Puncte de rugăciune | IULIE 2020

Share Button

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Luna IULIE – CONTINUĂM RUGĂCIUNILE DIN LUNA IUNIE… este un apel stăruitor la rugăciune!!

Rugăciunea noastră este VITALĂ pentru România, pentru populația ei, pentru Biserica Domnului.

Să continuăm rugăciunea în unitate, în fiecare seară la ora 21, cu zi de post vinerea, pentru România.

Domnul RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNI! Să-L lăudăm, să-I mulțumim pentru ÎNDURAREA LUI – față de România!

Să mulțumim Domnului pentru faptul că nu au fost așa mulți morți în țara noastră, că epidemia nu ne-a afectat așa cum se așteptau autoritățile, că există hrană în țară, că oamenii au acces la cele necesare traiului – este un răspuns al Domnului la rugăciune.

Să CONTINUĂM această bătălie! Mai mult decât în vremea izolării, trebuie să ne rugăm pentru Biserică și țară!

Spuneam în luna iunie… Suntem într-o nouă eră. A fost un DEODATĂ al Domnului pentru noi! A fost o AVERTIZARE MAJORĂ pe care ne-a dat-o Domnul. Dacă ar fi venit Domnul, am fi fost gata, noi, Biserica Lui, Mireasa lui Hristos? Oare n-am irosit TIMPUL de HAR PRIMIT – DE APROPIERE DE EL, DE CUVÂNT, DE RUGĂCIUNE?

Am perceput că Domnul spune: NU v-ați APROPIAT DESTUL!! … adică suntem ÎNCĂ NEPREGĂTIȚI pentru ce va urma. Și vor fi noi valuri de încercare. Să strângem ulei în candele, să ne apropiem de Domnul cât mai avem Har!

Să nu ne punem încrederea în Internet – că vom avea predici, învățături PLINE DE ADEVĂR ȘI UNGERE oricând…

Să nu ne punem încrederea în părtășia și în comunicarea prin Internet (WhatsApp, Messenger)… poate fi controlată/tăiată oricând.

Să pregătim provizii în casele noastre – Scriptura, cărți, resurse digitale accesibile fără internet (DVD-uri, CD-uri). Să pregătim relațiile cu frații – cu care să ne putem întâlni în casele noastre.

1. Biserica Domnului din România: TREZIRE și PREGĂTIRE!

 • Să cerem FOCUL Duhului Sfânt – ca la Rusalii – peste Biserica Domnului din România! FOCUL Duhului Sfânt- să ne purifice inimile, relațiile, motivațiile, gândirea, INTEGRITATE în trăire și vorbire. ESTE VREMEA FOCULUI CARE SĂREAZĂ JERTFA. ESTE VREMEA SFINȚIRII, A PREGĂTIRII PENTRU ÎNTÂLNIREA CU DOMNUL.

 • Revelația vremurilor în care suntem, pregătirea creștinilor pentru vremurile care urmează. NU MAI ESTE MULT TIMP PÂNĂ VINE DOMNUL!! E NEVOIE DE STRATEGII NOI, SĂ NU MAI FIM SURPRINȘI NEPREGĂTIȚI- individual, ca familii, ca biserici. E un timp de har – să nu-l irosim, ci să ne pregătim!… Prin POCĂINȚĂ profundă, IERTARE și RELAȚII restaurate, post, rugăciune, călăuzirea Duhului Sfânt, modificări în modul de acțiune, de operare, chibzuință în investiții. Să cerem de la Domnul strategiile Lui, să împlinim rapid lucrurile pe care ni le va arăta, să ascultăm imediat de Domnul! Factorul TIMP este esențial!

 • Întoarcere la dragostea dintâi, la Cuvânt, la rugăciune, la laudă pentru Domnul, și fiecare să audă vocea Domnului! Ne rugăm pentru revelație, credință, pentru frică de Domnul, pentru creativitate, înțelepciune.

 • Umblare în pocăință, în adevăr, dreptate, curaj, smerenie, sfințenie, o cercetare profundă. Smerire și rededicare. Alinierea vieților la standardul Cuvântului lui Dumnezeu, desprinderea inimilor de valorile lumii acesteia, sfințirea inimilor și vorbirii noastre (Apocalipsa 12:11 și Matei 10:16).

 • Unitate – între creștini. Strângerea rândurilor pentru creștini. Să ne rugăm împotriva dezbinărilor, a trădărilor, a fragmentărilor pe care cel rău le aduce în biserici.

 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semne și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef 1:17-21; Ef. 3:16-21).

 • Creștere în credință, maturizare spirituală, plinătatea Duhului Sfânt în viețile creștinilor.

 • Perseverență (anduranță), fermitate, statornicie în credință, în încredere în Domnul – mai ales în încercări

 • Loialitate față de Domnul și în relații. Ne rugăm împotriva spiritului de lipsă de loialitate (din frică, compromis). Să ne împotrivim oricărui spirit de trădare (lepădare de credință, trădarea fraților)!

 • Trezirea noastră și ridicarea în a fi împlinitori ai Marii Trimiteri! E vremea să lucrăm cât este zi – vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra (Ioan 9:4).

 • Relații restaurate, dumnezeiești, în familii, în biserici, între biserici.

 • Familii – restaurarea rugăciunii în familii, relații restaurate între părinți-copii, între soți; Mântuire în familii. Protecția familiilor, a copiilor.

 • Nivelul de confruntare cu puterile întunericului crește. Este vitală cunoașterea identității în Hristos și unitatea – în familii, în biserici, între biserici. Ne rugăm pentru DISCERNĂMÂNT, ca fiecare să primească revelația atacurilor spirituale care îi afectează pe ei, familiile lor, Biserica, și să se ridice la luptă, în Numele Domnului Isus!

 • Ne rugăm împotriva descurajarii, a confuziei, a fricii de viitor, a dezbinărilor, a duhurilor de ceartă, de separare, de divorț, de judecată, de condamnare, de acuzare, de bârfă, de trădare, forme de compromis.

 • Ne rugăm pentru eliberarea creștinilor de toate blocajele care i-au ținut pe loc, pentru eliberarea de CONFUZIE, de frică, necredință, de religiozitate, mândrie, duplicitate, corupție, lăcomie, necurăție.

2. România (rugăciune în fiecare seară la ora 21 și în fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru țară. (Ioel 2:1, 15)

 • Chemăm Numele Domnului peste România și populația ei, chemăm pe Domnul Isus ca DOMN și IZBĂVITOR al României (Psalmul 24:7-10). Ne rugăm: Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România. Să cerem viață, binecuvântare, protecție, propășire peste țară (Num. 6:24-26, Ps. 91).

 • Continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: să cerem iertare pentru fărădelegile care se comit în țară, noi, poporul Domnului (2 Cronici 7:14). Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, pentru vindecarea țării.

 • Ne rugăm pentru o revărsare covârșitoare a puterii Duhului Sfânt, pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală și românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.

 • Alinierea României în acord cu planurile lui Dumnezeu, intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România, împlinirea promisiunilor Domnului pentru România.

 • Ne rugăm stăruitor pentru STABILITATEA, PACEA și PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI. Să cerem protecția Domnului peste România de atacurile întunericului – a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam, tensiuni sociale și să cerem ca Dumnezeu să trimită oștile Lui de îngeri în ajutorul României.

 • Declarăm dreptatea și înțelepciunea lui Dumnezeu peste toate structurile de conducere din țară. Să ne rugăm Domnului pentru dezrădăcinarea corupției, expunerea liderilor corupți și neloiali țării și schimbarea lor. Ne rugăm ca planuri rele și lucruri care se fac în ascuns împotriva populației și țării – să fie date pe față și anihilate! Ne rugăm pentru anihilarea structurilor ascunse de putere, care periclitează integritatea țării și siguranța națională. Să ne rugăm pentru anihilarea rețelelor de trafic de persoane, de arme, de droguri, pentru destructurarea organizațiilor ostile României.

 • OPRIREA RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI Covid 19, STINGEREA PANDEMIEI, SĂNĂTATEA POPULAȚIEI, VINDECAREA CELOR BOLNAVI, PROTECȚIE PESTE CADRELE medicale.

 • PROTECȚIE DE CONFUZIE, DE FRICĂ, de deznădejde, de măsuri abuzive, de restricționări ale libertăților de expresie, de forme de manipulare și control.

 • Păstrarea LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE A CREDINȚEI CREȘTINE; pentru ca LIBERTĂȚILE fundamentale ale oamenilor în România să nu fie restrânse.

 • COPIII și tinerii ȚĂRII – pentru vindecare de traumele provocate de pandemie și izolare – anxietate, frică, nesiguranță; OPRIREA EDUCAȚIEI NEBIBLICE DIN ȘCOLI (educația PERVERTITĂ)

 • OPRIREA valului de urâciuni care caută să inunde țara. Oprirea legilor care permit educația sexuală a copiilor în forme pervertite, care aduc pervertirile ca normalitate!

 • AUTORITĂȚILE din România – călăuzirea Domnului, consilieri cu frică de Domnul, prioritățile țării în relații internaționale, integritate; PROTECȚIE FAȚĂ DE ABUZURI DE PUTERE ÎN ROMÂNIA;

 • IZBĂVIREA DE COLAPS ECONOMIC; PLANURI INSPIRATE DE DOMNUL DE REPORNIRE A ECONOMIEI; investiții bune; RESURSE; INVENȚII și INOVAȚII benefice țării; CREATIVITATE în dezvoltarea economică

 • LOCURI DE MUNCĂ; înțelepciune și chibzuință în investiții, în folosirea resurselor. OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România și întoarcerea românilor acasă

 • Dezvoltarea AGRICULTURII, A INDUSTRIEI în România, MĂSURI FISCALE care să ajute investitorii români. OPRIREA FORMELOR DE JAF DIN BOGĂȚIILE ȚĂRII – zăcăminte, păduri, ape; SIGURANȚA ENERGETICĂ a României

 • OPRIREA SPIRITULUI DE VIOLENȚĂ din comunități, din familii. PROTECȚIE FAȚĂ DE MANIPULĂRI CARE ÎNDEAMNĂ LA VIOLENȚE.

 • Protecția de molime, fenomene meteo extreme, cutremure mari, invazii de dăunători, atacuri ale animalelor sălbatice. Să cerem binecuvântarea recoltelor și a crescătoriilor de animale – să fie hrană în țară!

 • Protecție și consolidare pentru BARAJE, PODURI MARI, principalele CĂI FERATE, drumuri importante; AUTOSTRĂZI – să fie construite rapid

3. Israel – Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației, pentru pacea și integritatea Ierusalimului, pentru mântuirea locuitorilor prin recunoașterea lui Isus Hristos – Mesia pe care-L așteaptă. Să ne rugăm pentru liderii țării!

Să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *