20-29 ianuarie 2017– Chemare la 10 zile de post și rugăciune pentru România

Alfa Omega TV si Rețeaua de Rugăciune pentru România

20-29 ianuarie 2017– Chemare la 10 zile de post și rugăciune pentru România

Ezra 8:21 (…am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, copiii noștri si pentru tot ce era al nostru)

Daniel 1:8 (Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului…)- mâncarea era dedicata idolilor, iar oricine o mânca se închina idolilor

Țara noastră intră într-un sezon nou, cu schimbări majore interne si internaționale . E un drum nou în plan intern, prin ridicarea noilor autorități în țară – noul Parlament, noul Guvern.

E un drum nou, cu reașezări importante în relațiile internaționale, pornind de la schimbarea conducerii din SUA (20 ian), care are altă viziune asupra relațiilor SUA cu Israelul, cu Rusia , cu Europa. Această nouă conducere din SUA va avea un impact important în plan spiritual, nu doar în SUA ci și în zona noastră – Europa, Orientul Mijlociu, Israel.

La acest nou început, vă chemăm să ne rugăm pentru 2 motive:

 1. Să ne smerim inimile- un post de smerire la acest nou început (Ezra 8:21), de separare de valorile lumii, de pocăință față de tot ce înseamnă închinare greșită, idolatrie (Daniel 1:8; Ezra 9). Să ne rugăm pentru o trezire a rugăciunii, a dedicării si a sfințirii în România, ca să fim ascunși cu Hristos în Dumnezeu- locul siguranței și al autorității noastre (Efeseni 1:3-14; Efeseni 2:6-10; Ezra 9:9; Isaia 26:1-4).
 1. Alinierea României la planul Domnului pentru țara noastră – relațiile României cu SUA, cu Rusia, cu țările vecine, cu EU și țările europene, cu Israelul și Orientul Mijlociu, poziția țării noastre in NATO.

  Să ne rugăm pentru noile autorități din România – pentru revelația chemării lor – ca oameni ridicați în dregătorii prin Voia Domnului, pentru frică sfântă de Domnul, pentru înțelepciune de sus, revelație, călăuzire în decizii, pentru integritate. Să ne rugăm pentru Președinte, Parlament, Guvern – pentru viziune clară asupra politicii internaționale a României în acest context nou pe plan mondial.

  Să ne rugăm pentru pacea și securitatea țării, protecția populației și a teritoriului României, binecuvântarea Domnului peste România ca stat național unitar român.

Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste România și să ne dea pacea! (Num. 6:24-26)

Punctele de rugăciune ale lunii ianuarie 2017

Anul 2017 va fi un an al bătăliei pentru țara noastră, pentru România. Vom lupta in rugăciune pentru stabilitatea financiară și politică, pentru integritatea teritoriala a țării. Vom lupta împotriva oricărui asalt al întunericului care ar încerca să fărâmițeze țara- (prin regionalizare nedumnezeiască, prin inflamarea tensiunilor interetnice). Vom lupta pentru PACEA, stabilitatea și protecția României.

Va fi un an al luptei pentru Constituția țării, pentru păstrarea României ca stat național unitar român, pentru păstrarea Zilei naționale a țării- zi profetic aleasă- ziua UNIRII, pentru definiția biblică a familiei, pentru păstrarea drepturilor de exprimare liberă a credinței creștine.

Va fi un an al continuării luptei pentru familii- care vor fi sub un asalt puternic din partea celui rău- atât în interior, prin afectarea relațiilor din familii (parinți- copii, soț- soție), cât și în exterior, prin încercări de schimbări legislative.

Va fi un an al rugăciunii susținute pentru Israel, care va avea un an greu. Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii decembrie 2016

Luna decembrie- o lună a mulțumirii, a laudei. EBEN EZER- Până aici Dumnezeu a fost cu noi! Să recunoaștem ce minuni a făcut Domnul în viața noastră, în țara noastră și să-I mulțumim, mai ales pentru   PACEA țării, pentru BINECUVÂNTĂRI, căci e bun și face miracole în România.  Să-I mulțumim că suntem copiii Lui! (Rom 8:14-15;  Fil 4:6-7). Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2016

Luna noiembrie a acestui an înseamnă repoziționări importante pentru națiunea noastră și pentru țări care au o mare influență și asupra României.

 • Să ne rugăm cu insistență ca voia Domnului să se facă în Statele Unite ale Americii – unde se va alege noul președinte pe data de 8 noiembrie. Să ne rugăm și pentru actualul președinte al SUA – care va fi la putere până în ianuarie 2018, când se va instala noul președinte Pentru SUA – este o vreme unică – de răscruce. Să ne rugăm ca ei sa aleagă viața – pricipiile vieții creștine (Deut. 30:19-20)
 • Să ne rugăm pentru alegerea noului președinte al Republicii Moldova, care se va definitiva în 13 noiembrie.
 • Să ne rugăm pentru alegerile parlamentare din România – din 11 decembrie 2016.

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii septembrie 2016

August – septembriesunt luni în care Domnul dă poporului Său, multe izbăviri, din felurite strâmtorări.  Să ne rugăm pentru străpungerea blocadelor în care am fost, pentru ruperea legăturilor de confuzie și frică. Să ne rugăm pentru restaurarea și reaprinderea  viziunii primite, a visului pus de Dumnezeu în noi, pentru viața personală sau pentru lucrarea în care suntem. Să ne rugăm pentru extinderea teritoriilor de impact și influență pentru lucrările creștine, pentru viețile noastre personale. (rug lui Iaebeț – 1Cr.4:10 și Is. 54:2-3). Să ne rugăm pentru răscumpărarea vremii – ca tot ce am pierdut, ca timp și oportunități, să putem împlini, prin Har, într-un timp accelerat și deplin. Să ne rugăm pentru restituirea (vindecarea ) relațiilor de care am fost jefuiți (restaurarea relațiilor rupte), pentru eliberarea prinșilor de război. Să ne rugăm pentru lucrarea UNITĂȚII, prin Duhul Sfânt – care să nimicească dezbinările, fragmentările din familii, din biserici, din Trupul lui Hristos din țara noastră. Să ne rugăm pentru tărie și putere de la Domnul, o determinare sfântă, care să ne ridice din toate resemnările și apatiile, din lâncezeală și neputință și ca mentalitatea de înfrângere, de neputință să fie nimicită.


Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii august 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

Anul jubileu se va încheia curând (în luna octombrie 2016).  Spuneam, la începutul acestei perioade că: E anul răscumpărărilor, al restaurărilor în viețile noastre și în Împărăția lui Dumnezeu, anul izbăvirii din robie pentru mulți, fiind un an de veselie (al 50-lea an după 7 cicluri de 7 ani – Lev. 25:8-10). Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor.   Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iulie 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • Este un sezon nou în lucrarea Domnului din ţara noastră. Domnul face o lucrare puternică de cernere, în care DOMNUL aduce curăţire în vieţile noastre, separare, chiar dureroasă, de tradiţii, relaţii nedumnezeieşti, obiceiuri şi valori ale lumii, prin teste, schimbări puternice în jurul nostru.  Să ne rugăm să avem inimile şi mâinile curate, să fim într-o stare după Voia Domnului (Ps 24: 1-6). Să ne rugăm pentru poziţionarea şi alinierea  noastră ca şi creştini în acord cu planul Domnului. Riscul este ca în aceste situaţii să cădem în confuzie, agitaţie, mânie, judecată. Să ne rugăm pentru înţelegerea lucrărilor Domnului în vieţile noastre, să ne rugăm pentru înţelepciune, claritate, pace, discernământ, echilibru. Să ne rugăm împotriva mâniei, a duhurilor de judecată, a confuziei! Să ne rugăm ca fiecare să audă ce vorbeşte Domnul în aceste situaţii, să fie vigilenţi şi cu luare aminte (Evrei 12:25-27).  Să ne rugăm pentru revelația vremurilor în care trăim – ca fiii lui Isahar – ei deosebeau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut! (1 Cron. 12:32). Să ne rugăm pentru ochii spirituali deschiși!


Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Biserica și familia sunt sub un asalt furibund. Este TIMPUL ridicării noastre în unitate, dragoste și credință! Să chemăm NUMELE DOMNULUI peste familii, biserici, peste viețile noastre, să strângem rândurile, să fim treji și să veghem! Ridicați-vă în rugăciune și post, în unitate cu cei din familie, din grupele de rugăciune, din bisericile în care sunteți, cu cei din țară!

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii mai 2016

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulţi în POST și RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Să continuăm să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România pentru revelaţie şi putere , în baza Ef 1: 17-21 si Ef 3:16-21.
 • Să cerem ca Domnul să toarne un duh de revelaţie peste poporul Său- revelația dragostei, sfinţeniei și dreptății Domnului, revelația oricăror forme subtile de păcat şi frica sfântă de  Domnul,  revelația principiilor binecuvântării Domnului şi eliberare de frică, îngrijorare, necredinţă. Să ne rugăm pentru deschiderea ochilor și a urechilor spirituale, pentru revelaţia vremurilor în care trăim – să fim  ca  fii lui Isahar – ei deosebeau vremurile şi ŞTIAU ce trebuie făcut! ( 1 Cr 12:32) Este timpul să trăim Col 3:2 “Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.
 • Să cerem cu intensitate revărsarea puterii Duhului Sfânt, revărsarea Gloriei lui Dumnezeu peste ţara noastră, peste Biserica din România – şi să ne pregătim inimile pentru  Gloria Sa. – Is 40:3-5. Să ne rugăm pentru pasiune pentru Domnul, pentru focul Duhului Sfânt, pentru  aprinderea inimilor noastre în smerenie, sfinţenie, dragoste agape, prin pocăinţă, separare de valorile lumii, unitate, întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu! Să ne rugăm pentru pocăință profundă și schimbare – reformă pe care vrea Domnul să o facă în poporul Lui – trăirea principiilor Împărăției lui Dumnezeu,  separarea de lume (Ap. 18:4), să fim sare și lumină pentru cei din jur. Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!
 • Să proclamăm Viaţă şi trezire peste Biserica Lui, să fim ca  Maria  care a sorbit Cuvântul (Luca 10:42): “un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales  partea cea mai bună care nu i se va lua” – Cuvântul Vieții în inima ei! TREBUIE SĂ AVEM CUVÂNTUL VIEŢII ÎN NOI!

Keep reading →