Despre noi

Istoric. Rețeaua de Rugăciune pentru România s-a născut la 1 septembrie 2001, ca răspuns la nevoia de a acoperi România prin rugăciune, într-un mod strategic. Provocarea de a iniția o astfel de rețea de rugăciune a fost asumată de organizația ARC Ministries, prin Marion Graham. Începând cu luna mai 2005, responsabilitatea coordonării Rețelei de Rugăciune pentru România a fost transmisă Mirelei Pețan.

Scopul acestei lucrări de rugăciune este pregătirea terenului pentru avansarea Împărăției lui Dumnezeu în țara noastră. Ne rugăm ca puterea Evangheliei Domnului Isus Cristos să fie vestită fiecărui român și ca România să experimenteze trezire spirituală și transformare, ca România să devină o națiune creștină, nu doar cu numele, ci cu principii și valori creștine în toate segmentele societății, având legi drepte, fundamentate biblic.

Viziunea lucrării este mobilizarea Armatei Domnului din România, pentru acoperirea neîncetată a țării în rugăciune și post, ca o jertfă necurmată a Trupului lui Cristos din țara noastră, ca o recunoaștere a chemării și responsabilității pe care o avem ca și creștini- cetățeni ai cerului dar și ai României, pentru ca Domnul spune „…dacă poporul Meu….”

Versetul cheie pentru această mișcare de rugăciune este:

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, și va căuta Fața Mea și se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, și îi voi tămădui țara”. (2 Cronici 7:14)

Strategia lucrării: Mobilizarea a tot mai multor biserici, grupe de casă, inițiative de rugăciune sau a creștinilor individuali, indiferent de confesiune, de a se ruga pentru țara noastră, pentru motivele de rugăciune specifice fiecărei luni în curs.

Prin faptul că participanții se învoiesc să se roage în cursul lunii pentru aceleași motive de rugăciune, Duhul Sfânt creează unitate și acord în Trupul lui Cristos din România. Iar efectele acestei unități se răsfrâng ca un val de binecuvântare peste biserici și peste țară.

Implementarea strategiei: În fiecare lună se transmit punctele de rugăciune specifice, păstrându-se totodată continuitatea în rugăciune pentru temele majore care privesc țara noastră.

În situații specifice se lansează chemări și alerte de rugăciune, cu acțiuni de mobilizare la post și rugăciune corporativă, focalizate pentru o țintă anume, pe o perioada determinată de timp – pe principiul amplificării și multiplicării impactului în urma rugăciunilor în unitate.

Aceste puncte de rugăciune pot fi folosite de cei ce doresc să se roage pentru țara noastră în timpul personal de rugăciune, în grupuri de rugăciune, în timpul de rugăciune al bisericilor, în casele de rugăciune, în lanțurile de rugăciune pentru țara.

Esențială este mobilizarea a cât mai mulți creștini să se roage și să postească pentru țara noastră! Fiecare are libertatea de a se ruga oricând pentru România, fie ziua, fie noaptea, după cum este călăuzit de Duhul Sfânt. Recunoaștem astfel pe Dumnezeul nostru ca Singurul care poate aduce direcție, protecție și binecuvântare națiunii noastre.

Punctele de rugăciune pentru fiecare lună sunt transmise prin email sau prin poștă, prin afișare pe site-ul www.prayernet.ro și prin alte mijloace media: emisiunea „Puterea rugăciunii” difuzată săptămânal pe canalul de televiziune Alfa Omega TV, pagina de Facebook a Rețelei de Rugăciune pentru România.