De ce rugăciunea? (partea III)

De ce rugăciunea? (partea III)

Nu-L limita pe Dumnezeu

Am auzit niște credincioși exprimându-și disperarea din cauza a ceea ce comite Satan pe pământ în zilele noastre. Ei simt că nu mai are nici un rost să încerci să te rogi pentru că răutatea este prea mare. Ei întreabă: La ce folos să ne rugăm când păcate ca homosexualitatea și avortul au fost legalizate de către guvernele unor naţiuni? Ce putem face noi, bisericile neînsemnate, în faţa unor determinări așa de convinse a naţiunilor în a neglija legile lui Dumnezeu?

Răspunsul meu la aceasta este: Noi Îl slujim pe Dumnezeul cel Atotputernic! Tronul Său este în ceruri, iar pământul reprezintă așternutul pentru picioarele Lui și toate naţiunile puse la un loc sunt doar un strop de apă în prezenţa Sa. Noi slujim unui Dumnezeu puternic. El nu este doar puternic, ci este puterea însuși! Nimic nu este cu neputinţă pentru El!

Keep reading →

De ce rugăciunea? (partea II)

De ce rugăciunea? (partea II)

Cheia către o relaţie puternică

A nu avea o viaţă de rugăciune înseamnă a nu fi în parteneriat cu Dumnezeul cel Atotputernic, ceea ce este foarte periculos. Lipsa de rugăciune înseamnă să depindem de propria noastră pricepere, de planurile noastre, și de intuiţia noastră limitată faţă de viitor. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu și, așa cum toţi știm, comunicarea este cea care ţine o relaţie puternică. De exemplu, nici o căsătorie nu poate supravieţui fără o bună comunicare. Un soţ și o soţie nu pot sta aproape unul lângă altul și să spere că se vor descurca. Trebuie să se deschidă unul faţă de celălalt.
Calitatea comunicării determină profunzimea oricărei relaţii. Oameni ai lui Dumnezeu, un creștin care nu se roagă nu poate avea o relaţie bună cu Dumnezeu. Văd creștini pentru care rugăciunea este ultima pe lista lor de priorităţi și mă întreb cum se așteaptă să umble cu Tatăl. Înţelege că lucrurile nu pot decurge astfel.

Keep reading →

De ce rugăciunea? (partea I)

De ce rugăciunea? (partea I)

Ieremia 29: 12-13 spune:
“Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vã voi asculta. Mă veţi
căuta, şi Mă veţi găsi, dacã Mă veţi căuta cu toatã inima.”

Acesta este doar un verset din Biblie în care Dumnezeu, în mod specifc, invită poporul Său să se roage. Ştim foarte bine că rugăciunea merită
osteneala şi este proftabilă, datorită modului în care Dumnezeu vorbeşte
despre aceasta. Din nou şi din nou, suntem încurajaţi şi chiar îndemnaţi să-L
căutăm pe Dumnezeu. Fără nici o îndoială rugăciunea este un factor vital
pentru a avea o viaţă de creștin victorios.

Keep reading →

Maranata: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 52 /52

Maranata: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 52 /52

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.” (Apocalipsa 21:1)

 

Împărăția Domnului și a Unsului Său a început. Timp de o mie de ani, vechiul pământ experimentase deja ceea ce înseamnă să-L ai pe Hristos ca domnitor, în mod public. Biserica și poporul Său, Israel, au fost pe deplin implicate cu El. „Vom şi împărăţi împreună cu El…”, a scris Pavel în 2 Timotei 2 :12. „…ei vor împărăţi pe pământ!”, cântă bătrânii în Apocalipsa 5:10. Daniel 7:8 a profețit: „Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie” – împărăția pentru națiunea sfinților Celui Preaînalt. „Pentru totdeauna” poate fi, de asemenea, citit ca „de la un secol la altul” sau „de la un veac la altul” în privința celor o mie de ani. Dar nu se oprește acolo, pentru că citim că, atunci când Noul Ierusalim a coborât din cer: „ei vor împărăţi în vecii vecilor.” (Apocalipsa 22:5).

Keep reading →

RĂZVRĂTIRE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 51 /52

RĂZVRĂTIRE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 51 /52

„Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.” (Apocalipsa 20:7-8)

            Un binecunoscut expert al Noului Testament a spus odată: „Când, într-un anumit pasaj, se menționează două învieri, unde anumite „psychai edzesan” (sufletele revin la viață), iar restul „nekroi edzesan” (morții revin la viață) numai la sfârșitul unei anumite perioade după acea primă perioadă – atunci, în astfel de pasaje, unde acea primă înviere trebuie înțeleasă ca fiind o înviere spirituală cu Hristos, în timp ce a doua înviere este învierea trupească din mormânt – am ajuns la sfârșitul înțelesurilor limbii, iar Scriptura este înlăturată ca martor a vreunui lucru!”.

Keep reading →

ANTICIPARE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 50 /52

ANTICIPARE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 50 /52

„Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.” (Apocalipsa 20:6)

            Bătălia finală de la Armaghedon (Apocalipsa 16:16), care s-a dovedit a nu fi deloc o „bătălie”, a lăsat ca națiunile să existe pe pământ. Diavolul este închis, astfel încât să nu mai poată înșela națiunile (Apocalipsa 20: 3). Hristos nu vine să domnească pe un pământ pustiu (Apocalipsa 11:15, 12: 9-19, 19:6). El domnește peste toate împărățiile acestei lumi. Ultimul imperiu al lui Daniel este și un imperiu mondial, un imperiu care cuprinde întregul pământ (Daniel 2:35).

Keep reading →

O MIE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 49 /52

O MIE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 49 /52

„Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.” (Apocalipsa 20:4-6)

            În acest capitol se menționează de șase ori despre 1.000 de ani. Acest aspect indică o perioadă specifică și nu vedem niciun motiv să nu luăm acest număr literalmente, chiar dacă alții spun că o mie ar putea însemna 10x10x10, zece la puterea a treia. În acest caz, numărul zece ar reprezenta plinătatea, iar numărul trei ar reprezenta Trinitatea. Ar însemna că Dumnezeu ar domni pe deplin, fără să fie vorba literalmente de 1000 de ani.

Keep reading →

ÎNGROZITOR: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 48 /52

ÎNGROZITOR: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 48 /52

„Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6:15-17)

            Locuința sigură numită „Pământ” pare să se prăbușească. Soarele cu lumina și căldura lui; luna cu strălucirea ei; vara și iarna, căldura și frigul, fiecare anotimp la timp, semănatul și seceratul, vârfurile de munte cu zăpadă, insulele care se confruntă maiestuos cu furtuni violente și uragane, stelele fixate deasupra pământului; toate acele lucruri care sunt stabile vor dispărea. Ziua Domnului a sosit. Este bine să vedem că fenomenele naturale din a șasea pecete sunt strâns legate de Israel.

Keep reading →

BASME: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 47 /52

BASME: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 47 /52

„În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.” (2 Petru 1:16-18)

 

Apostolul Petru era deja în vârstă. El știa că momentul în care va muri se apropie repede. Tradiția spune că a fost răstignit cu capul în jos. Biblia spune că el Îl va glorifica pe Isus prin moartea sa. Și, la fel ca mulți alți bătrâni, vrea să aducă un mesaj final copiilor lui și poate chiar nepoților. Să le împărtășească ceea ce a fost și este foarte important pentru el.

Keep reading →

SELECTARE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 46 /52

SELECTARE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 46 /52

„Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.” (Matei 25:31-33)

 

Jack Kagan – născut în 1929, Novogrodek (Vilna), Lituania. Ghetoul din Navahrudak. Eliberat de ruși, Tabără pentru persoane strămutate, Polonia 1945. Căsătorit, trei copii. Acesta a spus:

Keep reading →