucrurile care nu se clatină – Ev. 12:28. Efectele acestor scuturări TREBUIE SĂ FIE: TREZIREA Bisericii, a poporului, ÎNTOARCEREA NOASTRĂ SPRE DUMNEZEU, unitatea Bisericii și a națiunii.  Să ne rugăm PENTRU TREZIRE ȘI UNITATE – ÎN BISERICĂ ȘI ÎN NAȚIUNE și pentru ALINIEREA NAȚIUNII LA VOIA DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE.

–  Să ne rugăm ca țara noastră să meargă pe direcția dorită de Domnul pentru România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).  Să ne rugăm pentru răscumpararea vremii, a timpului pierdut în certuri și dezbinări – ca popor al Domnului și ca națiune. Să ne rugam pentru implinirea  promisiunilor Domnului pentru România: Isaia 62:4 – că țara se va mărita iarăși (trezire masivă în țară),  România să fie ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit, un Gosen (Ex. 8:22), țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată.

– Să ne cerem iertare pentru că nu ne-am abătut de la căile noastre rele (2 Cron. 7:14) – ca Biserică și ca națiune. Să ne rugăm fierbinte ca Domnul să ierte păcatele noastre și ale părinților noștri (Daniel 9:1-13), ca națiune, și să ne curățească prin sângele Domnului Isus. Domnul pregătește o mare trezire în România – și noi suntem responsabili de pregătirea „terenului”- inimile românilor, ca promisiunile Domnului să se poată împlini. Dincolo de ce vedem în lumea naturală,  știm că luptele se poartă în domeniul spiritual, împotriva puterilor întunericului (Ef. 6:12). Noi suntem chemați să luptăm cu armele luminii: Numele Domnului Isus Hristos, cuvântul mărturisirii noastre (pocăința pentru păcatele personale și ale națiunii), sângele Mielului, jertfa de sine (Apoc. 12:11), Cuvântul Scripturii proclamat, rugăciunea, mijlocirea, postul. Să ne rugăm pentru mila Lui care biruie judecata, pentru Har, îndurare și vindecarea țării (2 Cron. 7:14).

–  Să ne rugăm pentru  mântuirea națiunii române.Să ne rugăm ca România să se îndrepte spre Isus – spre Viață și Lumină și să iasă din moarte și întuneric. Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, în poporul român. Românii se pregătesc pentru celebrarea Paștelui, celebrarea Învierii Domnului Isus Hristos (16 aprilie). Să proclamăm Viața, Adevărul, Lumina lui Isus peste inimile și mințile tuturor românilor. Să ne rugăm pentru o conștientizare profundă a românilor de starea de păcat, pentru revelația jertfei Domnului Isus Hristos, pentru revelația mântuirii prin Har, prin credință!  Să proclamăm: Isus Hristos este Domn și Stăpân în România și peste România, România este închinată Domnului. Să ne rugăm ca orice armă făurită de cel rău împotriva țării noastre să fie nimicită (Is. 54:17). Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91 pentru țară!

– Este un sezon de restaurare a destinului României, a valorilor puse de Dumnezeu în inimile românilor. ESTE VREMEA să ne rugăm pentru restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale, pentru un patriotism autentic și curaj civic. cerem înapoi tot ce-a furat cel rău din moștenirea noastră: dragostea de Dumnezeu, dragostea de țară, unitatea și solidaritatea românilor, bunătatea, compasiunea, bucuria, blândețea, familia ca valoare, dragostea pentru copii, creativitatea, ingeniozitatea, înțelepciunea și priceperea dumnezeiască, hărnicia, ospitalitatea, dragostea față de natură și față de frumos, bucuria cântecului și a artei. Să ne rugăm pentru restituirea integrității, a onestității pentru un popor decimat de corupție, pentru restituirea sentimentului unității naționale într-o țară fragmentată de dezbinări, pentru restituirea onoarei, a valorilor morale într-un popor creștin. Să ne rugăm pentru generația tânără, care să-și găsească identitatea și destinul în Hristos și care să iubească România.

Continuăm să ne rugăm specific pentru România: pentru frică de Domnul pentru cei din conducerea României, pentru pace și stabilitate în România, pentru integritatea teritorială a țării, pentru păstrarea libertăților democratice în România, libertate de vorbire, de exprimare, de întrunire, de credință, pentru exprimări pașnice ale diferențelor de opinie,  pentru protecția țării și a populației de acțiuni de forță, de violențe, de manipulări, de intimidări, pentru înțelepciune pentru autoritățile statului, pentru oprirea oricăror acțiuni, decizii, decrete, care pot afecta negativ prezentul și viitorul României, pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere în România, pentru respect instituțional și conlucrare corectă între instituțiile statului, pentru soluții pașnice și înțelepte în rezolvarea situațiilor de tensiune din țară, pentru respectarea principiilor de adevăr, dreptate și integritate la nivelul instituțiilor statului și a persoanelor implicate în aceste instituții. Să ne rugăm pentru legile care se dau – să fie drepte, corecte, spre binele țării și al populației; să ne rugăm pentru modificările Constituției României – să fie benefice statului și poporului român, familiei, să întărească statul unitar național român, drepturile fundamentale, libertatea de credință creștină, recunoașterea valorilor creștine în structura societății românești.

Președintele țării, pentru Parlament și Guvern.  Să ne rugăm pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru mântuire și frică de Domnul, pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului.

Continuăm rugăciunea pentru: FAMILIE (referendumul legat de definirea familiei în Constituția României) și ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România; protecția României de asaltul spiritului islamic;  oprirea declinului demografic al ţării – prin oprirea avorturilor, creşterea natalităţii, oprirea mortalității infantile și a morţilor premature. Să ne rugăm pentru întoarcerea în ţară a românilor.

Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cron. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională.

– PACEA României – să mulțumim Domnului pentru acest URIAȘ DAR și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război, pentru protectie față de destabilizări interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Descoperirea și anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.

Integritatea teritorială a țării și unitate națională. Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare sau acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.

– Alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, Anglia, UE, NATO și vecinii țării. În acest context al reașezărilor și realinierilor dintre națiuni, să ne rugăm ca România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale, conform voii Domnului. Să ne rugăm pentru Rusia (ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite), pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!

– Să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze şi să protejeze populaţia, teritoriul (solul, zăcămintele, pădurile, terenurile agricole), apele, recoltele şi turmele de animale. Să cerem îndurarea și protecţia Domnului faţă de epidemii, dezastre naturale,  cutremure mari (Ps. 91). 

 1. Israel – Să ne rugăm pentru trezire în Israel și pentru creștinii care locuiesc acolo. Să ne rugăm pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru pacea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru binecuvântarea Israelului,  pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze Israelul in 2017