Punctele de rugăciune ale lunii noiembrie 2018

Share Button

Descarcă PDF

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Fiecare zi de vineri – post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15),                        cu focalizare pe protecția țării

ACESTE GÂNDURI LE-AM SCRIS LA ÎNCEPUTUL LUNII SEPTEMBRIE.

Luna septembrie este o lună a separărilor, a decantărilor. O luna de curățire, de schimbări mari.

Intrați în post și rugăciune pentru țară, pentru familii, pentru voi, personal. Domnul va da pe față foarte multe lucruri, din Biserica Lui și din țară. Va urma o perioadă dureroasă, dar necesară, de curățire pentru Biserică! Va urma o perioadă tumultuoasă pentru țară, cu expuneri, dezvăluiri, judecăți. Să cerem cu stăruință intevenția Domnului, ca dreptatea și sfințenia Lui să pătrundă viețile tuturor, în relații, familii, națiune.

Suntem la un ceas de mare cumpănă pentru țară. Domnul ne va curăți, dar ne va și cântări! Are nevoie de vase curate! Domnul începe vizitarea Sa în națiunea noastră! Domnul trezește, trezește, trezește! Aduce la viață ce a fost uscat, transformă vieți, eliberează suflete. Pregatiți-vă pentru marele seceriș! Începe!! Nu vine o vreme ușoară, ci dimpotrivă! Dar vom vedea puterea Lui la lucru cum nu am mai văzut-o și vom jubila!

Suntem la o lună după Referendumul care a adus atâta frământare și divizare în țara noastră, dar mai ales în Biserica Domnului. Referendumul a fost un test, mai ales pentru creștini, pentru că nu a fost un demers civic, ci momentul de a ne afirma acordul cu ceea ce spune Dumnezeu despre familie. Dincolo de contextul politic, care a creat confuzie, Referendumul a fost un moment spiritual major pentru România și pentru creștini. Domnul ne-a cântărit!

Am pierdut o bătălie, ca și creștini, ca natiune, dar lupta pentru definiția biblică a familiei, pentru păstrarea valorilor creștine în creșterea și educarea copiilor continuă. Este un război lung și dur, la care am fost chemați să ne înrolăm ca luptători în rugăciune!

În acest context, vă chem să ne pocăim, să ne cerem iertare pentru creștinii din România, pentru populația țării, pentru neimplicare, pentru absenteismul de la vot, pentru indiferența creștinilor, pentru lipsa de interes și de înțelegere, de revelație în ceea ce privește realitatea spirituală a vremurilor în care suntem. Ca și creștini, nu putem trăi în confuzie, ci avem datoria să-L căutam pe Domnul ca să primim revelație, să înțelegem vremurile în care trăim, să fim fii ai zilei – care înțeleg ce se întâmplă în realitatea spirituală.

Să ne rugăm pentru mila și îndurarea Domnului pentru Romania, pentru Biserica Sa, să ne rugăm mai departe pentru păstrarea valorilor Scripturii în definiția căsătoriei în țara noastră, pentru protecția FAMILIEI biblice în România, prin legile care sunt și care se vor da.

Să continuăm rugăciunea pentru copiii Romaniei, pentru OPRIREA oricăror legi care se pregătesc legate de educația de gen a copiilor, ca urmare a convenției de la Istambul, pe care România a ratificat-o. Să ne rugăm ca România SĂ DENUNȚE convenția de la Istambul (să iasă din această convenție)! Ca urmare a acestei convenții, România trebuie să dea legi care să permită educația de gen a copiilor (genul copilului nu este cel cu care s-a născut, ci copilul alege daca vrea sa fie băiețel sau fetiță). Prin aceste legi se distruge identitatea copiilor, e un atentat la suveranitatea lui Dumnezeu, care i-a creat pe fiecare băiat sau fată. Să ne rugăm pentru liderii țării, pentru liderii creștini să se trezească și să acționeze în sensul protejării familiei biblice, a copiilor.

LUNA NOIEMBRIE este ca o punte spre viitor, între un octombrie plin de frământări și o lună decembrie în care urmează mari sărbători pentru creștini și națiunea română.

Ne pregătim să celebrăm Nașterea Domnului Isus Hristos, mare sărbătoare pentru națiunea noastră, care se numește creștină.

Ne pregătim să celebrăm Centenarul de la marea Unire, când, la 1 Decembrie 1918, s-a născut România ca stat național unitar român. Este o mare sărbătoare pentru o națiune care s-a născut acum 2000 de ani, dupa cum spun istoricii, și care a fost sub diverse stăpâniri în toată istoria ei zbuciumată, pâna acum 100 de ani!

Suntem o națiune cu o limbă și o cultură păstrate de Dumnezeu de-a lungul timpului, o limbă de origine latină, care s-a păstrat pe teritoriul țării noastre, chiar dacă am fost timp de 1900 de ani sub stăpânirea altor popoare, care vorbeau limbi complet diferite și suntem înconjurați de populații care vorbesc limbi slave sau fino-ugrice. Noi, ca români, ne-am păstrat limba și identitatea de națiune creștină (alte teritorii din Europa, care au fost sub stăpânire otomană, au fost islamizate).

Cred că este un miracol al lui Dumnezeu modul în care am fost creați și păstrați ca români!

Pâna aici Dumnezeu a fost cu noi! Avraam, la centenarul lui, a primit promisiunea – pe Isaac! În acest an centenar, să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România!

Luna noiembrie este o punte spre un moment de celebrare deosebit, spre un viitor în care este nădejde doar prin Dumnezeu!

Vă chem să declarăm împreună:

1 Decembrie – Zi națională de mulțumire și recunoștință înaintea Domnului Isus Hristos pentru România

 • O zi a mulțumirii, a celebrării că până aici Dumnezeu a fost cu NOI, cu România
 • O zi în care să mulțumim că Domnul ne-a născut români, că ne-a dat o țară așa de minunată
 • O zi în care să cerem binecuvântările Domnului peste România și să declarăm domnia lui Isus Hristos peste țara noastră
 • O zi în care să încredințăm destinul României în mâna Domnului și să cerem:

Tată, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, în România, astăzi și în viitor!

Pentru NOIEMBRIE, vă chem la o LUNĂ A MULȚUMIRII ȘI A POCĂINȚEI!

A mulțumirii pentru atât de multe lucruri bune pe care trebuie să le vedem și a pocăinței pentru toate lucrurile rele din țara noastră.

(Am enumerat doar câteva aspecte, dar mă rog ca Duhul Domnului să ne călăuzească pe toți în rugăciuni, pentru multe altele).

 • Să-I mulțumim Domnului pentru România, pentru teritoriul pe care ni l-a dat, pentru o țara atât de frumoasă și bogată în resurse, pentru relief echilibrat – care poate asigura tot ceea ce avem nevoie să putem duce o viață binecuvântată. Avem munți cu păduri, câmpii care pot da hrană, râuri și izvoare termale, zăcăminte bogate și variate. Avem acces la mare. Avem Delta Dunarii – unică în frumusețe. Să mulțumim Domnului pentru o țară absolut minunată! Este timpul să vedem cât suntem de binecuvântați în țara pe care ne-a dat-o Domnul!
 • Să ne pocăim pentru că atât de mult înnegrim țara noastră, prin păcatele care se comit pe teritoriul țăii de către oameni fără frică de Domnul! Să ne pocăim pentru administrare neînțeleaptă a resurselor țării, pentru corupția din sistem, pentru lipsa grijii față de resurse și înstrăinarea lor – a zăcămintelor, a pământurilor, către persoane străine, care nu urmăresc binele țării, ci își urmăresc doar scopurile lor.
 • Să-I mulțumim Domnului pentru integritatea teritorială a țării, pentru protecția Lui în interiorul țării și la granițe.
 • Să ne pocăim de tensiunile interetnice din țara noastră, de tendințele separatiste, care se ridică tot mai pregnant și de nepăsarea autorităților și factorilor de influență și de decizie în protejarea țării și rezolvarea situațiilor de tensiune. Să ne pocăim pentru politici greșite ale autorităților, care vulnerabilizează România.
 • Să-I mulțumim Domnului pentru LIBERTATE, izbăvirea de sistemul opresiv comunist.
 • Să ne pocăim că o prețuim așa puțin, că o luăm ca un lucru de apucat, că am uitat prețul plătit pentru ea și că NU VEGHEM ca să o păstrăm mai departe.
 • Să-I mulțumim Domnului pentru PACEA țării de care ne bucurăm în prezent, pentru sistemul de alianțe în care România este parte, pentru relațiile internaționale bune cu state cu care România este aliniată. Să mulțumim Domnului pentru ALINIEREA Romaniei dupa Voia Sa și în special să mulțumim pentru relația bună cu Israelul.

Să ne pocaim de decizii greșite luate de conducătorii țării în relații internaționale, pentru tendințe de a muta România pe alte axe de aliniere internațională, care ne pot afecta stabilitatea și pacea țării. Să ne pocăim pentru atitudini și reacții greșite sau absente ale autorităților, ale statului în anumite situații internaționale. Să ne pocăim pentru lupta de interese din sistemul politic al țării care deschide breșe de vulnerabilitate în sistemul de protecție al țării.

 • Să-I mulțumim Domnului pentru locuitorii țării, pentru modul în care ne-a creat: iubitori de țară și de Dumnezeu, oameni care își iubesc familia, pentru bunătate și creativitate, pentru înțelepciune și dorința după adevăr și dreptate, pentru acel dor pus de Dumnezeu în inimile românilor după El, pentru cunoașterea Lui, cu deschidere profetică spre supranatural a românilor, care este parte din dorința de a-L cunoaște pe El. Să-I mulțumim pentru sentimentul de apartenență la neamul românesc, pentru curaj în apărarea țării, pentru vitejia celor care au luptat pentru libertatea noastră, a țării, pentru libertatea credinței creștine. Aceste valori sunt puse de Domnul în români. Dar cel rău a pervertit mult din ceea ce Dumnezeu a pus în noi – și putem vedea consecințele acestor pervertiri în societatea actuală.

Să ne pocăim de idolatria românilor (închinare la orice alceva decât Dumnezeu), de spiritul trădării, care a afectat, în trecut și în prezent, românii, de trădarea legămintelor – mai ales al legământului de căsătorie, care duce la atâtea divorțuri. Să ne pocăim de violență, de ucideri, de avorturi, de vrăjitorie (deschidere profetică, spre supranatural, pervertită). Să ne pocăim de minciună, hoție, de lipsă de integritate, de corupția care este în societate. Să ne pocăim de lipsa de dragoste de țară, de egoism, de exodul masiv al populației, de ușurința cu care mulți abandonează teritoriul țării, căutând împlinire pe alte meleaguri, cu consecințe grele asupra copiilor lăsați acasă, a familiilor care se destramă.

 • Să-I mulțmim Domnului pentru familiile din Romania, pentru legile care susțin familia, pentru copii și tineri, pentru legislația care sprijină creșterea copiilor, care oferă învățământ gratuit.

Să ne pocăim pentru familiile destrămate, pentru violența în familii, pentru copii abandonați, pentru legi care nu protejează îndeajuns copiii și familia, pentru un sistem de învățământ cu multe deficiențe, pentru corupția și violența din școli, pentru abuzurile la care sunt supuși mulți copii, pentru lipsa educației bazate pe valori creștine. Să ne pocaim pentru neglijarea copiilor de către părinți prea ocupați, care lasă tânăra generație pradă lumii acesteia, pornografiei, ocultului (practici new age, halloween), crescând astfel tineri fără identitate, fără rădăcini, fără valori, vulnerabili.

 • Să-I mulțumim Domnului pentru conducerea țării, pentru alegeri libere, pentru libertate.

Să ne pocăim de abuzul de putere, corupția din structurile de putere, pentru legi abuzive, pentru nedreptăți comise față de cetățeni, pentru trafic de influență și de putere, pentru dezinteresul populației față de dreptul de a vota (absenteism mare la vot).

 • Să-I mulțumim Domnului pentru dezvoltări în economie, agricultură, tehnologii de vârf, pentru infrastructură (drumuri, căi ferate, autostrăzi, aeroporturi, porturi).
 • Să ne pocăim de jaful din aceste domenii, de corupție, de abuzuri, de lipsa de patriotism și integritate a celor implicați în decizii, de trădări ale interesului național în favoarea unor interese de grup, pentru trafic de influență și de putere.
 • Să-I mulțumim Domnului pentru libertatea de a trăi viața de credință creștină, pentru mijloacele media extraordinare de răspândire a Evangheliei (sunt 4 canale TV creștine în Romania), pentru că românii au avut posibilitatea să audă Evanghelia. Să mulțumim Domnului pentru Biserica Sa din România.
 • Să ne pocăim de apatia din biserici, de lipsa trăirii autentice a vieții de credință, pentru lipsa de pasiune pentru Domnul, pentru lipsa mărturiei noastre în mijlocul celor cu care interferăm, pentru materialism și dezbinări, pentru ipocrizie și egoism, pentru lipsa de integritate.
 • Să-I mulțumim Domnului pentru relații bune cu Israel.
 • Să ne pocăim pentru antisemitismulcare se ridică tot mai mult, pentru teologia înlocuirii, care încă este în Biserica Sa, pentru inconsecvența politicenilor, care întârzie mutarea ambasadei României din Israel, la Ierusalim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *