ÎNVIERE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 44 /52

ÎNVIERE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 44 /52

„Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut.” (Ioan 20:8)

Hristos a înviat. Nu este un basm. Nu este ceva ce trebuie „să crezi”, lăsându-ți mintea deoparte și aruncându-te spre o credință oarbă. Nu, Biblia este o carte a realităților. Oameni ca tine și ca mine au relatat în Biblie despre anumite fapte uimitoare. Ei erau la fel de uimiți cum am fi fost și noi, dacă eram în același loc și în același timp cu ei.

Keep reading →

REÎNNOIRE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 43 /52

REÎNNOIRE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 43 /52

„Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi. Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.”

(Faptele apostolilor 3:17-21)

În limba greacă, cuvântul pentru „lume” din acest pasaj este „aioon”, ceea ce înseamnă „această epocă, această fază” prin care trece istoria lumii, această parte a istoriei lumii. Mai întâi, principiul morții, care domnea în creație de la început, trebuia să fie biruit. Moartea care, în principiu, a stăpânit pământul de la căderea omului în păcat. „Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii” (Romani 8:22); „Căci firea a fost supusă deşertăciunii [entropie] – nu de voie, ci din pricina Celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu” (Romani 8:20-21).

Keep reading →

ÎMPĂRĂȚIE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 42 /52

ÎMPĂRĂȚIE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 42 /52

„Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.” (Matei 6:9-10)

 

Când Isus îi învață pe ucenici rugăciunea „Tatăl nostru”, El începe cu „Vie Împărăția Ta”. Ce vrea să însemne asta? Este vorba despre o împărăție spirituală, prezentă în inimile oamenilor? Fără îndoială, și despre aceasta este vorba.

Keep reading →

IMPERIUL MONDIAL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 41 /52

IMPERIUL MONDIAL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 41 /52

 „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat… Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei.” (Apocalipsa 13:8, 16-17)

 

Granițele Uniunii Europene încep deja să arate la fel ca cele din vechiul Imperiu Roman. Scoția și Țara Galilor abia dacă făceau parte din acesta, atunci și acum. Unele țări din Europa de Est au făcut parte în totalitate sau parțial din el, iar Africa de Nord a avut o oarecare legătură cu acesta, la fel ca Turcia și țările din Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană (UE) este un grup de 28 de națiuni/state membre din Europa, format după cel de-al Doilea Război Mondial. Primele țări s-au alăturat în 1957, și anume, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Olanda. În 1973 s-au alăturat și Danemarca, Irlanda și Marea Britanie. Grecia a intrat în UE în 1981, urmată de Spania și Portugalia în 1986, și Austria, Finlanda și Suedia în 1995. În 2004 au fost adăugate alte 9 țări, în 2007 încă două țări, iar, în cele din urmă, în 2013, s-a alăturat și Croația, rezultând un total de 28 de țări.

Keep reading →

RELIGIILE LUMII: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 40 /52

RELIGIILE LUMII: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 40 /52

„Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare… I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.” (Apocalipsa 13:1-2, 7)

Liderul final se va proclama prinț al păcii. Cuvântul grecesc „anti” are două sensuri: „în loc de” și „împotrivă”. Anticrist înseamnă un hristos în locul și împotriva adevăratului Hristos. Un salvator în locul adevăratului Mântuitor. Un mesia fals în locul și împotriva adevăratului Mesia. În cele din urmă, el va apărea ca fiind cel mai crud dictator, care nu ezită să folosească toate mijloacele de putere pentru a-și impune „Pax Romana” = „Pacea Lumii” la nivel global, prin eliminarea unor grupuri mici, care nu vor urma exemplul lui, mișcări și grupuri de rezistență spirituală, cum sunt evreii și creștinii, oamenii credincioși în Biblie.

Keep reading →

FINAL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 39 /52

FINAL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 39 /52

„Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul…” (Daniel 2:34-35)

Este important să începem să vedem încotro mergem, să observăm semnele vremurilor și să profităm de asta. Ne apropiem de finalul acestei faze a istoriei lumii. Ne apropiem de momentul în care se va desfășura ultimul imperiu mondial. Aceasta fază va include tot ce a aparținut fiecărui imperiu al omului din trecut. Va fi o ultimă încercare a puterilor întunericului de a realiza încă o dată un imperiu al păcii și neprihănirii în numele omului, dar acum la scară mondială. Un Babilon în toată regula, dar care se va termina în râuri de sânge.

Keep reading →

IADUL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 38 /52

IADUL: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer I Episodul 38 /52

„Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.” (Daniel 2:34-35)

Am vizitat recent fostul lagăr de concentrare nazist Mauthausen. Un deținut care a supraviețuit la Auschwitz și a fost transferat la Mauthausen, a numit această tabără „groapa iadului”. Din cauza atrocităților sadice de nedescris a fost mai rău decât la Auschwitz.

Keep reading →

TĂCERE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 37 /52

TĂCERE: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 37 /52

„Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe.” (Apocalipsa 8:1-2)

Tăcerea, liniște… calmul dinaintea furtunii. Înainte ca evenimentele din timpul sfârșitului să se desfășoare și îngerii să sufle din cele șapte trâmbițe, în ceruri va fi TĂCERE. Înainte ca această fază a istoriei lumii să fie dezvăluită și finalizată, există o perioadă de tăcere timp de aproximativ o jumătate de oră, de parcă cerul și pământul și-ar ține respirația, iar îngerii, puterile, forțele și conducătorii întunericului cad brusc în tăcere. Evanghelia Împărăției s-a răspândit și a fost o mărturie pentru toate neamurile și pentru o parte din Israel, iar cei o sută patruzeci și patru de mii de evrei mesianici au fost pecetluiți.

Keep reading →

DAMASC: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 36 /52

DAMASC: Semnele vremurilor, cu Willem J. J. Glashouwer | Episodul 36 /52

„Prorocie împotriva Damascului. „Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături; cetăţile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre păşune turmelor care se culcă nestingherite acolo.” (Isaia 17:1-2)

Există multe profeții în Biblie încă neîmplinite, care vorbesc despre războaie în Orientul Mijlociu, de exemplu, profeția din Isaia 17:1-2. Aici se vorbește despre o distrugere completă a Damascului, capitala Siriei, pe care o puteți vedea din Înălțimile Golan din Israel, când cerul este senin. Acest lucru nu s-a întâmplat încă în istorie. În criza continuă din țările din Orientul Mijlociu, aproape zilnic, Siria și capitala sa, Damasc, sunt în atenția știrilor. Se va ajunge, în cele din urmă, la distrugerea totală a acesteia? Niciodată în istorie Damascul nu a fost complet distrus. Dar într-o zi, așa va fi, pentru că Biblia ne spune asta. Nu ne spune și cum se va întâmpla și nici cine o va face. Va fi vorba de un cutremur, de bombe în timpul unui război? Profeția nu precizează aceste detalii, dar rezultatul final este clar: distrugerea totală.

Keep reading →