Puncte de rugăciune | MAI 2020

Share Button

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Spuneam in ianuarie:

Am intrat într-un nou an, un an ce va fi dificil, cu scuturări, cu multe provocări, cu teste, dar și cu mari victorii. Este un an de accelerare, de supranatural și de momente „deodată”– cum vedem în multe locuri în Scriptură. Este un an în care, relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Este un an al adâncirii în Cuvântul Lui pentru poporul Lui- ca să putem sta în picioare și să fim plini de puterea Lui (Luca:21:36; Daniel 11:32). Domnul promite celor ce sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile. Cheia este în a fi lipiți tare de El, în a ne ruga pentru orice decizie, să alegem doar călăuziți de Duhul Domnului, unde mergem, când să mergem, ce facem. Este un an al strângerii rândurilor pentru creștini, al unității și conlucrării în vederea extinderii Împărăției lui Dumnezeu în România.

 • În acest an va fi importantă mărturisirea noastră. Intrăm într-un sezon al versetului: Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. (Ap 12:11) Și : Matei 10: (16-39) cu accent pe „De aceea pe orișicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” (Mat: 10:16)

 • Este un semnal al unui seceriș mare care începe – mărturisind pe Isus Hristos, Domnul vieții, Mântuitorul- multor oameni.

 • Cuvintele rostite de noi au mare putere. Să veghem- să vorbim cuvintele Scripturii, ale credinței. Noi suntem primii care auzim ce rostim. Cuvintele rostite de noi (de descurajare, necredință, critică, judecată) ne vor „coroda” tăria omului nostru dinlăuntru!

 • În vremea care vine, loialitatea noastră față de Domnul va fi testată, să fim gata oricând să dăm socoteală de credința noastră. Să ne împotrivim oricărui spirit de trădare (lepădare de credință, trădarea fraților)!

 • Este un sezon nou, în care nivelul de confruntare cu puterile întunericului crește. Suntem biruitori prin Hristos, rămânând în El și folosind armele luminii. O cheie vitală este și unitatea- în biserici, în familii, în strângerea rândurilor, indiferent de confesiunea creștină.

În 15 martie s-a declarat starea de urgență pe teritoriul României, din pricina pandemiei de Covid19. Această stare se menține până în data de 15 mai.

A fost un DEODATĂ pentru noi toți, îngăduit de Domnul, dar altfel decât ne așteptam!

În perioada aceasta, de izolare la domiciliu, au fost multe îndemnuri din partea Domnului să ne întoarcem la El, să ne pocăim, să ne oprim din agitația zilelor și să realizăm CINE este Domnul nostru și că Domnul este în control (Ps 46:10).

Pandemia aceasta este un atac demonic major, prin care cel rău a încercat să grăbească un seceriș pentru el, prin boală, frică.

Domnul a îngăduit acest fapt, dar ne-a chemat la: rugăciune, smerire, pocăință, întoarcere la El din toată ființa noastră, mijlocire pentru oprirea pandemiei, pentru o mare trezire în România.

De o mare importanță este faptul că prin această pandemie, Biserica Domnului din lumea întreagă a fost pusă în situația de a opri activitățile obișnuite.

Este o vreme a cercetării și pregătirii Miresei lui Hristos din lumea întreagă ÎN ACELAȘI TIMP. Este un mare semnal că VENIREA DOMNULUI este foarte aproape!!

Un alt semn major în calendarul evenimentelor care anunță Venirea Domnului este Israelul. Trâmbița lui Dumnezeu a răsunat cu putere, prin aceasă pandemie, și în Israel. Evreii se întorc în țara lor, chiar în timpul acestei pandemii, și se așteaptă o întoarcere masivă a lor în Israel după încetarea restricțiilor de circulație.

Prin pandemie, Domnul a facut să sune cu putere trâmbița Lui – și pentru Mireasa Lui din lumea întregă, și pentru Israel – poporul Lui ales (Ps 89:15).

Prin călăuzirea Duhului Sfânt, am lansat apelul de rugăciune pentru România, în fiecare seară, la ora 21:

În fiecare seară la ora 21,

să NE UNIM într-un timp de rugăciune – pâ la Rusalii (7 iunie 2020)

PENTRU OPRIREA PANDEMIEI DE COVID19,

pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

și pentru UN NOU ÎNCEPUT – pentru Biserică și România

 

Vă chem să CONTINUĂM să ne unim în rugăciune, în casele noastre, cu toții, în fiecare seară la ora 21 (Ioel 2:15-17).

Vă chem să continuăm să îngenunchem înaintea Domnului și Dumnezeului nostru, Domnul Isus Hristos, și să ne rugăm în smerenie pentru România, pentru noi toți.

CHEIA VINDECĂRII ROMÂNIEI ESTE LA NOI, poporul Lui – SĂ NE SMERIM, să ne rugăm! Apoi Domnul promite vindecarea țării (2 Cronici 7:13-14)! Să nu fim pasivi, ci să ne facem partea!

Dragi creștini, este vremea să strângem rândurile, este vremea unității noastre în Hristos.

Vă chem să ne unim ȘI în POST, în fiecare zi de VINERI, nă la Rusalii, pentru UN NOU ÎNCEPUT – RESTARTAREA BISERICII ȘI A ROMÂNIEI!

Să ne unim, deci, ÎN FIECARE SEARĂ la ora 21 în rugăciune și să strigăm la Domnul pentru România, pentru mila Domnului care biruie judecata!

 • Ne smerim, ne pocăim, ne cerem iertare pentru STAREA NOASTRĂ, pentru păcatele noastre și ale NAȚIUNII NOASTRE (Daniel 9: 1-19). Să ne rugăm ca Domnul să ne curățească ca popor al Lui, ca națiune, să ne aducă într-o stare după Voia Lui. Ne dedicăm pe noi, familiile noastre și națiunea noastră lui Dumnezeu.
 • Înălțăm Numele Domnului Isus peste România și ne rugăm: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ – în România. Ne rugăm ca Domnul să ne ierte, să ne dea pâinea cea de toate zilele și să ne izbăvească de cel rău (Matei 6:9-13).
 • Să cerem îndurarea Domnului peste România și să chemăm Numele Domnului ISUS HRISTOS, Izbăvitorul nostru, peste România!
 • Să ne rugăm ca Dumnezeu să oprească și să nimicească această pandemie de COVID19 și să cerem protecția Sângelui Domnului Isus Hristos peste noi, peste toți locuitorii țării, peste teritoriul României.
 • Să cerem viață din Dumnezeu în locuitorii țării și mulți să vină la mântuire. Să cerem viață si vindecare pentru cei contaminați. Să ne rugăm ca Domnul să oprească nimicitorul și viețile oamenilor să fie cruțate.
 • Ne rugăm pentru PROTECȚIA, PACEA, SIGURANȚA și STABILITATEA ROMÂNIEI.

Ne rugăm Psalmul 91 peste familiile noastre și peste locuitorii țării.

Să ne rugam ca Domnul să trimită îngerii Lui în ajutorul nostru.

 • Ne rugăm împotriva fricii, a apăsării, a depresiei, a confuziei, a disperării care încearcă să paralizeze țara. Ne rugăm pentru oprirea violențelor din comunități.

Ne rugăm pentru populația României pentru întoarcere la Domnul, pentru pacea inimilor, răbdare, perseverență, curaj, înțelepciune, bunătate, creativitate.

 • Ne rugăm ca orice plan al celui rău, făurit împotriva locuitorilor țării, să fie expus și nimicit, în Numele Domnului Isus Hristos; orice formă de abuz de putere să fie oprită. Ne rugăm pentru păstrarea libertăților fundamentale în țara noastră.

 • Ne rugăm pentru liderii țării și pentru echipele de intervenție medicale – înțelepciune divină, curaj, soluții înțelepte, protecție, sănătate, resurse. Ne rugăm pentru cei din prima linie în plan natural în această bătălie – Domnul să îi întărească, să-i protejeze împreună cu familiile lor.

 • Ne rugăm pentru resursele necesare populației – să fie păzite și multiplicate supranatural de Domnul (hrana, resurse medicale, alte resurse necesare).

 • Ne rugăm pentru limitarea perturbărilor în economie, pentru oprirea colapsului economic. Să cerem soluții dumnezeiești în economia României! Ne rugăm pentru AGRICULTURA României – pentru dezvoltarea ei. Ne rugăm pentru ploi blânde, pentru oprirea secetei, pentru binecuvântarea roadelor pamântului, pentru binecuvântarea fermelor de animale.

 • Ne rugăm pentru repornirea economiei, a vieții sociale, pentru consecințe minime a acestei pandemii la nivel economic și social. Ne rugăm pentru dezvoltarea industriei în România.

Ne rugăm pentru un NOU ÎNCEPUT pentru Biserică și pentru Romania, pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI.

DOAMNE, BINECUVÂNTEAZĂ ROMÂNIA și ÎNDURĂ-TE DE ROMÂNIA! DOAMNE, AJUTĂ-NE!

Ne mai rugăm pentru:

 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de alte epidemii (Ps 91).

 • Israel – Să ne rugăm pentru protecția țării și a populației, pentru pacea și integritatea Ierusalimului. Să ne rugam pentru mântuirea locuitorilor prin recunoașterea lui Isus Hristos- Mesia pe care-L așteaptă, pentru liderii țării- Knesset (Parlament), Guvern si primul-ministru. (Bibi Netanyahu și Beny Ganz- cei ce vor împărți puterea executivă în Israel în următorii 3 ani.)
 • Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *