Punctele de rugăciune ale lunii decembrie 2018

Share Button

Descarcă PDF

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării

Luna decembrie – o lună a mulțumirii, a laudei. EBEN EZER – Până aici Dumnezeu a fost cu noi! Să recunoaștem ce minuni a făcut Domnul în viața noastră, în țara noastră și să-I mulțumim, mai ales pentru PACEA țării, pentru BINECUVÂNTĂRI, căci e bun și face miracole în România. Să-I mulțumim că suntem copiii Lui! (Rom 8:14-15; Fil 4:6-7).

În luna decembrie națiunea noastră celebrează trei momente importante:

a) Celebrarea Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru. Să nu ne focalizăm pe sărbători, ci pe SĂRBĂTORIT!! Domnul Isus este darul lui Dumnezeu pentru noi, care ne dă cu bucurie Împarația, în care am intrat prin jertfa Domnului Isus!

b) Eliberarea de sub opresarea comunistă – decembrie 1989. Să mulțumim Domnului pentru că ne-a dat aceste uși deschise ale istoriei (1 Decembrie 1918 și decembrie 1989), uși de libertate și tranformare pentru România, uși de izbăvire. Să ne rugăm pentru păstrarea acestor uși deschise pentru viitorul țării. Să ne împotrivim tendințelor de fragmentare teritorială, etnică și socială a României și să ne împotrivim tendințelor de confiscare a libertăților câștigate în ’89.

c) 1 Decembrie – Sărbătoarea Unirii din 1918. Românii au ales, profetic, ziua Marii Uniri ca sărbătoare națională. Unitatea – cheie pentru Biserica Domnului și pentru viitorul națiunii noastre! Să ne rugăm ca România, românii să intre în această binecuvântare a unității, ca popor, ca Biserică a Domnului Isus Hristos. Am celebrat Centenarul de la marea Unire, când, la 1 Decembrie 1918, s-a născut România ca stat național unitar român. Suntem o națiune născută și păstrată de Dumnezeu de-a lungul timpului! Este un miracol al lui Dumnezeu modul în care am fost creați și păstrați ca români! Pâna aici Dumnezeu a fost cu noi!

Să continuăm să mulțumim Domnului Isus Hristos pentru România, că până aici Dumnezeu a fost cu NOI, cu România, că Domnul ne-a născut români, că ne-a dat o țară așa de minunată. Să cerem binecuvântările Domnului peste România, să declarăm domnia lui Isus Hristos peste țara noastră, să încredințăm destinul, viitorul României în mâna Domnului și să cerem:

Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, în România, astăzi și în viitor!

1. Pentru ROMÂNIA:

La începutul anului, am scris: Anul 2018 este an pivot pentru România. Este anul celebrării a 100 de ani de existență a țării noastre de la întregirea ei. Este anul în care sunt mari presiuni pentru ciuntirea moștenirii noastre, a identității noastre naționale, a drepturilor noastre date de Dumnezeu pe acest teritoriu. Știm că Domnul stabilește hotarele unei națiuni. Să ne rugăm pentru protecția hotarelor noastre și pentru anihilarea oricărei încercari de ciuntire a teritoriului României! Să luptam pentru LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINȚA CREȘTINĂ (atacuri asupra SCRIPTURII, a liderilor crestini, a Bisericii), FAMILIA BIBLICĂ, TERITORIUL ȚĂRII – integritatea teritorială a tarii.

Este mare bătălie pentru România! Abia am sărbătorit 1 Decembrie și iată că avem 2 mari provocări, acum, la început de decembrie:

a) Pactul ONU pentru migrație care urmează a fi semnat în zilele de 10-11 decembrie. Este un pact care deschide ușa pentru strămutări masive de populații, care obligă țările care primesc migranți să le ofere toate condițiile. Este un pact care pune în pericol securitatea națională. Mai multe țări au declarat ca nu vor semna acest pact (Austria, Italia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia, Elvetia, SUA, Australia). Nu este vorba de refugiați (care fug de război), ci de imigranți ilegali, care vor să locuiască în alte țări din motive economice. Ar fi un val uriaș de populații de alte culturi și religii, care vor avea dreptul să se așeze în alte teritorii.

Semnarea Pactului de către reprezentanţii României, în numele României, ar face ca ţara noastră să fie supusă unei ocupări şi transformări fără precedent în istorie și încalcă în mod flagrant Constituţia României. În temeiul dispoziţiilor art. 2 şi art. 3, punctele 1 şi 4 din Constituţia României, suveranitatea naţională aparţine poporului român şi nimeni altcineva nu o poate exercita în numele său. Semnarea Pactului de către România înseamnă obligarea românilor de a-şi asuma obligaţii contrare Constituţiei, aceasta reprezentând un grav atac la suveranitatea şi interesul naţional, precum şi un abuz. Constituţia României prevede clar: „Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine“. (Art. 3, alin. 4).

Să ne rugăm ca ROMÂNIA SĂ NU SEMNEZE ACEST PACT, care ar pune în mare pericol teritoriul și locuitorii țării, identitatea noastră de popor român.

 
b) Luni, 3 decembrie s-a depus în Parlamentul României un proiect de lege pentru autonomie specială pentru toate ținuturile unde locuiesc maghiari în procent mai mare, cerând drepturi care depășesc cadrul Constituției României și care ar duce la fragmentare teritorială și etnică a țării.

Să ne rugăm pentru INTEGRITATEA TERITORIALĂ a României, pentru ca proiectul de lege privind autonomia specială care duce la fragmentare teritorială și etnică să NU fie votat în Parlamentul României.

 •  Conflictul Rusia – Ucraina se aprinde tot mai mult, iar Marea Neagră devine un focar de primejdie și pentru țara noastră. Să ne rugăm pentru STABILITATEA țării, pentru PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI, în interior și la granițe! Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să ne rugăm pentru anihilarea oricăror forme de agresiune asupra României (militară, prin manipulări, prin interferări asupra factorilor de decizie din țară, prin unități paramilitare, spionaj, trădări). Protecţie față de destabilizări economice, financiare, sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri cibernetice; protecţie față de tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Protecția țării de spiritului islamic. Să ne rugăm ca Domnul să protejeze România de decizii greșite în acest domeniu și de presiuni internaționale. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România.
 • ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile. Să ne rugăm ca formele de corupție care au afectat relațiile externe ale României să fie expuse și anihilate, iar consecințele rele să fie remediate! Să ne rugăm ca România să NU fie atrasă în alianțe greșite, să ne rugăm pentru păstarea relațiilor strategice benefice țării și pentru repoziționarea României conform intereselor suverane ale țării, în relație cu state mai puțin prietene (Rusia, Ungaria). Protecție față de acțiuni agresive si tendințele expansioniste față de România ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim. Tocmai am aflat că Germania a cerut direct ca România să nu-și mute ambasada din Israel la Ierusalim. Acum, după descoperirea acestui blocaj, să ne rugăm ca mutarea ambasadei să se facă rapid și ca România să se alinieze cu Voia Domnului în această situație. Dumnezeu a hotarât capitala Israelului, nu oamenii!
 • Noi, ca popor al Domnului, să continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: lipsa fricii de Domnul, idolatrie, corupție, trădări, ucideri (avorturi), violență, ură, vrăjitorie, manipulare și control, lipsa dragostei de țară, dezbinare în familii, copii abandonați și ce Domnul vă mai arată. Doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cr. 7:14).
 • Să ne ridicăm în autoritatea Numelui Domnului Isus Cristos și să declarăm dreptatea lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să mergem înaintea Tronului de Har, în Numele lui Isus Cristos și să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr! Să cerem intervenția lui Dumnezeu în dezrădăcinarea corupției, să cerem expunerea liderilor corupți și schimbarea lor! Să cerem expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României, să cerem anihilarea structurilor ascunse de putere, care afectează integritatea țării și siguranța națională. Să cerem intervenția RADICALĂ a Domnului în țara noastră.
 • Să ne rugăm pentru trezirea conștiințelor, pentru ruperea oricăror forme de orbire spirituală, manipulare și control. Să ne rugăm pentru restaurarea identității creștine la nivelul populației, cu recunoașterea nevoii de a trăi valorile creștine la nivelul societății. Să ne rugăm ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor.
 • Să ne rugăm pentru ruperea legăturilor de blestem de peste români și România. Să ne rugăm pentru IZBĂVIREA țării de influența comunistă, de blestemul sărăciei, de lăcustele care devorează țara (resurse furate, corupția, care macină ca un cancer societatea românească, sărăcind-o de locuitorii care pleacă). Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării și să rupem toate legăturile de blestem aruncate de români peste țară și popor, prin cuvinte de dispreț, de neputință, de judecată, de blestem, de moarte. Să ne rugăm pentru schimbarea mentalității oamenilor.
 • Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru țara noastră, pentru HAR, să ne rugăm pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România. Să cerem viață, binecuvântare, propășire peste locuitori, peste localități, peste pământurile României, peste recolte. Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4), că România va fi din nou coșul de pâine al Europei – și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom. 1:8), că Dumnezeu nu va mai lăsa țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România!
 • Continuăm rugăciunea pentru protecția FAMILIEI biblice în România; OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor, ca urmare a convenției de la Istambul, pe care România a ratificat-o. Să ne rugăm ca România SĂ DENUNȚE convenția de la Istambul (să iasă din această convenție)! Prin aceste legi se distruge identitatea copiilor, e un atentat la suveranitatea lui Dumnezeu, care i-a creat pe fiecare.
 • Bătălia este și pentru copiii țării. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România, de la cele mai fragede vârste!
 • Păstrarea drepturilor și libertăților de exprimare a credinței creștine (luna trecuta, în Bulgaria, s-a încercat darea unei legi care ar fi limitat serios libertatea creștină). Să mulțumim pentru această libertate și să ne rugam pentru păstrarea ei!
 • LEGILE ȚĂRII, reforma justiției. Să ne rugăm pentru oprirea fărădelegilor care pătrund în legile țării! Să ne rugăm pentru legi drepte, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru, cu oameni integri, în elaborarea și aplicarea legilor. Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Să cerem Domnului dezrădăcinarea corupției din sistemul juridic!
 • Să ne rugăm pentru conducătorii țării – pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, ca fiecare să aibă revelația Domnului Isus, să aibă frică de Domnul. Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră – oameni după inima Lui.
 • Strategii înțelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării; creșterea capacității de apărare a țării.
 • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industrie, agricultură, sistem energetic, tehnologii înalte (IT), transporturi, comunicații, apărare, invenții-inovații. Resursele naturale ale țării: zăcăminte, (minerale-aur, petrol, gaze, sare), păduri, ape, ape minerale – pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării. Să ne rugăm pentru restaurarea proprietății românilor asupra terenurilor din țară, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din România, pentru întoarcerea românilor acasă.
 • Sistemul de sănătate din România – reformă, investiții, dezvoltare, personal calificat, întoarcerea cadrelor medicale acasă.
 • Protecția și consolidarea/restaurarea barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate; al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Autostrăzile din România – să fie construite rapid.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Ps 91).

 

2. Pentru BISERICA Domnului din România, continum să ne rugăm:

 • Să ne rugăm ca poporul Domnului, indiferent de confesiune creștină, să asculte glasul Domnului și să împlinească fără ezitare ce primește să împlinească, fie individual, fie corporativ, ca biserică locală, organizații creștine sau grupe de creștini.
 • Creștinii, Biserica Domnului din România, să se ridice în chemarea și mandatul primit, conform Scripturii.
 • Să ne rugăm ca fiecare să vegheze la vorbire – ce spune, ce declară, în fiecare moment, nu doar în biserică sau la rugăciune! Să nu judece, să nu bârfească, să nu vorbească de rău, pentru că aceea ce seamană fiecare, va culege rapid!
 • Să strângem rândurile, în unitate, în biserici și între biserici, indiferent de confesiunea creștină! Să ne rugăm ca fiecare să onoreze liderii, să se onoreze unii pe alții, să se sprijinească, să se ajute. Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta lumea. Reforma în Biserica din România – ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Să ne rugăm pentru vigilență sporită, pentru creșterea discernământului, pentru înrădăcinarea creștinilor în Scriptură și călăuzirea Duhului Sfânt. Să ne rugăm pentru discernerea și protecția creștinilor față de teologiile greșite, pentru protecție față de lupii răpitori.
 • Să ne rugăm pentru creștini – pentru pocăință reală, cu transformarea modului de a gândi și de a trăi, pentru ALINIEREA INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is. 60:1-4), cu standardele Lui de sfințenie, dreptate, adevăr, integritate.
 • FAMILII – RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai 1:4), relațiile dintre părinți și copii!
 • Protecția și trezirea copiilor, a adolescenților – echiparea lor în Cuvânt, rugăciune, slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef. 1:17-21; Ef. 3:16-21).

3. ISRAEL

 • Ne rugăm pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului de atacuri teroriste și militare, pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor în Israel, conform Scripturii, pentru trezire în Israel.
 • Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

 

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *