Punctele de rugăciune ale lunii decembrie 2016

Luna decembrie- o lună a mulțumirii, a laudei. EBEN EZER- Până aici Dumnezeu a fost cu noi! Să recunoaștem ce minuni a făcut Domnul în viața noastră, în țara noastră și să-I mulțumim, mai ales pentru   PACEA țării, pentru BINECUVÂNTĂRI, căci e bun și face miracole în România.  Să-I mulțumim că suntem copiii Lui! (Rom 8:14-15;  Fil 4:6-7). Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2016

Luna noiembrie a acestui an înseamnă repoziționări importante pentru națiunea noastră și pentru țări care au o mare influență și asupra României.

 • Să ne rugăm cu insistență ca voia Domnului să se facă în Statele Unite ale Americii – unde se va alege noul președinte pe data de 8 noiembrie. Să ne rugăm și pentru actualul președinte al SUA – care va fi la putere până în ianuarie 2018, când se va instala noul președinte Pentru SUA – este o vreme unică – de răscruce. Să ne rugăm ca ei sa aleagă viața – pricipiile vieții creștine (Deut. 30:19-20)
 • Să ne rugăm pentru alegerea noului președinte al Republicii Moldova, care se va definitiva în 13 noiembrie.
 • Să ne rugăm pentru alegerile parlamentare din România – din 11 decembrie 2016.

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii septembrie 2016

August – septembriesunt luni în care Domnul dă poporului Său, multe izbăviri, din felurite strâmtorări.  Să ne rugăm pentru străpungerea blocadelor în care am fost, pentru ruperea legăturilor de confuzie și frică. Să ne rugăm pentru restaurarea și reaprinderea  viziunii primite, a visului pus de Dumnezeu în noi, pentru viața personală sau pentru lucrarea în care suntem. Să ne rugăm pentru extinderea teritoriilor de impact și influență pentru lucrările creștine, pentru viețile noastre personale. (rug lui Iaebeț – 1Cr.4:10 și Is. 54:2-3). Să ne rugăm pentru răscumpărarea vremii – ca tot ce am pierdut, ca timp și oportunități, să putem împlini, prin Har, într-un timp accelerat și deplin. Să ne rugăm pentru restituirea (vindecarea ) relațiilor de care am fost jefuiți (restaurarea relațiilor rupte), pentru eliberarea prinșilor de război. Să ne rugăm pentru lucrarea UNITĂȚII, prin Duhul Sfânt – care să nimicească dezbinările, fragmentările din familii, din biserici, din Trupul lui Hristos din țara noastră. Să ne rugăm pentru tărie și putere de la Domnul, o determinare sfântă, care să ne ridice din toate resemnările și apatiile, din lâncezeală și neputință și ca mentalitatea de înfrângere, de neputință să fie nimicită.


Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii august 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

Anul jubileu se va încheia curând (în luna octombrie 2016).  Spuneam, la începutul acestei perioade că: E anul răscumpărărilor, al restaurărilor în viețile noastre și în Împărăția lui Dumnezeu, anul izbăvirii din robie pentru mulți, fiind un an de veselie (al 50-lea an după 7 cicluri de 7 ani – Lev. 25:8-10). Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor.   Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iulie 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • Este un sezon nou în lucrarea Domnului din ţara noastră. Domnul face o lucrare puternică de cernere, în care DOMNUL aduce curăţire în vieţile noastre, separare, chiar dureroasă, de tradiţii, relaţii nedumnezeieşti, obiceiuri şi valori ale lumii, prin teste, schimbări puternice în jurul nostru.  Să ne rugăm să avem inimile şi mâinile curate, să fim într-o stare după Voia Domnului (Ps 24: 1-6). Să ne rugăm pentru poziţionarea şi alinierea  noastră ca şi creştini în acord cu planul Domnului. Riscul este ca în aceste situaţii să cădem în confuzie, agitaţie, mânie, judecată. Să ne rugăm pentru înţelegerea lucrărilor Domnului în vieţile noastre, să ne rugăm pentru înţelepciune, claritate, pace, discernământ, echilibru. Să ne rugăm împotriva mâniei, a duhurilor de judecată, a confuziei! Să ne rugăm ca fiecare să audă ce vorbeşte Domnul în aceste situaţii, să fie vigilenţi şi cu luare aminte (Evrei 12:25-27).  Să ne rugăm pentru revelația vremurilor în care trăim – ca fiii lui Isahar – ei deosebeau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut! (1 Cron. 12:32). Să ne rugăm pentru ochii spirituali deschiși!


Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2016

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Biserica și familia sunt sub un asalt furibund. Este TIMPUL ridicării noastre în unitate, dragoste și credință! Să chemăm NUMELE DOMNULUI peste familii, biserici, peste viețile noastre, să strângem rândurile, să fim treji și să veghem! Ridicați-vă în rugăciune și post, în unitate cu cei din familie, din grupele de rugăciune, din bisericile în care sunteți, cu cei din țară!

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii mai 2016

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulţi în POST și RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Să continuăm să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România pentru revelaţie şi putere , în baza Ef 1: 17-21 si Ef 3:16-21.
 • Să cerem ca Domnul să toarne un duh de revelaţie peste poporul Său- revelația dragostei, sfinţeniei și dreptății Domnului, revelația oricăror forme subtile de păcat şi frica sfântă de  Domnul,  revelația principiilor binecuvântării Domnului şi eliberare de frică, îngrijorare, necredinţă. Să ne rugăm pentru deschiderea ochilor și a urechilor spirituale, pentru revelaţia vremurilor în care trăim – să fim  ca  fii lui Isahar – ei deosebeau vremurile şi ŞTIAU ce trebuie făcut! ( 1 Cr 12:32) Este timpul să trăim Col 3:2 “Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.
 • Să cerem cu intensitate revărsarea puterii Duhului Sfânt, revărsarea Gloriei lui Dumnezeu peste ţara noastră, peste Biserica din România – şi să ne pregătim inimile pentru  Gloria Sa. – Is 40:3-5. Să ne rugăm pentru pasiune pentru Domnul, pentru focul Duhului Sfânt, pentru  aprinderea inimilor noastre în smerenie, sfinţenie, dragoste agape, prin pocăinţă, separare de valorile lumii, unitate, întoarcere la dragostea dintâi, la rugăciune necurmată, la tânjire după Domnul, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu! Să ne rugăm pentru pocăință profundă și schimbare – reformă pe care vrea Domnul să o facă în poporul Lui – trăirea principiilor Împărăției lui Dumnezeu,  separarea de lume (Ap. 18:4), să fim sare și lumină pentru cei din jur. Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!
 • Să proclamăm Viaţă şi trezire peste Biserica Lui, să fim ca  Maria  care a sorbit Cuvântul (Luca 10:42): “un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales  partea cea mai bună care nu i se va lua” – Cuvântul Vieții în inima ei! TREBUIE SĂ AVEM CUVÂNTUL VIEŢII ÎN NOI!

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii aprilie 2016

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România

 1. Pentru Biserica Domnului din România, ne rugăm pentru:
 • Să ne pregătim inimile pentru celebrarea Învierii Domnului Isus Cristos, după ce S-a dat pe Sine pentru noi – la Calvar! Să ne rugăm pentru Biserica Domnului din România pentru revelație și putere, în baza 1:17-21 și Efes. 3:16-21. NU ESTE ÎNCĂ O ALTĂ SĂRBĂTOARE A ÎNVIERII, ci să ne rugăm să fie turnat Duhul Sfânt peste România, să proclamăm PUTEREA ÎNVIERII DOMNULUI peste ROMÂNIA,  să ne rugăm ca Duhul de Viață să sufle peste oasele uscate din România (Ezechiel 37:9), din Biserică și să renunțăm la forme de evlavie fără viață. Să cerem curățire și protecție prin sângele Domnului Isus Cristos peste țara noastră și locuitorii ei.
 • Să cerem ca Domnul să toarne un duh de revelație peste poporul Său – revelația dragostei, sfințeniei și dreptății Domnului, revelația oricăror forme subtile de păcat și frica sfântă de Domnul, revelația principiilor binecuvântării Domnului și eliberare de frică, îngrijorare, necredință. Să ne rugăm pentru deschiderea ochilor și a urechilor spirituale, pentru revelația vremurilor în care trăim – să fim ca fiii lui Isahar – ei deosebeau vremurile și ȘTIAU ce trebuie făcut! (1 Cron. 12:32) Este timpul să trăim Col. 3:2 “Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ”.
 • Să proclamăm Viață și trezire peste Biserica Lui, să fim ca Maria care a sorbit Cuvântul (Luca 10:42): “un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea mai bună care nu i se va lua”- Cuvântul Vieții în inima ei! TREBUIE SĂ AVEM CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI!

Keep reading →

Cererile de rugăciune ale lunii martie 2016

Pentru anul 2016 am primit că va fi un an de accelerare, sfințire, rodire și unitate. Va fi un an de rodire – mulți vor veni la Domnul – un an de mare seceriș. Va fi un an intens, de avansare în putere a Împărăției lui Dumnezeu, pe fondul creșterii confuziei și nesiguranței în lume. Chiar dacă opoziția va fi în creștere, cred că umblarea creștinilor va fi într-o determinare nouă, cu curaj și perseverență, trecând prin opoziții și blocaje prin puterea Domnului, ca o armată care nu mai poate fi oprită! Domnul va da mare Har celor ce se sfințesc, celor ce sunt în ascultare de El, care aleg să stea într-o continuă legătură cu Domnul. E vital să umblăm continuu la umbra aripilor Celui Prea Înalt (Ps. 91:1-2).   E anul răscumpărărilor, al restaurărilor în viețile noastre și în Împărăția lui Dumnezeu, anul izbăvirii din robie pentru mulți, fiind un an de veselie (al 50-lea an după 7 cicluri de 7 ani – Lev. 25:8-10). Este o vreme a rugăciunilor îndrăznețe, de intrare în promisiunile Domnului, un an al favorii în mijlocul furtunilor. Keep reading →