Puncte de rugăciune | IUNIE 2021

Puncte de rugăciune | IUNIE 2021
Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

 

NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI: în fiecare seară la ora 22, pentru:

– TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI

– PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi,
cu POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

 

1. Pentru Biserica Domnului din România:

În această lună celebrăm Cincizecimea, când Domnul Isus ne-a trimis un alt Mângâietor – pe Duhul Sfânt – care este CU noi, este ÎN noi, care ne călăuzește și ne aduce aminte tot ce ne-a învățat Domnul Isus prin Cuvânt!
Domnul ne întreabă: UNDE SUNTEM, într-o vreme ca aceasta?
Unde este inima noastră? Să ne rugăm pentru ALINIEREA inimilor noastre, ale vieților noastre cu voia Lui pentru noi – într-o vreme ca aceasta, pentru o vreme ca aceasta.
Ne rugăm pentru:
• TREZIREA noastră, a credincioșilor, pentru aprinderea inimilor noastre în pasiune pentru Domnul, pentru FOCUL DUHULUI SFÂNT ÎN NOI, pentru ridicare în curaj și îndrăzneală în mărturisirea Domnului Isus Hristos, pentru viață plină de putere în rugăciune, în mărturisire, în trăire, pentru aprinderea dorului după Mirele Ceresc pe care-L așteptăm.
SFINŢIRE, CURĂŢIRE – în vieţile și familiile creștinilor. INTEGRITATE, LOIALITATE în trăire, fără compromisuri, fără corupție, în credincioșie și credință față de Domnul și în relații.
TREZIREA Bisericii, ca Biserica să intre în chemarea de a duce Evanghelia Împărăției în toată România, apoi în diaspora și până la marginile pamântului – unde și când Domnul ne trimite. Ne rugăm ca fiecare să vestească Evanghelia, Venirea Domnului, fără teama în a-L marturisi pe Isus oricui, oriunde, oricând. Ne rugăm pentru echiparea creștinilor – pentru trăire și umblare în puterea Duhului Sfânt.
• Folosirea acestei ferestre de libertate în mișcare pentru extinderea ACCELERATĂ a Împărăției – să fim aceia care așteaptă și grăbesc Venirea Domnului! (2 Petru 3:12)
DISCERNĂMÂNT spiritual, pentru ÎNŢELEGEREA VREMURILOR pentru toți creștinii, conform Scripturii.

Este o atenționare deosebită legată de vremurile care vin, în care va fi multă tensiune, vor fi vremuri periculoase, dar Domnul ne cheamă să ne pregătim în rugăciune, să nu mergem nicăieri fără trimitere clară de la Domnul. Să ne rugăm pentru creștini, să nu fie afectați de duhuri de amăgire, iar cei care sunt orbiți de amăgire, să fie eliberați și ancorați în Domnul. Să cerem protecția Domnului, a Sângelui Mielului peste familii, peste copii, peste poporul Domnului din România.

Continuăm să ne rugăm pentru:
Revelatia IDENTITĂȚII noastre în Hristos, de copii ai Domnului, care nu suntem singuri.
Restaurarea RELAȚIILOR între copii și părinți, atât în domeniul natural cât și în cel spiritual, pentru conectarea între generații. Să ne rugăm pentru onorarea părinților naturali și spirituali. Ne rugăm pentru relaţii restaurate în familii.
ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI, a celor care au auzit Evanghelia și acum sunt departe de Tatăl.
MÂNTUIRE – pentru cei din familiile creștinilor, în mod deosebit pentru copiii și tinerii afectați de media digitală.
UNITATE prin Duhul Domnului între creștini, pentru STRÂNGEREA RÂNDURILOR. Ne rugăm împotriva fragmentărilor din Biserici, provocate de frică, creștinii să NU SE IZOLEZE. Ne rugăm pentru intensificarea și EXTINDEREA RUGĂCIUNII personale și corporative.
PACEA lui Isus Hristos în inimile și în mințile poporului Domnului, un duh alert, vigilenți, pregătiți continuu – prin Cuvânt, rugăciune, POST (Matei 6:17-18; Isaia 58). Să cerem PACEA LUI, care este o ARMĂ în lupta noastră!
Creșterea credinței, a încrederii în Domnul. Ruperea lanţurilor fricii, amăgirilor, a confuziei, a descurajării de peste poporul Domnului. PERSEVERENȚĂ, răbdare în încercări (Daniel 11:32).
AUZIREA și ASCULTAREA DE DUHUL DOMNULUI, o ungere a revelației, ochi spirituali deschiși, înțelepciune de sus, claritate, CURAJ în situații dificile, o viaţă de post și RUGĂCIUNI inspirate de Duhul Sfânt.
Liderii Bisericii – înţelepciune, călăuzire, PROTECŢIE, îndrăzneală, demascarea amăgirilor, strategii noi, creativitate.
Copiii și tinerii din biserici – antrenarea lor în rugăciune, în cunoaşterea Cuvântului.

 

2. Pentru România

în fiecare zi de vineri – POST & RUGĂCIUNE pentru România, cu focalizare pe protecția țării. (Ioel 2:1,15 – „Sunaţi din trâmbiţă în Sion! Sunaţi în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toţi locuitorii ţării! Căci vine ziua Domnului, este aproape! Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare!”)

Deschidem porţile României pentru Domnul Isus și-L chemăm ca DOMN și Izbăvitor al României! Punem Numele Lui peste România și locuitorii ei!
Tată, vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România!
• Să cerem puterea Sângelui Domnului Isus Hristos peste România, pentru curățire și protecție! Cerem Harul și îndurarea Domnului pentru țara noastră! Să-I mulțumim Domnului că până aici a fost cu noi – ca națiune!

Continuăm să ne rugăm pentru:
revărsarea puterii Duhului Sfânt, pentru o explozie a trezirii în România. Să cerem un DUH DE POCĂINȚĂ care să vină peste populaţia țării, ca românii să se întoarcă masiv la Dumnezeu, recunoscându-L pe Isus ca Domn și Mântuitor. Rupem, în Numele Domnului Isus Hristos puterea religiozităţii și a orbirii spirituale
restaurarea valorilor și darurilor puse de Domnul în inimile românilor, restaurarea identităţii de români, dragoste de Dumnezeu și de țară în inimile românilor, unitatea românilor în apărarea valorilor creștine, în apărarea țării, a familiilor, a copiilor, de asaltul întunericului demonic.
împlinirea PROMISIUNILOR lui DUMNEZEU pentru România, pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România! (Mântuire masivă a populaţiei; România – o oază a prezenței Domnului, un GOSEN)
continuăm să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării (Daniel 9 – noi și părinţii noştri am păcătuit!) – doar așa Domnul poate vindeca țara (2 Cronici 7:14). Să ne pocăim în special de IDOLATRIE! Idolatria aduce vulnerabilitate în protecţia României (Judecători 5:7-8). Idolatria aduce judecata și sub forma unor lideri nepregătiţi pentru responsabilităţile primite („le voi da… nişte copii vor stăpâni peste ei.” – Isaia 3:4-5).
Să cerem DREPTATEA lui Dumnezeu peste toate structurile corupte din țară, să declarăm că nu mai vrem corupție în România, ci dreptate și adevăr, cu LEGI drepte, în acord cu Scriptura! Ne rugăm pentru nimicirea CORUPŢIEI din toate structurile de conducere, din viața oricărui demnitar. Să cerem expunerea demnitarilor corupți, neloiali țării și schimbarea lor, expunerea și anularea planurilor rele făcute împotriva României și anihilarea structurilor ascunse de putere, care defavorizează țara și populatia, care afectează integritatea țării și siguranța națională.
Autoritățile din România și clasa politică: ne rugăm pentru frică de Domnul, pentru RESPONSABILIZAREA lor și asumarea responsabilităţilor, integritate, corectitudine și loialitate față de țară și popor, pentru înțelepciune, discernământ, coerență și curaj în decizii favorabile țării, indiferent de presiunile internaţionale (EU, foruri medicale)
• Nimicirea strategiilor de a înfricoșa, a izola și însingura populația țării, de fragmentare a relaţiilor dintre oameni, de dezbinare a familiilor, de confiscare a libertăţilor poporului, a libertăţii de exprimare a credinţei creștine; ne rugăm pentru oprirea formelor de blocare a Bisericii Domnului din țara noastră. Ne rugăm pentru expunerea și anihilarea minciunilor, manipulărilor, ştirilor false, care aduc confuzie, frică.
Anularea planurilor de control a populaţiei și a libertății de circulație prin certificat de vaccinare. Ne rugăm pentru anularea obligativității vaccinării. Fiecare să aibă libertatea să decidă pentru viața sa.
OPRIREA și anularea fraudelor, a abuzurilor, a formelor de jefuire a resurselor țării – prin vânzari de resurse, prin înstrăinări ale patrimoniului țării – terenuri agricole, păduri, zăcăminte. Restituirea pământurilor, clădirilor înstrăinate abuziv din patrimoniul României.
Protecţia FAMILIEI BIBLICE în legislația țării, ca termenii de „MAMĂ” și „TATĂ” să fie păstraţi în legile țării. Ne rugăm ca ideologiile nedumnezeieşti să NU fie primite în România.
OPRIREA oricăror legi legate de educația de gen a copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România!
PROTECTIA, PACEA, SECURITATEA și STABILITATEA României, în interior și la granițe, pentru INTEGRITATE TERITORIALĂ a țării! Să ne rugăm ca România să fie păzită de destabilizări, terorism, agresiuni militare, forme de război economice, informaţionale, de decizii greșite ale conducătorilor țării. Să cerem protecția țării față de agresivitatea RUSIEI. Să-L chemăm pe Domnul să fie El un zid de foc în jurul României și a populaţiei ei (Zaharia 2:5). Să cerem protecție angelică la granițe și în interiorul țării! Să declarăm, prin rugăciune, că închidem porțile țării în fața puterilor întunericului, a duhurilor anticristice, de război, de violență, de islam.
Emigranţii ilegali care intră în România – să cerem protectia populaţiei României și soluţii pentru emigranţi. Să ne rugăm pentru oprirea influenţei spiritului islamic asupra populaţiei și țării noastre.
ALINIEREA ROMÂNIEI conform voii Domnului – în relația cu națiunile. România să NU fie atrasă în alianțe greșite. Ne rugăm pentru poziționarea României conform intereselor suverane ale țării.
Oprirea declinului economic și dezvoltarea economică a țării. Domnul să dea înţelepciune, vigilență, onestitate, loialitate deosebită liderilor țării implicati în decizii. Să ne rugăm pentru AGRICULTURĂ, pentru investitii în dezvoltarea ei – să fie hrană în țară. Ne rugăm pentru industriile româneşti – resurse, dezvoltare, creştere, binecuvântare.
Întoarcerea românilor în țară, pentru locuri de muncă, pentru ruperea blestemului sărăciei de peste ţară.
Binecuvântare și protectie peste resursele țării – de hrană, de apă, resurse naturale (păduri, zăcăminte), resursele de energie – gaze naturale, cărbune, petrol (siguranța energetică a țării).
Oprirea pandemiei, pentru ruperea legăturilor de frică, pentru imunitate crescută pentru popor, pentru medicaţie potrivită, pentru oprirea și nimicirea mecanismelor de transmitere a bolii. Domnul să trimită îngerii Lui în ajutor.
Protecția populației și a țării de dezastre naturale, de fenomene meteo extreme, de cutremure mari, de epidemii (Psalmul 91).

3. Pentru Israel

mântuire, întoarcerea evreilor din toată lumea în Israel, protecția locuitorilor, a țării, pentru stabilitate internă, pacea Ierusalimului.

– ne rugăm pentru oprirea antisemitismului în România, ca România să aibă o relație bună cu Israelul, ca Biserica din România să aibă revelația planului lui Dumnezeu cu Israelul, să se roage pentru Israel și să-l binecuvânteze.

– să ne rugăm pentru TIMPUL DOMNULUI în derularea lucrurilor în Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvânteze România și Israelul! MARANATA!

Puncte de rugăciune | MAI 2021

Puncte de rugăciune | MAI 2021

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI: în fiecare seară la ora 22,
– pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI

– pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI

– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi,
cu POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

Keep reading →

Puncte de rugăciune | MARTIE 2021

Puncte de rugăciune | MARTIE 2021

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic!

*Vă chem să continuăm SĂ NE RUGĂM, până la VENIREA DOMNULUI:
În fiecare seară la ora 22,
– pentru TREZIRE SPIRITUALĂ și TRANSFORMAREA ROMÂNIEI,
– pentru PROTECȚIA ȚĂRII ȘI A POPULAȚIEI ROMÂNIEI
– pentru alinierea României și a Bisericii Domnului la VOIA lui Dumnezeu pentru noi

* Să ne unim în POST în fiecare VINERI pentru România și Biserica Domnului din țara noastră!

Keep reading →

Puncte de rugăciune | OCTOMBRIE 2020

Puncte de rugăciune | OCTOMBRIE 2020

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

 

Am trecut de alegerile locale. În următorii 4 ani, cei aleși vor încerca să-și implementeze agendele-cele văzute sau ascunse. Vor fi 4 ani de realizări-unele bune, dar și de influențe crescute ale unor curente ideologice contrare valorilor creștine. Totul pe fondul unor lupte pentru putere acerbe și a unei corupții extinse.

Să ne rugăm pentru toti cei aleși, ca doar ce este pe agenda Domnului să fie realizat în localitățile României și să ne împotrivim oricăror forme de pătrundere a valorilor necreștine în țara noastră.

Pentru noi-oameni ai rugăciunii–chemarea este clară: Chiar dacă…, știm că Dumnezeu este atotputernic, este plin de îndurare, știm că iubește oamenii, dar urăște păcatul și că ne-a dat soluția de izbăvire-prin jertfa Domnului Isus. Știm că avem de luptat cu puterile întunericului (Efeseni 6:12). De aceea, Domnul ne cheamă să fim treji, vigilenți, să fim echipați. (Efeseni 6:10-18)

Cu cât vedem că întunericul crește, să ne ridicăm capetele spre EL (Luca 21:28)-în rugăciune, în laudă, să chemăm Numele Domnului și puterea Duhului Sfânt peste țara noastră. Avem armele luminii-Cuvântul, rugăciunea, postul, lauda, puterea Sângelui Domnului Isus Hristos care curățește, sfințește, eliberează, vindecă, protejează! (2 Corinteni 10:4-5)

Să nu abandonăm lupta în rugăciune, să nu obosim! Acum, cu atât mai mult, Domnul ne cheamă să ne ridicăm, să stăm umăr la umăr și să acoperim națiunea noastra, teritoriul României cu cuvintele inspirate de Duhul Sfânt prin rugăciuni fierbinți.

Să fim dintre cei care stau tari și prin care Domnul face mari isprăvi. (Daniel 11:32)

Să ne întoarcem la DRAGOSTEA DINTÂI (Apocalipsa 2:4-5) – SĂ NE ÎNTOARCEM LA DOMNUL, cu pasiune, cu dedicare, cu perseverență, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi – să credem (Romani 4:18), să ne ÎNCREDEM în Dumnezeul nostru atotputernic și plin de îndurare!

Domnul nu mai tolerează pe cei căldicei. Vine o vreme de cernere profundă a Bisericii Domnului, dar și a societății. Slava Domnului care vine este focul sfințeniei Domnului care separă duhovnicescul de firesc, care ne aprinde inimile pentru Domnul- dacă alegem săL căutăm. (Apocalipsa 22:11)

Keep reading →

ALERTĂ post și rugăciune pentru România | 15-16-17 iulie 2020

ALERTĂ post și rugăciune pentru România | 15-16-17 iulie 2020

Alfa Omega TV și Rețeaua de Rugăciune pentru România

vă cheamă să ne UNIM în POST și RUGĂCIUNE pentru România

în zilele de 15-16-17 iulie 2020 (miercuri- joi- vineri):

Ne rugăm:

  1. Pentru legi drepte, favorabile cetățenilor, fără restricționari abuzive ale drepturilor și libertăților cetățenilor.

  1. Pentru protecția familiilor de forme de abuz prin lege, mai ales în ceea ce îi privește pe copii, din motive sanitare sau de educație.

  1. Ne rugăm ca Dumnezeu să oprească acest asalt demonic al pandemiei si al acțiunilor care sunt în spatele acestei pandemii, prin puterea tăriei LUI. Cerem îndurarea Domnului peste România.

  1. Ne rugăm pentru TREZIREA românilor, pentru trezirea Bisericii lui Isus Hristos.

  1. Ne rugăm pentru liderii țării – pentru frică de Domnul, pentru înțelepciune, ca să nu poata lua decizii contrare intereselor populației și țării.

 

Chemăm Numele Domnului Isus peste România!

Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească România!

11 martie – 19 aprilie 2020 – 40 zile de Pocăință, Post și Rugăciune pentru România

11 martie – 19 aprilie 2020 – 40 zile de Pocăință, Post și Rugăciune pentru România

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebrăm jertfa Domnului Isus Hristos, Care a murit pentru păcatele noastre, și învierea Lui, este o perioadă în care cred că Domnul vrea să ne smerim și să ne întoarcem la El cu toată ființa noastră, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din România și pentru România.

Vă chem să ne unim în această perioadă: 11 martie – 19 aprilie în POST și RUGĂCIUNE, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții , făcând această slujire de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu (Daniel 9:1-19).

Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE de la starea actuală căldicea – ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia, o stare după voia Domnului (Apoc. 3:7-13).

Este chemarea din IOEL 2:15-17- de a ne întoarce fețele către Domnul, de a ne smeri, de a ne pocăi, pentru a se împlini cuvântul din Faptele apostolilor 3:19-21.

.Ne rugăm pentru TREZIREA ROMÂNILOR și MÂNTUIREA lor, pentru o revărsare copleșitoare a prezenței Duhului Sfânt peste România;

.Ne rugăm pentru PACEA , PROTECȚIA, STABILITATEA și SIGURANȚA ROMÂNIEI și a LOCUITORILOR ei.

Ne rugăm ca toate planurile întunericului făcute împotriva României și a locuitorilor ei să fie rupte și făcute fără putere

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii februarie 2020

Punctele de rugăciune ale lunii februarie 2020

Descarcă punctele de rugăciune în format PDF

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (2 Cronici 7:14)

Spuneam în ianuarie:

Am intrat într-un nou an, un an ce va fi dificil, cu scuturări, cu multe provocari, cu teste, dar și cu mari victorii. Este un an de accelerare, de supranatural și de momente „deodată”- cum vedem în multe locuri în Scriptură. Este un an în care relația strânsă cu Domnul ne va da claritate și putere în vâltoarea evenimentelor care vor fi. Este un an al adâncirii în Cuvântul Lui pentru poporul Său – ca să putem sta în picioare și să fim plini de puterea Lui (Luca 21:36; Daniel 11:32). Domnul promite celor care sunt ai Lui favoare și protecție, chiar dacă vor fi evenimente dificile. Cheia este în a fi lipiți tare de El, în a ne ruga pentru orice decizie, să alegem doar călăuziți de Duhul Domnului, unde mergem, când să mergem, ce facem. Este un an al strângerii rândurilor pentru creștini, al unității și conlucrării în vederea extinderii Împărăției lui Dumnezeu în România.

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii septembrie 2019

Punctele de rugăciune ale lunii septembrie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”  2 Cr 7:14

 

Luna septembrie aduce cu ea un nou sezon, biblic vorbind. În data de 30 septembrie începe un nou an biblic (5780) și o nouă decadă. În decada aceasta va fi foarte important Cuvântul Lui rostit de noi! Dumnezeu numără anii după calendarul Lui, care este centrat pe sărbătorile Lui (greșit numite sarbatori evreiesti), pe care Le-a descoperit poporului pe care Și L-a ales – Israel. Prin poporul Lui, prin care ne-a dat Scriptura, ne-a arătat care este adevărata axă a timpului pe care ne mișcam, cu jaloane precise, pline de însemnătate în plan spiritual, dar și fizic. Toată omenirea, nu doar cei ce-L cunosc, merg pe această axă a timpului, indiferent dacă sunt de acord sau nu (oamenii au inventat alte calendare după care se ghidează).

Cred că această lună, septembrie, care este înainte de începutul noii decade, înseamnă înca timp de poziționare, de alegeri pentru noi toți. Intensitatea acestui an – care se încheie curând – a pus la test credința noastră, prin multe situații dificile. Testele Domnului pentru noi, copiii Lui, înseamnă provocarea de a alege – să răspundem prin credință, prin încredere în El sau să facem loc fricii, amărăciunii, îngrijorărilor… „Dar când va veni Fiul omului va găsi El credință pe pământ?” (Luca 18:8b)!!! Doamne, ajuta-ne!

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii august 2019

Punctele de rugăciune ale lunii august 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

 Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”  2 Cr 7:14

La începutul lunii iulie spuneam: Începând cu luna IULIE, suntem într-un sezon nou, de teste pentru cei din jurul nostru – vecini, loc de muncă, comunitate – și pentru țară. Urmează o perioadă mai dificilă pentru România. Domnul vrea să fim atenți la ce este în jurul nostru, în țara noastră, să ne rugăm și să acționăm. Vor fi situații în care Biserica Domnului din România va fi mâna de ajutor pentru oamenii aflați în situații limită. Biserica Domnului ajută și acum, dar vor fi situații în care va fi nevoie de mobilizare rapidă pentru ajutorare. Să fim deschiși și să ne pregătim inimile.

Au fost cele două cazuri care au răscolit România: cel al fetiței dată spre adopție într-un mod brutal, violent, și cel al crimelor din Caracal, a căror victime au fost două tinere, una dintre ele, adolescentă.

Dacă astfel de lucruri rele se întâmplă pe teritoriul țării, responsabili suntem și noi, Biserica Domnului în România, pentru că nu ne-am rugat, pentru că stăm pasivi, nepăsători la ce este în jur. Avem comentarii și gânduri de condamnare de multe ori, socotind că așa merită cei care trăiesc în păcat. Da, cei din jurul nostru care nu-L cunosc pe Domnul, așa cum pretindem că-L cunoaștem noi, trăiesc în păcat, dar nici noi nu am fost altfel până nu ne-a răscumpărat Domnul nostru. Nu la a-i condamna suntem chemați, ci la a ne ruga pentru ei, pentru mântuirea lor, pentru schimbarea atmosferei spirituale din zonele, din comunitățile în care suntem.

Domnul zguduie o țară, dar de fapt, ne zguduie pe noi, poporul Lui, pentru că dacă nu ne ridicăm acum să mijlocim pentru oprirea acestui val de violențe, pentru protecția și binecuvântarea copiilor și tinerilor țării, mâine răul acesta vine peste copiii noștri. Da, Domnul ne păzește în mijlocul furtunilor, dar nu ne putem ascunde în confortul creștin, fără să ne pese de cei din jur.

  Înteleg că este un nou test pe care ni-l dă Domnul, îngăduind aceste lucruri în țara noastră. E un nou test pentru creștini, este un nou test legat de familie, de copii, iar Domnul vrea să ne vadă inimile ca și creștini – ne pasă sau nu, acționăm sau nu?

Keep reading →

Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2019

Punctele de rugăciune ale lunii iunie 2019

Descarcă punctele de rugăciune în format electronic

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” 2 Cr 7:14

LUNA CELEBRĂRII RUSALIILOR! Luna focalizării în rugăciune pentru BISERICA Domnului din România, pentru revărsarea Duhului Sfânt cu mare putere!

În luna celebrării Rusaliilor, vă îndem să ne alăturăm unei ințiative europene de rugăciune și închinare pentru redeschiderea izvoarele de trezire în continent și mai ales în țara noastră. Au fost zone, și pe teritoriul României, unde puterea Domnului a fost copleșitoare- zone ale rugăciunii înflăcărate, ale lucrărilor Domnului cu mare putere.

21-23 iunie 2019 – Chemare la închinare şi rugăciune pentru redeschiderea izvoarelor de trezire şi reînnoire de pe teritoriul Europei!

 
Dumnezeu ne-a binecuvântat în Europa cu multe perioade de creştere, reînnoire şi trezire. Unele dintre aceste mişcări sunt încă vii astăzi, însă altele abia se mai zăresc. Totuşi, ele încă există în subteran, asemeni unor fântâni arteziene, care au fost blocate şi acoperite. Chemăm grupuri de pe tot cuprinsul Europei să se închine şi să se roage, cerându-I lui Dumnezeu împreună ca apa vie a trezirii să curgă din nou!

În weekendul din 21-23 iunie ne vom ruga, fie individual, fie în grupe de rugăciune sau în bisericile unde suntem parte:

  •  Vineri, 21 iunie – mulţumim lui Dumnezeu pentru minunatele Sale lucrări din ultimii 2000 de ani de pe continentul nostru
  • Sâmbătă, 22 iunie – Îl vom ruga să readucă viaţă în acele locuri unde au fost treziri – să redeschidă vechile fântâni
  • Duminică, 23 iunie – Îl vom ruga să trimită noi treziri peste țara noastră, peste întreaga Europă – să sape noi fântâni

„Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avraam…” (Geneza 26:18)

Keep reading →